.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kartasalo, Kimmo (2015-09-09)
  Image analysis of micrographs is highly important in modern biomedical research. Oriented features, such as the myofibrils of muscle cells and other fibrillar structures of the cytoskeleton, the mechanical backbone of ...
 • Korja, Pekka (1998-06-03)
  This thesis presents the main characteristics and service requirements of the wireless broadband access networks. This study shows that more frequency spectrum is needed for wireless broadband networks in order to support ...
 • Jalonen, Tomi (1997-08-20)
  AB3:Puheenkoodauksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvälaatuista puhetta pienellä bittimäärällä. Erityisesti digitaalisissa matkapuhelinjärjestelmissä tämä on tärkeää rajoitetun kaistanleveyden takia. Nokia-yhtymän ...
 • Lahdenpohja, Anu (2000-03-15)
  The author presents methods to improve speech intelligibility in noisy situations. The methods base on amplitude distortion, amplitude compression, formant enhancement, and finally spectral enhancement which was selected ...
 • Huhtanen, Jukka (2007-12-12)
  Työssä tutkittiin lähi-infrapunaspektraalikuvauksen (NIRS-imaging, Near InfraRed Spectral imaging) sovellusmandollisuuksia ihmisen iholla tai heti sen alla olevien tulehdusten ja verenkiertohäiriöiden havaitsemisessa. Työ ...
 • Vattulainen, Juha (1986)
  Nykyisin tutkimuslaboratorioissa mittaukset suoritetaan usein tehokkaan mikrotietokoneen avustuksella. Tämä merkitsee laboratorion laitteiden liittämistä käytettyyn mittaustietokoneeseen, jolloin koko mittaustapahtuma ...
 • Herjo, Raimo (1984)
  Työssä kalibroitiin ja tarkastettiin materiaaliopin laitoksen venäläisvalmisteinen spektrofotometri DFS-36. Laitteisto kalibroitiin tietyille metalliseostyypeille koostumukseltaan tunnettujen standardien avulla. Tarkastuksessa ...
 • Katara, Mika (1996-09-18)
  DisCo, Distributed Cooperation, on TTKK:ssa kehitetty formaali menetelmä,joka on tarkoitettu reaktiivisten järjestelmien spesifiointiin. Työssätarkastellaan DisCon ja TLA+: eroja sekä etsitään TLA+:sta ominaisuuksia,joita ...
 • Mikkonen, Tomi (2000-03-15)
  Digitaalisen puheviestinnän yleistyminen on lisännyt puheen kompression vaatimuksia sekä laadun että tarvittavan bittimäärän suhteen. Nämä vaatimukset ovat synnyttäneet joukon erilaisia puheenkoodausmenetelmiä, joista tässä ...
 • Lahtinen, Antti (1996-06-12)
  EEG signals recorded on the scalp can be radically different from signals that are recorded on the surface of brain. The skull and scalp act as a spatial lowpass filter, that causes the potential at the scalp appear blurred. ...
 • Somerkallio, Manu (2012-03-07)
  Spray application can bring various benefits when applying chemicals on wet and dry paper or board such as precise adjustability of dosage and good coverage. Special advantage of spray application is in creating a uniform ...
 • Putkiranta, Maria (2008-04-09)
  Industrial processes should consume less energy and materials, but at the same time maintain or even enhance the quality of the outcome. The study of sprays can provide information to achieve these parallel goals and thus ...
 • Xing, Hongnian (1994)
  Spread Spectrum Techniques are used widely now in both military and civilian applications because of their several advantages. In cellular environment, some of these advantages seem quite remarkable. The typical cellular ...
 • Kyllönen, Risto (2006-04-12)
  Työn tavoitteena oli suunnitella pelastusopiston harjoitusalueen sprinklerisimulaatiohalliin koneellisesti nouseva ja laskeva sisäkattorakenne. Hallissa on tarkoitus testata sprinklerisammutuslaitteiden ja automaattisten ...
 • Koskinen, Anna (2006-03-08)
  Polyuretaanilevyä on tähän asti käytetty pientaloissa rungon sisäpuolella lähinnä korjausrakentamisessa. Tässä tutkimuksessa käsiteltiin kohdeyrityksen valmistamaa polyuretaanilevyä, jonka tuotenimi on SPU-Höyrynsulkulevy, ...
 • Aalto, Ari (1987)
  Tiedonhallintajärjestelmien yksi keskeisimpiä ominaisuuksia on tiedon ja siihen viittaavien saantipolkujen riippumattomuus toisistaan. Käyttäjä määrittelee vain, mitä tietoja hän tietokannasta tarvitsee - hänen ei tarvitse ...
 • Partanen, Tenho (1990)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli suunnitella yleisimmät tulo- ja lähtörakenteet erääseen solukirjastoon. Solujen suunnittelussa tuli ottaa huomioon CMOS-teknologialle ominaiset laatu- ja luotettavuusriskit. Aktiivisten ...
 • Rasinkoski, Asko (1985)
  Työssä on tarkasteltu staattisten varasähkönsyöttölaitteiden tarvetta, niiltä vaadittavia ominaisuuksia ja esitetty yksityiskohtainen kuvaus suunnitellun laitteen rakenteesta ja toiminnasta. -Aluksi on käsitelty yleisimpiä ...
 • Kangas, Jari (1997-09-10)
  Sähkömagneettisten kenttien numeerisen laskennan tarkoituksena on kehittäämenetelmiä, joilla pystytään ratkaisemaan tehtäviä, joille ei analyyttistäratkaisua tunneta. Työssä toteutetaan ja testataan ns. hybridimenetelmiä ...
 • Stenholm, Hannu (2002-02-13)
  Läpäisyaika ja tuotantojärjestelmän joustavuus ovat tärkeitä prosessin tehokkuuden mittareita. Lyhyt läpäisyaika varmistaa lyhyen toimitusajan ja lisäksi pienentää KET:ien määrää. Työ tehtiin kohdeyrityksen induktioyksikköön ...