.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Marttila, Tuomas (2011-12-07)
  Markkinoilla menestyäkseen elektroniikkalaitteen toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi laitteen luotettavuuden on oltava kunnossa eli laitteen on kestettävä sille tarkoitetussa toimintaympäristössä sille arvioidun käyttöiän. ...
 • Mäläskä, Mikko (2011-11-09)
  Tietomallien käyttö rakentamisessa ja suunnittelussa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Syynä tähän on ohjelmistojen kehittyminen, lukuisat kehityshankkeet ja se, että mallintamisesta saatavat hyödyt ymmärretään ...
 • Sahlberg, Sari (2016-05-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia elinkaarikustannuslaskennan soveltuvuutta ja käyttöä julkiseen rakennushankkeeseen. Tutkimuksen aihetta käsitellään Espoon Tilakeskus-liikelaitoksen näkökulmasta. Elinkaarikusta ...
 • Salonen, Antti Juhani (2011-12-07)
  Työn tavoitteena oli kehittää prosessi teknisen kunnossapitotarpeen, energiatehokkuuden ja ylläpitokustannusten optimoimiseksi pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman laadinnassa (PTS-suunnittelussa). Yhtenä diplomityön ...
 • Suonpää, Olli (2014-12-03)
  Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 38 prosenttia aiheutuu rakennuksissa. Suurin osa rakennuksissa aiheutuvista päästöistä muodostuu käytetyn sähkö- ja lämmitysenergian tuottamisesta. EU on pyrkinyt direktiiveillään ...
 • Heikkilä, Kimmo (2013-04-03)
  Työssä on tutkittu, millaisia vaatimuksia elinkeinoelämän tarpeet aiheuttavat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) kehittämiselle. Nykyisellään pitkälti päätieverkolle sijoittuvan SEKV:n mitoitusvaatimukset ...
 • Rinta-Homi, Satu (2015-11-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli etsiä keinoja elintarvikealan yrityksen jätehuollon kehittämiseen, tutkia jätelainsäädännön muutosten vaikutuksia jätehuoltoon ja selvittää vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä kohdeyrityksessä ...
 • Ängeslevä, Anne-Mari (2013-11-08)
  Pakkauksen ja pakkausprosessin korkea laatu ovat merkittävässä asemassa elintarvikkeen tuoteturvallisuuden ja tuotannon kustannusten hallinnan kannalta. Tässä työssä tutkittiin vakuumipakattujen lihajalostepakkausten laatua ...
 • Turunen, Eeva (2010-06-09)
  Telakkatoiminta vetäytyy Helsingin Telakkarannan alueelta vuonna 2010, ja sen seurauksena osa rakennuksista puretaan ja uusia rakennetaan. Lisäksi ranta on määrä avata jalankulkijoille. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ...
 • Kuutti, Mikko (2015-10-07)
  Tämä työ on teollisuus- ja kulttuurihistoriallinen katsaus elokuvien ja niiden arkistoinnin syntyyn sekä kylmäsäilytysvarastojen suunnitteluperiaatteisiin. Sovellusesimerkkeinä ovat Pohjoismaiden elokuva-arkistojen ...
 • Sohaib ul Hassan, NA (2016-11-09)
  The EM side channel analysis is a very effective technique to attack cryptographic systems due to its non invasive nature and capability to launch an attack even with limited resources. The EM leakage from devices can give ...
 • Kauppinen, Markus (2016-01-25)
  The objective of this paper was to identify emerging and existing business potential between the city of Saint Petersburg and Helsinki airline hub. The aim was to track down ways to attract customers from Saint Petersburg ...
 • Nikkola, Matti (2010-07-02)
  Protection of environment and human health is major concern for European Union. European Commission has established integrated pollution prevention and control directive and directives concerning large combustion plants ...
 • Suvanto, Juha (2013-08-14)
  Carbon dioxide capture from large point sources, such as power plants using fossil fuels, is essential for mitigating further global warming. New combustion methods are being researched to help increase the partial pressure ...
 • Ometov, Aleksandr (2016-09-07)
  This work targets at investigating direct communications as a promising technology for the next-generation 5G wireless ecosystem that improves the degrees of spatial reuse and creates new opportunities for users in proximity. ...
 • Vähätiitto, Juko (2015-11-04)
  Työssä tutkitaan kaukolämmön tuotantoon tarkoitetun lämpöpumpun, kaukolämpöakun ja voimalaitokselle asennettavan reduktioventtiilin laajennuksen kannattavuutta Tampereen Sähkölaitokselle. Tarkastelu on tehty Energy Optima ...
 • Vihtilä, Pyry (2014-06-04)
  Tässä työssä on perehdytty energiakorjauksiin sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Työssä on selvitetty yleisimpien ja kannattavimpien energiakorjausten tekninen toteutettavuus sekä arvioitu näiden kannattavuuksia ...
 • Pelkkikangas, Arto (2012-08-15)
  Suomalaisessa rakennuskannassa piilee merkittävä energiansäästöpotentiaali. Rakennustilavuudesta noin 15 % kuuluu julkiselle sektorille. Siihen lukeutuu oppilaitoksia, terveydenhoitotiloja, virastoja, kokoontumistiloja ja ...
 • Harju-Säntti, Erkka (2011-11-09)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Projekti alkoi syksyllä 2009 ja loppuu marraskuussa 2011. Projektin ...
 • Timola, Kalle (2015-12-09)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin korjausrakentamisen yhteydessä toteutettavien energiatehokkuustoimenpiteiden kannattavuutta kiinteistönomistajan kannalta. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, vaativatko nykyiset ...