.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

  • Ulkuniemi, Aleksi (2015-12-09)
    This thesis was about implementations of Microservices that uses cameras and image comparison to verify a situation visually. The solution was done in ad-hoc fashion utilizing existing command-line tooling and it was ...
  • Petäinen, Mikko (2000-12-13)
    Effective use of early physical design is a necessity in complex integrated circuit design. The physical effects affecting especially the wires on the chip cannot be accurately modeled in the logic world. Increasing demands ...
  • Laakkonen, Jyri (1997-01-22)
    AB3:Solukirjasto käsittää sekä CMOS- että BiCMOS-digitaalisolut sekä valikoimananalogiasoluja. -Työssä käsitellään kirjaston yhteenkokoaminen, analogiasolujen suunnitteluja evaluointi sekä osin digitaalisolujen evaluointi.
  • Kurronen, Sakari (2014-10-08)
    Rakennuksen sisäilmasto suunnitellaan yleensä ihmisen tehokasta ja mukavaa oleskelua varten. Suunnittelua ohjataan tietyillä olosuhdekriteereillä, jotka ovat luonteeltaan yksinkertaistuksia tieteellisestä käsityksestä ...
  • Nieminen, Teemu (2007-11-14)
    Työssä tutkitaan uusien toimilohkopohjaisten standardien ja työmenetelmien soveltuvuutta paperinvalmistuksen osaprosessin koneohjauksen toteutukseen. Käyttöympäristö eroaa jatkuvan prosessin takia muusta perinteisestä ...
  • Laine, Marianna (2008-11-05)
    Diplomityön tarkoituksena oli selvittää sopivat kustannustehokkaat pintakäsittelymenetelmät standardinostinten korroosionestoon erilaisissa ympäristöissä. Työssä kiinnitettiin erityistä huomiota kustannustehokkuuden lisäksi ...
  • Korpela, Anita (1999-04-14)
    In this study is examined customs to standardize self designed parts and subassemblies. The purpose of this study is to prevent the number of items continuous increasing and to inspect economical effects of standardization.- ...
  • Lindström, Olli-Jussi Mikael (2015-03-04)
    Tiedonkeruujärjestelmiä ollaan hyödynnetty tuotantoprosessien tuottaman datan keräämisessä jo pitkään. Nämä järjestelmät ovat kuitenkin tyypillisesti olleet erillisiä järjestelmiä, eikä dataa ole voitu kuljettaa hyödynnettäväksi ...
  • Seppä, Ulla (2006-10-18)
    Lentoaseman matkustajaterminaalin erityispiirteisiin rakennussuunnittelutehtävänä kuuluvat monimutkaiset toiminnalliset vaatimukset, tilaohjelman suuruus, suurten rakenteiden ja laajojen katettujen tilojen haasteet. ...
  • Paalanen, Jaakko (2016-05-04)
    Tämän työn tarkoituksena on määrittää, millä tavoin kansainvälisessä kentässä toimiva startup-yritys voi parhaiten hyödyntää sosiaalista mediaa B2B-markkinoinnissa ja miten käyttöönoton tulisi tapahtua. Tutkimuksen ...
  • Ahokas, Harri (2010-06-23)
    Statens Naturhistoriske Museum on kesällä 2009 käyty avoin, Tanskan valtion järjestämä arkkitehtuurikilpailu. Kilpailu oli luonteeltaan aatteellinen / hankesuunnittelutasoinen, varsinaiseen toteutussuunnitteluun käyty ...
  • Eloniemi, Laura (2008-01-16)
    Tavoitteena oli laatia kohdeyrityksen 1- ja 2-ydinvoimalaitosten vesi-/höyryprosessin korrelaatiomalli, jolla on mahdollista simuloida voimalaitoksen laitemuutosten ja erilaisten ajotilanteiden vaikutuksia. Työssä käytettiin ...
  • Salmensivu, Jarkko (1998-06-03)
    The success of the GSM standard gives many opportunities to wireless data manufacturers. The growth of the GSM system has been unpredictably fast and it seems like this trend continues at least to the next century. The ...
  • Dong, Yunian (1997-04-16)
    This thesis presents a method for statistical modeling and simulation for MOS VLSI circuits. The statistical model has been incorporated into an existing circuit simulation environment: analysis program for linear active ...
  • Khan, Muhammad Waqas Ahmad (2014-12-03)
    Position, velocity and time (PVT) can be calculated from Global Positioning System (GPS). Two types of GPS measurement models are present, code phase measurement model and carrier phase measurement model. Range measurement ...
  • Mahanen, Jouni (2011-06-08)
    In this work the steam-side oxidation resistance of various austenitic boiler steels was evaluated. The aim was to evaluate applicability of tested steels to over 600 °C live steam temperatures. Experimental work has been ...
  • Pada, Dan (2011-04-27)
    The purpose of this licentiate thesis was to study the behaviour of a typical all steel industrial hall, the CEE-hall by Ruukki, with roof trusses exposed to fire, taking into account all the phases of the fire, focusing ...
  • Kohtamäki, Kari (1984)
    Rintasyöpäpotilaille suoritetaan nykyään rutiininomaisesti estrogeeni- ja progesteronireseptorien kvantitatiivinen määritys kasvainkudoksesta. Määritys antaa luotettavan ennusteen hormonihoidon käyttökelpoisuudesta ...
  • Àvila Zardoya, Francisco Javier (2003-06-04)
    This Master of Science Thesis establishes a stochastic frame for the dynamic analysis of elements in rolling contact. The aim of the present research work is to analyze the behaviour of two systems excited under random ...
  • Gupta, Abhishekh (2012-06-06)
    Even populations of monoclonal cells exhibit phenotypic diversity. There are several sources generating such diversity, including stochasticity in the dynamics of gene expression, and the stochastic partitioning of molecules ...