.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vainio, Jarkko (2001-12-12)
  Työ on osa Tekesin "Nopeat tuotantojärjestelmät"- teknologiaohjelmaan kuuluvaa projektia "Nopea ja juuri oikea-aikainen tuotanto". Tavoitteena oli tukea tuotannon uudelleenjärjestelyä ja koneinvestointien suunnittelua ...
 • Niittynen, Petri (2005-02-09)
  NC-työstökoneiden tehtyjen kappaleiden mittatarkkuudet ovat erittäin vaativia, joten työ vaatii koneistajalta työstötekniikan tuntemuksen lisäksi piirustuksen lukutaitoa ja mittaustekniikan hallintaa. Työstökoneet ovat ...
 • Pulkkinen, Pekka (2001-12-12)
  Lähtökohtana on pohjan luominen tulevalle tutkimukselle ja siinä käytettävien välineiden ja menetelmien alustaminen. Simulointiohjelmistona käytettiin MATLINK SIMULINKia. Ohjelmiston valintaan vaikutti sen yleinen käyttö ...
 • Kanervo, Karri (2003-06-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää uusi simulointikonsepti muoviosien valmistuksen ja kokoonpanon tukemiseksi. Tavoitteena oli lyhentää uuden konseptin avulla mallinnukseen kuluvaa aikaa ja sitä mukaa mahdollistaa ...
 • Vanhatalo, Mikko (2006-09-13)
  Uusien tuotteiden kehitykseen käytettävissä oleva aika lyhenee ja samalla asiakkaat vaativat yhä monipuolisempia ja räätälöidympiä tuotteita. Simulointi on yksi tehokas menetelmä tuotekehityksen parantamiseen. Markkinoilla ...
 • Sarbolandi, Hamed (2013-11-08)
  The representation of stereoscopic video on a display is typically enabled either by using active shutter or polarizing viewing glasses in the television sets and displays available for end users. It is likely that in some ...
 • Khan, Majid Ali (2016-06-08)
  The role of piezoelectric actuators in application at micro and nano scale has been growing over the past three decades. Piezoelectric actuators have high displacement resolution and large bandwidth, therefore they are ...
 • Karki, Rohit (2016-04-06)
  Nanotechnology utilizes the operation of nano-sensors also called nano-machines. Nano-machines are very small in size, about a few hundreds of nanometers. At the nanoscale, single nano-machine has very limited functionalities ...
 • Järvenpää, Janne (1999-06-09)
  Työ käsittelee nopeiden (yli 1 GHz) digitaalipiirien yksivaihekellotusta sekä niiden suorituskykyä rajoittavia tekijöitä. Lisäksi työssä käsitellään monivaihekellotusta ja ilman kelloa toimivia synkronoimattomia ...
 • Toivonen, Mika (1990)
  Sinkkiselenidi (ZnSe) on puolijohdemateriaali erilaisten sinistä valoa emittoivien laitteiden valmistamiseksi, sen suora energia-aukko vastaa sinisen valon aallonpituutta. Työssä tarkasteltiin molekyylisuihkuepitaksialla ...
 • Mehtälä, Helge (1999-04-14)
  Tämän diplomityön tavoitteena on löytää sinkkivalukokilleille sopiva pinnoite. Pinnoitteen tehtävänä on estää sinkkioksidin kertyminen kokilleihin. Syntyvä sinkkioksidi aiheuttaa sinkkiharkkojen pinnanlaadun heikkenemistä. ...
 • Happonen, Antti (2002-10-16)
  Tomografia on menetelmä, jolla saadaan tietoa kappaleen sisärakenteesta rikkomatta itse kappaletta. Yleisin tomografian sovellusala on lääketiede. Tomografian mittaustulosta kutsutaan sinogrammiksi, joka sisältää tutkittavan ...
 • Nie, Xiao (2016-06-08)
  Terahertz technology is a new technology in communication networks compared with traditional network technology. Because of the limitations of generators and detectors for terahertz waves, the research on this bandwidth ...
 • Aho, Jenni (2008-10-08)
  The aim of the work was to study the affect of a compressed gas to the sintering quality of a nano particle ink. In the work, an electrical circuit in form of simple micro strip was formed from an inkjet printed silver ...
 • Pekkanen, Jussi (2007-06-06)
  AB3:Tänä päivänä painettavan elektroniikan tutkimukseen panostetaan mittavia rahasummia ympäri maailman. Alalle on ennustettu räjähdysmäistä kasvua lähivuosina. Ennusteet arvioivat myös, että painettavan elektroniikan ...
 • Rinne, Reijo (2010-04-07)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutustua vapaan ohjelmiston käyttöön SIP (Session Initiation Protocol) -perusteisten palvelujen tuottamiseksi ja rakentaa sen pohjalta oma palvelu. SIP on avoin protokolla Internet-verkossa ...
 • Syrjynen, Jussi (1990)
  Diplomityö on osa talonrakennustekniikan laitoksella keväällä 1987 aloitettua teräsrunkorakennetutkimusta. Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään Siporex-laataston sisäisen teräs-betoniliittopalkin käyttökelpoisuus ...
 • Hautakoski, Timo (1991)
  Tämä diplomityö käsittelee sirotepintauksia sitomattomalla ja sidotulla alustalla .Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään sitomattoman alustan sirotepintausten (SOP) vaurioitumista, paikkaamista, edullisuutta ja ...
 • Aurola, Taisto (1991)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun sähköenergiajärjestelmien laitoksella on käynnissä sähköturvallisuusmääräysten asiantuntijajärjestelmän kehitysprojekti, joka on toistaiseksi rajattu käsittämään vain rakennusten ...
 • Koivula, Pilvi (2014-04-09)
  ”Sisähiihtokeskus Myllyvuoreen” on suunnitelma rakennuksesta, joka mahdollistaa talvisten laskulajien ympärivuotisen harrastamisen. Diplomityöni tarkoituksena on tuoda uusi liikuntapaikka konsepti Suomeen ja vastata ...