.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kabara, Sid Ahmed (2003-06-04)
  The analysis of texture regions in image processing is nowadays more and more under consideration. The growing interest in textures has been promoted by the advances in the technology. In the field of medical image processing, ...
 • Meng, Qinghong (1999-06-09)
  Työssä tutkitaan ensin hahmon- tai kuviontunnistusta, jota sitten sovelletaan sisältöpohjaiseen kuvien indekstointisäjrestelmään MuVi:iin. /Kir10
 • Eriksson, Timo, Olavi (1993)
  Tekstuurien mallintaminen on yksi digitaalisen kuvankäsittelyn tärkeistä osa-alueista. Hyvän mallin löytäminen yksityiskohtaisille mutta yhtenäisille teksturoiduille alueille mahdollistaa mm. suurien pakkaustiheyksien ...
 • Bozic, Martina (2015-02-04)
  In this thesis the studied material was pure aluminum that was processed by Equal Channel Angular Pressing (ECAP). The main research objectives were to determine the texture development of aluminum during ECAP processing, ...
 • Lahtivirta, Seppo (1998-10-14)
  AB3:Uusia liitosmenetelmiä ja rakennemateriaaleja tutkitaan elektroniikkateollisuudessa tuotteiden koon pienentämiseksi. Ratkaisujen luotettavuuden arvioiminen on välttämätöntä tuotteiden korkean laadun saavuttamiseksi. ...
 • Pohjonen, Juha (1992)
  Diplomityöhön liittyen tarkoitus on valmistella, suorittaa ja analysoida venäläisessä SRG-satelliitissa lentävän suomalaisen SIXA-elektroniikkakotelon termisen mallin lämpötilamittaukset. Työhön kuuluu myös ohjelmoida ...
 • González Miguel, Javier (2014-05-07)
  The number of indoor swimming pools has increased rapidly in the last decade due to the growing demand of sport activities by the society, looking for healthy lifestyle habits. Following this growing demand, most of the ...
 • Fager-Pintilä, Markus (2012-03-07)
  Huoli kasvavasta hiilidioksidikonsentraatiosta ilmakehässä ja sen mahdollisista haittavaikutuksista maapallolle on pakottanut valtiot tarttumaan toimiin. Lukemattomia uusia tekniikoita tutkitaan tavoitteena löytää ...
 • Heczko, Robert (2002-09-18)
  This work has studied sulfur-containing heterocycles, with the emphasis on the Tetrathiafulvale and the a-Oligothiophenes. Several compounds were prepared and described. During the thesis, few questions were raised and ...
 • Hyyti, Janne (2013-12-04)
  The recently introduced characterization technique of third-harmonic interferometric frequency-resolved optical gating for ultrashort laser pulses is investigated. The first pulse retrieval software for this complete ...
 • Garcia Maldonado, Fernando (2007-05-09)
  If the product needs to be inspected from many angles, one camera is usually not sufficient. The traditional solution is to increase the number of cameras and light sources attached to fixed positions on the production ...
 • Heinonen, Tomi (1994)
  Aivotutkimus ja diagnosointi tehdään yleensä MRI/CT-kuvantamisella ja EEG/MEG-mittauksilla. Nämä tietolähteet eivät ole havainnollisia perinteisesti esitettyinä. Tämän vuoksi pitää kehittää uusia esitystapoja. Näitä ovat ...
 • Viero, Timo (1991)
  Kuvasekvenssit ovat kolmiulotteisia signaaleja, joissa kaksiulottuvuuksista virittävät kuvatason kolmannen edustaessa aikaa. Kuvasekvenssit koostuvat siis kuvista ajassa. Kolmas ulottuvuus, aika, mahdollistaa liikkeen ...
 • Tammikari, Markku (2001-09-12)
  Tutkimuksessa on selvitetty, mitkä ovat perinteiset materiaalit ja menetelmät tie- ja maarakennuksessa ja mitä ongelmia on niiden käytössä ja saatavuudessa. Tavoitteena on edellisten kautta päätyminen korvaaviin materiaaleihin ...
 • Seppänen, Santtu (2015-01-14)
  Toiminnanohjausjärjestelmien tarkoitus on yhdistää organisaation tietovirtoja yhden tietojärjestelmän alle ja palvella montaa käyttäjäryhmää. Samanaikaisesti organisaatiot tavoittelevat tehokkaampaa resurssien hyödyntämistä ...
 • Markova, Maiju (2006-01-18)
  Tiedon ja osaamisen merkitys ovat viime aikoina korostuneet monilla toimialoilla keskeisinä kilpailutekijöinä. Samalla informaation määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Pelkkä tieto ja osaaminen eivät kuitenkaan takaa ...
 • Koikkalainen, Aki-Tapani (2008-03-05)
  Liiketoiminnan kansainvälistyminen viime vuosikymmenten aikana on korostanut tiedonhallinnan merkitystä yritysten menestystekijänä. Erityisesti aidosti kansainväliset organisaatiot, joiden toiminnot ja asiakkaat on hajautettu ...
 • Kotkanen, Jukka (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli etsiä tapoja toteuttaa suunnittelutiedon hallintalaivan suunnitteluprosessissa entistä tehokkaammin.
 • Pyhäniemi, Santeri (2001-12-12)
  Kiinteistönpidon ja huollon yhteydessä käsiteltävä tietomäärä on kasvanut, myös huoltokirjan tulo pakolliseksi uudisrakennuksiin ja suurimpiin korjauskohteisiin on lisännyt käsiteltävää tietomäärää. Geoinformatiikan ...
 • Fredman, Mari (1999-03-10)
  Elektroniikan kokoonpanoteollisuuden tuotantomäärät nousevat ja tuotteiden laatuominaisuuksien seuranta heikentyy. Käsiteltävien komponenttien määrät nousevat niin korkeaksi, että tuotteiden valmistuksen seuranta ilman ...