.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Muravev, Anton (2016-08-17)
  Increasing sizes of databases and data stores mean that the traditional tasks, such as locating a nearest neighbor for a given data point, become too complex for classical solutions to handle. Exact solutions have been ...
 • Ilomäki, Jenni (2016-06-08)
  Elektroniikkateollisuuden tuotteet ovat tyypillisesti monimutkaisia laitteita, joiden valmistuksessa on käytetty useita eri materiaaleja ja pitkälle kehitettyjä, hienovaraisia tekniikoita. Tyypillinen elektroniikkalaite ...
 • Salo, Lisa (2016-06-08)
  Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmisen toiminnan aiheuttamista kriiseistä maapallolla. Sen vaikutuksia pyritään minimoimaan muun muassa kansainvälisten, kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin tähtäävien ilmastosopimusten ...
 • Timlin, Eevamaria (2009-06-03)
  Työssäni oli tavoitteena luoda selkeästi hahmotettava, ekologisen rakentamisen keinoja ja haasteita esittelevä kokonaisuus avuksi hallirakentamiseen. Ratkaisut ovat käytettävissä kooltaan ja toiminnoiltaan vastaaviin ...
 • Halminen, Johannes (2013-01-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä seikat vaikuttavat ekotehokkaan rakentamisklusterin syntymiseen Pirkanmaan seudulle. Lisäksi tavoitteena oli muodostaa suositus toimenpiteistä, joilla Tampereen kaupunki voisi ...
 • Seppänen, Ville (2011-11-09)
  Linux-based operating systems such as MeeGo consist of thousands of modular packages. Compiling source code and packaging software is an automated but computationally heavy task. Fast and cost-efficient software building ...
 • Niinikoski, Virpi (2011-02-09)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää elastomeerien sähkönjohtavuutta sekä siihen liittyviä sähköisiä, mekaanisia ja fysikaalisia ilmiöitä ja ominaisuuksia. Lisäksi työssä tutkittiin erilaisia elastomeerejä, niissä ...
 • Hyttinen, Pipsa (2015-08-12)
  Tämä diplomityö käsittelee eläinten paineasujen kaavoitusprojektia. Työn alussa on kerrottu lyhyesti eläinten paineasujen vanhoista markkinoilla olevista malleista ja niiden ongelmista. Paineasuja on valmistettu erityisesti ...
 • Pirhonen, Outi (2016-04-06)
  Diplomityö tarkastelee tämän hetken asumisen keskeisiä teemoja ja asuntosuunnittelun kehityssuuntiin vaikuttavia tekijöitä. Työn kirjallinen osuus käsittelee aiheita asumisen muutoksen taustalla, asumisen keskeisiä haasteita, ...
 • Tuomanen, Pauli Johannes (2015-02-04)
  Diplomityö Elävä keskusta - Lamminrahkan keskustan ideasuunnitelma tutkii tapoja, joilla Kangasalan Lamminrahkan tulevan tulevan kunnanosan keskustasta saadaan luotua elinvoimainen ja kaupunkimainen, palveluiden ja asumisen ...
 • Kerola, Leevi (2016-05-04)
  Diplomityössäni tutkin lähtökohtia rakennukselle, joka voi muuntua fyysisesti sen sisältämien toimintojen tilantarpeen mukaan. Elinympäristömme olosuhteet ja ihmisten tarpeet ovat alati vaihtuvia ja asettavat muutostarpeen ...
 • Kinnunen, Minna (2013-06-05)
  The Nordic electrical safety authorities co-operate on issues related to electrical safety e.g. electrical accidents. Certain electrical accidents need to be reported to the electrical safety authorities. Deeper knowledge ...
 • Gergis, Anthony (2015-05-15)
  In this thesis, a research study is held as a part of the Photonic quantum cellular automata (PhotonicQCA) project at the Tampere University of Technology. The study includes both surface and electrical characterization ...
 • Lehti-Polojärvi, Mari (2014-12-03)
  Electrical impedance tomography (EIT) could provide a label free, non-invasive and fast method for cell culture monitoring. This thesis is a feasibility study on what kind of results EIT may provide when cells are cultured ...
 • Tuohimäki, Katariina Emilia (2016-08-17)
  A wearable electronics is a quickly broadening category in sport, wellbeing and entertainment products. Also a fully textile-integrated electronics is used increasingly to improve the user experience. The medical industry ...
 • Hokajärvi, Ilkka Antero (2012-09-05)
  Electroencephalography (EEG) is the recording of potential fluctuations originating from electrical activity of brain. It is used in diagnosis of neurological disorders, monitoring the depth of anaesthesia and evaluation ...
 • Ylönen, Jirka Johannes (2015-10-07)
  Recording electroencephalogram (EEG) is a common medical examination, which is commonly used in the diagnosis of epilepsy. Movements or tension of muscles, especially in the facial area, create electromyographic (EMG) ...
 • Calvo Hernando, Mario (2015-05-20)
  The thesis aims to present the electronic instrumentation required for an EIT application which aims to make an imaging reconstruction of living cells covered with blank hydrogel. Thus the accuracy of the impedance measurement ...
 • Saari, Timo (2013-09-04)
  Graphene is nowadays a famous material due to its exquisite properties and potential applications. However, silicene is more recent experimentally verified finding which possesses the same main features that make graphene ...
 • Ojanen, Jussi Pekka (2005-05-11)
  Tiheysfunktionaaliteoria (DFT) on menetelmäkvanttimekaanisen systeemin tilan eli ominaisuuksien määrittämiseksi. Se on toistaiseksi ainoa keino tehdä suurien elektronisysteemien ab initio -mallinnusta. Teorian haudattu ...