.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Andersson, Klaus (2002-02-13)
  The aim of the work described in this document is to evaluate the possibility to create such a system by designing and implementing a reference application. Security issues are out of the scope of this work. The application ...
 • Luoto, Juha (2001-06-06)
  This thesis investigates the special challenges that are run across when high-volumeBluetooth products are tested in manufacturing environment. Usability of different high-volume manufacturing testing technologies is ...
 • Tanskanen, Jarmo (1992)
  Neuraaliverkkoja voidaan soveltaa moniin suurta laskentatehoa vaativiin tiedonkäsittelytehtäviin. Neuraaliverkkoja on käytetty menestyksekkäästi esim. hahmontunnistustehtäviin ja erilaisiin luokittelutehtäviin. Näiltä ...
 • Majuri, Lasse (1996-10-16)
  Börringekloster kartanolinna sijaitsee Lounais-Skånessa. Päärakennus onrakennettu 1760-luvulla. Työssä tutkija käsitteleeBörringeklosteria resauroinnin näkökulmasta. Suurin ongelma on, etteinyky-yhteiskunnassa ole ...
 • Ääritalo, Virpi (2001-02-14)
  The braids studied in this thesis were manufactured from biodegradable lactic acid stereocopolymer P(L/D)LA 96/4. Two sizes of monofilament fibres were used, 0.16 and 0.25 mm in diameter, and a 8-multifilament yarn, each ...
 • Salomaa, Riina (2014-08-13)
  Ympäristötietoisuuden kasvun myötä on laajasti ympäri maailmaa otettu käyttöön erilaisia ympäristöluokitusjärjestelmiä. Suomessa BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmää on käytetty vain toimitila- ja liikerakennusten luokitteluun, ...
 • Minor, Johannes (2012-03-07)
  Two web-service based specifications, OPC Unified Architecture (OPC UA) and Devices Profile for Web Services (DPWS), have been proposed by various researchers and organizations as possible enabling technologies for an ...
 • Hoppenot, Yves (1997-09-10)
  Two broadcasting systems are explained and tested. The first one isimplemented as general as possible for every kind of tracking system. Thesecond one is more specific to the racing track, where the path is known inadvance.
 • Kyrölä, Petri (2006-08-16)
  Matkapuhelinverkon toiminnasta kerätään laskuridataa. Kerättävä data on tärkeää sekä verkon tehokkaassa suunnittelussa että uusien toiminnallisuuksien toiminnallisuuden varmistamisessa. Kerättävä data auttaa myös suunnittelemaan ...
 • Meriläinen, Esa (1990)
  Käytettävän transistorimallin valintaan ja malliparametrien optimointiin on kiinnitettävä riittävästi huomiota, jotta piirisimulaattorin antamat tulokset integroitujen piirien suunnittelussa olisivat luotettavia. Yleisimmin ...
 • Silvennoinen, Riikka (1999-12-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen Budapestissa suunnittelualueella, joka muodostuu raitiovaunulinjan 1 ympärille. Raitiovaunulinjan 1 tärkeys johtuu siitä, että sen reitti kulkee tärkeällä ...
 • Helminen, Juha-Pekka (1997-12-10)
  Kohdeyrityksen toimiala on hissien valmistus, modernisointi, huolto jaylläpito. Yrityksen sisäinen toimitusketju perustuu tilausohjautuvaantoimintamalliin. Työssä tutkitaan valmistusyksikön budjetointia sekäkehitetään ...
 • Haapaniemi, Tomi (2003-02-12)
  The research focused on the domain where customer focused process management and the Balanced Scorecard are combined. The research problem was to clarify how customer focused process management ant the Balanced Scorecard ...
 • Haapakorpi, Juha (2007-06-06)
  The development of Linux software platform for embedded mobile devices has been advancing fast as companies, that design and produce these products, have increased their interest in Linux. This thesis presents the fundamentals ...
 • Aho, Kalervo (2012-05-09)
  The aim of the thesis was to build up an documented environmental management system in Konecranes Finland Plc. manufacturing sites. The goal was that after the thesis, the environmental management system would be ready for ...
 • Martikainen, Riku (2013-08-14)
  In rapidly changing business environment companies must be able to steer quickly their sales department in to wanted direction. This situation can be achieved with business intelligence and performance management, which ...
 • Tyrväinen, Tuuli (2013-08-14)
  Business intelligence (BI) is an important management tool for companies in order to make right decisions at the right time. BI, in its different forms, has been studied globally for several decades and in Finland a unique ...
 • Hulkkonen, Mikko (1999-08-18)
  Työssä etsitään parannuksia hienopaperitehtaan logistiikkaan. Kyseessä on case-tutkimus, jossa selvitetään hienopaperitehtaan ja paperitukkurin välistä liiketoimintaa. Esimerkkitapauksena on Papierfabrik Biberist AG. /Kir10
 • Koski, Harri (2015-02-04)
  Tämä diplomityö tehtiin RealPark -yrityspuistolle, mihin tullaan rakentamaan noin 50 000 m2 toimitilaa Lempäälän Ideaparkin viereen. Alueelle on alustavasti suunniteltu erilaisia liiketoimintoja, kuten konekauppaa, rakennus- ...
 • Thür, Christoph (2013-06-05)
  Ovelin is a Finnish start-up company founded in 2010 by the author of this thesis and another student of Tampere University of Technology. The mission of the company was and is to revolutionize music education, and to make ...