.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gustafsson, Jouni (1992)
  Isokronisessa syklotronissa syklotroniresonanssitaajuus pidetään vakiona kasvattamalla keskimääräistä magneettikenttää säteen kasvaessa hiukkasen massan kasvua vastaavasti. Syklotronin keskimääräinen magneettikenttä ...
 • Aallonranta, Sauli (2007-04-18)
  Työssä tarkasteltava sovellus on hydraulisesti toimiva puristin, joka asennetaan trukkiin lisälaitteeksi. Useimmissa puristimissa voiman on säilyttävä myös sen jälkeen kun tehon syöttö katkaistaan. Hydraulisessa sovelluksessa ...
 • Ahlholm, Lotta (2010-05-05)
  Pääasiallisin kuivatusmenetelmä paperinvalmistuksessa on sylinterikuivatus. Paineistetulla höyryllä lämmitettävät valurautaiset kuivatussylinterit eivät kuitenkaan ole kuivatusteholtaan riittäviä nykyisien paperikoneiden ...
 • Vainio, Kimmo (2011-09-07)
  Tuotannon jatkuva kehittäminen ja sopeutuminen uusien tuotteiden valmistamiseen ovat hyvin toimivan ja kustannustehokkaan tuotannon edellytys. Valmistustekniikan suunnittelua ja sen tehokkuuden lisäämistä on kehitettävä ...
 • Salavamäki, Esa (1991)
  Taipumakompensoitujen telojen toiminnan tarkastamiseksi on kohdeyrityksen tehtaan telalinjalle rakennettu telojen koeajopaikka. Koeajopaikalla testataan kaikki kokoonpanosta tulevat uudet ja huollossa olleet taipumakompensoidut ...
 • Käki, Joni Juhani (2010-06-23)
  Ohjelmistoprojekteissa tuotettavien ohjelmistojen monimutkaisuus, laajuus ja määrä kasvavat jatkuvasti. Tämä tuo toteutettavien ohjelmistojen testaukselle uusia haasteita. Yhä laajempia kokonaisuuksia on pystyttävä ...
 • Palin, Arto (1997-09-10)
  AB3:Digitaalisuus TV-läheteyksessä on vaativaa vastaanottimen suunnittelunkannalta. Vastaanotetusta jatkuva-aikaisesta signaalista on pystyttäväottamaan näytteet kohdista, jotka edustavat parhaiten lähetettyjäsymboleja.Käytetystä ...
 • Hämäläinen, Timo (1993)
  Työssä käsitellään säätöjärjestelmien suunnittelua modernin siirtofunktioteorian avulla. Tämä abstraktiin algebraan ja funktionaalianalyysiin perustuva teoria on kehitetty pääasiassa 1980-luvulla. Sen tunnusomainen piirre ...
 • Tuohenmaa, Olli (2014-12-03)
  Symplektinen monisto on sileä monisto, jolle on valittu ei-singulaarinen suljettu 2-differentiaalimuoto. Symplektinen muoto määrää kanonisen tavan kuvata sileän funktion differentiaali vektorikentäksi. Tällaisen vektorikentän ...
 • Morshed, Md. Sarwar (2009-10-07)
  The Digital Video Broadcasting (DVB) project has developed digital broadcasting system specifications which have been adapted worldwide. The family of DVB standards includes DVB-S for satellite, DVB-C for cable and DVB-T ...
 • Kujala, Pasi (1993)
  Tässä työssä on selvitetty synkrotronivalolähteen rakenne, synkrotronisäteilyn fysikaalinen tausta ja ominaisuudet sekä erityisesti synkrotronisäteilyn lääketieteellisiä sovellusia. Monet erikoisalojen fyysikot, biologit ...
 • Väätäinen, Jonna (2008-06-04)
  Työn tarkoituksena oli tutkia synteettisten lujiteverkkojen toimintaa kevyen liikenteen väylien vaurioiden korjaamisessa. Lujiteverkkoja käytetään, kun päällystevauriot halutaan korjata ilman kallista ja työlästä massanvaihtoa. ...
 • Mäkelä, Meri Heini (2014-09-03)
  The growing demand on the renewable energy sources has increased the interest on utilizing solar power. Inorganic silicon based solar cells are already well known and have extensively been used. Recently, new types have ...
 • Leino, Juha (1997-06-04)
  AB3:Asiakaskohtaisten piirien monimutkaistuessa ja digitaalisten järjestelmien suunnitteluajan lyhentyessä korostuu tehokkaiden suunnittelumenetelmien merkitys. Laitteistonkuvauskielet ja logiikkatason synteesiohjelmistot ...
 • Sariola, Essi (2009-04-08)
  The literature review of this work describes different syntheses of phthalocyanines. Mainly two modern methods to prepare phthalocyanines are reported. The approaches to prepare A3B type of phthalocyanines are also introduced ...
 • Chervyachkova, Elizaveta (2014-11-05)
  The behavior of cells cultured in two-dimensions (2D) greatly differs from that in three-dimensions (3D), and often does not reflect the actual in vivo situation. Consequently, 3D model systems are becoming more widely ...
 • Ruuskanen, Jaakko (1999-11-10)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää syötteen vaikutus murskaimen tuotteeseen ja toimintaan yrityksen vanhojen täysmittakaavaisten murskaustestien perusteella. Lisäksi työssä suunniteltiin koeohjelma muuttujien suuruuden ...
 • Rantanen, Jaana (1999-08-18)
  Teknologian kehittyminen on mahdollistanut tietokoneratkaisut, jotka voidaan pukea ylle ja kuljettaa mukana. On syntynyt uusi tietotekniikan ala, asuste-elektroniikka. Diplomityössä esitellään yleisesti asuste-elektroniikkaa ...
 • Fränti, Kaisu (2013-05-06)
  Diplomityön lähtökohtana on Sysmän kunnalle vuonna 2011 tekemäni projektityö ”Idealuonnoksia Sysmän keskustan satama-alueen ja sen ympäristön kehittämiseksi”. Työ on osa Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma ...