.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Teppo, Tomi (1999-09-08)
  Työ käsittelee tehovahvistimen suunnittelua yli 5 GHz:n taajuusalueella SiGe-teknologialla toteutettuna. Työ on osa elektroniikan laitoksen nopeiden piirien tutkimsprojektia.
 • Latokartano, Jyrki (1999-10-13)
  Laitetekniikan kehittyminen on lisännyt lasertyöstön käyttöä eri teollisuudenaloilla. Hiilidioksidilasereiden perinteinen valta-asema teollisissa sovelluksissa on heikentynyt. Markkinoille 1990- luvulla saapuneet suuritehoiset ...
 • Ollila, Jaakko (1986)
  Suurtehoinen monimetallilamppu on keveä ja pienikokoinen kaasupurkauslamppu. Sen valotehokkuus ja värintoistokyky ovat erittäin hyvät, minkä vuoksi se sopii kohteisiin, joissa tarvitaan paljon valoa. Tässä työssä on ...
 • Laine, Ville (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää hitsausrobotin joustavuutta kolmiulotteisen konenäön avulla. Työssä pyrittiin kehittämään järjestelmä, jolla voidaan tehokkaasti ohjelmoida uusia hitsausratoja robotille kolmiulotteisessa ...
 • Rautiainen, Vesa (2007-03-14)
  Segmentointi on yksi keskeisimmistä ja tärkeimmistä osa-alueista digitaalisessa kuvankäsittelyssä. Segmentoinnilla tarkoitetaan kuvan jakamista objekteihin ja/tai homogeenisiin osa-alueisiin. Segmentointi on ollut lukemattomien ...
 • Kauraoja, Veli-Pekka (2009-05-06)
  Kun tuotteiden kysyntä ja valmistus ovat etäällä toisistaan, vaativat tuotetoimitukset yritykseltä tehokkaita kuljetusratkaisuja. Mittavat kansainväliset projektikuljetukset ovat aina haasteellisia kokonaisuuksia etenkin, ...
 • Karttunen, Antti (1985)
  Suurten levyjen koneistukseen liittyy levyjen dimensioista sekä mitta-, muoto- ja pinnan laatuvaatimuksista johtuen suurempia vaikeuksia kuin pienten levyjen koneistukseen. Diplomityössä tarkastellaan ns. lämpölevyjen ja ...
 • Vuorinen, Lauri (2014-02-05)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan hyviä ohjauskäytäntöjä suurissa muutosohjelmissa. Projektit ovat hyvin laajalle levinnyt tapa organisoida yritysten kehitystoimintaa ja muutospyrkimyksiä. Ohjelmajohtamisessa on kyse useiden ...
 • Holappa, Markku (1992)
  Diplomityön päätavoitteena oli perehdyttää menetelmiin, joilla voidaan arvioida, mitkä laajan siirtoverkon erilaisista kytkentä-, kuormitus- ja siirtotilanteista ovat hyväksyttäviä ja mitkä eivät. Työssä ongelmaa lähestyttiin ...
 • Junttila, Jari (1983)
  Tässä työssä on haluttu selvittää kaapelitelevisioverkoston toteuttamismahdollisuuksia Turussa. Aluksi on käsitelty SYJ-verkon tarjoamia mahdollisuuksia ja etuja. Tämän jälkeen on esitetty järjestelmän peruskäsitteitä ...
 • Piiparinen, Pauli (2000-08-23)
  Diplomityön tavoitteena on luoda malli kohdeyrityksen turvallisuustoiminnan kehittämiselle. Päähuomio on johtamisjärjestelyissä, erityisesti organisaatiorakenteissa. Työssä otetaan huomioon kaikki yritysturvallisuuden ...
 • Koskinen, Kari (1997-03-19)
  Työssä tutkittiin paperin päällystykseen käytetyn suutinapplikoinninvirtauksia ja pyrittiin selvittämään siinä syntyvien päällystevikojensyytä. Ongelmaa lähestyttiin numeerisella virtausten mallinnuksella, jonkaavulla ...
 • Kytö, Matti (1996-12-11)
  Öljypoltinvalmistajien on tuotekehittelyssään otettava huomioonilmansuojelunormien vaatimukset päästötasojen alentamiseksi.Suutintekniikallakin on osuus päästöjen määrään. Työssä suoritettiinpolttokoeajosarja, joka perustuu ...
 • Otranen, Patrik (2009-04-08)
  Tämä diplomityö keskittyy tarkastelemaan Espoon keskuksessa sijaitsevan Suvelan asuinalueen kehittämistä täydennysrakentamisen keinoin. Työ täydentää osaltaan virallista Suvelan kehittämisprojektia, mikä tähtää alueen ...
 • Rosti, Janne (2000-06-07)
  Työssä kehitettiin potilasmonitorissa käytettävän mittausmodulin elektroniikka keuhkovaltimon happisaturaation mittaamiseen kuituoptisella keuhkovaltimokatetrilla. Tavoitteet olivat elektroniikan pieni koko ja alhainen ...
 • Teizazu, Tilahun (1986)
  Swirl concentrator is a rotational flow tank in which the rotating water follows a gentle swirl action in the basin. The settling particles under vertical gravity force are aided by secondary flows generated from the main ...
 • Salminen, Kari (1990)
  TTKK:n Lääketieteellisen tekniikan laitoksella on tehty sydämen magneettikentän tutkimusta vuodesta 1976 lähtien. Tutkimuksessa on kehitetty menetelmiä vektorimagnetokardiografiasignaalin (VMKG) mittausta varten. Tällä ...
 • Annila, Markus (2011-01-12)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää mittauksilla sähkönsiirrossa ja -jakelussa syntyvien sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksia sydämentahdistimiin ja rytmihäiriötahdistimiin. Tavoitteena oli suorittaa mittaukset ...
 • Stenvall, Erik (1987)
  Tämän diplomityön aiheena oleva Ilomantsin kuntoutuslaitos on ensimmäinen yksinomaan sydän- ja verisuonitautien jälkihoitoon keskittynyt kuntoutuslaitos Suomessa. Kuntoutuslaitoksessa on 90 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat ...
 • Mäkinen, Salla (1996-05-28)
  Työ liityi kilpailuun, jossa piti suunnitella Sydneyn kaupunkialueelleinformaatiokeskus.