Now showing items 61-80 of 3226

  • Akkujen hyödyntäminen siltanosturin energiavarastona 

   Toivonen, Juha (2016-06-08)
   Diplomityössä tutkittiin litiumioniakkujen hyödyntämistä siltanosturin energiavarastona. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää akkujen käyttöikään ja turvallisuuteen liittyvät asiat, sekä luoda akkukäyttöisen siltanosturin ...
  • Akkukäyttöiset liikkuvat työkoneet 

   Honkoaho, Riku (2017-01-11)
   Tässä diplomityössä tutkittiin eri akkuteknologioiden hyödyntämisen mahdollisuuksia tuotantolaitoksen liikkuvien työkoneiden energiavarastoina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka perinteiset sähköistysmenetelmät, ...
  • Aksiaalimäntäpumpputestipenkin uudistamisprojekti 

   Luukkainen, Juho-Heikki (2014-12-03)
   Työ perustuu Bosch Rexroth Oy:n Vantaan toimipisteessä sijaitsevan huollon aksiaalimäntäpumpputestipenkin uudistamisprojektiin. Olemassa oleva penkki on tekniikaltaan osittain vanhentunutta. Lisäksi testauskapasiteettia ...
  • Aktiivi- ja reservialueohjauksen kehittäminen varastonhallintajärjestelmässä 

   Turtiainen, Tomi (2013-12-04)
   Yksi paljon käytetty tapa tehostaa keräilyä varastossa on käyttää aktiivi- ja reservialuejakoa. Aktiivialue on rajattu joukko varastopaikkoja, joista tuotteiden keräys on helppoa ja nopeaa. Työssä tutkitaan aktiivialueen ...
  • Aktiojärjestelmä moniydinsuorittimelle 

   Mäkinen, Arto Johannes (2016-10-05)
   Aktioparadigma kuvaa ohjelmien suorituksen aktioiden ja objektien avulla. Objektit kuvaavat järjestelmän dataa ja aktiot sisältävät suoritettavan koodin. Jokainen aktio käsittelee objektien osajoukkoa. Jos aktiot eivät ...
  • Aktiviteetin tunnistus mobiililaitteiden kiihtyvyysantureilla 

   Koskimäki, Sami Matti (2015-06-03)
   Tässä työssä luodaan järjestelmä, joka tunnistaa mobiililaitteen käyttäjän aktiviteetin kiihtyvyysanturin avulla. Tunnistettavat aktiviteetit ovat kävely, juoksu, pyöräily, passiivisuus ja muu liikunta. Tavoitteena ...
  • Alasenjärven ja Sylvöjärven välisen järviketjun vedenkorkeuksien ja virtaamien nykytila, kehittämistarve ja -mahdollisuudet 

   Korkiakoski, Petra (2012-02-08)
   Alasenjärven ja Sylvöjärven välinen järviketju sijaitsee Kymijoen vesistöalueen latvoilla Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan alueella. Se on osa Arrajoen vesistöaluetta, joka laskee Kymijokeen. Järviketjuun kuuluvat Lahden ...
  • Alavuden keskustan kehittämissuunnitelma 

   Heikkinen, Jonna (2016-06-08)
   Diplomityössä esitellään Alavuden keskustaajaman kehittämissuunnitelma, joka koostuu analyysi- ja suunnitelmaosioista. Analyysiosiossa käydään läpi Alavuden historiaa ja nykypäivää monesta kaupunkisuunnittelulle tärkeästä ...
  • Algorithm-Aided Building Information Modeling: Connecting Algorithm-Aided Design and Object-Oriented Design 

   Humppi, Harri (2015-12-09)
   New design methods have induced an undergoing transition from analog to digital design methods. This transition has started only some decades ago and the study affirms that there are still many significant reforms to come. ...
  • Algorithmic extraction of data in tables in PDF documents 

   Nurminen, Anssi (2013-05-08)
   Tables are an intuitive and universally used way of presenting large sets of experimental results and research findings, and as such, they are the majority source of significant data in scientific publications. As no ...
  • Alihankintaprosessin kehittäminen levyosavalmistuksessa 

   Antila, Teemu (2012-09-05)
   Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kohdeyrityksen Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen teräspalvelukeskuksen alihankinnan nykytilanne ja tehdä alihankintaprosessia koskevia kehitystoimenpiteitä. Erityisesti keskitytään parantamaan ...
  • Alipaineimpaktorin kalibrointi laajalla hiukkaskokoalueella 

   Aitomaa, Miika (2012-02-08)
   Testiaerosolien luotettava generointi on oleellinen osa aerosolifysiikan mittalaitteiden kalibrointia. Ilman onnistunutta kalibrointia laitteen käyttäytyminen nojaisi yksinään teoriaan, eikä teorian paikkansapitävyyttä ...
  • Aliurakoiden johtamisen digitalisointi 

   Hemmilä, Julius (2016-02-03)
   Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää millä digitalisoinnin keinoin aliurakoiden johtamista voidaan tehostaa ja luoda kuvaus digitalisoidusta aliurakoiden johtamismallista. Tiedonhallinnallisesta näkökulmasta, on ...
  • Aliurakoiden johtamismalli prosessilähtöiseen rakennustuotantoon 

   Riikonen, Juuso (2015-04-08)
   Tutkimuksen tutkimusongelma on kohdeyrityksen johtamismallin puuttuminen työmaatasolta. Toiminta on kuvattu prosessien avulla yleisellä tasolla, mutta se ei yksilöi rooleja ja vastuita riittävän tarkasti. Nykyinen ...
  • Allianssimalli liikenteen infrahankkeen toteutusmuotona 

   Takamaa, Jussi (2013-12-04)
   Liikennevirasto on käynnistänyt Suomessa kaksi pilottihanketta, jotka toteutetaan yhteistyöhön ja avoimuuteen perustuvalla allianssimallilla. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa suureen suosioon noussut allianssi on ...
  • Allianssimallin sovellettavuus linjasaneerausprojekteissa 

   Heikura, Harri (2014-12-03)
   Linjasaneerausten eli putkiremonttien määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana kolminkertaiseksi ja trendin ennustetaan pysyvän nousevana 2020-luvulle saakka. Kasvava markkinaympäristö lisää tarvetta putkiremonteille, ...
  • Alternative Business Models for Industrial Software Service Solutions 

   Rinnevaara, Emma (2015-01-14)
   Industrial firms need software solutions to coordinate and control their systems. This thesis focuses on comparing three alternative business models for industrial software service solutions. The three software business ...
  • Alternative scenarios for assembly manufacturing: automation and outsourcing in the garment industry 

   Yuen, Chui Chi (2011-10-05)
   The objective of this research was to investigate the assembly manufacturing strategy for the future European garment industry. Outsourcing and automation were the strategic selections to assembly manufacturing for alternative ...
  • Altitude Control System for Indoor Airship 

   La Croce, Davide (2014-09-03)
   The indoor airship is designed to estimate direction and altitude using dead reckoning techniques. Sensors such as gyroscopes and accelerometers provide measurements affected by biases and additive noise. Degradation of ...
  • Alumiinirakennetuotannon layout-suunnittelu 

   Teppo, Petri (2012-10-03)
   Kasvu ja toiminnan jatkuva parantaminen ovat välttämättömiä tapoja yrityksen toiminnan kehittämisessä. Tuotannon laajentaminen edellyttää suunnittelua. Mitä nopeampaa kasvu on sitä tärkeämpää on suunnitella muutokset ...