.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laitinen, Ilkka (1995-05-30)
  Työn perusajatus on pohjois-eteläsuuntainen nauhamainen asutusrakenne Siilinjärven-Vuorelan-Kuopion välille. Ratkaisun lähtökohtana on rakentaa uudet asuinalueet tukeutumaan olemassaolevaan vanhaan asutukseen.
 • Rantanen, Lauri (2014-06-04)
  Siirrettäviä henkilönostimia käytetään lukuisissa eri työtehtävissä sekä rakentamisessa että teollisuudessa. Vuosien kuluessa henkilönostinalasta on kasvanut miljardiluokan markkinasegmentti. Kiristyvät turvamääräykset ja ...
 • Rantala, Pasi (2001-12-12)
  Instrumentarium Imaging valmistaa lääketieteellisiä röntgenlaitteita. Tuotekehityksessä olevassa liikutettavassa röntgenlaitteessa on energialähtenä akusto. Tavoitteena oli suunnitella tämän akuston lataustapa. Työssä ...
 • Korhonen, Mika (2014-08-13)
  Tutkimuksen kohdeyritys harjoittaa siirrettävien rakennusten omistamiseen ja vuokraamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Yrityksessä on huomattu tarve hankekohtaisen kannattavuuden analysoinnille ja varmistamiselle. Tässä ...
 • Tolonen, Markku (1998-02-11)
  Työn tavoitteena oli tutustua suurmuuntajan siirtofunktion mittamiseen. Työssä tarkasteltiin siirtofunktion teoriaa ja käyttömahdollisuuksia ja laitteiden soveltuvuutta siirtofunktiomittauksiin.
 • Lassila, Ari-Pekka (2013-08-14)
  Ihmiset viettävät valtaosan ajastaan sisätiloissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että olosuhteet sisätiloissa ovat viihtyisät, turvalliset ja terveelliset. Talotekniikalla on vastuullinen tehtävä ylläpitää ja valvoa rakennusten ...
 • Virtanen, Klaus (2000-06-07)
  Työn tavoitteena on ollut tutkia mahdollisuutta toteuttaa konttilukin hydrauliset ajo, - ja nostokäytöt samoin suoritusarvoin sähköisesti diselgeneraattorin, taajuusmuuttajan ja oikosulkumoottorin avulla. -Työssä on ...
 • Halen, Sami (1998-02-11)
  Diplomityössä suunniteltiin verkkokortti, joka yhdistää päävahvistimen laitteet verkonhallintaohjelmistoa suorittavaan tietokoneeseen. Kommunikaatio tietokoneen ja väylään liitettyjen laitteiden välillä tapahtuu RS-485 ...
 • Sironen, Heikki (2015-04-08)
  Tämän työn tilaajana on Ab Solving Oy, joka on erikoistunut raskaiden taakkojen siirtämiseen soveltuvien siirtolaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Työn tärkeimpänä tavoitteena on kehittää tehdasstandardi, jota voidaan ...
 • Reponen, Tiina (1996-09-18)
  Siirtolapuutarhaliike syntyi 1800-luvun alussa Saksassa ja Englannissa.Työssä esitellään siirtolapuutarhaliikkeen leviämistä ja luonnetta eriaikoina. Koljonvirran siirtolapuutarhahanke sai Iisalmessa alkunsa 1994.Kesällä ...
 • Välimäki, Henri (2013-06-05)
  Varastorobotin liikkeeltä vaaditaan tasaista nopeutta ja tarkkaa paikoitusta. Työn tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa siirtoliikkeen säädin. Liike on toteutettu kahdella paikkatakaisinkytketyllä sähkömoottorilla. Työ ...
 • Villanen, Tommi (2015-08-12)
  Tuotannon siirtäminen ulkomaille ja etenkin koko loppukokoonpanon ulkoistaminen on kasvattanut suosiotaan viime aikoina. Diplomityössä perehdytään siirtovaunujen loppukokoonpanon ulkoistusprosessiin ja tarkoituksena on ...
 • Kujala, Yrjö (1991)
  Työn tavoitteena oli luoda edellytykset kohdeyrityksen kehittämän Maestro-verkkotietojärjestelmän käyttöön siirtymiselle erään energialaitoksen jakeluverkonsuunnittelussa. Työssä keskityttiin tarkastelemaan suunnittelutyön ...
 • Kuosa, Kari (1992)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tietokoneavusteiseen suunnitteluympäristöön siirtymisen taustoja ja vaatimuksia, joita siirtyminen asettaa ihmiselle ja toimintaympäristölle. Toisaalta tarkoituksena on ollut ...
 • Räsänen, Juha (1983)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa laitteisto, jolla voidaan mitata sikiön vektorikardiogrammi. Äidin häiritsevä elektrokardiogrammi eliminoidaan kumoamisperiaatteella. Fysiologista taustaa - sydämen ...
 • Hannula, Markku (2013-02-06)
  Työssä tutkitaan sähkökemiallisesti passivoidun ruostumattoman AISI 316L -teräksen pinnalle rakentuvan seossilaaniohutkalvon kemiallista koostumusta. Silaanikalvon avulla voidaan parantaa teräksen bioyhteensopivuutta ja ...
 • Lakamsani, Prasad V. (1993)
  Pinosuodattimet ovat epälineaarisia digitaalisia suodattimia, joita käytetään monissa signaalin- ja kuvankäsittelyn sovellutuksissa. Pinosuodattimien luokka sisältää mm. näytteiden lajitteluun perustuvat suodattimet. ...
 • Kulmala, Ilpo (1983)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, voidaanko seripainoissa painamisen yhteydessä vapautuvien liuotinainehöyryjen leviämistä työtilaan vähentää kohdeilmanvaihdon avulla. Puoliautomaattiseen silkkipainokoneeseen asennettiin ...
 • Perälä, Olli Tapani (2015-10-07)
  Suomessa panostetaan yhä enemmän raitiovaunuliikenteeseen, mutta sillan ja raitiovaunun dynaamista yhteistoimintaa ja tästä syntyvää matkustusepämukavuutta on tutkittu hyvin vähän. Tutkimuksessa oli tarkoitus löytää sopivia ...
 • Salomaa, Tero (1999-03-10)
  Työssä on kehitetty algoritmit silmukoidun sähkönjakeluverkon tehonjaon sekä vikavirtojen laskemiseksi. Tehonjakolaskentaan käytetään Newtonin iteraatiomenetelmää sekä Krylov-ratkaisijoita. Vikavirrat on ratkaistu symmetrisessä ...