.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Halen, Sami (1998-02-11)
  Diplomityössä suunniteltiin verkkokortti, joka yhdistää päävahvistimen laitteet verkonhallintaohjelmistoa suorittavaan tietokoneeseen. Kommunikaatio tietokoneen ja väylään liitettyjen laitteiden välillä tapahtuu RS-485 ...
 • Sironen, Heikki (2015-04-08)
  Tämän työn tilaajana on Ab Solving Oy, joka on erikoistunut raskaiden taakkojen siirtämiseen soveltuvien siirtolaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Työn tärkeimpänä tavoitteena on kehittää tehdasstandardi, jota voidaan ...
 • Reponen, Tiina (1996-09-18)
  Siirtolapuutarhaliike syntyi 1800-luvun alussa Saksassa ja Englannissa.Työssä esitellään siirtolapuutarhaliikkeen leviämistä ja luonnetta eriaikoina. Koljonvirran siirtolapuutarhahanke sai Iisalmessa alkunsa 1994.Kesällä ...
 • Välimäki, Henri (2013-06-05)
  Varastorobotin liikkeeltä vaaditaan tasaista nopeutta ja tarkkaa paikoitusta. Työn tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa siirtoliikkeen säädin. Liike on toteutettu kahdella paikkatakaisinkytketyllä sähkömoottorilla. Työ ...
 • Villanen, Tommi (2015-08-12)
  Tuotannon siirtäminen ulkomaille ja etenkin koko loppukokoonpanon ulkoistaminen on kasvattanut suosiotaan viime aikoina. Diplomityössä perehdytään siirtovaunujen loppukokoonpanon ulkoistusprosessiin ja tarkoituksena on ...
 • Kujala, Yrjö (1991)
  Työn tavoitteena oli luoda edellytykset kohdeyrityksen kehittämän Maestro-verkkotietojärjestelmän käyttöön siirtymiselle erään energialaitoksen jakeluverkonsuunnittelussa. Työssä keskityttiin tarkastelemaan suunnittelutyön ...
 • Kuosa, Kari (1992)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tietokoneavusteiseen suunnitteluympäristöön siirtymisen taustoja ja vaatimuksia, joita siirtyminen asettaa ihmiselle ja toimintaympäristölle. Toisaalta tarkoituksena on ollut ...
 • Räsänen, Juha (1983)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa laitteisto, jolla voidaan mitata sikiön vektorikardiogrammi. Äidin häiritsevä elektrokardiogrammi eliminoidaan kumoamisperiaatteella. Fysiologista taustaa - sydämen ...
 • Hannula, Markku (2013-02-06)
  Työssä tutkitaan sähkökemiallisesti passivoidun ruostumattoman AISI 316L -teräksen pinnalle rakentuvan seossilaaniohutkalvon kemiallista koostumusta. Silaanikalvon avulla voidaan parantaa teräksen bioyhteensopivuutta ja ...
 • Lakamsani, Prasad V. (1993)
  Pinosuodattimet ovat epälineaarisia digitaalisia suodattimia, joita käytetään monissa signaalin- ja kuvankäsittelyn sovellutuksissa. Pinosuodattimien luokka sisältää mm. näytteiden lajitteluun perustuvat suodattimet. ...
 • Kulmala, Ilpo (1983)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, voidaanko seripainoissa painamisen yhteydessä vapautuvien liuotinainehöyryjen leviämistä työtilaan vähentää kohdeilmanvaihdon avulla. Puoliautomaattiseen silkkipainokoneeseen asennettiin ...
 • Perälä, Olli Tapani (2015-10-07)
  Suomessa panostetaan yhä enemmän raitiovaunuliikenteeseen, mutta sillan ja raitiovaunun dynaamista yhteistoimintaa ja tästä syntyvää matkustusepämukavuutta on tutkittu hyvin vähän. Tutkimuksessa oli tarkoitus löytää sopivia ...
 • Salomaa, Tero (1999-03-10)
  Työssä on kehitetty algoritmit silmukoidun sähkönjakeluverkon tehonjaon sekä vikavirtojen laskemiseksi. Tehonjakolaskentaan käytetään Newtonin iteraatiomenetelmää sekä Krylov-ratkaisijoita. Vikavirrat on ratkaistu symmetrisessä ...
 • Siukola, Lauri (2008-06-04)
  Diplomityössä tutkittiin teollisuusnostureiden nopeussäädettävien moottorikäyttöjen teho-ominaisuuksia ja energiankulutusta. Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää asennusnosturin noston ja siirtoliikkeiden energiankulutus ...
 • Murtola, Esa (1990)
  Siltanosturin pääkannatin valmistetaan ohuista teräslevyistä hitsaamalla. Nämä levyt muodostavat suorakulmaisen kotelorakenteen. Tässä työssä kotelorakenteen painoa minimoidaan valitsemalla levyjen mitat siten, että palkin ...
 • Ursinus, Jorma (1991)
  Helsingin ja Hämeenlinnan välisen moottoritien Riihimäen ja Hämeenlinnan välisen tieosan rakentaminen on aloitettu vuoden 1990 lopulla. Se avataan liikenteelle lokakuussa 1992. Moottoritie on osa valtatie kolmea, joka ...
 • Rantanen, Kirsti (1996-05-22)
  Kohdealue sijaitsee Kruununhaan, Kallion ja Sörnäisten kaupunginosienrajalla. Näitä erottaa toisistaan Siltavuorensalmi. Siltavuorensalmenvesimaisematilaa on käsitelty yhtenä kokonaisuutena niin visuaalisesti kuintoiminn ...
 • Snicker, Teija (1982)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan siltojen painorajoitusten vaikutusta kuorma-autojen kuormien kokoon tai niiden käyttämiin kuljetusreitteihin. Samalla esitetään menetelmä painorajoitteisten siltojen liikennetaloudellisten ...
 • Kiiskilä, Anu (1997-01-22)
  Työssä esitetään siltojen perustusten geoteknisen mitoituksen vertailutielaitoksen ja eri Eurocodien sekä niiden kansallisten soveltamisohjeidenmukaan. Mitoitus on tehty seitemälle todelliselle sillalle. Vertailunmukaan ...
 • Suoniemi, Jouko (1993)
  Suomessa on käytettävissä useita erilaisia tukiteline- ja muottijärjestelmiä, jotka soveltuvat niin talon- kuin sillanrakennuskohteisiin. Sillanrakennuksessa käytetään kuitenkin yleisimmin sahatavarasta rakennettuja ...