.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Saloranta, Mia (1997-08-13)
  Virtain Soininkylä on arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö ja se onosa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kylän rakennuskanta onvanhaa, osin 1700-luvulta, ja hyväkuntoista. Työssä esitellään ympäristönnykytilaa ...
 • Jäntti, Paavo Petteri (2015-03-04)
  Methylammonium lead halide perovskites are proving to be extremely efficient photoactive components of organic-inorganic solar cells. Though their suitability for photovoltaics was discovered only recently, the results ...
 • Argaw, Newey (1992)
  There is a growing awareness of the use of photovoltaic pumps for water supply including livestock watering and irrigation systems. The photovoltaic pump market has grown rapidly since the first installation in 1978 as the ...
 • Ratia, Vilma (2009-05-06)
  In this thesis the soldering of Sunwire on polycrystalline silicon solar cell is studied. Sunwire is a tin coated copper wire used for interconnecting solar cells to each other and carrying current in a photovoltaic module. ...
 • Tenhonen, Arto (1985)
  Solupolystyreeniytiminen sandwich-rakenne muodostuu eri materiaaleista ja samalla se toimii lämmöneristeenä, joten pintojen lämpötilaeron seurauksena syntyy rakenteeseen jännitystiloja ja muodonmuutoksia. Tutkimuksessa ...
 • Kulmala, Jukka (1993)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisessä korkeakoulussa liittyen projektiin solupolystyreenilevyjen käytöstä yläpohjien lämmöneristeenä. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää solupolystyreenilevyjen soveltuvuutta ...
 • Salonen, Auli (1984)
  Tässä diplomityössä on pyritty selvittämään EPS-ytimisen elementin käyttäytymistä pitkillä jänneväleillä. Ensin on tutkittu teoreettisesti niitä eri mahdollisuuksia, miten elementin lujuutta ja jäykkyyttä voitaisiin parantaa. ...
 • Vaajasaari, Olli (1982)
  Tutkimuksessa tarkastellaan solupolyuretaanilla eristetyn pientalon kantavaa seinärakennetta, jossa lämmöneriste toimii rungon ainoana sivuttaisjäykistyksenä. Tutkimus jakaantuu kolmeen pääosaan, laskelmiin, kokeisiin ja ...
 • Salonen, Jukka (1996-04-24)
  This thesis aims to determine a good solution technique for linear systems of equations whose coefficient matrices are large, nonsymmetric and dense. The research area focuses on iterative methods and preconditioning. -The ...
 • Fräki, Samuel (1995-04-05)
  Diplomityön tavoitteena on suunnitella soluihin perustuva tuotantojärjestelmä ja sen käyttöönottoon liittyvä laajennusinvestointi lastauvaan työstöön keskittyneelle osatoimittajakonepajalle.Tulosten perusteella voidaan ...
 • Myllymäki, Sampo (2008-05-07)
  Diplomityön avulla haluttiin löytää ratkaisu päivittäisessä tuotantotyössä tarvittavan informaation aiempaa tehokkaampaan hallintaan. Lähtötilanteessa eri tiedot olivat saatavissa sangen hajanaisesti tallennuspaikoista ja ...
 • Oinonen, Jaana (1996-06-05)
  AB3:Työssä selvitetään teollisuusprosessien kaasupäästöjen kartoituksenongelmia. Kohdeyritys on Irlannissa sijaitseva lääketehdas. Työn tavoitteena on tarkentaa kolmelle liuottimelle laskettua massatasetta sekä koota ...
 • Ponki, Rami (2006-08-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli luoda Sonet eCommerce -hankintajärjestelmä perustuen olemassa olevaan kohdeyrityksen eCommerce G2 -verkkokauppaohjelmistoon. Syntyvän Sonet eCommerce -järjestelmän oli pystyttävä integroitumaan ...
 • Vänttinen, Jaana (2008-01-16)
  Hyvin toimivalla ilmajärjestelmällä on merkittävä vaikutus soodakattilan toimintaan. Oikein suunniteltu ilmajärjestelmä ylläpitää soodakattilan tulipesän reaktioihin tarvittavaa korkeaa lämpötilaa, vähentää lämpöpintojen ...
 • Koskinen, Jukka (1992)
  Selluloosateollisuus kehittyy kohti integroituja paperin- ja kartongintuotantoyksiköitä. Soodakattilan keskeinen asema selluloosatehtaan kemikaalihuollossa ja koko tehtaan prosessihöyryn ja sähköenergian tuottajana asettaa ...
 • Litmanen, Anssi (2008-09-03)
  Tutkimuksessa kerättiin aineistoa teollisuuden palveluntuottajan turvallisuusjohtamisen toimintatapaa varten. Tavoitteena oli luoda katsaus lainsäädäntöön ja palveluntuottajan vakuutuksiin sekä luoda tarkistuslista sopimuksen ...
 • Uitti, Hannu (2006-11-08)
  Työssä selvitetään pintakäsittelylaitoksen suihkupuhdistusprosessin automatisointia ja tarkastellaan koko maalausprosessin toimintaa ja sen tehokkuutta. Maalaamo on otettu käyttöön vuonna 1999, joten se on monilta osin ...
 • Juntunen, Anssi (2013-10-09)
  Sopimustenhallinta on olennainen osa yritysten liiketoimintaa. Yritykset menettävät kuitenkin keskimäärin 9,2 % vuotuisesta mahdollisesta liikevaihdostaan huonosti hoidetun ja tehottoman sopimustenhallintaprosessin takia. ...
 • Kulmala, Valle (2011-05-04)
  Hankintatoimen merkityksen huomioiminen on lisääntynyt suuresti niin tieteellisissä tutkimuksissa kuin yrityksissä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten sopimusvalmistusta ostava eli käyttävä yritys voi kehittää ...
 • Jämsä, Heikki (1982)
  Soratiet muodostavat noin puolet maamme tieverkon pituudesta. Koska sorateitä on arvioitu olevan vielä vuonna 1990 n. 40 % yleisten teiden pituudesta, tulee sorateiden kunnossapidolla ja rakenteen parantamisella olemaan ...