.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Chervyachkova, Elizaveta (2014-11-05)
  The behavior of cells cultured in two-dimensions (2D) greatly differs from that in three-dimensions (3D), and often does not reflect the actual in vivo situation. Consequently, 3D model systems are becoming more widely ...
 • Ruuskanen, Jaakko (1999-11-10)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää syötteen vaikutus murskaimen tuotteeseen ja toimintaan yrityksen vanhojen täysmittakaavaisten murskaustestien perusteella. Lisäksi työssä suunniteltiin koeohjelma muuttujien suuruuden ...
 • Rantanen, Jaana (1999-08-18)
  Teknologian kehittyminen on mahdollistanut tietokoneratkaisut, jotka voidaan pukea ylle ja kuljettaa mukana. On syntynyt uusi tietotekniikan ala, asuste-elektroniikka. Diplomityössä esitellään yleisesti asuste-elektroniikkaa ...
 • Fränti, Kaisu (2013-05-06)
  Diplomityön lähtökohtana on Sysmän kunnalle vuonna 2011 tekemäni projektityö ”Idealuonnoksia Sysmän keskustan satama-alueen ja sen ympäristön kehittämiseksi”. Työ on osa Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma ...
 • Vihavainen, Kari (1996-06-05)
  Products ranging from mobile phone to car employ custom, application specific software executing on a custom hardware platform built from combinations of standard and custom components. The design of these embedded computing ...
 • Goe, Chitao (2006-02-08)
  Most of the currently used commercial transmitters for GSM/EDGE/WCDMA are implemented using two separate architectures. GSM uses offset PLL (translation loop) and EDGE/WCDMA uses zero-IF (homodyne) architecture. This ...
 • Hammouda, Imed (2000-03-15)
  The meeting is usually held during a few days but its overall preparation and management may last for years requiring a large amount work. The author describes the different aspects of conference organization, the architecture ...
 • Palaniappan, Kanthi (2013-04-09)
  Satellite navigation, in the last three decades, has seen an evolution bringing up entirely new systems (Galileo) and modernization of existing systems (Global Positioning System). These systems have now changed the ...
 • Pyattaev, Alexander (2011-12-07)
  Growing demand for bandwidth dictates the use of smaller wireless cells, which results in increased inter-cell interference. In most contemporary cellular systems, the clients at the cell edge typically have the worst ...
 • Simonen, Mikko (1999-12-08)
  Selvitettiin testipenkin rakenne ja tarkoitus sekä asiaan liittyviä peruskäsitteitä. Kehitettiin VHDL-suunnittelun varmennusjärjestelmä, joka koostuu tekstipenkistä, simulaattorista ja simulaattorin vieraskielisestä ...
 • Väisänen, Petri (2000-12-13)
  AB3:Tässä diplomityössä esitellään yleisimpiä ja uusimpia piille integroitujen piirien testattavuussuunnittelussa käytettäviä menetelmiä ja strategioita. Yleisesti käytössä olevia digitaalisten ASIC-piirien testauksessa ...
 • Haakana, Tommi (1997-09-10)
  AB3:Viime vuosien aikana tietoliikennetuotteiden elinkaari on lyhentynyt huomattavasti. Samalla tietoliikennejärjestelmien monimutkaisuus ja kehitysaika on kasvanut. Nämä seikat ovat luoneet tarpeen parantaa järjestelmien ...
 • Knuutila, Jarno (1996-12-11)
  AB3:UMTS on kolmannen sukupolven, liikkuvaan ja henkilökohtaiseen kommunikointiin tarkoitettu tiedonsiirtojärjestelmä. Työn ensimmäinen osa on DECT-standardeihin perustuva systeemitutkimus DECT:n datapalvelujen toteuttamiseen ...
 • Raeesi, Orod (2013-10-09)
  Internet of Things (IoT) is a concept which will have major effects on our future lives. It will introduce a novel dimension to the world of information and communication technology where connectivity will be available ...
 • Hämäläinen, Kari Olavi (2010-06-02)
  Cellular networks have evolved very rapidly in recent decades, and network capacity has increased significantly. In the future cellular networks are expected to continue to develop rapidly and at the same time user ...
 • Lehtola, Marika (2008-06-04)
  Rakentaminen on yksi vaarallisimmista toimialoista. Rakennustyöntekijät altistuvat jatkuvasti erilaisille työtapaturmia aiheuttaville vaaroille. Yritykset ja organisaatiot ovat laatineet ja ottaneet käyttöön erilaisia ...
 • Uuttu, Olli (2000)
  Tuotteen ja kokoonpanojärjestelmän toteuttaminen vaatii toimintamallilta rinnakkaisuutta. Kun rinnakkaiseen prosessimalliin saadaan sisällytettyä modulaarinen tuoterakenne ja kokoonpanojärjestelmä, lyhenee koko prosessin ...
 • Ullah, Irfan (2010-10-06)
  System-Level Modeling is one of the key tools to speed up the process of design space exploration. Open source system level design tool is the solution for SMEs to get maximum benefit out of system level modeling in ...
 • Laurila, Marko (1999-05-12)
  Työssä on koottu olemassa oleva tieto menetelmästä kotimaisesta ja ulkomaisesta kirjallisuudesta, sekä laadittu laskelmat esimerkkikaivannolle.
 • Parkkinen, Elina (1991)
  Diplomityössä on kartoitettu Suomessa käytössä olevat syvästabilointikoneet, -laitteet ja -menetelmät sekä selvitetty, millaisin keinoin ja laittein laadunvalvonta tapahtuu. Suomessa toimii neljä syvästabilointia suorittavaa ...