.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hakala, Kati (1999-09-08)
  Liimojen, muovien ja kiinnitteiden kovettumisen seurannalla ja hallinnalla on suuri merkitys. Työssä kehitettiin yksinkertainen menetelmä kovettumisen määrittämiseksi. Fluoresenssimittauksilla pyrittiin seuramaan kolmen ...
 • Jyrkiäinen, Kai (2014-12-03)
  Betonisandwich-seinäelementit ovat olleet suosittuja vuosikymmenien ajan talonrakentamisessa Suomessa. Energiansäästötavoitteet, rakenteiden pitkäaikaiskestävyys ja ulkonäölliset tekijät ovat ohjanneet elementtien kehittämistä. ...
 • Keskinen, Lassi (2015-08-12)
  Polymeeripohjaiset palo-ovet ovat ovia, jotka pystyvät rajaamaan paloa yhdessä ovea ympäröivän seinän kanssa. Työn tavoitteena oli löytää uusi palo-ovirakenne jolla saavutettaisiin referenssimateriaalia paremmat ...
 • Johansson, Laura (2011-09-07)
  Tässä työssä tarkoituksena oli optimoida ekstruusiolla valmistettavan muovituotteen raaka-aine lisäämällä siihen erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia lisä- ja täyteaineita. Lisäksi ekstruusion prosessointiparametrit ja ...
 • Ouninkorpi, Timo (1985)
  Työn tarkoituksena oli tutkia suurimolekyylipainoisillapolymeereillä sekä niiden ja perinteisen lyhytketjupehmittimen seoksilla pehmitetyn PVC:n käyttäytymistä suulakepuristuksessaja selvittää extrudoitujen kalvojen ...
 • Myllymäki, Hanna (2002)
  This Master of Science Thesis is one part of the project to set up development work of polymeric optical fibres (POF) in the Institute of Fibre Materials Science at Tampere University of Technology. The aim of this study ...
 • Mäkelä, Tuomo (2006-01-18)
  AB3:Työssä käsitellään polynomipohjaista kaiunkumousta matkapuhelinkäyttöä varten, akustisen kaiun syntyä sekä sen mallintamista ja poistamista signaalinkäsittelyn menetelmin.Työssä käsitellään adaptiivisen suodatuksen ...
 • Kunnas, Tuuli (2000-08-23)
  Työn tavoitteena oli selvittää polyolefiinien työstössä esiintyvää lämpöhajoamista ja syntyviä lämpöhajoamistuotteita sekä muovien palamista. Kirjallisuuskatsauksen avulla määritettiin lämpöhajoamiseen ja lämpöhajoamistuotteisiin ...
 • Laakso, Risto (1993)
  Työn tavoitteena oli selvittää, soveltuvatko polyeteenillä (PE) käytetyt pienen mittakaavan materiaalitestit myös polypropeenin (PP) testaukseen. Lisäksi pyrittiin kehittämään polyeteenin testaustausmenetelmiä ja kartoittamaan ...
 • Rajala, Hanna (2008-09-03)
  The target of the study was to explore the possibility of enhancing the adhesion of polypropylene in axtrusion coating by blending functional polymers into the base material. These polymers are added in order to introduce ...
 • Kiema, Pia (1997-12-10)
  Työssä tutkitaan kahden uuden biohajoavan polymeeriseoksenruiskuvaluparametrejä ja muita tekijöitä. Ruiskuvaletun materiaalin rakennekoostuu kahdesta faasista, tärkkelysasetaatista ja selluloosa-asetaatista.
 • Jaatinen Janne (1996-11-20)
  Työssä on kehitetty menetelmä, jolla voidaan arvioida polyuretaanillasisäpuolelta lisälämmöneristetyn rakennuksen korjausten onnistumista.Tutkimuksen kohteena oli 12 korjauskohdetta. Lisäksi selvitettiinpolyuretaanin ...
 • Viitanen, Antti (2012-04-04)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää polyuretaanieristeinen teräsrakenteinen pientaloseinäelementti ja tutkia sen rakennusfysikaalista toimivuutta sekä luoda periaateratkaisut elementin liitoksista ja yksityiskohdista. ...
 • Lemmetyinen, Anna (1999-12-08)
  Työssä tutkittiin lämpötilan, paineen, ajan, liimapinta-alan, liimasauman paksuuden ja seossuhteen muutosten vaikutusta liimasauman lujuuteen eri liimoilla. Lujuus määritettiin vetokokeella. Tuloksena saatiin kullekin ...
 • Poropudas, Maria (2011-05-04)
  PVC-muovi on yksi käytetyimmistä muovityypeistä Suomessa. PVC-muovin monipuolisen käytön seurauksena jätettä syntyy hajanaisesti, ja joitain vuosikymmeniä vanhoja sovelluksia päätyy vasta nyt ensimmäistä kertaa jätteeksi. ...
 • Valkealahti, Elli (2009-01-14)
  Työ liittyy poralaitekoulutuksen kehitysyhteistyöhön, jossa ovat mukana kohdeyritys sekä Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitos ja hypermedialaboratorio. Työssä kehitettiin uusia näkökulmia simulaattoriharjoituksen ...
 • Öljymäki, Marko (1997-06-04)
  Ohjeistusta vaakakuormitettujen rakenteiden, kuten liikennemerkkien,opastintaulujen, valo- ja sähköpylväiden sekä meluseinien perustamisesta japerustusten mitoittamisesta.
 • Pakarinen, Markus (2012-08-15)
  Työn tarkoituksena oli löytää erilaisia hydraulijärjestelmätason ratkaisuja kallionporaus-laitteen ohjaushydrauliikan toteuttamiseen ja valita lopulta kaksi parasta toteutusvaih-toehtoa. Tarkastelukohteena oli Sandvik ...
 • Norri, Tuomas Henrik (2015-10-07)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää analysoivan porauksenaikaisen mittauksen sovelluksen (MWD-analyysisovellus) arvopotentiaaleja kalliotilarakentamisessa. Lisäksi pyrkimyksenä oli löytää sovellukselle ...
 • Hokkanen, Ilkka (2009-02-04)
  Työn tavoitteena oli kehittää tiedon keräämistä ja käsittelyä helpottava konsepti. Tieto on takymetrimittauksista, joita suoritetaan tunneliporauslaitteen porauskaavioperusteisen puomien automaattipaikoituksen tarkkuuden ...