.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vesa, Marita (1999-06-02)
  Kaksiosainen työ, ensimmäinen osa tarkastelee kolmea käsitettä, jotka ovat: kontrapunkti, määrittelemättömyys ja luonnonelementtien abstrahointi. Toisessa osassa kolmen puistopavilijongin suunnitelma Tampereen Pyynikille. /Kir09
 • Krappe, Marko (2001-06-06)
  Elektronisen kaupankäynnin osuuden päivittäistavarakaupassa arvioidaan kasvavan. Elektroniseen kaupankäyntiin ei kuitenkaan ole ollut olemassa järjestelmää, joka ratkaisisi ns. viimeisen kilometrin ongelman, eli tavaran ...
 • Ilvonen, Katariina (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen Turun telakalla rakennettavaan maailman suurimpaan risteilyalukseen asennetaan kolme määriteltyä ruoripotkurijärjestelmää. Järjestelmiä on asennettu Turun telakalla aikaisemminkin, mutta vedenalaisten ...
 • Murtonen, Tapio (1995-01-18)
  Diplomityössä on tutkittu eri työstöparametrien, hiomanauhojen ja lastuamisnesteiden vaikutusta ruostumattoman teräksen nauhahionnassa. Hiontatulosta on arvioitu saavutettavan pinnanlaadun (keskipoikkeama ja maksimiprofi ...
 • Aho, Anne-Mari (2006-04-12)
  Ruostumaton teräs on hygieeninen ja helposti puhdistettava materiaali, mutta se ei kuitenkaan ole antibakteerinen. Seostamalla teräkseen voidaan lisätä funktionaalisia metalleja, jotka saavat aikaan antibakteerisuuden. ...
 • Prihti, Arttu (2008-12-18)
  Diplomityössä kehitettiin ja vertailtiin pientaloon soveltuvia yläpohjarakenteita. Vertailu suoritettiin kolmella eri rakennemallilla. Yksi malli perustui ruotsalaiseen kattotuoliin, joka on suunniteltu ruotsalaisen ...
 • Parviainen, Liisa (1982)
  Diplomityön tarkoituksena on luoda suunnitelma Tampereella sijaitsevaa yksityistä Ruotulan vanhainkotia varten. Vanhainkodissa on 50 hoitopaikkaa ja ne jakaantuvat kahdeksi osastoksi sekä nämä edelleen kolmeksi noin kahdeksan ...
 • Berhane, Worku (1984)
  Consistent with the international trend in developing countries, it is envisaged that low-cost technologies will play the major role in rural water supplies in Ethiopia. Hand-dug wells will probably continue to be the main ...
 • Talonpoika, Esko (1997-06-04)
  Työ perustuu Ruusutorpan koulun yleiseen suunnittelukilpailuun tehtyynehdotukseen. Tekijän mukaan avoimmuuden käsite on ohjaillut pohjapiirrostensyntymistä. Rakennus liittyy matalien nurmikattoisten siipien avullametsänreunaan, ...
 • Vainionpää, Timo (1981)
  Ruutin rivitaloalue: Alue sijaitsee Kemin kaupungin keskustan pohjoispuolella sen välittömässä läheisyydessä käsittäen Ruutin kaupunginosan korttelit 201-204. Diplomityön tarkoituksena on ollut suunnitella alueelle ...
 • Kuosmanen, Timo (1995-06-07)
  Diplomityö on tehty Virroilla sijaitsevassa kohdeyrityksessä. Yritys on vaativia ruuvityyppisiä kiinnitystarvikkeita valmistava ajanhankintakonepaja.Yrityksessä oli käynnistetty laatujärjestelmän kehittäminen ennen diplomityön ...
 • Mansikkamäki, Suvi-Tuuli (2014-11-05)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää, millaisilla periaatteilla ryhmäkuljetuksia, eli tässä tapauksessa koulukuljetuksia, kehitysvammaisten työkyytejä ja vanhusten päiväkeskuskuljetuksia, tulisi suunnitella, jotta pysytään ...
 • Järvi, Ilona (2013-06-05)
  Asuntorakentamisen ratkaisumallit ovat tänäpäivänä Suomessa lähes samat kuin 40 vuotta sitten. Aikoinaan suunnittelulähtökohtana ollut ydinperhemalli on edelleen asuntosuunnittelun lähtökohtana. Asuntotarjonta ei vastaa ...
 • Asumaniemi, Aira (2015-03-04)
  Energian kulutuksen kasvu on jo pitkään ollut merkittävä keskustelunaihe ympäri maapalloa. Myös sähkönkulutuksen osuus on kasvanut huomattavasti tämän vuosituhannen aikana. Samanlainen energian ja sähkönkulutuksen kasvuilmiö ...
 • Mikkola, Sakari (1996-12-11)
  Työssä tutkittiin, kuinka SA-menetelmää voidaan soveltaa logiikkaohjelmien kuvaamiseen ja pystytäänkö sillä ratkaisemaan logiikkaohjelmointiin liittyviä ongelmia.
 • Tiainen, Pyry (1991)
  Tietokonesovelluksia käyttävät nykyään kokeneiden käyttäjien lisäksi myös täysin kokemattomat henkilöt. Sovellutusten käyttöliittymien tulisi olla yhtenäisiä ja toimia johdonmukaisesti. Käyttöliittymästandardit on luotu ...
 • Vaarma, Jari (2008-06-04)
  Suunnittelutyön tarkoituksena oli luonnostella mahdollisuuksia rakentaa noin 2000 hengen asuinalue Pirkkalankylän seudulle. Päämääränä oli saada aikaiseksi luonnosmainen maankäytön suunnitelma ja visioita alueen ilmeestä. ...
 • Pennanen, Tarja (2010-01-13)
  Diplomityöni aiheena on lounaissuomalainen saaristolaiskylä. Tutkin aihetta sekä perinteen että nykypäivän näkökulmasta. Nykypäivän saaristorakentamiseen vaikuttavina asioina selvitän valtio- ja Eu-politiikan vaikutuskeinoja ...
 • Saarinen, Jarmo (2008-04-09)
  Työn tavoitteena oli laatia kohdeyrityksen saariston alueen keskijänniteverkolle yleissuunnitelma, jonka mukaan sähköverkkoa voidaan kehittää tulevaisuudessa. Yleissuunnitelmassa tutkittiin alueen kehittymistä, sähköverkon ...
 • Yrjänä, Ville (1998-02-11)
  Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli luoda konsultin ja viranomaisen käyttöön tarkoitettu kenttämittausmenetelmien käytön sisältävä toimintamalli saastuneiden maa-alueiden kartoitukseen. Toisena tavoitteena oli selvittää ...