.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hämäläinen, Päivi (1985)
  Suomessa louhitaan rakennuskiviksi eniten punaisia ja harmaita graniitteja. Rakennuskivinä käytetään myös mustia kiviä, gabroja ja dioriitteja, vaikka niitä käytetään enimmäkseen hautakiviksi. Lapista louhitaan marmoria. ...
 • Vihanta, Joni Samuli (2014-04-09)
  Suomessa oli vuonna 2012 noin 1500 vesihuoltolaitosta, joista suurin osa on osuuskuntia. Nämä vesiosuuskunnat voidaan jakaa viiteen ryhmään niiden perustamisajankohdan ja tyypin perusteella. Erään näistä ryhmistä muodostavat ...
 • Asola, Ismo (1999-03-10)
  Työssä etsittiin vaikutuksia, joita kaavoituksella tai rakennushankkeella saattaa olla, jos paikallaista perintöä ei huomioida. Tutkimuksessa selvitettiin myös Suomeen rakennettujan ylävesisäiliöiden lukumääräät, vesitilavuudet, ...
 • Viklund, Anders (1999-05-12)
  Työssä kehitettiin suomenkielinen käyttöliittymä kaupallisen etäohjelmointiohjelmiston päälle. /Kir10
 • Kantee, Janne (2008-06-04)
  Diplomityö oli uudelleenkäyttösuunnitelma Pietariin Venäjälle rakennettavalle Suomi-talolle. Suomalainen Pietari-säätiö ja Suomen pääkonsulaatti ovat jo usean vuoden ajan etsineet uusia toimitiloja, joihin muun muassa ...
 • Kuusisto, Tiina (2007-11-14)
  Työssä verrataan matkustaja-autolautan trusterisysteemin toteuttamista taajuusmuuttajakäytöllä tai suoralla moottorikäytöllä. Perinteisesti matkustaja-autolauttojen trusterit eli sivupotkurit on toteutettu suoralla ...
 • Leppänen, Jussi (2001-10-17)
  Tässä työssä tutkitaan ja kehitetään suoraohjausnestekidenäytön harmaasävyohjausta. Markkinoilla olevat suoraohjausnestekidenäytöt ovat tähän asti olleet ns. monokrominäyttöjä, joissa pikselillä on vain kaksi tilaa: päällä ...
 • Eerola, Olavi (1990)
  Ohjelmistojen määrittelyn ja suunnittelun hallitseminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Tähän ovat johtaneet ohjelmistojen koon kasvu ja järjestelmille asetetut suuremmat luotettavuusvaatimukset. DisCo-projektin tavoitteena ...
 • Tinkanen, Oskari (2008-03-05)
  Suoritusjohtaminen on hyvin laaja aihealue. Diplomityössä suoritusjohtamisella tarkoitettiin prosessia, joka auttaa organisaatiota muodostamaan, implementoimaan ja muuttamaan strategiaansa täyttääkseen sidosryhmiensä ...
 • Jungman, Hannu (2002-10-16)
  Yritysten strategisen johtamisen suurimmat ongelmat liittyvät strategian kommunikointiin henkilöstölle ja strategian toimeenpanoon. Syynä näihin ongelmiin ovat strategioiden nopea muuttuminen sekä se, että strategian ...
 • Tikkanen, Paula (1993)
  Työn tarkoituksena oli löytää koneistotehtaan prosessista kehityskohteita. Näihin kohteisiin oli muodostettava mittareita, jotka kuvaavat kehityksen suuntaa. Valitut mittarit oli implementoitava. Työssä oli perusteltava ...
 • Majamaa, Eero Artturi (2014-12-03)
  Autoteollisuuden tarve keventää ajoneuvojen rakenteita on kasvattanut kysyntää korkean lujuuden teräksille. Quenching and partitioning (Q&P) -lämpökäsittelyllä on luotu uuden tyyppinen AHSS-teräs, jonka mikrorakenne koostuu ...
 • Kaartokallio, Antti (1997-03-19)
  Työssä kehitetään pehmeäseinäistä läpäisevyydenmittauslaitteistoa sekäarvioidaan kaatopaikkojen suotovesien laadun vaikutusta mm. kaatopaikkojenpohjarakenteessa käytettävien mineraalisten eristeiden läpäisevyyteen.
 • Laurila, Mika-Matti (2015-12-09)
  Printed electronics (PE) is a novel area of electronics manufacturing where functional inks and suitable ink deposition devices, such as inkjet or roll-to-roll equipment, are used to create electrically functional features. ...
 • Sankaran, Harish Essaky (2007-03-12)
  Image super-resolution refers to the reconstruction of a high resolution image from a set of blurred and noisy low resolution images which are sub-pixel shifted from each other. Each low resolution image contains new ...
 • Sällinen, Ville (2013-11-08)
  Power plants using renewable fuels like biofuels or recycled fuel suffer from problems caused by corrosion in superheaters more than powerplants using fossil fuels. These problems are caused by chemical composition of ...
 • Ketola, Tiia-Maaria (2007-11-14)
  Sähkökemialliset kondensaattorit eli superkondensaattorit on tarkoitettu energiavarastoiksi. Ne toimivat samojen lainalaisuuksien mukaan kuin perinteiset kondensaattorit. Niihin pystytään varaamaan suurempi määrä energiaa ...
 • Abbaszadeh, Zahra Jr (2014-12-03)
  Fault detection is one of the most important aspects of telecommunication networks. Considering the growing scale and complexity of communication networks, maintenance and debugging have become extremely complicated and ...
 • Pryjma, Daniel (2011-08-07)
  Industries have been undergoing several trend changes in the past decades, two of which are relevant for this study: outsourcing and mergers and acquisitions. Outsourcing allows companies to focus on doing what they are ...
 • Tuomaala, Mikko (2014-12-03)
  Involving suppliers in new product development of a company has been under study for almost 30 years. However, different opinions, on what makes it successful, exist. Key factors to success have been recognized in many ...