.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nie, Xiao (2016-06-08)
  Terahertz technology is a new technology in communication networks compared with traditional network technology. Because of the limitations of generators and detectors for terahertz waves, the research on this bandwidth ...
 • Aho, Jenni (2008-10-08)
  The aim of the work was to study the affect of a compressed gas to the sintering quality of a nano particle ink. In the work, an electrical circuit in form of simple micro strip was formed from an inkjet printed silver ...
 • Pekkanen, Jussi (2007-06-06)
  AB3:Tänä päivänä painettavan elektroniikan tutkimukseen panostetaan mittavia rahasummia ympäri maailman. Alalle on ennustettu räjähdysmäistä kasvua lähivuosina. Ennusteet arvioivat myös, että painettavan elektroniikan ...
 • Rinne, Reijo (2010-04-07)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutustua vapaan ohjelmiston käyttöön SIP (Session Initiation Protocol) -perusteisten palvelujen tuottamiseksi ja rakentaa sen pohjalta oma palvelu. SIP on avoin protokolla Internet-verkossa ...
 • Syrjynen, Jussi (1990)
  Diplomityö on osa talonrakennustekniikan laitoksella keväällä 1987 aloitettua teräsrunkorakennetutkimusta. Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään Siporex-laataston sisäisen teräs-betoniliittopalkin käyttökelpoisuus ...
 • Hautakoski, Timo (1991)
  Tämä diplomityö käsittelee sirotepintauksia sitomattomalla ja sidotulla alustalla .Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään sitomattoman alustan sirotepintausten (SOP) vaurioitumista, paikkaamista, edullisuutta ja ...
 • Aurola, Taisto (1991)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun sähköenergiajärjestelmien laitoksella on käynnissä sähköturvallisuusmääräysten asiantuntijajärjestelmän kehitysprojekti, joka on toistaiseksi rajattu käsittämään vain rakennusten ...
 • Koivula, Pilvi (2014-04-09)
  ”Sisähiihtokeskus Myllyvuoreen” on suunnitelma rakennuksesta, joka mahdollistaa talvisten laskulajien ympärivuotisen harrastamisen. Diplomityöni tarkoituksena on tuoda uusi liikuntapaikka konsepti Suomeen ja vastata ...
 • Kulmala, Vesa (1983)
  Energian hinnan nousu on aiheuttanut pyrkimyksen energian säästöön myös ilmanvaihdossa. Koska useimpien sisäilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat kääntäen verrannollisia ilmanvaihtonopeuteen, saattaa ilmanvaihdon pienentäminen ...
 • Leppänen, Kim Robert (2016-05-04)
  Indoor air quality issues are often caused by many different things, or by a combination of things. Poor indoor air conditions are harmful for health and degrade comfortability and work efficiency in buildings. Common ...
 • Pakkanen, Tomi (2012-12-05)
  Viime vuosina on markkinoitu sekä valmistettu matalaenergia – ja passiivitaloja. Edellä mainitut talot perustuvat alhaiseen ulkoisen energian kulutukseen. Talolle ominaista ovat rakenteiden tiiveys, rakenteiden alhainen ...
 • Ohlsson, Vesa (2004-05-12)
  TAUSTAA: Tilausohjautuvassa ja tehokkaassa tuotannossa materiaalien tulee virrata nopeasti tuotannon läpi. Jokapäiväisten materiaalien hallintaan liittyvien toimintojen on oltava automatisoituja ja niukat resurssit on ...
 • Kopra, Jukka (1996-04-17)
  Työssä toteutettiin itsenäiskäytön tukiryhmän n. 900 asiakkaan piirissäkyselytutkimus, jolla mitattiin itsenäiskäytön tukiryhmän tarjoamanpalvelun laatua.
 • Ruuskanen, Aki (1992)
  Tutkimuksen lähtökohtana on ollut kodinkoneiden ja laitteiden pienentyvän sähkönkulutuksen tuoma energian kokonaissäästö. Koska laitteista vapautuva lämpö lämmittää huonetiloja, vaikuttaa niiden sähkönkulutuksen pienentyminen ...
 • Tanskanen, Mikko (2008-06-04)
  Määritelty sisällönhallintajärjestelmä helpottaa verkkosovellusten ylläpitoa ja uuden sisällön tuottamista. Järjestelmän uuden version valmistuttua vaatii järjestelmän päivitys huomattavasti työtä, varsinkin tietokantarakenteen ...
 • Hyvärinen, Matti (2015-03-04)
  Tässä työssä tutkitaan sisätilapaikannusta WLAN-tukiasemilta saatujen mittausten avulla. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen yleisesti käytettyjä menetelmiä sekä esitellään tarkemmin kaksi sisätilapaikannukseen ...
 • Ek, Pia (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää hankintatoimen sekä lisä- ja muutostöiden hallinnan toimintatapoja ja -välineitä, joiden avulla pystytään ottamaan paremmin huomioon asunnonostajien aloitteellisuus, tarpeet ja resurssit.Työn ...
 • Koski, Heikki (1986)
  Tässä tutkimuksessa on selvitelty sitomattoman moreenimurskeen käyttöä tien päällysrakenteessa. Tutkimuksen alussa on lyhyesti selostettu paineen jakautumista tierakenteessa, yleisimmin käytössä olevat tien kantavuuden ...
 • Koskialho, Johanna (2015-11-04)
  Henkilöstön tunnustetaan olevan yrityksen tärkein voimavara ja organisaatiot toimivat henkilöstön osaamisen varassa. Jotta paras osaaminen saadaan käyttöön, nousevat sitoutuminen ja motivaatio kriittisiksi perusedellytyksiksi. ...
 • Hurme, Taru (1986)
  Nokian kaupungin aloitteesta tehdyn työn kohteena on n. 9 km kaupungin keskustasta länteen sijaitseva Siuronkallion kulttuurihistoriallisesti arvokas yhdyskunta. Diplomityön pääsisältö on asemakaavaluonnos, jonka tavoitteena ...