.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salonen, Mika (1998-10-14)
  Työssä on kehitetty tietämyspohjainen asiantuntijajärjestelmä, FST-EXPERT. Järjestelmä sopii rakennesuunnittelijoille teräsrakenteiden suunnitteluun. Siihen kuuluu teräsrungon liitosten suunnittelu sekä rungon lujuusanalysointi. ...
 • Mykkänen, Harri (1993)
  Tämä työ tehtiin osana projektia, jossa tutkittiin mahdollisuuksia siirtää relesuojauksen suunnittelussa tarvittavaa tietämystä laaja-alaiseen käyttöön tietämystekniikkaa soveltaen. Projektissa rakennettiin asiantuntijaj ...
 • Jahkonen, Sara (2008-04-09)
  Diplomityö käsittelee tietohallinnon organisointia erilaisissa yritysorganisaatioissa. Tietohallinnolla tarkoitetaan sitä yrityksen sisäistä kokonaisuutta, joka huolehtii tarvittavasta tietoteknisestä infrastruktuurista, ...
 • Eronen, Mika (1994)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli tietojärjestelmäinvestoinnin aiheuttamien vaikutusten analysointi. Tutkimuksen painoalueet olivat tietojärjestelmäinvestoinnin kannattavuusanalyysi, vaikutukset yrityksen kannattavuuteen, ...
 • Aronen, Outi (2010-06-02)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tietojärjestelmän käyttöönottoprosessia ja sen arviointia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä tarkoitetaan käyttöönotolla, millainen on tietojärjestelmän onnistunut ...
 • Lumijärvi, Antti (2013-03-06)
  Tutkimuksen lähtökohtina olivat nykyaikaisen globaalin talouden moottorit, satamat, sekä niistä eteenpäin suuntautuvat rautatiekuljetukset. Tutkimuksessa selvitettiin rautatiekuljetusprosessin ominaispiirteitä satamaympäristössä ...
 • Ilomäki, Heli (1993)
  Testauksen tarkoituksena on ohjelmistojen toteutuksessa olevien virheiden etsintä ohjelmakoodia suorittamalla. Testauksen kannalta virheenä pidetään toiminnan poikkeamista määritellystä toiminnasta. Ohjelmistoalalla olevissa ...
 • Heikkilä, Sami (2000)
  Ylläpidon kannalta ongelma on tiedon soveltaminen eri tilanteissa. Oleellista on löytää jokaisen tietojärjestelmän rakenteeseen parhaiten soveltuva toimintamalli ja keinot. Työssä luotiin kokonaiskuva Windows NT -teknologialla ...
 • Lamberg, Juha (1991)
  Työn tavoitteena oli selvittää tehdaspalveluun liittyvien materiaalitoimintojen nykytila mukaan lukien tietojärjestelmä sekä laatia ehdotus toimintojen kehittämiseksi. Materiaalin ohjauksesta ja varastoinnista esitetään ...
 • Vastamaa, Erkka (2013-11-08)
  Tietojärjestelmän hankinnasta on vallalla käsitys, että projektit epäonnistuvat liian usein budjettien ja aikataulujen venähtäessä välillä moninkertaisiksi. Tämä käsitys on vain vahvistunut tietojärjestelmäprojektien saaman ...
 • Rantanen, Kari (1981)
  Kliininen neurofysiologia (KNF] perustuu suurelta osin keskus-ja ääreishermoston biosähköisten ilmiöiden rekisteröintiin. Rekisteröitävät jännitteet ovat hyvin pieniamplitudisia ja peittyvät usein häiriöihin ja muihin ...
 • Ruohonen, Raimo (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää insinööritoimistotyyppisen kohdeyrityksen tietojenkäsittelyn nykytila ja laatia konkreettinen tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma neljäksi vuodeksi eteenpäin, vuoteen 1995 asti. ...
 • Kosunen, Riku (2002-06-05)
  Tässä työssä tutkittiin tietokantajärjestelmien käyttöä röntgenviritteisten fotoelektronispektrien analyysissä. Tutkimuksessa selvitettiin Specstarter XPS-spektri tietokantajärjestelmän alumiinin hapettuneen tilan A1203 ...
 • Niemelä, Marko (1998-06-03)
  TETRA-standardi on ammattikäyttöön tarkoitetun digitaalisen matkapuhelinjärjestelmän eurooppalainen standardi. TETRA-matkapuhelinverkkojen käyttäjiä ovat yleensä ne, joiden viestintätarpeisiin tavanomaiset matkapuhelinverkot ...
 • Luoto, Jaakko (2006-05-10)
  Tietoliikennepalveluiden asiakasmäärät ovat kasvussa. Myös liikennöintinopeudet nousevat ja asiakkaat odottavat palveluilta yhä lyhyempiä vasteaikoja. Samaan aikaan palvelut monimutkaistuvat ja asiakkaiden ja palveluiden ...
 • Pollari, Tapani (1985)
  Informix-tiedonhallintajärjestelmä muodostuu ohjelmista, joiden avulla voidaan luoda ja hallita relaatiotietokantoja. Työkalut on tarkoitettu loppukäyttäjille, joten ne eivät edellytä ohjelmointitaitoa. Joustavien ja ...
 • Pajala, Heikki (1984)
  Työssä on aluksi selvitetty avojohtojen mekaanisen mitoituksenperusteet ja nykykäytäntö. Lähinnä keskijänniteverkon suunnittelua ajatellen on sitten laadittu mekaaniseen mitoitukseen soveltuva ohjelmisto. Ohjelman tarvitsemat ...
 • Pöyhönen, Lasse (1984)
  Tässä työssä on kehitetty vuorovaikutteinen grafiikkaa hyödyntävä ohjelmisto WOFRA (Wooden Frame Analysis). Ohjelmisto on käytössä HP9800-sarjan pöytätietokoneissa. Wofran avulla laaditaan naulalevykattotuolien työpiirustukset ...
 • Ala-Mutka, Kirsti (1998)
  Työssä tutustuttiin Nottinghamin yliopistossa kehitettyyn ohjelmointikurssien hallintajärjestelmään nimeltä Ceilidh, Computer Environment for Interactive Learning in Diverse Habitats. Työssä arvioidaan, kuinka toteutus ...
 • Raevaara, Seppo (1984)
  Keskijänniteverkkoa kuvataan nykyisin pääosin seinällä olevalla suurella kartalla, johon eri tavoin (esimerkiksi nuppineuloilla, josta nimi "nuppineulataulu") merkitään verkon kytkentä- ja muu tilanne. Muuntamot ja erottimet ...