.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tuomaala, Heikki (1991)
  Tässä diplomityössä on tutkittu Valtion takuukeskuksen tietoliikenteen nykytilannetta ja mahdollisuuksia sen kehittämiseksi. Lähtökohtana on Takuukeskuksessa tehty automaattisen tietojenkäsittelyn kokonaistutkimusprojekti, ...
 • Komulainen, Mari (2003-06-04)
  Tietoliikennealan kehittyminen ja alan patenttihakemusten määrän kasvu on ollut merkittävää viimeisen kuudentoista vuoden aikana. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tarvitsi selvitystä tietoliikennealan trendeistä ja ...
 • Koivisto, Markku (1993)
  Kehitystyön tarkoituksena oli yrityksen maailmanlaajuisesti markkinoidun pystyvalutuotantolinjan kilpailukyvyn kasvattaminen. Kehityskohteena oli järjestelmä, jolla kyetään suorittamaan prosessin diagnostiikkaa asiakkaalle ...
 • Kuuslahti, Tiina (1999-08-18)
  Työssä käsitellään laserdiodien teoriaa, tietoliikennelaserin erityispiirteitä sekä esitellään työssä käytettyä kasvatuslaitteistoa. Valmistettiin epitaksiaalista materiaalin höyrystymismenetelmää käyttäen laajalla ...
 • Tolmunen, Kaija (1994)
  Tietoliikenne on yksi tämän päivän voimakkaimmin kasvavista ja kehittyvistä tekniikan osa-alueista. Algoritmien kehittyessä, nopeus-, tehonkulutus ja kellotaajuusvaatimusten kasvaessa asiakaskohtaisen mikropiirin käyttäminen ...
 • Kurkinen, Jouni (1986)
  Suuret tosiaikaiset tapahtumajärjestelmät, kuten pankkijärjestelmät, pyritään hajauttamaan yhä enemmän maantieteellisesti ja toiminnallisesti. Tietokantojen jakaminen pienempiin osiin lisää tietoliikenneyhteyksien tarvetta ...
 • Kaukasoina, Petri (1990)
  Työ on osa Tekesin kansallista mikroelektroniikan kehittämisohjelmaa. TTKK:lla piti kehittää optisen tietoliikenteen komponentteihin soveltuvien puolijohdemateriaalien valmistusta ja saada aikaan optiseen tietoliikenteeseen ...
 • Latva-Mäenpää, Henna (2014-04-09)
  Diplomityössä tarkastellaan tietomallintamista ja sen tarjoamia työkaluja rakennusliikkeen asukasmuutosprosessien hallintaan. Työn tilaajana toimii NCC Rakennus Oy, ja työ on osa RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelman Model Nova ...
 • Häkkinen, Lauri (2012-10-03)
  Tuottavuuden kehittämiseksi Suomen rakennusalalla on otettu vähitellen käyttöön älykkäitä tietomalleja. Tietomallien tarkoituksena on esittää kaikki rakennushankkeen aineistot ja materiaalit, kuten suunnitelmat, dokumentoinnit, ...
 • Lehtinen, Sakari (2006-03-08)
  Työ käsittelee tiedonsiirtoa arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja pääsuunnittelijan välillä.Onnistunut tiedonsiirto rakennuksen suunnittelussa mahdollistaa nopeat ja tarkat analyysit. Todellista tietoa rakennuksen ...
 • Lemponen, Miika Tapio (2011-09-07)
  Rakennusala Suomessa on vaiheessa, jossa tietomallipohjaisten työkalujen käyttö kasvaa nopeasti. Samalla alan ohjeita ja standardeja uudistetaan. Rakennuksen tietomallintamisen kehitys on luonut uudenlaisia mahdollisuuksia ...
 • Niskakangas, Ville (2014-06-04)
  Tietomallien käyttö rakentamisen valmistelussa ja toteutuksessa on yleistynyt. Suunnittelulle ja suunnittelun ohjaukselle tietomallit asettavat omat haasteensa suunnittelun painopisteen siirtyessä perinteisestä ...
 • Perkko, Sami (2014-08-13)
  Rakennushankkeiden tietomallinnus on kovaa vauhtia korvaamasssa perinteisen 2D-suunnittelutavan. Tietomallintaminen muuttaa suunnittelun prosesseja sekä vaatii tilaajilta sekä suunnittelijoilta uudenlaisia toimintapapoja. ...
 • Haavisto, Ilkka (2013-05-06)
  Rakennuskanta on merkittävä osa kansallisvarallisuutta, joten sitä on tärkeää ylläpitää asianmukaisesti. Korjausrakentamisella on siis suuri merkitys rakennuskannan ylläpidossa. Tietomallintaminen on pitkälti keskittynyt ...
 • Nykanen, Simo (2015-03-04)
  Olemassa olevia väyliä parannetaan ja muutetaan, ja lisäksi siltojen kuormitustaso muuttuu. Nämä tekijät aiheuttavat nykyisille silloille toiminnallisia puutteita, joita on tarve poistaa korjaamalla. Lisäksi Suomen silloista ...
 • Uusitalo, Heikki (2013-05-15)
  Rakennushankkeissa käytetään yhä enemmän tietomalleja. Suuret rakennusyritykset, kuten tämän tutkimuksen teettäjä Lemminkäinen Talo Oy, kehittävät jatkuvasti tietomallipohjaista suunnittelua, tuotantoa ja ylläpitoa. ...
 • Palos, Salla (2010-06-09)
  Tietomallien käyttö on mahdollistanut tiiviimmän yhteistyön rakennuttamisprojektin sidosryhmien välillä. Asiakkaan päätöksentekoprosessista on tullut tehokkaampi, suun-nitteluprosessista joustavampi ja toteuttajasta ...
 • Kämppi, Vesa (2013-12-04)
  Tietomallien käyttö rakennusalalla on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Nykyään yhä suurempi osa suunnittelutyöstä tehdään mallintamalla ja myös rakennustyömailla tietomallien hyödyntäminen on ...
 • Ylinen, Lasse (2010-06-02)
  Tämän työn aiheena oleva datapalvelin tulee olemaan keskeinen osa yrityksen PSVSP- ohjelmistoperheen uudistettua ydintä. Datapalvelimen tehtävänä on mahdollistaa viestien tietoturvallinen välittäminen siihen liittyneille ...
 • Sipilä, Mikko (2013-11-08)
  Pilvipalveluiden käyttö lisääntyy nopeasti ja yhä useammat sovellukset, jotka ovat perinteisesti olleet työpöytäsovelluksia, ovat siirtyneet pilveen. Sovellusten perässä pilveen siirtyvät myös yritykset sekä oppilaitokset, ...