.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mehrabkhani, Farid (2015-05-20)
  Jatkuvasti kehittyvässä ja kilpailuhenkisessä nykypäivän teollisuudessa monesti kohdataan ongelmia, joihin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja ja eri vaihtoehtojen kokeileminen on käytännössä mahdotonta tai kallista. Tällöin ...
 • Vahter, Jukka (2004)
  Flip chip attachment offers an intruiging way to miniaturise the functions in the electronic assembly. As the current development of electronic products is towards smaller size with ever-increasing functionality, flip chip ...
 • Sahinoja, Mikko (2013-12-04)
  The goal of the work was to review known metallic materials and especially magnesium that are used for medical purposes. The intention was to review the role of the current metallic materials, covering the field from medical ...
 • Mira Sanchez, Cesar (2011-06-08)
  P2P networks has become one important network for users and ISP. Users wants to share and take profit of this new networks. On the other hand, ISP don not want users to use so intensively their internet connections because ...
 • Smolander, Tiia (2011-06-08)
  Polypropylene is a thermoplastic mass production plastic, which is currently one of the most commonly used plastics. By chemical structure polypropylene is one of the simplest polymers. The simplicity of the structure ...
 • Kurikka, Katja (2000-12-13)
  AB3:Lähtökohtana on ollut esitellä Adeptin julkaisema uusi simulointiohjlemisto Production PILOT. Se tarjoaa mahdollisuudet kokoonpanoprosessien suunnitteluun, simulointiin, ja analysointiin.Työssä keskitytään tarkastelemaan ...
 • Nieminen, Tuomo (2012-12-05)
  Transbilayer phospholipid transfer (flip–flop) is a vital process for all cellular life. This intrinsically slow process is facilitated by integral membrane proteins called flippases and scramblases, which lower the free ...
 • Tuohimäki, Jouni (1998-02-11)
  AB3:Työssä on perehdytty pii-germanium seosten ominaisuuksiin ja käyttöön bipolartransistorien valmistuksessa. Samalla esitetään muutamia esimerkkejä nopeiden pii-germanium heteroliitostransistorien sovellutuksista mm. ...
 • Maijala, Ville (1998-09-09)
  A silicon-on-insulator (SOI) transistor consists of a conventional silicon transistor which is built on the insulator instead of the silicon substrate. The buried insulator changes the properties of the transistor and this ...
 • Rahman, Md. Lushanur (2014-06-04)
  Global Navigation Satellite Systems (GNSS) offer precise position estimation and navigation services outdoor but they are rarely accessible in strong multipath environments, such as indoor environments. Fortunately, several ...
 • Pazynych, Andrii (2014-08-13)
  A photovoltaic system transforms solar radiation into electrical energy using so-called PV panels. A key component of this system is the power electronics subsystem which enables maximum power extraction from the available ...
 • Niemi, Juho-Tapio (2007-05-09)
  Työn tavoitteena on selvittää, millaisia menetelmiä konfiguroitavien tuotteiden ja palveluiden mallinnuksessa on kehitetty. Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston Tuotantotekniikan laitoksella tehtyä Life Cycle ...
 • Fresan, Oscar (2007-09-17)
  Two new concepts aiming to improve the performance of the HSUPA system are analyzed on this thesis: the outer loop power control operational point and the DPCCH gating concept. The former algorithm is firstly presented ...
 • Helin, Olli (2012-03-07)
  Virtualization has in recent years risen in popularity to the extent of changing the way information technology infrastructure in enterprise data centers is built. Once known as a technique to achieve time sharing between ...
 • Gezahegne, Wolde (1986)
  The problem in arid and semi-arid regions of developing countries with irregular rainfall is storing water during a rainy season in order to preserve it for the dry one. An interesting and useful technique to solve the ...
 • Mashkoor, Yasir (2012-05-09)
  This study evaluates the different business practices -adopted by the fashion industry players – to determine the success factors that ensure the optimization of the available resources. Success factors of ‘’Fashion value ...
 • Leppänen, Kari (2002-04-10)
  Työ käsittelee Intranet ja portaalikehitystä kohdeyrityksessä. Työssä selvitettiin, mitkä yleiset menestystekijät tulisi ottaa huomioon Intranetin kehitystyössä, mitä odotuksia tähän kohdistuu sekä miten Intranetia kannattaisi ...
 • Voutilainen, Elina (2001-09-12)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Ilmavoimat voisivat systemaattisesti valvoa ja ylläpitää lentokoneidensa mekaanisten järjestelmien eheyttä. Sovelluksena tutkittiin Hawk-suihkuharjoituslentokoneen pituusohjau ...
 • Laakkonen, Pekka (1982)
  Tämän työn tavoitteena on ollut suihkujauhin prototyypin suunnittelu annetulle syöttölaitteelle ns. tulppasyöttimelle ja jauhimen toiminnan tutkiminen. Kaikki Suomen paperiteollisuuden pigmenttejä suihkujauhamalla valmistavat ...
 • Tunkelo, Simo (1983)
  Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu suihkujen käyttöä jäätyneen junanvaunun telin sulatukseen. Tarkoituksena on löytää nopein ja edullisin tapa sulattaa teliin kertynyt jää. Työn alussa on tutustuttu ongelman teoreettiseen ...