.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rinta-Homi, Satu (2015-11-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli etsiä keinoja elintarvikealan yrityksen jätehuollon kehittämiseen, tutkia jätelainsäädännön muutosten vaikutuksia jätehuoltoon ja selvittää vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä kohdeyrityksessä ...
 • Ängeslevä, Anne-Mari (2013-11-08)
  Pakkauksen ja pakkausprosessin korkea laatu ovat merkittävässä asemassa elintarvikkeen tuoteturvallisuuden ja tuotannon kustannusten hallinnan kannalta. Tässä työssä tutkittiin vakuumipakattujen lihajalostepakkausten laatua ...
 • Turunen, Eeva (2010-06-09)
  Telakkatoiminta vetäytyy Helsingin Telakkarannan alueelta vuonna 2010, ja sen seurauksena osa rakennuksista puretaan ja uusia rakennetaan. Lisäksi ranta on määrä avata jalankulkijoille. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ...
 • Kuutti, Mikko (2015-10-07)
  Tämä työ on teollisuus- ja kulttuurihistoriallinen katsaus elokuvien ja niiden arkistoinnin syntyyn sekä kylmäsäilytysvarastojen suunnitteluperiaatteisiin. Sovellusesimerkkeinä ovat Pohjoismaiden elokuva-arkistojen ...
 • Kauppinen, Markus (2016-01-25)
  The objective of this paper was to identify emerging and existing business potential between the city of Saint Petersburg and Helsinki airline hub. The aim was to track down ways to attract customers from Saint Petersburg ...
 • Nikkola, Matti (2010-07-02)
  Protection of environment and human health is major concern for European Union. European Commission has established integrated pollution prevention and control directive and directives concerning large combustion plants ...
 • Suvanto, Juha (2013-08-14)
  Carbon dioxide capture from large point sources, such as power plants using fossil fuels, is essential for mitigating further global warming. New combustion methods are being researched to help increase the partial pressure ...
 • Vähätiitto, Juko (2015-11-04)
  Työssä tutkitaan kaukolämmön tuotantoon tarkoitetun lämpöpumpun, kaukolämpöakun ja voimalaitokselle asennettavan reduktioventtiilin laajennuksen kannattavuutta Tampereen Sähkölaitokselle. Tarkastelu on tehty Energy Optima ...
 • Vihtilä, Pyry (2014-06-04)
  Tässä työssä on perehdytty energiakorjauksiin sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Työssä on selvitetty yleisimpien ja kannattavimpien energiakorjausten tekninen toteutettavuus sekä arvioitu näiden kannattavuuksia ...
 • Pelkkikangas, Arto (2012-08-15)
  Suomalaisessa rakennuskannassa piilee merkittävä energiansäästöpotentiaali. Rakennustilavuudesta noin 15 % kuuluu julkiselle sektorille. Siihen lukeutuu oppilaitoksia, terveydenhoitotiloja, virastoja, kokoontumistiloja ja ...
 • Harju-Säntti, Erkka (2011-11-09)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Projekti alkoi syksyllä 2009 ja loppuu marraskuussa 2011. Projektin ...
 • Timola, Kalle (2015-12-09)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin korjausrakentamisen yhteydessä toteutettavien energiatehokkuustoimenpiteiden kannattavuutta kiinteistönomistajan kannalta. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, vaativatko nykyiset ...
 • Mäkitalo, Eerik (2012-01-11)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Työn päätavoitteina on tutkia, mitä mittauksia vaaditaan, että ...
 • Aaltonen, Topi (2010-06-02)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä prosesseja ja keinoja. Perusteet energiatehokkuuden parantamiselle antaa energiakustannusten nousu sekä kansainväliset päästörajoitukset. ...
 • Pyykkönen, Petri (2013-02-06)
  Energiankulutus on kasvanut Euroopassa. Euroopan Parlamentti ja komissio ovat reagoineet energiansäästötarpeeseen uuden energiatehokkuusdirektiivin avulla. Direktiivin avulla yritetään vähentää 1,5 % loppuenergian kulutusta ...
 • Keskitalo, Tapio (2015-08-12)
  Kaikki Suomen rakennukset kuluttavat noin 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta. Prosenttiosuus on vastaava myös muualla Euroopassa. Tämän suuren energiankulutuksen takia olemassa olevien rakennusten energiankulutukseen ...
 • Tuominen, Karita (2015-12-09)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ja löytää keinoja, joiden avulla pystyttäisiin kehittämään Vahterus Oy:n nykyistä tilaus- ja toimitusprosessia. Nykyisen tilaus- ja toimitusprosessin läpimenoaikaa pitkittää tuotteiden ...
 • Tuominen, Mikko Rikhartti (2011-06-08)
  Energy efficiency is an important part of the development of any technology. Cluster computing is no exception. As the energy prices rise, the costs of running a cluster can easily overcome the costs of buying one. A euro ...
 • Pantano, Alessia (2015-11-04)
  The number of devices connected to the Internet increases day by day. Moreover people start using the network in their everyday life to shopping, to control the house by remote, to check news or the weather forecast, to ...
 • Purhonen, Ville (2010-09-08)
  This thesis deals with the engagement of business users to Business Intelligence Competency Center (BICC). The concept of BICC is still relatively young and it has not been researched a lot. The benefits and the downsides ...