.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sutinen, Ari (1999-04-14)
  Searching and searching, with hopes of nothing to be found. Too often this saying that describes a fish net repairman is also used to describe the software testing process. Testing is easily seen as an added nuisance, to ...
 • Hellsten, Lars-Sebastian (2000-05-10)
  Työ on osa TTKK:n tutkimushanketta, joka koskee värähtelyjen hallintaa telamekanismien suunnittelussa ja käytössä. Tavoitteena oli suunnitella konedynamiikan raskaaseen laboratorioon koelaitteisto, käsittäen järjestelmän ...
 • Mykkänen, Teemu (1998-03-11)
  Työssä on tutkittu jo olemassaolevan testipuhelinsovelluksen muuntamista soveltumaan myös PDC-järjestelmän testaukseen.Työ sisältää myös pohdiskelua testipuhelimella tehdyn testauksen vaaroista ja kompastuskivistä.
 • Leppikangas, Tero (2006-04-12)
  Symbian-ympäristössä ajettavien ohjelmistojen koko kasvaa. Samalla ohjelmistojen testausta pyritään tehostamaan sen automatisoinnilla. Diplomityön kohdeyrityksessä kehitetään sisäisesti omaa Symbian-testikehystä, jonka ...
 • Yli-Rohdainen, Kimmo (2012-10-03)
  Testivetoinen kehitys on ohjelmistokehityksessä käytettävä menetelmä, jossa ohjelmoija kirjoittaa aina automaattisen yksikkötestin ennen varsinaisen toiminnallisuuden toteuttamista. Yksikkötestejä luodaan järjestelmän ...
 • Valkama, Esko (1984)
  Tämä diplomityö on tehty kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun Tete Defense -ohjelman mukaan. Kilpailun tehtävänä oli suunnitella Pariisissa La Defense -kaupunginosassa sijaitsevalle Tete Defense alueelle rakennuskokonaisuus ...
 • Jääskelä, Lauri (2003-10-15)
  Kohdeyrityksen TETRA-järjestelmä on digitaalinen TETRA-standardiin perustuva radioverkko, joka on suunniteltu viranomaisten ja ammattilaisten erityistarpeita varten. Sen käyttäjiä ovat esimerkiksi poliisi, palolaitos, ...
 • Simonen, Hannu (2001-06-06)
  TETRA -järjestelmä on TETRA-standardin mukainen radiopuhelinjärjestelmä, jokaon tarkoitettu viranomaisten ja muiden yksityistä verkkoa tarvitsevien organisaatioidenkäyttöön. Järjestelmässä päivystystoimintaa ja järjestelmän ...
 • Tammivaara, Lispe (1992)
  Tutkimus on jatkoa Turun seudulla keväällä 1991 tehdylle TevaCity-selvitykselle. Tutkimuksessa selvitetään Turun seudun vaatetusyritysten yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyön kannattavuutta. Selvityksen pohjaksi luotiin ...
 • Kuja-Hakola, Sami (2002-12-11)
  This thesis concerns the problem of automatic recognition of a person based on his or her voice. The main objective is on the text-independent speaker identification task. A few different feature extraction algorithms are ...
 • Kuusisto, Terhi Kristiina (2010-06-09)
  The use of textile in architecture has become increasingly popular in the recent years. Therefore there is a growing demand for texts introducing this exciting topic. The aim of this thesis is to have a look at the ...
 • Vuorenmaa, Iiro (2006-08-11)
  This thesis is a literature survey into two subjects: fiber reinforced concrete (FRC) and textile reinforced concrete (TRC). The object of this survey is to coIlect information about fiber reinforcement in concrete, and ...
 • Aydogan, Dogu Baran (2007-06-06)
  In biomedical image processing, texture analysis is used in several applications from tracking structural changes of a tissue to segmentation of anatomical structures.The core of texture analysis is the extraction of texture ...
 • Kabara, Sid Ahmed (2003-06-04)
  The analysis of texture regions in image processing is nowadays more and more under consideration. The growing interest in textures has been promoted by the advances in the technology. In the field of medical image processing, ...
 • Meng, Qinghong (1999-06-09)
  Työssä tutkitaan ensin hahmon- tai kuviontunnistusta, jota sitten sovelletaan sisältöpohjaiseen kuvien indekstointisäjrestelmään MuVi:iin. /Kir10
 • Eriksson, Timo, Olavi (1993)
  Tekstuurien mallintaminen on yksi digitaalisen kuvankäsittelyn tärkeistä osa-alueista. Hyvän mallin löytäminen yksityiskohtaisille mutta yhtenäisille teksturoiduille alueille mahdollistaa mm. suurien pakkaustiheyksien ...
 • Bozic, Martina (2015-02-04)
  In this thesis the studied material was pure aluminum that was processed by Equal Channel Angular Pressing (ECAP). The main research objectives were to determine the texture development of aluminum during ECAP processing, ...
 • Lahtivirta, Seppo (1998-10-14)
  AB3:Uusia liitosmenetelmiä ja rakennemateriaaleja tutkitaan elektroniikkateollisuudessa tuotteiden koon pienentämiseksi. Ratkaisujen luotettavuuden arvioiminen on välttämätöntä tuotteiden korkean laadun saavuttamiseksi. ...
 • Pohjonen, Juha (1992)
  Diplomityöhön liittyen tarkoitus on valmistella, suorittaa ja analysoida venäläisessä SRG-satelliitissa lentävän suomalaisen SIXA-elektroniikkakotelon termisen mallin lämpötilamittaukset. Työhön kuuluu myös ohjelmoida ...
 • González Miguel, Javier (2014-05-07)
  The number of indoor swimming pools has increased rapidly in the last decade due to the growing demand of sport activities by the society, looking for healthy lifestyle habits. Following this growing demand, most of the ...