.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Arvio, Ilkka (2014-08-13)
  Decision making in product and service development deals with which concepts are developed, which markets are targeted, and what kinds of benefit expectations are directed at the product or service. ...
 • Vuorinen, Milla (2012-12-05)
  Diplomityöni pohjautuu Vantaan kaupungin ja Suomen Asuntomessujen yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa järjestämään opiskelijoille suunnattuun kilpailuun, Sustainable Urban Living, jossa tehtävänä oli suunnitella innovatiivista, ...
 • Pulkkinen, Jukka (1992)
  Tämä työ on osa projektia, jonka eräänä tavoitteena on kehittää uusi mikroprosessoripohjainen järjestelmä suulakepuristimen ohjaukseen. Suulakepuristin on kaapeliteollisuuden eristys- ja vaippalinjojen pääkone, jonka ...
 • Kallio, Petteri Esko Juhani (2015-04-08)
  Satelliitteihin perustuvan paikannusjärjestelmän hyödyntäminen on yleistynyt erittäin laajalle käyttäjäkunnalle. Järjestelmää hyödynnetään monipuolisesti niin siviilikäytössä kuin sotilaallisessakin käytössä. Tässä työssä ...
 • Viik, Jari (1991)
  Sepelvaltimotauti on Suomessa merkittävin kansantauti. Nykyisellään sen hoito vaatii huomattavia lääketieteellisiä ja taloudellisia voimavaroja. Nykyinen menettely sepelvaltimotaudin diagnosoimiseksi on potilaalle varsin ...
 • Mäkinen, Antti (1981)
  Työn päätarkoituksena oli kohdeyrityksen 110 kV muuntoasemien ja 20 kV verkoston kehittämistarpeen ja -vaihtoehtojen tutkiminen. Työn alkuosassa on käsitelty lyhyesti sähköhuollon pitkäntähtäimen suunnittelun perusteita ...
 • Heikkinen, Tomi Tapani (2015-06-03)
  Kohdeyrityksen tietomallipohjaisen kustannuslaskennan haasteena on suunnitelmamuutosten hallinta kustannusarvion päivittämisen yhteydessä. Kustannusarvion päivitykseen liittyy tiettyjä riskejä sekä hankaloittavia tekijöitä. ...
 • Vastamäki, Timo (1991)
  Rakennusprojekteissa, joissa toteutusmuotona on jaettu urakka, esiintyy usein suunnitelmien ja sivu-urakoiden ajallisia ja sisällöllisiä muutoksia. Muutokset saattavat aiheuttaa rakennustyön viivästymistä ja lisäkustannuksia ...
 • Tohmo, Sakari (2015-10-07)
  Tämä diplomityö käsittelee tietomallinnettavan rakennushankkeen suunnittelijoille annettavia tietomallintamista koskevia ohjeita rakennuttajakonsultin näkökulmasta. Tutkimus lähtökohtina olivat Wise Group Finland Oy:n ...
 • Laukas, Timo (2002-12-10)
  Suunnittelutehtävästä ja sen ratkaisemisesta perustuen vuosina 1960-1990 esitettyihin teorioihin ja menetelmiin. /Kir10
 • Junttila, Mikko (2014-04-09)
  Tämä diplomityö tutkii mekaniikkasuunnitteluohjelman automatisointia. CAD -ohjelmien tuottajat voivat automatisoida ohjelmiaan vain tiettyyn rajaan asti, sillä jokaisen yrityksen tarpeet ja käytännöt, samoin kuin myös ...
 • Mäenpää, Riku (2010-06-23)
  Avaruuselektroniikan suunnittelussa pyritään hyödyntämään aikaisemmin toteutettujen laitteiden suunnittelua. Aikaisemmassa suunnittelussa saattaa olla toiminnallisia lohkoja eli funktioita, jotka ovat muokattavissa uuden ...
 • Leino, Petri (1993)
  Tämä tutkimus käsittelee tuotesuunnittelua ja sen alihankinnan organisointia telakkateollisuudessa. Vakituisen suunnitteluhenkilöstön puuttuessa päätettiin yrityksessä lisätä joustavuutta laajalla suunnitteluhankinnalla. ...
 • Salminen, Seppo (1989)
  Integroitujen piirien suunnittelua voidaan nopeuttaa käyttämällä valmiita kirjastokomponentteja piirikaavion laadinnassa ja muodostamalla piiristä automaattisesti layout. Tällaisen solukirjaston käyttö lisää myös suunnittelun ...
 • Vehviläinen, Mikko (2014-06-04)
  Eurooppalainen ja sen mukana myös suomalainen teollisuus ovat joutuneet 2000-luvulla uudenlaisten haasteiden eteen. Globalisaation myötä välimatkat ovat lyhentyneet ja monet suuret sekä pienemmätkin yritykset ovat siirtäneet ...
 • Koivisto, Antti (2000-03-15)
  Ohjelmistosuunnittelussa on olemassa useita mahdollisia suunnitteluratkaisuja, joista pitäisi valita ongelmaan parhaiten soveltuva ratkaisu. Suunnittelumallien keräämisellä on pyritty kokoamaan kokeneiden suunnittelijoiden ...
 • Lahti, Nina (1994-09-21)
  Teleskooppivarsien ulos- ja sisäänveto suoritetaan ketjukäytön avulla. Ketjukäytön osia ovat ketjujen lisäksi tangot, taittopyörät ja kiinnitysosat, joihin luetaan tässä yhteydessä kuuluvaksi kiristys-, säätö- ja lukitusosat ...
 • Tuomisto, Jorma (1986)
  Tämä diplomityö liittyy teräsrakenteiden suunnitteluohjeiden kokonaisuudistukseen, jonka pohjana on yleiseurooppalainen pyrkimys yhtenäistää suunnittelukäytäntöä eri Euroopan maissa. Teräsrakenteiden osalta tämä merkitsee ...
 • Viitanen, Joni (2008-06-04)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää Tampereen alueella toimivien valmistavan teollisuuden yritysten suunnittelu- ja konsultointipalveluiden alihankintatarpeita sekä kehittää kohdeyritykselle palvelukonsepteja vastaamaan ...
 • Haakana, Teppo (2010-06-02)
  Palvelun kehittäminen on suunnittelutoimistolle erittäin tärkeää. Tässä työssä tutkitaan palvelun kehittämistä palvelun laadun eri osa-alueiden sekä projektin menestystekijöiden näkökulmasta. Työn tavoitteena on löytää ...