.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Asunta, Eero (1993)
  Suurten tuotantolaitostarjousten menestyksellinen tekeminen edellyttää tarjouslaskennalta suurta tarkkuutta. Työn tarkoituksena oli tehdä sellainen tarjousohjelmisto, jonka avulla suuretkin, monta sataa toimituspositiota ...
 • Länsipuro, Toni (1992)
  Tutkimus liittyy osana laajempaan kokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on kehittää urakkamuotoisen toimistorakennushankkeen aikataulu- ja työvoimasuunnittelumalli. Mallin tarkoituksena on tukea tarjousvaiheen tuotannonsuunnittelua, ...
 • Hyötylä, Jukka-Pekka (1992)
  Tutkimus liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on muodostaa menetelmä tarjousvaiheen aikataulu- ja resurssisuunnitelmien systemaattiseen ja nopeaan tekoon. Tarjousvaiheessa muodostettavien alustavien ...
 • Valtanen, Henri (2001-09-12)
  Työn tarkoituksena on selvittää tarpeen mukaan säädettävän ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuteen ja suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tavoitteena on selvittää edellä mainitulla järjestelmällä saavutettavia säästöjä ...
 • Paavolainen, Esa (1994-10-19)
  Määritetty kuuden tarralaminaatin mittausmenetelmän mittausepävarmuudet koekappale-, mittauslaite-, mittaaja- ja olosuhdekomponenttien avulla. Tutkittu laajentamalla riittävästi kunkin osatekijän arvoa normaalin käyttöalueen ...
 • Haapala, Tuomas (2013-06-05)
  Monien graafisten sovellusten käyttö perustuu objektien siirtelyyn lokerosta toiseen. Perinteisesti tietokoneella niitä käytetään usein hiirellä ja niin kutsutulla drag-and-drop -ohjauksella. Mikäli tällaista sovellusta ...
 • Tanttu, Juha (1986)
  Tartunnattomilla jänteillä esijännitetyt rakenteet ovat Suomessa vielä melko tuntemattomia. Tässä työssä on esimerkin avulla selvitetty tartunnattomin jäntein tehtävän pilarilaatan vastaaviin ominaisuuksiin. Työssä on ...
 • Marjomäki, Juhana (2008-08-13)
  Tarttuvien tautien matemaattinen mallintaminen kuuluu osana laajempaan kokonaisuuteen, epidemiologiaan. Epidemiologialla tarkoitetaan oppia sairauksien esiintyvyydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Tarttuvia tauteja ...
 • Haronen, Reijo (1985)
  Työ perustuu haja-asutuksen vedenhankinnan järjestämiseen Turun vesipiirin alueella paikallisten vedenhankintamahdollisuuksien avulla. Suunnittelualue käsittää 74 kuntaa Turun ja Porin läänistä. Lähtökohtana on ollut ...
 • Summanen, Teijo (1990)
  Tuotantoteknologialtaan korkeatasoisissa tehtaissa on yhä manuaalisia, vaikeasti automatisoitavia työvaiheita. Työssä on käsitelty juoksupyörän tasapainotuksen ja jäysteenpoiston kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena oli ...
 • Heikkilä, Jani (2001-02-14)
  Kohdeyrityksen siirtoverkkoon liittyy kaksi tasasähköyhteyttä; Venäjän ja Suomen välinen tasasähköyhteys sekä Ruotsin ja Suomen välinen Fenno-Skan-tasasähköyhteys. PSCAD/EMTDC on graafinen transienttilaskentaohjelma, joka ...
 • Vesa, Karri (1986)
  Ehkäisevän kunnossapidon avulla pyritään välttymää noudottamattomilta seisokeilta ja lisäämään tuotantokoneiston käytettävyyttä. Tässä työssä on tutkittu, kuinka ehkäisevää kunnossapitoa, erityisesti kunnon valvontaa, ...
 • Lahtinen, Ari-Pekka (1994)
  Tässä työssä on kehitetty vakiomagnetoidun tasavirtamoottorin hakkurityyppinen käynnistin. Perinteisesti suuret tasavirtamoottorit on käynnistetty vastuskäynnistimellä tai tyristoreihin perustuvalla ohjattavalla tasasuuntaajalla. ...
 • Mönkkönen, Tomi Matti Ilmari (2014-12-03)
  Teollisuuden prosessihöyryverkkojen hallinta on usein hyvin heikolla tasolla. Paperiteollisuuden kova kilpailutilanne ja tiukentuneet päästötavoitteet ovat lisänneet tarvetta tehokkaammalle höyryverkon hallinnalle. Tässä ...
 • Lipponen, Katja (2008-09-03)
  Tasehallinnan harmonisoinnin tavoitteena on yhtenäistää toimintaa Pohjoismaissa. Vuoden 2009 alusta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on käytössä uusi harmonisoitu tasemalli. Sen mukaan kyseisissä maissa lasketaan ...
 • Hahto, Antti (2009-04-08)
  Task planning is a way to facilitate complex time-critical operations. The author concentrates on task planning using human operators as controllers. Features seen in Content Management Systems were combined with an automatic ...
 • Mäki, Jussi (2014-01-15)
  Tasoloikka on suosittu videopeligenre ja monen aloittelevan ohjelmoijan tavoitteena on toteuttaa oma tasoloikkapeli. Tehtävä voi kuitenkin olla vaativa, sillä pelin toteuttamisessa on lukuisia yksityiskohtia ja toteuttajan ...
 • Ilomäki, Jari (1989)
  Työssä on tutkittu tasomaisen pinnan dynaamista tiivistystä tilanteessa, jossa tiivistettävä pinta liikkuu nopeudella 24 m/s ja tiivistettävänä aineena on kylläinen höyry tai vesi. Tiivisteet voivat olla joko tiivistettävän ...
 • Luosma, Petri (1996-04-17)
  Työssä tutkittiin tasoseulan jännityksiä. Jännitykset laskettiintietokoneella ANSYS 5.1 ohjelmaa käyttäen. Tavoitteena oli tutkiaolisivatko rakenteessa olevat jännitykset riittävän alhaisia kestääkseenväsyttävän kuormituksen.
 • Mumba, Crispin I (1984)
  The research work was aimed at studying the possible origin and reasons of taste and odour problems in Ndola water supply. It was also aimed that after carrying out these studies, recommendations regarding the elimination ...