.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tuominen, Risto (1982)
  Työssä tarkastellaan työjärjestelmien/-prosessien ja teknisten laitteiden työturvallisuuden tutkimista sen rakennetta, sisältöä, menetelmiä ja tietolähteitä. Samalla kehitetään yleinen systemaattinen toimintamalli järjestelmien ...
 • Tyynelä, Pentti (1990)
  Tutkielmassa kuvataan ja analysoidaan toimintatutkimusprojektia, jonka tarkoituksena on määritellä tietojärjestelmä kohteena olevaan toimistoon lähtökohtana käyttäjä. Näkökulma on sosiotekninen ja työ on toteutettu ...
 • Toijonen, Jari (2013-11-08)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee teknisten määräysten ja ohjeiden vaikutuksia rakennuksen kantavassa rungossa pääasiallisesti käytettyihin materiaaleihin. Päärakennusmateriaaleilla tässä tapauksessa tarkoitetaan betonia, terästä ...
 • Aaltonen, Laura-Kaisa (2014-04-09)
  Tämä diplomityö on tehty osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön”. Diplomityö keskittyy teknisten muovien mekaaniseen kierrätykseen ja menetelmiin, joilla voitaisiin ...
 • Alaranta, Maria (2006-09-13)
  Teollisessa pesussa, kuten autojen pesukoneissa käytettävät harjat likaantuvat käyttöolosuhteissa. Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää oikea kemikaali ja oikea pesumenetelmä harjojen puhtauden edistämiseksi. Likaantumiseen ...
 • Jussila, Pekka (1991)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli teknologiakeskustoiminnan yleisten periaatteiden, tärkeimpien teknologiakeskus Hermian sidosryhmien ja keskuksen yritysten odotusten pohjalta määrittää Hermian toiminnalle selkeät ...
 • Virta, Jarmo (1982)
  Työssä tarkastellaan käytetyn ja vaurioituneen nostovyön murtovoimia verrattuna uuteen vyöhön. Työn tavoitteena on määritellä nostovöiden tarkastusmenetelmä ja määrittää raja-arvot vyön hylkäämisperusteille. Teorian ...
 • Ränkman, Esa (2011-01-12)
  Nokian kaupungin tekopohjavesilaitos hyödyntää Maatialanharjun I luokan pohja-vesialuetta raakavesilähteenään. Luontaisen muodostumisen lisäksi pohjavettä syntyy rantaimeytymisen ja Viikinharjulla tapahtuvan tekopohjaveden ...
 • Palkonen, Jyrki (2012-04-04)
  Vuosien varrella ohjelmistokehittäjille kertyy paljon vanhoja sovelluksia ja ohjelmistokomponentteja, joille voisi olla käyttöä uusissa projekteissa. Korkean tason kielet lupaavat helppoa siirrettävyyttä ympäristöstä ...
 • Saari, Tommi (2013-06-05)
  Työssä tutkitaan multimodaalista käyttöliittymää, jonka osina toimivat graafinen modaliteetti ja puhemodaliteetti. Tutkimuksen kohteena on selvittää miten modaliteetit tulisi yhdistää käytettävyyden maksimoimiseksi siten, ...
 • Kaappa, Emma (2008-12-03)
  Diplomityö tehtiin elektroniikan laitoksen Kankaanpään yksikössä, jossa tutkitaan ja kehitetään muun muassa älyvaatteita. Työ tehtiin JOUSTE-projektissa, jota rahoittaa TEKES ja neljä yritystä. Kankaanpään yksikkö keskittyi ...
 • Sipilä, Auli (2001-08-22)
  Työssä on aluksi esitelty tiivistetysti tekstiilien märkäprosessit, kemikaalien ympäristöhaitallisuuden tarkastelu sekä jätevesien ongelmakohtia jätevedenpuhdistamon kannalta. Tekstiilien märkäprosessoinnissa käytettäviä ...
 • Mähönen, Mika (2013-06-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia tekstin luokittelua ja avainsanojen poimintaa. Tähän tarkasteluun tärkein yksittäinen tekijä on datan rakenne, jonka avulla työssä perusteellaan luokittelun tarpeellisuutta. ...
 • Järvinen, Petteri (1990)
  Työssä laadittiin ohjelma, joka lukee tekstitiedoston ja luo siitä indeksin. Tämän indeksin avulla voidaan tekstistä nopeasti hakea mikä tahansa sana tai sanapari. Ohjelma laadittiin aluksi DOS-käyttöjärjestelmään, josta ...
 • Suhonen, Mikko (2009-03-04)
  Tässä diplomityössä tutkitaan tela-alustaisen murskauslaitoksen polttoainetaloutta keskittymällä sen suurimman tehontarvitsijan eli murskaimen voimansiirtoon ja dieselmoottorin ominaisuuksiin. Tutkimus perustuu kahteen ...
 • Saarinen, Matti-Ilmari (2008-06-04)
  Diplomityön tarkoituksena oli tuottaa telahionnan numeerisen mallin parametrointi. Koska telahionnassa esiintyy vaihtelua eri toimintaolosuhteissa, diplomityössä pyrittiin antamaan myös tarvittavat tiedot myöhempää ...
 • Vilhonen, Pertti (1993)
  Työn tarkoituksena oli kehittää turnkeytoimintaa hajautettuun tuotantoon pyrkivällä telakalla. Tarkoituksena oli laatia ehdotelma kehitystoimenpiteistä. Tutkimus aloitettiin tutustumalla käytännön toimintaan telakalla. ...
 • Kivi, Jarmo (2001-09-12)
  Työn tavoitteena on toteuttaa BS 8800 mukainen nykytilanteen analysointi. Analysoinnissa tämänhetkistä turvallisuustoimintaa verrataan BS 8800 mukaiseen turvallisuusjohtamisjärjestelmään sekä lainsäädännön, asiakkaiden ja ...
 • Koski, Leena (1986)
  Diplomityön tarkoituksena on suunnitella Paperikonetehtaan nykyistä tuotannon ohjausjärjestelmää täydentävä osastojärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata Telahallin avainkoneiden kuormitusta ja joka soveltuu joustavasti ...