.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pirskanen, Juho (2000-06-07)
  In mobile communication, a tremendous growth has been experienced during 1990's. A strong trend in the today's mobile communications is to provide global coverage and high capacity for high speed data services in a more ...
 • Pärnänen, Matti; Pahkala, Hannu (1987)
  Ada-ohjelmakirjasto on Ada-kieleen kuuluva tietokanta, joka mahdollistaa kielen keskeisen ominaisuuden, ohjelmamoduulien erikseen kääntämisen. Ohjelmakirjasto sisältää tiedot kaikista aiemmin käännetyistä ohjelman osista ...
 • Vienonen, Erno (1998-04-15)
  Diplomityön tarkoituksena on kuvata ongelmia, joita VBR:n käyttö videonsiirrossa aiheuttaa erityisesti ATM:n sovituskerroksen (AAL) ja MPEG2:n kannalta. Työ on tehty osana FASTER PRO -projektia Tampereen Teknillisessä ...
 • Uusitalo, Jani (1999-02-10)
  Työssä kehitettiin esikäsittelymenetelmiä konenäöllä suoritettavaanautomaattiseen optiseen merkintunnistukseen. Tutkimuskohteenaoli paperitehtaan sisäisen tunnistuksen suorittaminen paperirullienpäätytunnisteiden avulla. ...
 • Lätti, Isto (1983)
  Työ kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin "Lämmönsiirtimen dynamiikka ja säätö". Työssä tarkastellaan adaptiivisen monimuuttujasäätäjän suunnittelua lämmönsiirtimelle. Lämmönsiirrinjärjestelmä voidaan ...
 • Venho, Olli (1984)
  Erilaisia signaaleja mitattaessa häiriöitä on perinteisesti pyritty pienentämään ajan suhteen kiinteän siirtofunktion omaavilla suodattimilla. Tällöin on tunnettava tarkkaan häiriön ja halutun signaalin ominaisuudet. Jos ...
 • Pietilä, Samuli (1996-12-11)
  AB3:Sensoriryhmä ja signaaliprosessori muodostavat yhdessä keilanmuodostajan, joka tarjoaa mahdollisuuden spatiaaliseen suodatukseen. Sensoriryhmä tuottaa etenevästä aallosta spatiaalisia näytteitä, joista signaaliprosessori ...
 • Kantsila, Arto (1997-08-20)
  This thesis has been done in the Signal Processing Laboratory at Tampere University of Technology in collaboration with Nokia Mobile Phones. This project was a part of research program called "Adaptive and Intelligent ...
 • Lammila, Mika (1999-03-10)
  AB3:Interpolointia tarkastellaan ensin ilmiönä, sitten pohditaan eri menetelmiä ja niiden sovellusalueita, sekä niissä ilmeneviä ongelmia. Työssä esitellään neuroverkon käyttöä menetelmän valinnassa ja reunan tunnistamisessa.
 • Silen, Petri (1997-06-04)
  As a basis for a real-time network analyzing system, a certain kind of platform would be appropriate. This thesis describes an adaptive mediation platform called Adaptica. The adaptivity of the platform means that the ...
 • Räty, Toni (2007-02-14)
  Diplomityön tavoitteena oli parantaa PET/kartonki -adheesiota rakenteellisilla ratkaisuilla ja tutkia adheesiomuutosten syitä. Tarkoituksena oli löytää menetelmä, jolla päällystemäärää voitaisiin vähentää ilman adheesion ...
 • Ilomäki, Kirsti Maria (2012-03-07)
  The aim of my Master Thesis was developing a reliable adhesion testing method for natural fiber reinforced composites. Flax fiber, synthetic viscose fiber, two different thermoset matrix and chemical surface treatment were ...
 • Akbari, Azin (2013-08-14)
  Shear stresses are a common reason for failure in many industrial applications. Localized shear deformations in certain materials can lead to the formation of adiabatic shear bands. Titanium alloys in particular have proven ...
 • Kyrölä, Marko (1996-12-11)
  Työssä kuvataan puheen kompressointia ja koodausta, adaptiivistasignaalinkäsittelyä ja erityisesti ADPCM puheenkoodausalgoritmeja. ADPCMkoodausta käytetään mm. erilaisissa DECT-sovelluksissa.
 • Lilja, Lauri (1997-12-10)
  Työssä selvitetään ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) -menetelmänperiaatteet ja käyttömahdollisuudet paikallisverkkojen välisessätiedonsiirrossa.
 • Mälkiä, Petteri (1997-09-10)
  ADSL teknologia tarjoaa mahdollisuuden siirtää tietoa tehokkaasti jopa 8Mbps nopeuksilla. ADSL hyödyntää olemassa olevia puhelinjohtoja, eikä uuttajohdotusta siten tarvita. Työssä käsitellään erilaisia ADSL-tekniikkaanperustuvia ...
 • Saarela, Kimmo (1996-05-15)
  During the last years, the development of transmission technologies has been rapid. The availability of fast data transmission equipment is getting better and the use of broadband networks is increasing. -So far it has ...
 • Valkama, Mikko (2000-01-19)
  Diplomityössä esitetään kantataajuinen signaalimalli I/Q-signaalinkäsittelyyn perustuvalle vastaanottimelle, jonka I- ja Q-haarojen sovitus on epätäydellistä. Tähän signaalimalliin perustuen käsitellään erilaisia tekniikoita ...
 • Shrestha, Deep (2014-06-04)
  Electronic systems in vehicles are used for advanced infotainment systems, control and automation systems, and safety critical systems. Due to increased importance of electronics in the modernization of vehicles, the size ...