.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Heikkilä, Tuukka (2014-02-05)
  1.9.2013 voimaan astuneen uuden sähkömarkkinalain myötä Suomen sähköverkonhaltijat saivat uusia velvoitteita, joista tämän diplomityön kannalta tärkeimpiä ovat sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävät vaatimukset. ...
 • Tolkki, Antti (2007-02-14)
  Aurinkokennot muuntavat valoenergiaa sähköksi. Viime vuosina on tutkittu mahdollisuutta valmistaa aurinkokenno orgaanisista aineista. Tällaiset kennot koostuvat yleensä metallisista elektrodeista ja niiden välissä olevista ...
 • Mäki, Timo (1991)
  Stabiilisuuslaskentaohjelmiston, Transient Stability Program (TS), avulla voidaan tarkastella sähkövoimajärjestelmän käyttäytymistä erilaisissa vikatilanteissa. Tämän diplomityön päätavoitteina ovat olleet TS-ohjelmiston ...
 • Kohtala, Jarkko (1998-01-14)
  Tutkimuksella pyrittiin selvittämään sähköyhtiöiden kokemuksia ja tarpeita eri tietojärjestelmien ja niiden sovellusten suhteen. Markkinatutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. ...
 • Paavilainen, Pasi (1999-10-13)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää suomalaisten sähköverkkoyhtiöiden keskijänniteverkon laitteiden kunnonvalvonnan nykytilaa ja kunnonvalvonnan kehitysmahdollisuuksia. Diplomityö on osa Tampereen teknillisessä ...
 • Laine, Antti (2015-03-04)
  Suprajohtimen valmistusprosessissa johtimen molempiin päihin muodostuvat niin sanotut muutosvyöhykkeet, joissa johtimen alfa-arvo sekä filamenttien muoto ja koko vaihtelevat. Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten nämä ...
 • Tulonen, Juuso (2014-09-03)
  Opinnäytetyössä tutkitaan syitä alumiinisen säiliöpuoliperävaunun rakenteessa ilmenevään ongelmaan. Alumiinisen vaunun telissä sijaitsevassa hitsisaumassa esiintyy toistuvasti käytön aikainen murtuma. Murtumia on esiintynyt ...
 • Mäkilä, Joni Juhani (2015-06-03)
  Markkinoiden kiristyvän kilpailun ja hintapaineen vuoksi kuristimien tarkempi mitoittaminen suunnitteluvaiheessa on entistä tärkeämpää. Tässä työssä tarkastellaan folio- ja lankakäämisten rautasydämisten kuristimien häviö- ...
 • Keskilammi, Mikko (1999-05-19)
  Työ on osa teknologiahanketta, jossa kehitetään laskennallisia malleja sähkömagneettisille ilmiöille. Työn tavoitteena oli löytää menetelmä elektroniikkalaitteesta lähtevien, säteilevien emissioiden tuotekehitysmittausten ...
 • Purola, Jukka (2000-12-14)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää mitä ominaisuuksia SC-syväpainopaperista tulisi mitata haluttaessa arvioida paperin painettavuutta. Selvityksessä käytettiin apuna kirjallisuutta sekä asiakashaastattelua (painotalo). ...
 • Lahtinen, Essi (2002-05-15)
  The topic of this thesis is assessing the product-line architecture of a warehouse management system by using the SAAM. The case study concentrates on assessing the modifiability of the product line but also reusability ...
 • Liu, Wei (2012-06-06)
  Scene image classification and retrieval not only have a great impact on scene image management, but also they can offer immeasurable assistance to other computer vision problems, such as image completion, human activity ...
 • Vuorinen, Jyri (2011-02-09)
  Ketterät ohjelmistotuotantomenetelmät ovat laajasti käytössä ohjelmistoteollisuudessa. Yksi suosituimmista menetelmistä on Scrum, joka sisältää tyypillisen ketterän menetelmän tapaan sovelluskehityksen iteratiivisuutta ja ...
 • Nurminen, Jukka (2001-02-14)
  Tässä diplomityössä on pohdittu kahta protokollasuunnittelun toteutusvaiheeseen liittyvää tekijää. Ensin on tarkasteltu SDL-kielisen protokollakuvauksen osittelua heterogeeniseen kohdeympäristöön ja toiseksi on arvioitu ...
 • Suomela, Tero (2000)
  Communication in open networks is liable to eavesdropping and other security attacks. Security can be improved by using proper security systems which are based on strong cryptographic methods. An important step in the field ...
 • Vesa, Ilkka (2003-03-12)
  During the last tem years, the Internet has extended rapidly and developed technically. New access technologies and especially wireless networks have given Internet service providers an opportunity to offer customers the ...
 • Alapoikela, Tero (2008-02-06)
  The aim of the thesis was to study how to develop a secure power supply for an electric actuator, which will control the fuel racks in The Company. The position of the fuel rack defines the amount of fuel injected to the ...
 • Sundquist, Jaakko (1998-12-09)
  The massive growth of the Internet has created an increasing demand for conveying also the telephone traffic, traditionally transmitted through circuit-switched telephone networks, in this packed-based network. At the same ...
 • Aghababaee Tafreshi, Mona (2013-10-09)
  Wireless memories are the new trend in memory technology and a result of the latest advances in wireless and data transfer technologies. Allowing transfer of large amounts of data between a host device (e.g., a computer, ...
 • Vajaranta, Markku (2014-05-05)
  Virtualization has increased amongst the IT service providers as a method for achieving more efficient server usage. This has led to the concept of cloud services, offered by large data centers with the help of virtualization ...