.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hakala, Tomi (2000-05-10)
  Kohdeyrityksessä alkoi 1999 Supply Chain Management-projekti, jonka yhteydessä tämä diplomityö tehtiin. Tulokset pohjautuvat henkilökunnan haastatteluihin sekä teoriaan. Käytännön osuus koostuu tutkimustuloksista, joita ...
 • Yli-Ojanperä, Jaakko (2007-03-14)
  Sähköinen alipaineimpaktori (Electrical Low Pressure lmpactor, ELPl) on laite, joka mittaa aerosolissa olevien hiukkasten lukumääräpitoisuuden hiukkaskoon funktiona. Laitteen toiminta perustuu hiukkasten sähköiseen ...
 • Nurmi, Ville (2012-06-06)
  Tämä diplomityö tehtiin Sandvik Construction Oy:n Tampereen tehtaan pintalaitepuolelle. Työn tavoitteena oli kehittää interaktiivinen järjestelmä kokoonpanodokumenttien hyödyntämiseksi Tampereen tehtaan ja suomalaisten ...
 • Pippuri, Taru (2012-06-06)
  Hankintojen suunnitelmallisella ja huolellisella toteutuksella voidaan varmistaa, että hanke toteutuu tavoitteen mukaisesti. Hankintojen osuus on jopa 80-90 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten onnistuneet hankinnat ...
 • Kokko, Timo (2006-03-08)
  Useimmilla suurilla ja keskikokoisilla organisaatiolla on käytössään ydintoiminnallisuuksia tehostavat ERP- ja CRM-ratkaisut. Liiketoiminnan tehostaminen on vaikeaa tavanomaisin keinoin ja säästöjä operatiiviseen toimintaan ...
 • Vettensaari, Jan (2008-06-04)
  Sähköinen identiteetin hallinta (engl. Identity Management, myöhemmin IdM) luo uudenlaisen liiketoimintamahdollisuuden erityisesti teleoperaattoreille, joilla jo ennestään on laaja käyttäjätietokanta ja jotka ovat yleisesti ...
 • Honkanen, Petri (2010-06-02)
  Sähköiset potilastietojärjestelmät ovat yleistyneet Suomen perus- ja erikoisterveydenhuollossa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tietojärjestelmien käyttöönottojen myötä on julkisuuteen tullut myös paljon niihin liittyviä ...
 • Köntti, Jussi (2010-05-05)
  Helsingin kaupungin työtapaturmien määrä on noussut vuodesta 1999 vuoteen 2008 19 prosenttiyksikköä. Työtapaturmien vähentämiseksi Helsingin kaupungin vaaratilannera-portointia halutaan tehostaa. Vaaratilanneraportoinnin ...
 • Pohjola, Petri (1995-01-18)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sähköisesti toteutetun lineaariliikkeen toteutustapoja ja kehittää lineaariakseli, joka täyttää korkeat suoritusarvovaatimukset niin nopeuden, kiihtyvyyden kuin toistotarkkuudenkin ...
 • Laitinen, Ari (1994)
  Hiilivoimaloiden savukaasut on perinteisesti suodatettu sähkösuodattimilla. Kaikki hiukkaset eivät kuitenkaan suodatu yhtäläisesti, vaan tietyllä hiukkaskokoalueella suodatustehokkuus jää alle 90%. Tämän vuoksi on pyritty ...
 • Sallinen, Juha (2007-02-14)
  Diplomityön päätavoitteena oli laatia epälineaarinen tietokonemalli SPDT-kytkimen sisältävällä virityspiirillä säädettävälle aktiiviselle matkapuhelinantennille sekä selvittää mallin luotettavuus harmonisten taajuuksien ...
 • Heinonen, Kimmo (1989)
  Työ on tehty osana Tekesin rahoittamaa tutkimusprojektia "Ilmastoinnin sähköiset suodatusmenetelmät". Työssä tutkittiin sähkökentän ja hiukkasten sähköisen varaamisen vaikutusta kuitusuodattimen suodatuskykyyn. Koesuodattimien ...
 • Törmä, Juha (1986)
  Oikosulkumoottorin vektorisäädön sovellutuksissa osa säädön kannalta välttämättömistä suureista joudutaan käytännössä määrittämään mekaanisen mitta-anturin eli takometrin avulla. Takometrin käyttöön liittyvien epäkohtien ...
 • Paavilainen, Antti (2013-06-05)
  Rakennustyömaan tuotannonohjauksesta vastaavien toimihenkilöiden toimenkuva on erittäin haastava ja heidän roolinsa onkin rakennushankkeiden lopputuloksen kannalta merkittävässä osassa. Henkilöiltä, jotka vastaavat työmaan ...
 • Koiranen, Asko (1981)
  Useimmissa tapauksissa edullisin tapa toimittaa sähköenergiaa pienjännitekuluttajalle on yleisesti käytetty muuntoasema-keskijänniteverkko-jakelumuuntaja-pienjänniteverkko -järjestelmä. Maapallolla on kuitenkin laajoja ...
 • Kursi, Jukka (1995)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää voimajohtojen 50Hz sähkö- ja magneettikenttien teoriaa ja soveltaa sitä laskemalla mikrotietokoneelle tehdyillä ohjelmilla esimerkkejä johtojen synnyttämistä kentistä. Tätä varten ...
 • Mäkelä, Hannu (1998-10-14)
  Tutkimuskohteena oli lattialämmityksellä varustetun maavaraisen ja rossipohjarakenteisen lattian lämpötilojen ja -virtojen käyttäytyminen erilaisilla lattiapäällysteillä. Laskennassa käytetyn talon asuinpinta-ala oli 150 ...
 • Jalonen, Tapio (1983)
  Valtionrautatiet on lähes koko maan kattava yritys, jonka tavoitteena on kuljetuspalvelujen tuottaminen. VR:n eri sähkönkuluttajat osallistuvat kukin omalla sektorillaan tämän perustavoitteen toteuttamiseen. Junaliikenteen ...
 • Virtanen, Vesa (1985)
  Polttoaineiden hintojen kohoaminen sekä sähkönkulutuksen tasoittamispyrkimykset ovat tuoneet mukanaan uusia mahdollisuuksia sähkölle lämmöntuotantosovellutuksissa. Tämän työn päätavoitteena oli selvittää teknis-taloudellinen ...
 • Joronen, Jouni (1984)
  Lääkintä- ja laboratoriolaitteiden sähköturvallisuutta koskevat viranomaismääräykset ja standardit ovat erilaisia eri maissa. Lääkintälaitteiden suunnittelulle, valmistukselle ja markkinoinnille aiheutuu teknisiä ja ...