.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Osadebey, Michael (2009-04-08)
  The realistic head geometry presently in use does not account for the lack of geometric congruency, that is, anthropometric and craniometric variations in humans of diverse, race, gender and age. This master's thesis seeks ...
 • Veikkolainen, Simo (1997-09-10)
  In this thesis we investigate the effects that a wireless access to ATM has on the traffic characteristics. In ATM, the applications are able to negotiate a traffic contract in which the network and the application agree ...
 • Pirskanen, Johanna (2002-05-15)
 • Nihtilä, Tomi (2012-06-06)
  Radar transmits electromagnetic waves and observes its surroundings by listening to the echoes reflected from objects. Conventional monostatic radar has a transmitter and receiver in the same system. The concept is commonly ...
 • Cebrián Jiménez, Zaida (2012-04-04)
  In this thesis, a cellular automata based modelling software is developed for studying the electrical activation of cardiomyocytes. The mathematical models help to simulate and study different phenomena related to the ...
 • Hu, Xuan (2008-04-09)
  From the second half of the last century, Global Navigation Satellite Systems (GNSSs) have become an important part of wireless communications. The thesis focused on the signal processing techniques needed in positioning ...
 • Siddiqui, Bashir Ahmed (2010-04-07)
  At the moment, Global Positioning System (GPS) is the only positioning system with global coverage. Currently, there are efforts to modernize GPS with the aim of improving its performance. Meanwhile, Europe is developing ...
 • Vainio-Mattila, Markus (1995-06-07)
  Dokumenttien automaattinen tuottaminen on tärkeä osa suunnittelun automatisointia. Uudenaikaiset tietämyspohjaiset suunnittelutyökalut tuottavat komponttiluetteloita ja ohjaavat CAD-ohjelmia graafisten esitysten esim. ...
 • Salonen, Arto (2001-04-11)
  Työ on osa "Keskiraskaan ja raskaan kokoonpanotoiminnan kehittäminen (RASKO)" -teknologiaohjelmaan kuuluvaa ModMac -projektia, jossa tutkittiin valmistus- ja kokoonpanokustannusten mallinnusta. Työn käytännön osuudessa ...
 • Vainio, Jarkko (2001-12-12)
  Työ on osa Tekesin "Nopeat tuotantojärjestelmät"- teknologiaohjelmaan kuuluvaa projektia "Nopea ja juuri oikea-aikainen tuotanto". Tavoitteena oli tukea tuotannon uudelleenjärjestelyä ja koneinvestointien suunnittelua ...
 • Niittynen, Petri (2005-02-09)
  NC-työstökoneiden tehtyjen kappaleiden mittatarkkuudet ovat erittäin vaativia, joten työ vaatii koneistajalta työstötekniikan tuntemuksen lisäksi piirustuksen lukutaitoa ja mittaustekniikan hallintaa. Työstökoneet ovat ...
 • Pulkkinen, Pekka (2001-12-12)
  Lähtökohtana on pohjan luominen tulevalle tutkimukselle ja siinä käytettävien välineiden ja menetelmien alustaminen. Simulointiohjelmistona käytettiin MATLINK SIMULINKia. Ohjelmiston valintaan vaikutti sen yleinen käyttö ...
 • Kanervo, Karri (2003-06-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää uusi simulointikonsepti muoviosien valmistuksen ja kokoonpanon tukemiseksi. Tavoitteena oli lyhentää uuden konseptin avulla mallinnukseen kuluvaa aikaa ja sitä mukaa mahdollistaa ...
 • Vanhatalo, Mikko (2006-09-13)
  Uusien tuotteiden kehitykseen käytettävissä oleva aika lyhenee ja samalla asiakkaat vaativat yhä monipuolisempia ja räätälöidympiä tuotteita. Simulointi on yksi tehokas menetelmä tuotekehityksen parantamiseen. Markkinoilla ...
 • Sarbolandi, Hamed (2013-11-08)
  The representation of stereoscopic video on a display is typically enabled either by using active shutter or polarizing viewing glasses in the television sets and displays available for end users. It is likely that in some ...
 • Khan, Majid Ali (2016-06-08)
  The role of piezoelectric actuators in application at micro and nano scale has been growing over the past three decades. Piezoelectric actuators have high displacement resolution and large bandwidth, therefore they are ...
 • Karki, Rohit (2016-04-06)
  Nanotechnology utilizes the operation of nano-sensors also called nano-machines. Nano-machines are very small in size, about a few hundreds of nanometers. At the nanoscale, single nano-machine has very limited functionalities ...
 • Järvenpää, Janne (1999-06-09)
  Työ käsittelee nopeiden (yli 1 GHz) digitaalipiirien yksivaihekellotusta sekä niiden suorituskykyä rajoittavia tekijöitä. Lisäksi työssä käsitellään monivaihekellotusta ja ilman kelloa toimivia synkronoimattomia ...
 • Toivonen, Mika (1990)
  Sinkkiselenidi (ZnSe) on puolijohdemateriaali erilaisten sinistä valoa emittoivien laitteiden valmistamiseksi, sen suora energia-aukko vastaa sinisen valon aallonpituutta. Työssä tarkasteltiin molekyylisuihkuepitaksialla ...
 • Mehtälä, Helge (1999-04-14)
  Tämän diplomityön tavoitteena on löytää sinkkivalukokilleille sopiva pinnoite. Pinnoitteen tehtävänä on estää sinkkioksidin kertyminen kokilleihin. Syntyvä sinkkioksidi aiheuttaa sinkkiharkkojen pinnanlaadun heikkenemistä. ...