.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aho, Janne (2001-09-12)
  Työn tarkoituksena oli tutkia Six sigma -menetelmän soveltuvuutta raskaaseen konepajateollisuusyritykseen. Keskeisin tavoite oli löytää kehityskonseptista sovelluskohteita, joita voitaisiin hyödyntää kohdeyrityksen toiminnan ...
 • Koota, Tapio (1991)
  Nykyaikaisessa laivanrakentamisessa pyritään asentamaan mahdollisimman paljon varusteita ja putkistoja jo osalohkon ja lohkon koontavaiheessa. Telakoiden tavoitteena on lyhentää laivan rakentamiseen tarvittavaa aikaa ...
 • Harju-Jeanty, Samuel (2002-05-08)
  The main goal of this thesis was to measure the space diversity gain in UL direction in the real WCDMA indoor system. The measurements were conducted in typical office environment at six different locations in NLOS-situation. ...
 • Heikkilä, Lauri (2008-05-07)
  The main goal of the thesis was to find improvements that cut The Company spare parts packaging costs. Also environmental issues were taken into account. To find things to improve, the present packaging process and packaging ...
 • Heikkinen, Harri (2006-04-12)
  Konepajateollisuudessa tavoitellulla laadulla tarkoitetaan tuotteen sopivuutta asiakkaan tarpeisiin ja sen valmistustarkkuuden soveltuvuutta annettuihin mittoihin ja toleranssirajoihin. Laadukkaan tuotteen valmistaminen ...
 • Järvilehto, Jarkko (1996-08-21)
  Työ on toimintaohje SPC:n käynnistämiseksi teollisuudessa. Työssäselvitettiin, miten yrityksen on valmistauduttava ennen tilastolliseen prosessin ohjaukseen siirtymistä. Työssä esitellään SPC:n työkalut jaselvitetään ...
 • Harju, Mikko (2000)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää neuroverkkojen soveltuvuutta numerojonojen tunnistukseen tarkoitettujen mallien adaptoinnissa.Tässä työssä ongelmaan on kehitetty neuroverkkopohjaista parametrimuunnosmenetelmää. ...
 • Nieminen, Pasi (1996-02-14)
  AB3:Viime vuosina kiristynyt kilpailu elektroniikkateollisuudessa on aiheuttanut tarpeen lyhentää tuotteen suunnitteluaikaa. Tämän seurauksena suunnittelusta on useita vaiheita automatisoitu. Mutta vasta viimeaikainen ...
 • Giannini, Michael (1998-05-13)
  Tässä diplomityössä on kehitetty yhteissuunnitteluvuo, joka koostuu erilaisista kauppallisista ja tutkimuslaitostyökaluista. Työn pohjana on ESPRIT-hankkeen (INSYDE) tulokset, jonka lisäksi käytetty Rumbaughin Omt-olioma ...
 • Fan, Zhou (1998-12-09)
  Työssä on määritelty testausjärjestelmä sähkömoottorin nopeuden ja pyörimissuunnan hallintalaitteelle. Määrittelydokumentti auttaa testausjärjestelmän rakentajaa ymmärtämään testausjärjetelmältä vaadittavat ominaisuudet ...
 • Kartasalo, Kimmo (2015-09-09)
  Image analysis of micrographs is highly important in modern biomedical research. Oriented features, such as the myofibrils of muscle cells and other fibrillar structures of the cytoskeleton, the mechanical backbone of ...
 • Korja, Pekka (1998-06-03)
  This thesis presents the main characteristics and service requirements of the wireless broadband access networks. This study shows that more frequency spectrum is needed for wireless broadband networks in order to support ...
 • Jalonen, Tomi (1997-08-20)
  AB3:Puheenkoodauksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvälaatuista puhetta pienellä bittimäärällä. Erityisesti digitaalisissa matkapuhelinjärjestelmissä tämä on tärkeää rajoitetun kaistanleveyden takia. Nokia-yhtymän ...
 • Lahdenpohja, Anu (2000-03-15)
  The author presents methods to improve speech intelligibility in noisy situations. The methods base on amplitude distortion, amplitude compression, formant enhancement, and finally spectral enhancement which was selected ...
 • Huhtanen, Jukka (2007-12-12)
  Työssä tutkittiin lähi-infrapunaspektraalikuvauksen (NIRS-imaging, Near InfraRed Spectral imaging) sovellusmandollisuuksia ihmisen iholla tai heti sen alla olevien tulehdusten ja verenkiertohäiriöiden havaitsemisessa. Työ ...
 • Vattulainen, Juha (1986)
  Nykyisin tutkimuslaboratorioissa mittaukset suoritetaan usein tehokkaan mikrotietokoneen avustuksella. Tämä merkitsee laboratorion laitteiden liittämistä käytettyyn mittaustietokoneeseen, jolloin koko mittaustapahtuma ...
 • Herjo, Raimo (1984)
  Työssä kalibroitiin ja tarkastettiin materiaaliopin laitoksen venäläisvalmisteinen spektrofotometri DFS-36. Laitteisto kalibroitiin tietyille metalliseostyypeille koostumukseltaan tunnettujen standardien avulla. Tarkastuksessa ...
 • Katara, Mika (1996-09-18)
  DisCo, Distributed Cooperation, on TTKK:ssa kehitetty formaali menetelmä,joka on tarkoitettu reaktiivisten järjestelmien spesifiointiin. Työssätarkastellaan DisCon ja TLA+: eroja sekä etsitään TLA+:sta ominaisuuksia,joita ...
 • Mikkonen, Tomi (2000-03-15)
  Digitaalisen puheviestinnän yleistyminen on lisännyt puheen kompression vaatimuksia sekä laadun että tarvittavan bittimäärän suhteen. Nämä vaatimukset ovat synnyttäneet joukon erilaisia puheenkoodausmenetelmiä, joista tässä ...
 • Lahtinen, Antti (1996-06-12)
  EEG signals recorded on the scalp can be radically different from signals that are recorded on the surface of brain. The skull and scalp act as a spatial lowpass filter, that causes the potential at the scalp appear blurred. ...