.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pessi, Taru (1983)
  Ratsastusalue, jossa voitaisiin ratsastaa ympäri vuoden sääoloista riippumatta. Diplomityössä tekijä on suunnitellut tällaisen uuden ratsastuskeskuksen Tampereen ja sen lähialueen tarpeeseen. Ratsastuskeskus tulee ...
 • Helino, Martti (1992)
  Työ liittyy osana kohdeyrityksen saamaan toimeksiantoon, jossa tehtävänä oli Tampereen Särkänniemen delfinaarion rakennesuunnittelu. Tässä työssä käsitellään delfiinien esitystilan rungonsuunnittelua ja rakentamista. ...
 • Helke, Lauri (2007-03-14)
  Tampereen kaupunkiseudulla on käytössä kaksi erilaista joukkoliikenteen organisointitapaa: Tampereen kaupungin sisällä tilaaja-tuottaja-malli ja Tampereen ympäristökunnissa linjaliikennelupamalli. Tilaaja-tuottaja-mallissa ...
 • Ruonala, Juha (2015-02-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella Tampereen seudulle sopiva malli kävelyn ja pyöräilyn seurannasta ja seurantatulosten viestimisestä. Samalla on tarjottu katsaus kävelyn ja pyöräilyn seurantamenetelmistä, ...
 • Oukka, Tatu Risto Juhana (2002-04-10)
  Työn aiheena on Tampereen taidemuseon laajennus, joka toimii tällä hetkellä C.L. Engelin 1838 suunnittelemassa vanhassa kruunun viljamakasiinissa. Rakennus muutettiin vuonna 1931 Tampereen taidemuseoksi Hilja Gestrinin ...
 • Kosunen, Lasse (1983)
  Tampereen teatteritalo on kahdeksas Suomeen rakennettu teatteritalo. Se valmistui 1913. Rakennuksen suunnitteli kilpailuvoiton pohjalta arkkitehti Kauno S. Kallio. Rakentamisen ajankohta oli klassisismin murrosaikaa maassamme ...
 • Heikkinen, Sakari (1991)
  Diplomityössä on ensisijaisesti tarkasteltu Tampereen teknillisen korkeakoulun alueen maankäyttöä ja toiseksi luonnosteltu IV rakennusvaihe työn alkuvaiheessa valitulle paikalle. Työn alussa on katsaus Tampereen kehittymisestä ...
 • Lahti, Kari (1994)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää vaatimuksia, joita syöksy- ja vaihtojännitemittausten laadulle asetetaan, sekä tutkia käytännössä Tampereen teknillisen korkeakoulun syöksyjännitemittausjärjestelmän tämänhetkistä ...
 • Lehto, Mikko (1984)
  Tämä diplomityö käsittää Tampereelle Särkänniemen huvialueelle kaavaillun tiedekeskusrakennuksen suunnitelman. Tiedekeskus on näyttelyrakennus, jossa havainnollistetaan kokein ja laittein eri tieteenaloja sivuavia aiheita ...
 • Kortetjärvi, Reija (1993)
  Työ käsittää Tampereen XXVI kaupunginosan kaavoittamiseen. Suunnitelma-alue sijaitsee kahden vihervyöhykkeen välissä n. 5 km keskustasta. Palveluja alueella on: Veisun päiväkoti ja Turtolan City-Market. Aluetta halkoo ...
 • Myllärniemi, Jussi (1985)
  Työn lähtökohtana oli suunnitella ja valmistaa Tampereen yliopistolliselle keskussairaalalle sen sisäistä tiedottamista palveleva palohälytysjärjestelmä. Työ tehtiin PIKO-SYSTEMS Oy:ssa. Tarkoituksena oli tehdä rakenteesta ...
 • Tarri, Mikko (2003-08-20)
  Tekninen ja suunnitelmallinen kiinteistönpito koostuu kiinteistön käyttötarkoitukseen sopivasta jatkuvasta ylläpidosta ja ennakoiduista, laajemmista yleistason säilyttävistä tai sitä korottavista korjaustoimenpiteistä. ...
 • Kaikkonen, Jussi (1992)
  Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Nurmon Hyllykallion omakotialue on laajaenemassa entisen louhoksen paikalle muodostuneen Tanelinlammen ympärille. Alueelle on vuonna 1992 vahvistettu rakennuskaava, jossa lammen ympäristö ...
 • Koskinen, Jouni (1993)
  Tutkimuksessa selvitetään typen oksidien muodostumista ja siihen vaikuttavia asioita. Tutkimuksessa on selvitetty palamisolosuhteiden, hiilen laadun sekä polttimen rakenteen ja polttotavan vaikutusta NOx-muodostukseen. ...
 • Mäkinen, Pentti (1986)
  Automaatiotekniikan sovellutukset laivoissa ovat lisääntyneet voimakkaasti 1980-luvulla. Tankkilaivan lastinkäsittelyyn liittyvät lastausjärjestys-, stabiliteetti- ja jännityslaskelmat vaativat laajuutensa ja nopeustavoitteidensa ...
 • Eskola, Anna-Maija (2009-05-06)
  This is a case study about mathematics teaching in Tanzania. The main purpose in this part of the project is to describe how mathematics teachers are trained in Tanzania. What kind of curriculum there is and how the ...
 • Pellotsalo, Juha-Pekka (2003-08-20)
  The role of the product data management increases in the product development cycle of corporations working in the field of manufacturing industry. One of the main drivers is the expanding product range. Tightening competition ...
 • Lepistö, Jukka (1985)
  Tämä tutkimus, työsuojelutoimintakysely, on osa telakka-, vaneri- ja rakennusteollisuudessa sekä puunkorjuussa toteutettavaa tapaturman torjunnan tehostamistutkimusta (TEHO). Postitse tehdyllä työsuojelutoimintakyselyllä ...
 • Ariluoto, Marjo (1986)
  Tämä kokeellinen tutkimus on telakka-, vaneri- ja rakennusteollisuudessa sekä puunkorjuussa toteutettavan tapaturmantorjunnan tehostamistutkimuksen (TEHO) rakennusteollisuutta koskeva osaselvitys. Kokeilun tavoitteena on ...
 • Lojander, Kari (1995-02-15)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää tapaturmien vaikutuksia Lokomo Steels'in toimintaan, sekä etsiä malleja, joilla tapaturmien määrää voitaisiin vähentää. /Kir10