.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lattu, Marjut (2001-12-12)
  Tiivistelmää ei ole saatavilla
 • Lehtonen, Kari (2000-03-15)
  Työ on osa TTKK:n Signaalinkäsittelyn laitoksella toteutettua audiotekniikan tutkimusprojektia, missä tutkitaan digitaaliseen kaiuttimeen soveltuvia digitaalisen signaalinkäsittelyn menetelmiä sekä kehitetään näiden ...
 • Laaksonen, Esko (2008-06-04)
  Langattomien verkkojen käyttö erilaisissa sovelluksissa on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina. Tämä johtuu langattomien tuotteiden halpenemisesta sekä runkoverkkojen yleistymisestä. Langattomien verkkojen dynaamisuutta ...
 • Hakala, Hannu (2000-05-10)
  Työ on osa Suomen Akatemia ja laitoksen yhteistä ModES (Modelling of Dynamical Engineering Systems) -projektia. Diplomityön tavoitteena on kokeellisen tutkimuksen mahdollistavan tutkimussimulaattorin ja testausympäristön ...
 • Seppänen, Pekka (1985)
  Teollisuuslaitoksen tuotannonohjauksen tavoitteena on tuotantokapasiteetin taloudellinen ja tehokas hyväksikäyttö. Tätä varten on pystyttävä jatkuvasti keräämään ja käsittelemään riittävän nopeasti suuri määrä tuotantotietoa. ...
 • Vainionpää Jani-Miikka (2000-08-23)
  Ohjelmointityössä on huomattu, että sama työvaihe joudutaan tekemään monta kertaa. Tämä aiheutuu useiden eri ohjelmistojen käyttämisestä.Diplomityössä tutkittiin uutta ohjelmistoa, jolla yhdistetään useita, perinteisesti ...
 • Silvola, Risto (2006-10-11)
  Tehtaiden automaatiojärjestelmät koostuivat aiemmin erillisistä, ulkomaailmasta eristetyistä tietokoneista, joissa olivat käytössä sovelluskohtaiset käyttöjärjestelmät ja verkkoratkaisut. Nykyään muutos on kohti laajalti ...
 • Arvonen, Tero (2003-06-04)
  Matkapuhelinverkkojen nopea kehittyminen ja laajentuminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa verkkojen valvonta ja hallinta on tullut monimutkaiseksi. Operaattorit tarvitsevat entistä älykkäämpiä toimintojen analysointivälineitä. ...
 • Hannila, Johannes (2008-04-09)
  Globaaleilla markkinoilla menestyminen edellyttää teollisuusyrityksiltä kysynnän mukaan tehokkaasti muunneltavaa tuotantoa sekä kustannustehokkaita ratkaisuja. Tähän pyritään muiden muassa PC-tekniikan sekä Ethernetin ...
 • Rujala, Pasi (1993)
  Ethernet-lähiverkon tuki löytyy nykyisin useasta käyttöjärjestelmästä ja Ethernet-verkkolaitteistojakin on runsaasti tarjolla. Motorolan VMEexec lukeutuu näihin em. käyttöjärjestelmiin. VMEexec on reaaliaikaisten sovellusten ...
 • Saarinen, Salla-Leena (2003-03-12)
  Diplomityössä tarkasteltiin reaaliaikaisessa sähkötaseen hallinnassa käytettävien mittausten kannattavuutta tasevastaavan ja sen avoimessa toimituksessa olevien sähkömarkkinaosapuolien kannalta. Tarkastelun lähtökohtana ...
 • Peltola, Tuomas (2008-05-07)
  Diplomityö tehtiin osana kohdeyrityksessä tehtyä yleistä selvitystä Data Distribution Service for Real-time Systemsin (DDS) käytöstä erilaisiin käyttötarkoituksiin yrityksen kehittämissä johtamisjärjestelmissä. Työssä ...
 • Tulin, Mikhail (2013-02-06)
  Foreign subsidiaries are business units within multinational companies operating under control of parent organizations. Subsidiaries possess distinct arrays of information that oftentimes happen to be out of the parent’s ...
 • Leinamo, Tommi (2015-04-08)
  Nykyaikaisissa web-sovelluksissa pyritään usein välttämään sivun uudelleenlatauksia sovelluksen tilan päivittymisen yhteydessä. Koko sivun lataaminen uudelleen on hidasta ja se keskeyttää web-sovelluksen käytön. Niinpä ...
 • Jyrälä, Petri (2008-03-05)
  Diplomityössä tutkittiin mallinnuksen ja simuloinnin hyödyntämismahdollisuuksia reaktoriautomaatioon kuuluvan säätö- ja ohjausjärjestelmän luotettavuuden sekä sen eri toiminnallisten kokonaisuuksien kriittisyyden arvioinnissa. ...
 • Välisuo, Petri (1996-03-13)
  Digital mobile phones apply many finds of algorithms for speech coding and audio signal enhancement purposes. These algorithms are usually quite complex requiring careful tuning and testing for ensuring that they will work ...
 • Rautavuori, Mikko (1996-11-20)
  AB3:Yleiseurooppalaisen matkapuhelinjärjestelmän kehitys alkoi vuonna 1982. Tämä uusi digitaalinen matkapuhelinjärjestelmä GSM otettiin ensi kerran käyttöön kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1992. GSM on standardoitu ...
 • Simacek, Petr (2002-06-05)
  This diploma thesis analyses the capabilities of current Wireless Local Area Network (WLAN) according to standard IEEE 802.11b. The goal is to evaluate whether it is suitable as a communication media for time-critical ...
 • Tunis, Staffan (2010-06-02)
  During the last two decades, Ethernet has become the de facto standard in office level networks. There are several motivations for using Ethernet also in control networks, including the abundance of low cost components, ...
 • Santillán Martínez, Gerardo (2013-10-09)
  Nowadays, the industrial Wireless Sensor Networks (WSN) are crucial for the monitoring and control of the modern smart factory floor that is relying on them for critical applications and tasks that were performed by wired ...