.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

  • Korpelainen, Tomi (2007-10-17)
    AB3:Biologiset tutkimukset tukeutuvat yhä enemmän automaattisiin kuva-analyysimenetelmiin. Jotta nämä automaattiset menetelmät voivat korvata perinteisesti käytössä olevat manuaaliset analyysit, on niiden oltava tarkkoja ...
  • Martikainen, Antti Juhani (2015-04-08)
    Not long ago it was believed that symmetrically dividing bacteria didn't age, but fairly recently this belief has been challenged, as the development of microscopy techniques has allowed more detailed study of these ...
  • Peltola, Taina (2015-09-09)
    Seikkailupelit ovat tarinallisia tietokonepelejä, joissa pelaaja ratkoo tehtäviä juonen etenemiseksi. Seikkailupelien suunnitteluun ei ole tarjolla siihen tarkoitettuja työkaluja. Seikkailupelejä suunnitellaan esimerkiksi ...
  • Jokinen, Timo (2013-10-09)
    Maailmalla on paljon tietoa liittopilarien käyttäytymisestä tulipalossa, ja niille on olemassa hyviä mitoitusohjeita. Suurimassa osassa tutkimuksia palon on kuitenkin oletettu vaikuttavan samalla tavalla jokaiseen pilarin ...
  • Ståhlberg, Ann-Mari (1999-06-02)
    Laajennuksen tehtävä on tukea olemassaolevaa rakennusta arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti. Vanha rakennus säilyy lähes entisellään. Liittyy vanhaan rakennukseen L-muotoisen massan avulla. Rajaa Aalto-keskuksen etelästä.
  • Yamada, Yoshimasa (2011-06-08)
    Diplomityö käsittelee Seinäjoen kaupungin yleistä saunakokonaisuutta, joka rakennetaan olemassa olevalle Seinäjoen avantouimarannalle, Sahalammille. Yhtenäinen rakennusryhmä käsittää sauna-, puku-, pesu-, ja vesivaraajar ...
  • Kokko, Pekka (1989)
    Tämä diplomityö on osa talonrakennustekniikan laitoksella vuonna 1985 aloitettua ulkoseinärakenteiden pitkäaikaiskestävyyden tutkimusta. Tarkoituksena oli kirjallisuustutkimuksena kartoittaa ulkoseinärakenteiden ...
  • Mäenpää, Joonas (2016-08-17)
    Tässä työssä tutkittiin seismisen CPTU-mittauksen käyttöä saven leikkausaallon nopeuden mittauksessa. Mittaus tehdään tavanomaisen CPTU-kairauksen yhteydessä lähettämällä maan pinnalta leikkausaalto maaperään ja se ...
  • Tuori, Jyri (2015-12-09)
    Maanjäristyksiä ilmenee ympäri maapalloa, mutta merkittävimmät esiintyvät mannerlaattojen seismisesti aktiivisilla reuna-alueilla. Maanjäristys on vahvasti ajasta riippuvainen ilmiö. Dynaamisen luonteen vuoksi maanjäristystä ...
  • Haavisto, Jari (1982)
    Tämä työ liittyy osana laajempaan Tampereen teknilllsen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella tehtävään rakennuksen energian ja lämpötilan säädön tutkimukseen. Työssä tarkastellaan sekalämmitysjärjestelmää, joka käsittää ...
  • Suhonen, Sami (1997-05-14)
    Tutkimuskohteena on palladiumoksidin (PdO) stabiilin lämpötila-alueenkasvattaminen neodyymin ja palladiumin muodostamalla sekaoksidilla.Tutkimusmenetelmänä käytetään röntgenviritteistäfotoelektronispektroskopiaa, XPS ...
  • Tiikkaja, Minna (2015-04-08)
    Lietekennojen teräksinen tukirakenne on perinteisesti suunniteltu minimiominaistaajuusvaatimuksen perusteella, jonka mukaan systeemin alimman ominaistaajuuden on oltava vähintään 25 % suurempi kuin harmonisen herätevoiman ...
  • Lahtinen, Mikko (1996-04-17)
    Tutkimuksessa laskettiin mekaanisesti sekoitetun sekoitussäiliönvirtauskenttä kahdella erilaisella reunaehtomallilla käyttäen eriturbulenssimalleja. Tavoitteena oli selvittää eri turbulenssimallienvaikutusta laskentatuloksiin.
  • Koponen, Antti (2008-01-16)
    The color boundaries of sector lights are audited yearly or after light maintenance. The boundary locations are defined visually. There is an area of uncertainly between sectors, which causes variation to the location of ...
  • Haapanen, Mikko Jalmari (2014-09-03)
    Palaute on tärkeää, sillä sen avulla palautteen saaja voi kehittää esimerkiksi opetustaan vastaamaan paremmin yleisön tarpeita ja osaamistasoa. Palautteen kerääminen aiheuttaa kuitenkin ylimääräistä vaivaa sekä palautteen ...
  • Huttunen, Anssi (2000-01-19)
    This thesis handles modelling of Dynamic Random Access Memories (DRAMs) with an executable simulator, which eases estimation for this memory type. DRAMs are more and more often the bottleneck of digital systems. The ...
  • Yli-Rantala, Eero (1996-03-20)
    AB3:Tietokoneiden ja signaaliprosessoreiden jatkuva kehitys mahdollistaa yhä monimutkaisempien ja laskennallisesti vaativampien reaaliaikaisten signaalinkäsittelyalgoritmien toteuttamisen. Tämä on johtanut siihen, että ...
  • Virkki, Kari (1985)
    Paperin valmistuksessa käytetään raaka-aineina mekaanisia, puolimekaanisia ja kemiallisia massoja. Paperin lujuusominaisuuksiin suuresti vaikuttavana aineosana käytetään kemiallisista massoista sellua. Hinnaltaan kemiallinen ...
  • Niemi, Jorma (1999-11-10)
    Sellun seurattavat perusominaisuudet ovat lujuus, vaaleus ja puhtaus.Työssä tutkittiin PK 7 käyttämien massojen paperiteknisten ominaisuuksien vaihtelut. Työhön kuului lisäksi pumppumassan ja paalimassan ominaisuuksien ...
  • Rantala, Pirjo-Riitta (1993)
    Tutkimuksessa selvitettiin kemiallisen sellun valkaisussa syntyvien jätevesien laatua ja määrää sekä näiden vesien puhdistusta. Päähuomio kiinnitettiin orgaanisiin klooriyhdisteisiin ja niiden haitallisuuteen. Laboratoriokokeissa ...