.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jussila, Juho (2002-11-13)
  Työn tavoitteena on tutkia sähkönjakeluverkon yleissuunnittelua, sen tehtävänasettelua ja kehittämisperiaatteita. Työssä tarkastellaan sähkönjakeluverkon luotettavuuslaskentaohjelmiston soveltuvuutta yleissuunnitteluun ja ...
 • Kumpulainen, Lauri (1987)
  Kunnossapidon tietojärjestelmä on osa verkkotietojärjestelmää. Sen avulla pyritään ohjaamaan verkoston kunnossapitoa luotettavuustason optimoimiseksi ja taloudellisuuden saavuttamiseksi verkosto-omaisuuden hoidossa. ...
 • Ahonen, Jukka (1996-12-11)
  Sähköyhtiöt johtavat verkkotoimintaansa liiketoimintana. Työssämääritellään verkkoliiketoiminnan päämäärät ja perustehtävät sekäselvitetään sähköyhtiön verkostotyöt sekä määritellyt töiden hallinnantehtävät ja tavoitteet. ...
 • Laitinen, Ossi (2000-04-12)
  Työn tavoitteena on selvittää Stora Enson Varkauden tehtaiden sähköverkon yleistä tilaa. Työssä keskitytään osaan tehtaan sähköverkosta, josta on tutkittu lähinnä jännitteen ja virran muutoksia sekä yliaaltoja. Lisäksi on ...
 • Hautaniemi, Olli (2014-08-13)
  Sähkönsiirtorakenteet koostuvat voimajohdoista ja niitä yhdistävistä sähköasemista. Yhdessä ne muodostavat koko maan kattavan sähköverkon ja yhden tärkeimmistä infrastruktuureista. Sähkönsiirtorakenteita voidaan pitää ...
 • Pitkänen, Petteri (1994)
  Tämän diplomityön lähtökohtana oli kehittää nykyaikaista laskentyökalua hyödyntävä, havainnollinen ja opettavainen laboratoriotyö sähkönsiirtoverkkojen opetukseen. Diplomityössä esitellään laboratoriotyö "Sähkönsiirtoverkon ...
 • Dahlman, Janne (1995-04-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ja vertailla sähkönsiirtoverkon jännitestabiilisuuden laskentamenetelmiä. Jännitestabiilisuus tarkoittaa sähkövoimajärjestelmän kykyä ylläpitää joka hetki hyväksyttävää jännitetasoa ...
 • Yli-Heikkilä, Mari (2000-08-23)
  Työn tarkoituksena on optimoida paperitehtaan voimalaitoksen sähköntuotantoa siten, että etsitään kannattavin tapa tuottaa paperikoneella käytettävä höyry. Case-laitoksena on Kiinaan suunniteltava hienopaperitehdas. Työssä ...
 • Tamminen, Anna (1996-09-18)
  Sähköpaloissa saa Suomessa tilastojen mukaan vuosittain surmansa enemmänihmisiä kuin sähköiskun seurauksena. Työn tavoitteena oli tuottaa uuttatietoa sähkön aiheuttamista palovahingoista päätöksenteon pohjaksi. Työssäkartoitettiin ...
 • Kurki, Teemu (1993)
  Sähköpostijärjestelmien käytön yleistyessä asetetaan niiden luotettavuudelle entistä suurempia vaatimuksia. Tämän vuoksi sähköpostijärjestelmien toiminnan ylläpidosta vastaavat henkilöt tarvitsevat entistä tehokkaampia ja ...
 • Heikkinen, Matti (2007-10-17)
  Mobiililaitteisiin on kehitetty erilaisia sähköpostiohjelmia siitä lähtien kun PDA- ja matkapuhelinlaitteilla on ollut mahdollisuus kytkeytyä internetiin. Nykyaikaisessa matkapuhelimessa on sähköpostin lisäksi viestintämuotoina ...
 • Riihilahti, Jari (1989)
  Tämä työ käsittelee sähköservon mallinnusta ja säätöä. Kitka, välys ja kyllästyminen aiheuttavat servojärjestelmän dynamiikkaan epälineaarisuuksia, jotka vaikeuttavat järjestelmän säätöä. Ottamalla epälineaarisuudet huomioon ...
 • Kulmala, Olli Matti (2015-10-07)
  Tämä diplomityö tehtiin Sandvik Mining and Construction Oy:n Tampereen toimipisteeseen ja sen tarkoituksena oli kehittää sähkösolun toimintaa. Sähkösolun nimikkeitä ulkoistettiin ja toimintaympäristöä paranneltiin, minkä ...
 • Kyynäräinen, Niina (2008-04-09)
  Sähköstaattisella kuidutuksella ja ruiskutuksella tarkoitetaan kuitujen tai pisaroiden muodostamista polymeeriliuoksesta sähkökentän avulla. Menetelmä on tunnettu jo 1900-luvun alusta lähtien. Sähköstaattista kuidutusta ...
 • Pohjanen, Joose (2003-03-12)
  Kiinteistöpalveluyrityksen palvelut voidaan jakaa johtamispalveluihin ja kiinteistöpalveluihin. Työssä selvitetään kiinteistöliiketoiminnan nykytila, terminologia ja toiminnot sekä esitellään liiketoiminta ja siihen liittyvät ...
 • Leppänen, Heikki (1982)
  Työn tarkoituksena on selvittää kohdeyrityksen Inkoon voimalaitoksen sähkösuodatinlaitteisiin liittyvät toimintahäiriöt ja kehittää menetelmä suodatinlaitteistojen säätöpiirien testaamiseksi. Työssä on tarkasteltu myös ...
 • Kimmel, Jyrki (1986)
  Ympäristön tupakansavu on useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa todettu altistuneita ihmisiä ärsyttäväksi, heidän viihtyvyyttään huonontavaksi ja terveydelleen vaaralliseksi ilmansaasteeksi. Ravintoloiden tarjoilijat ja ...
 • Kalevo, Pasi (1996-03-20)
  Työssä tarkasteltiin tietokoneavusteista sähkösuunnittelua,suunnitteluympäristöä ja sen nykytilaa. Pääasiallisena tarkoituksena olimääritellä uuden kokonaisvaltaisen sähkösuunnittelujärjestelmän ympäristö-ja toiminnalliset ...
 • Lepistö, Ilmari (2006-01-18)
  Työn lähtökohta oli kohdeyrityksen halu kehittää sähkösuunnittelun tehokkuutta tietokantapohjaisen sähkösuunnittelujärjestelmän avulla. Projekti alkoi loppuvuodesta 2003, jolloin aloitettiin tutustuminen tarjolla oleviin ...
 • Tapio, Jarmo (1992)
  Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, mitä mahdollisuuksia sähkösuunnittelun tietojärjestelmää rakentavalla yrityksellä on käytettävissään. Työssä tehdään laaja-alainen kirjallisuustutkimus, jossa perehdytään ...