.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Haapala, Toni (1999-01-20)
  Tavoite oli tehdä moninippikalanterien sähkökäyttöjen suunnittelua tukeva simulaatio-ohjelmisto. Työssä toteutettiin moninippikalanterin mekaanisen rakenteen, prosessissa mukana olevan liikkuvan paperirainan ja sähkökäyttöjen ...
 • Ali-Löytty, Harri (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin sähkökemiallisesti happopassivoidun AISI 430-laji ferriittisen ruostumattoman teräksen passiivikalvoa. Työn tavoitteena oli selvittää sähkökemiallisesti laimeassa rikkihappoelektrolyytissä eri ...
 • Kurikka-Oja, Jussi (2007-12-12)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, millainen on sähköyhtiöiden 400 kV:n sähköasemilla työskenteleviä henkilöiden altistuminen sähkökentille. Työssä suoritettiin sarja mittauksia kohdeyrityksen kehittämällä ...
 • Sallinen, Reima (2007-02-14)
  Diplomityössä oli tavoitteena tutkia, ylittyvätkö vuonna 2004 voimaantulleessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/40/EY, "terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi ...
 • Siren, Kari (1987)
  Tässä työssä on laadittu kuvaus sähkökeskusten tietokoneavusteiseen suunnitteluun tarkoitetusta suunnittelujärjestelmästä. Kuvaus on tarkoitettu käytettäväksi ohjelmointityön ohjeena sekä suunnitteluperusteena muille saman ...
 • Berkovits, Jani (2005-01-19)
  Työn taustana oli Tekesin rahoittama hankinnan kehitysprojekti jossa asiakasyrityksessä sähkösolun valmistusstrategiaa kehitettiin entisestään. Tavoitteena oli kehittää erityisesti ulkoistamisstrategiaa ja valmistusprose ...
 • Jalonen, Mikko (1998-01-14)
  Työssä tutkitaan mahdollisuuksia kuormitusmallien reaaliaikaiseen tuottamiseen suoraan jakeluverkon (20 kV) sähköasemamittauksia. Erityisesti tarkastellaan regressioanalyysin käyttöä. Tämä sisältää tarpeellisten taustatietojen ...
 • Leppänen, Jarkko (1991)
  Työssä selvitettiin erään sähkölaitoksen mahdollisuuksia leikata sähkön oston tehohuippuja ja siirtää energiaa kalliilta ajalta halvempaan aikaan. Tarkasteltavat vaihtoehdot olivat tariffienohjaus, dieselgeneraattorit, ...
 • Tuominen, Risto (1991)
  Sähkölaitostoimintaan liittyvä suuri tekninen tietomäärä ja tulosjohtaminen ovat luoneet tarpeen esittää tietoja tiivistetysti tunnuslukujen muodossa. Tämän työn tarkoituksena oli etsiä erään kaupungin sähkölaitoksen ...
 • Ohrankämmen, Pekka (1996-10-16)
  Sähkömarkkinalain myötä sähkölaitokset ovat joutuneet uuteenkilpailutilanteeseen. Prosesien määrittäminen on lähtökohtana organisaationkehittämiselle sekä toimintopohjaisen kustannuslaskentamallin luonnille.Ydinprosesseja ...
 • Juva, Antti (1990)
  Tämä tutkimus sai alkunsa erään sähköyhtiön halusta selvittää teollisuus- ja palvelusektorin sekä julkisen sektorin asiakkaiden käsitykset sähkölaitoksen toiminnasta ja palveluista. Jotta yrityskuvan kehittäminen olisi ...
 • Pietikäinen, Urpo (1996-08-21)
  Työssä käsitellään sähkömarkkinoiden vapautumisesta seuranneita ongelmia janiiden ratkaisumahdollisuuksia. Työssä esitelläänkäytönvalvontajärjestelmän mahdollisuuksia mittaus-, ohjaus- ja tasetietojenhallitsemiseksi. ...
 • Kinnunen, Arto (1983)
  Liittymisjohtojen mitoituksessa pätevät suurelta osin samat mitoitusperusteet kuin yleensä pienjännitejohdon valinnassa. Sähköturvallisuusmääräysten lähinnä ylivirtasuojausta koskevat vaatimukset sekä taloudellinen verkon ...
 • Rautanen, Maria (2010-12-08)
  Technip Offshore Finland Oy (TOF) valmistaa Porin Mäntyluodossa öljyntuotantolauttojen runkoja sekä muita meriteknillisiä rakenteita, joiden avulla voidaan hyödyntää meren pohjassa olevia öljy- ja kaasulähteitä. Mäntyluodossa ...
 • Saarinen, Toni Juhani (2015-04-08)
  Sähkölaitteita voidaan tunnistaa niiden sähköisien sormenjälkien perusteella. Kun laite käynnistetään tai sammutetaan se luo tietynsuuruisen muutoksen pätö- ja loistehossa. Tätä tehojen muutosta kutsutaan sähköiseksi ...
 • Pekkinen, Mika (1985)
  Sähkölämmityksen lisääntyminen aiheuttaa sähkölaitokselle kustannuksia, jotka voidaan jakaa sähkön hankinnassa syntyviin lisäkustannuksiin ja sähkön jakeluverkon investointi- ja lisähäviökustannuksiin. Tässä työssä on ...
 • Puisto, Sakari (2000-12-13)
  Työn tavoitteena on tutkia sähkömagneettista sirontaa. Työssä luodaan kokonaiskuvaa sironnasta ja sen peruskäsitteistä, tarkastellaan pääosin sirontaa kohtisuorasta johteesta ja pallon muotoisesta täydellisestä johteesta. ...
 • Nyberg, Tuomas (2015-12-09)
  Sähkömagneettisen säteilyn määrä on lisääntynyt uusien elektronisten laitteiden tultua osaksi jokapäiväistä elämäämme. Ongelmia syntyy kun laitteet vaikuttavat toistensa toimintaan normaalilla käytöllään. Valmistuksessa ...
 • Ojala, Janne (1985)
  Sähkömagneettisten levyjarrujen käyttö on tähän mennessä ollut suhteellisen vähäistä nostokoneistoissa. Perinteellisiä ratkaisuja ovat olleet kenkä- tai kartiojarrulla varustetut koneistot. Kilpailun kiristyminen ...
 • Salmi, Jouko (1987)
  Tämän tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää sädehoitotapahtumaan liittyviä riskitekijöitä sydäntahdistinpotilaan kannalta. Tutkimus jakaantui viiteen osa-alueeseen. I Laajan kirjallisuustutkimuksen ...