.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lindström, Olli-Jussi Mikael (2015-03-04)
  Tiedonkeruujärjestelmiä ollaan hyödynnetty tuotantoprosessien tuottaman datan keräämisessä jo pitkään. Nämä järjestelmät ovat kuitenkin tyypillisesti olleet erillisiä järjestelmiä, eikä dataa ole voitu kuljettaa hyödynnettäväksi ...
 • Seppä, Ulla (2006-10-18)
  Lentoaseman matkustajaterminaalin erityispiirteisiin rakennussuunnittelutehtävänä kuuluvat monimutkaiset toiminnalliset vaatimukset, tilaohjelman suuruus, suurten rakenteiden ja laajojen katettujen tilojen haasteet. ...
 • Paalanen, Jaakko (2016-05-04)
  Tämän työn tarkoituksena on määrittää, millä tavoin kansainvälisessä kentässä toimiva startup-yritys voi parhaiten hyödyntää sosiaalista mediaa B2B-markkinoinnissa ja miten käyttöönoton tulisi tapahtua. Tutkimuksen ...
 • Ahokas, Harri (2010-06-23)
  Statens Naturhistoriske Museum on kesällä 2009 käyty avoin, Tanskan valtion järjestämä arkkitehtuurikilpailu. Kilpailu oli luonteeltaan aatteellinen / hankesuunnittelutasoinen, varsinaiseen toteutussuunnitteluun käyty ...
 • Eloniemi, Laura (2008-01-16)
  Tavoitteena oli laatia kohdeyrityksen 1- ja 2-ydinvoimalaitosten vesi-/höyryprosessin korrelaatiomalli, jolla on mahdollista simuloida voimalaitoksen laitemuutosten ja erilaisten ajotilanteiden vaikutuksia. Työssä käytettiin ...
 • Salmensivu, Jarkko (1998-06-03)
  The success of the GSM standard gives many opportunities to wireless data manufacturers. The growth of the GSM system has been unpredictably fast and it seems like this trend continues at least to the next century. The ...
 • Dong, Yunian (1997-04-16)
  This thesis presents a method for statistical modeling and simulation for MOS VLSI circuits. The statistical model has been incorporated into an existing circuit simulation environment: analysis program for linear active ...
 • Khan, Muhammad Waqas Ahmad (2014-12-03)
  Position, velocity and time (PVT) can be calculated from Global Positioning System (GPS). Two types of GPS measurement models are present, code phase measurement model and carrier phase measurement model. Range measurement ...
 • Mahanen, Jouni (2011-06-08)
  In this work the steam-side oxidation resistance of various austenitic boiler steels was evaluated. The aim was to evaluate applicability of tested steels to over 600 °C live steam temperatures. Experimental work has been ...
 • Pada, Dan (2011-04-27)
  The purpose of this licentiate thesis was to study the behaviour of a typical all steel industrial hall, the CEE-hall by Ruukki, with roof trusses exposed to fire, taking into account all the phases of the fire, focusing ...
 • Kohtamäki, Kari (1984)
  Rintasyöpäpotilaille suoritetaan nykyään rutiininomaisesti estrogeeni- ja progesteronireseptorien kvantitatiivinen määritys kasvainkudoksesta. Määritys antaa luotettavan ennusteen hormonihoidon käyttökelpoisuudesta ...
 • Àvila Zardoya, Francisco Javier (2003-06-04)
  This Master of Science Thesis establishes a stochastic frame for the dynamic analysis of elements in rolling contact. The aim of the present research work is to analyze the behaviour of two systems excited under random ...
 • Gupta, Abhishekh (2012-06-06)
  Even populations of monoclonal cells exhibit phenotypic diversity. There are several sources generating such diversity, including stochasticity in the dynamics of gene expression, and the stochastic partitioning of molecules ...
 • Mäki-Marttunen, Tuomo (2008-12-03)
  Inertiapaikannusongelmaa, jossa oletettuina mittauksina on kulmanopeus- ja kiihtyvyysmittauksia, tutkittiin kolmesta eri lähtökohdasta. Ensimmäinen lähtökohta, jossa mittausvirheiden oletetaan puuttuvan kokonaan, johti ...
 • Teuho, Elina (2015-08-12)
  Stormwater runoff should be treated during construction, and especially from pollutants and sediments that are induced by excavations. Urbanization affects the catchment hydrology increasing runoff and pollutant flushes. ...
 • Norojärvi, Nina (1999-03-10)
  AB3:Työssä on selvitety pk4:n merkittävämmät häiriöainelähteet ja prosessin kemiallisen tilan merkitys prosessissa olevaan häiriöainemäärään sekä näiden tekijöiden vaikutus paperikoneen ajettavuuteen. Työssä selvitetään ...
 • Timonen, Lauri (2015-10-07)
  The material behavior of polymers is known to be highly dependent on the rate of loading. However, lack of material data on different strain rates hinders the use of more accurate material models in Finite Element Method ...
 • Pesonen, Julius (2010-04-07)
  Diplomityö on tehty StrAgile (Strategisesti ketterät tuotantoverkot)-tutkimusprojektiin tiiviisti liittyen. Projekti on Tekes-rahoitteinen ja osa Tuotantokonseptit-ohjelmaa. Projektin pääpainopiste on asiakas- ja ...
 • Naaranoja, Marja (1996-12-11)
  The primary goal of this study is to develop a decision-making process for managers of a design group. The proposed decision-making process clears up the complexity, reduces uncertainty and points to improvements that ...
 • Dike, Marcellinus Chum (2011-11-09)
  The benefits that accrue from internationalization have prompted many corporations to globalize and expand their operations into foreign markets. Today, companies no longer rely only on their domestic business domains but ...