.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kapucu, Fikret Emre (2007-06-06)
  This thesis analyzes the quadratic phase coupling between EEG rhythms during burst suppression period of propofol anesthesia. The main goal was to specify the phase relation between different EEG rhythms and investigate ...
 • Lutfi, Samara (2013-11-08)
  Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) are modulation techniques that are deployed in various communications standards in today’s ...
 • Roe-Bose, Hazel Diabaig (2015-06-03)
  In recent times, a need has been identified for provision of public experiential locations and activities to the South Harbour of Helsinki. This need has been expressed at an international level through various architectural ...
 • Pessi, Kirsi-Maarit (1997-08-27)
  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are compounds containing two or more benzene rings. Physical and chemical properties of PAHs vary with the number of aromatic rings and hence their molecular mass. Some of these ...
 • Rapoula, Sara (2003-01-15)
  In recent years the occurrence and fate of pharmaceutically active compounds (PhACs) in the aquatic environment has been recognized as one of the emerging issues in environmental chemistry. The disposal of unused medication ...
 • Guidetti, Giulia (2013-09-04)
  This work investigates the electron transfer process (ET) at the interface between organic donor-acceptor dyads and semiconductor layers. The main goal was to identify possible combinations of organic dyads and semiconductors ...
 • Ojala, Mikko (2009-04-08)
  In this work, the research is carried on by incorporating dyad molecules in solid film structures. Two classes of dyads are used: porphyrin-fullerene dyads and phthalocyanine-fullerene dyad. Structures containing both ...
 • Ahola, Jussi (2013-04-03)
  The photovoltaic research power plant of the Department of Electrical Energy Engineering at the Technical University of Tampere consists of 69 solar modules in different configurations, 21 solar (SP Lite 2) and temperature ...
 • Ganesan, Karthikeyan (2012-06-06)
  The aim of this thesis is to design inertial sensor based activity recognition for a low power continuous sensing architecture for today's mobile technology using a dedicated low-power sensor processor. The system framework ...
 • Tukiainen, Pasi (2000-12-13)
  Synthesis is the phase in the design flow where register transfer level description of the design is converted to a netlist that is composed of actual logic cells. During the synthesis optimization the properties of these ...
 • Ben Dhaou, Imed (1997-03-19)
  AB3:DVC on uusi standardi korkealaatuiseen videokuvan pakkaamiseen ja kuvasekvenssien tallentamiseen digitaalinauhalle. Työssä esitellään periaate ja yksityiskohdat DV-standardista, sekä kuvataan DV-kuvanpurkuohjelmisto, ...
 • Pyörny, Jarmo (1982)
  Tietokoneteknologian kehittyessä ovat itsevirittyvät ja automaattiset säätäjät tulleet toteuttamiskelpoisiksi. Tässä diplomityössä tarkastellaan lähinnä PID-säätäjän automaattista viritystä. Työn ensimmäisessä osassa ...
 • Grip, Kaisa (2013-08-14)
  Älykkäät sähköverkot mahdollistavat laajamittaisemman hajautetun tuotannon ja kysynnän jouston sekä kaksisuuntaisen tiedonsiirron verkkoyhtiön, sähkön myyjän ja asiakkaan välillä. Yksittäisellä sähkön käyttäjällä voi olla ...
 • Kurkela, Hannele (1983)
  Työn tarkoituksena oli selvittää, miten pienen ja keskisuuren vaatetustehtaan tuotantoa ohjataan pientietokoneen avulla. Perehtymällä alan kirjallisuuteen, eri yritysten ATK-järjestelmiin ja vaatetusteollisuuden konsulteilta ...
 • Hongisto, Tapio (1982)
  Seulalevyporauksessa on lastuttavana aineena haponkestävä teräs, joka on rakenteeltaan pintakeskistä kuutiollista. Haponkestävää austeniittista terästä lastuttaessa suositellaan suurempaa syöttöä ja pienempää lastuamisnopeutta ...
 • Haarala, Jari (1992)
  Tämä työ on tehty osana kohdeyrityksessä tapahtuvaa tuotantotekniikan kehittämistä. Yritykseen hankittiin ennen työn aloittamista NC-ohjattu revolverisorvi ja koneistuskeskus. Näistä on tässä työssä tavoitteena muodostaa ...
 • Vainio, Anssi (1987)
  Työn tavoitteena on ollut selvittää savukaasun virtauksen kulku pienen lämmityskattilan palotilassa ja konvektio-osassa. Palotilassa virtauksen kulkua on tutkittu erityisesti noen palamisen ja nokipäästön syntymisen kannalta. ...
 • Jokiaho, Jukka-Pekka (2006-02-08)
  Nopeasti muuttuvat asiakasvaatimukset aiheuttavat paineita ohjelmistojen tuottamiseen. Tällaisessa ympäristössä dokumentointi voi olla vähäistä ja ei ajantasaista. Kun yritys kasvaa ja saa uusia projekteja tehdäkseen, ...
 • Jakonen, Sanna (1999-03-10)
  Tavoitteena tässä diplomityössä oli ruiskuvaletun kappaleen valmistuksen optimointi siten, että tuote- ja laatuvaatimukset täyttyisivät. Laatuongelman aiheutti kappaleen muotoon nähden epäedullinen syöttöpisteen sijainti. ...
 • Martikainen, Aleksi (2014-10-08)
  Diplomityössä käsitellään pienen volyymin terästyökorien valmistusta ja valmistusprosessin järkeistämistä. Diplomityö käsittelee dokumenttien hallintaa, talouspuolen analyysiä ja tuotannonohjausprosessia. Tämän lisäksi ...