.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Helminen, Juha-Pekka (1997-12-10)
  Kohdeyrityksen toimiala on hissien valmistus, modernisointi, huolto jaylläpito. Yrityksen sisäinen toimitusketju perustuu tilausohjautuvaantoimintamalliin. Työssä tutkitaan valmistusyksikön budjetointia sekäkehitetään ...
 • Haapaniemi, Tomi (2003-02-12)
  The research focused on the domain where customer focused process management and the Balanced Scorecard are combined. The research problem was to clarify how customer focused process management ant the Balanced Scorecard ...
 • Haapakorpi, Juha (2007-06-06)
  The development of Linux software platform for embedded mobile devices has been advancing fast as companies, that design and produce these products, have increased their interest in Linux. This thesis presents the fundamentals ...
 • Aho, Kalervo (2012-05-09)
  The aim of the thesis was to build up an documented environmental management system in Konecranes Finland Plc. manufacturing sites. The goal was that after the thesis, the environmental management system would be ready for ...
 • Martikainen, Riku (2013-08-14)
  In rapidly changing business environment companies must be able to steer quickly their sales department in to wanted direction. This situation can be achieved with business intelligence and performance management, which ...
 • Tyrväinen, Tuuli (2013-08-14)
  Business intelligence (BI) is an important management tool for companies in order to make right decisions at the right time. BI, in its different forms, has been studied globally for several decades and in Finland a unique ...
 • Hulkkonen, Mikko (1999-08-18)
  Työssä etsitään parannuksia hienopaperitehtaan logistiikkaan. Kyseessä on case-tutkimus, jossa selvitetään hienopaperitehtaan ja paperitukkurin välistä liiketoimintaa. Esimerkkitapauksena on Papierfabrik Biberist AG. /Kir10
 • Koski, Harri (2015-02-04)
  Tämä diplomityö tehtiin RealPark -yrityspuistolle, mihin tullaan rakentamaan noin 50 000 m2 toimitilaa Lempäälän Ideaparkin viereen. Alueelle on alustavasti suunniteltu erilaisia liiketoimintoja, kuten konekauppaa, rakennus- ...
 • Thür, Christoph (2013-06-05)
  Ovelin is a Finnish start-up company founded in 2010 by the author of this thesis and another student of Tampere University of Technology. The mission of the company was and is to revolutionize music education, and to make ...
 • Vaittinen, Eija (2014-02-05)
  Transformation from product oriented to more service oriented business models has been observed to create various advantages for companies especially in current competitive situation, where competition with price ...
 • Kuparinen, Pasi (2012-03-07)
  This thesis examines business model renewal and its networking aspects. Business models are an emerging tool that practitioners, managers and researchers use to describe and illustrate how a company does business. Through ...
 • Nurmi, Anssi Tapani (2012-04-04)
  The terms microfactory and desktop factory originates from Japan in the 1990’s. Small machines were developed to produce small parts and save resources. In the late 1990’s, the research spread around the world, and multiple ...
 • Kosunen, Tero (2001-08-16)
  Työn päätavoitteena oli kehittää valmiita ansaintalogiikkamalleja, joita voidaan hyödyntää liiketoimintaverkoissa toimittaessa. Lisäksi näistä malleista oli tarkoitus valita yksi, joka palvelee parhaiten työn taustalla ...
 • Ponomarjovs, Antons (2013-08-14)
  Management of big organizations cannot be imagined without enterprise applications, such as ERP, SCM, and CRM. Nowadays, almost every company owns various software solutions provided either by internal IT departments or ...
 • Lukkarinen, Pia (1997-11-12)
  AB3:Kyseessä on teollisen tuotteen ostoprosessi, joka kohdistuu sairaalanhankintoihin. Haastattelututkimukset on suoritettu suomalaisissa,hollantilaisissa ja englantilaisissa sairaaloissa.
 • Vahala, Mika (1989)
  Sovellusten kustannukset ovat siirtyneet lähes kokonaan laitepainotteisesta ohjelmistopainotteiseksi. Uusien sovellusten tarve ei ole tasapainossa ohjelmistotuotannon kanssa. Ainoina mahdollisuuksina nähdään sovellustuotannon ...
 • Aalto, Juha-Markus (1989)
  Ohjelmistotyön tuottavuutta ja ohjelmistotuotteiden laatua voidaan parantaa kehittämällä henkilöstöä, työmenetelmiä ja työvälineitä. Tässä diplomityössä keskitytään tietokoneohjelmiston kehittävään prosessiin, joka menetelmiä ...
 • Väisänen, Henri (2011-12-07)
  The formation of an adherent layer of inorganic deposition on the surfaces of process equipment is called scaling. Scaling is a major problem in many industries using large quantities of water. One of these industries is ...
 • Kallio, Juha (1985)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli etsiä keinoja, jolla KE:n CAD-järjestelmää voitaisiin käyttää laitos- ja laitesuunnittelussa. Lisäksi pyrittiin selvittämään parhaiten CAD:lle soveltuvat kohteet. Työssä luodaan katsaus ...
 • Hiltunen, Seppo (1984)
  Työssä on tutkittu tietokoneavusteisen suunnittelujärjestelmän soveltamista lujuusopin elementtimenetelmän esi- ja jälkikäsittelytarkoituksiin. Suunnittelujärjestelmänä on ollut Tampereen teknillisen korkeakoulun ...