.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Keski-Valkama, Tero (2008-07)
  Wireless mobile technologies have triggered a rapid development of secondary network technologies. One such prominent field of technology is interoperability for consumer devices. This field is mostly based on XML and Web ...
 • Kirkko-Jaakkola, Martti (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin kahta kirjallisuudesta löytyvää menetelmää, joilla GNSS-vastaanotin voidaan paikantaa tarkasti kantoaaltomittausta käyttäen. Molemmat menetelmät ovat differentiaalisia – toinen ajan suhteen ja ...
 • Väisänen, Kari (1995)
  Synkronointi on yksi vastaanottimen tärkeimmistä toiminnoista digitaalisessa siirtojärjestelnässä. Synkronoinnin tehtävänä on etsiä oikea näytteenottohetki vastaanotetusta signaalista ja korjata kanavassa ja paikallisosk ...
 • Sandelin, Sirpa (1985)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty Riihimäen jätevedenpuhdistamon toimivuutta ja käyttökustannuksia sekä toimenpiteitä ja ohjaustapoja, joilla näihin voidaan vaikuttaa. Puhdistamon todettiin tarkkailutulosten perusteella ...
 • Kekäläinen, Teemu (2007-03-14)
  ITER on kansainvälinen taloudellisesti kannattavaan fuusioenergiaa käyttävään voimalaitokseen tähtäävä projekti. ITER-reaktori koostuu erilaisista osista, joista reaktorin tyhjiöaltaassa suurin yksittäinen moduuli on ...
 • Prajapati, Sumitra (2014-06-04)
  The pollution of surface and ground waters by nitrogen (N) is a common problem. Anthropological sources of N in water are from animal farms, untreated municipal, industrial, and agricultural wastewater, which has elevated ...
 • Virtanen, Aimo (1985)
  Työssä on tutkittu prosessimittauksin CBA -lauhdepumppuyksikön vaikutusta erään aaltopahvikoneen lämpötalouteen. Ennen pumppuyksikön hankintaa oli ap - koneelta tuleva lauhde jäähdytettävä 110 astetta C lämpötilaan, jotta ...
 • Ruola, Ville (2003-06-04)
  Työn tavoitteena oli optimoida hiertämöuusinnan yhteydessä käyttöönotetun primäärijauhimen ajettavuus ja laatu. Kirjallisessa osassa on ensin muodostettu SC- ja LWC-paperien tuoteanalyysit, jonka jälkeen on perehdytty ...
 • Himanen, Henri (2013-12-04)
  Kesällä 2014 loppuu siirtymäaika rakennustuoteasetuksen mukaisen CE- merkinnän kiinnittämiseen kantaviin teräs- ja alumiinirakenteisiin. Työn tarkoituksena oli kehittää laadunvalvontajärjestelmä täyttämään EN-standardien ...
 • Vainionpää, Anne-Maria (2000-11-18)
  Tässä työssä tutkittiin kahdesta eri raaka-aineesta valmistetun cerium-zirkonium - sekaoksidin vaikutusta rodiumin kemialliseen tilaan ja sen muuttumiseen katalyytin ikäytyessä. Tutkitut näytteet olivat gamma-alumiinioks ...
 • Piispanen, Antero (1992)
  Tämä tutkimus sai alkunsa työsuojeluhallituksen tarpeesta selvittää Eurooppalaisen Standardisointikomitean CENin Teknisen komitean 122 tekemän standardisointityön tämän hetkinen tilanne. Selvitystä tarvitaan, koska ergonomia ...
 • Juutilainen, Riitta (1995-05-30)
  Diplomityö on tehty kansainvälisen arkkitehtikoulujen liiton ACSA:n järjestämän opiskelijakilpailun ohjelman mukaisesti. Kilpailualueeksi annettu paikka, Miyajiman saari sijaitsee Japanissa lähellä Hiroshimaa.Kilpailutehtävänä ...
 • Suutarla, Marko (1995-05-30)
  Diplomityö pohjautuu ACSA:n järjestämään kansainväliseen opiskelijakilpailuun keväällä 1995 tehtyyn ehdotukseen. Kilpailualue sijaitsee Japanissa Miyajima-saarella lähellä Hiroshimaa. Tämä kilpailun aiheena oleva hypoteettinen ...
 • Koskela, Juha (1995-05-30)
  ACSA järjesti DuPont-yhtymän tukemana opiskelijakilpailun, joka oli suunnattu ylemmän tason arkkitehtiopiskelijoille. Kilpailun tarkoituksena oli suunnitella maailman kulttuurien ja uskontojen opiskelua ja saaren matkailijoita ...
 • Kuusinen, Jyrki (1995-05-30)
  Diplomityö on ehdotus kansainväliseen opiskelijakilpailuun "A Center for Cultural and Religiouns studies". Tehtävänä oli suunnitella maailman kulttuurien ja uskontojen tutkimiseen ja opiskeluun keskus Miyajiman saarelle, ...
 • Taka-aho, Kai (1998-05-13)
  The interest towards the central office (CO) switch based business telephone systems, such as Centrex, has been increasing over the past few years. From the users' point of view, one of the main problems with Centrex has ...
 • Pekkala, Hanna-Mari (2010-06-23)
  Despite of the careful building and maintenance of the electricity network, faults like short-circuit and earth-faults take place from time to time. Majority of the faults customers experience in low voltage networks are ...
 • Tenhunen, Timo (2010-05-05)
  Many challenges arise when agile software development methods are being used on larger scale. This thesis consists of two parts. First the thesis will go through the traditional software development processes and compare ...
 • Lahtinen, Sami (1997-05-14)
  Nopea muutostahti kiinalaisessa paperiteollisuudessa lisääautomaatiojärjestelmien tarvetta. Työssä esitellään tietoja jamarkkinainformaatiota suurimmista tehtaista ja niidenautomaatioinvestoinneista.
 • Pylkkänen, Maija (2006-01-18)
  Publishing industry consists of variety of different branches like printed media, radio television and Internet. Common to all these is creating some kind of content to users. Globalization, strict international competition ...