.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Juvonen, Jouni (2014-01-15)
  Eurokoodit yhdessä kansallisten liitteiden kanssa ovat jo korvanneet lähes kaikki kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat Euroopan jäsenvaltioiden kansalliset ohjeet. Tämän diplomityön tarkoituksena on helpottaa ...
 • Jalkanen, Kimmo (1992)
  Tämä tutkimus liittyy laajempaan eurooppalaiseen yhteistyötutkimukseen, COST-projektiin, johon Tampereen teknillisen korkeakoulun talonrakennustekniikan laitos osallistuu. Laitos on keskittynyt ns. puolijäykkien ...
 • Råberg, Lotta (2013-11-08)
  Pilari-laattarakenne on nykyaikana suosittu ratkaisu monissa rakennuksissa, sillä rakenne on yksinkertainen ja nopea rakentaa. Lisäksi se luo vapautta rakennuksen layoutin suunnitteluun sekä parantaa rakennuksen ...
 • Utriainen, Ville (2014-03-05)
  Paalujen ja kalliokärkien käyttö Suomessa kasvaa, sillä rakennuksia joudutaan rakentamaan huonosti kantavaan maahan. Huonojen perustusolosuhteiden johdosta paalut lyödään usein peruskallioon asti, jotta ne saavuttavat ...
 • Keronen, Asko (1984)
  Tutkimuksessa tarkastellaan tekn.lis. Ralf Lindbergin ideoimaa laskentamallia mastojäykistetyn ns. kumilevyllisen kehän pilareiden rasitusten laskemiseksi. Menetelmää sovelletaan erityisesti teräsbetonirakenteisiin. Teoria ...
 • Tölli, Mika (2008-08-13)
  Eurokoodi-suunnittelustandardit tulevat korvaamaan Suomen rakentamismääräyskokoelman, kun se poistetaan käytöstä alkuvuodesta 2010. Koenormeja (ENV) voidaan käyttää niin kauan kuin niiden kansalliset sovellusasiakirjat ...
 • Keitaanniemi, Juho (2013-08-14)
  Rakennusten rakenteet on suunniteltava kestämään tulipalon aiheuttamat rasitukset. Rakennukselta vaadittavan palonkestoajan määrittelee rakennuksen käyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii usein olemassa ...
 • Salokangas, Kari (1990)
  Tässä työssä on tutkittu yksikerroksisen ja -laivaisen mastopilarijäykisteisen betonielementtihallin jäykkyyttä lisääviä tekijöitä. Rakennukseen vaikuttavista vaakakuormista tärkein on tuulikuorma. Tutkimuksessa on pyritty ...
 • Kulman, Mauri (1993)
  Teillämme on paljon 1950- ja 1960-luvulla rakennettuja teräsbetonisia kotelopalkkisiltoja. Niitä on koekuormitettu eri kuormayhdistelmillä todellisten rasitusten ja taipumien selvittämiseksi. Viimeisin koekuormitus on tehty ...
 • Haarala, Olavi (1985)
  Tässä tutkimuksessa pääpaino on suunnattu pilariulokkeen ja lovipäisen palkin liitoksen kokonaissuunnitteluun. Tutkimuksessa esitetään mitoitus- ja raudoitussuositukset pilariulokkeelle ja palkin lovipäälle. Palkin pään ...
 • Pajulahti, Antto (2011-08-17)
  Pakkaustoimintaa on aikaisemmin tutkittu melko vähän. Viime vuosina aihetta on alettu tarkastelemaan yhä kokonaisvaltaisemmin hallinnollisesta näkökulmasta. Pakkaus vaikuttaa usein merkittävästi tuotannon, logistiikan ja ...
 • Tapola, Riitta (2006-04-12)
  Riippulukoissa käytetään materiaaleina hiileytyskarkaistavia teräksiä.Hiiletyskarkaisussa materiaalin pintaan muodostuu runsashiilinen kerros, joka muuttuu hiiletystä seuraavassa sammutuksessa kovaksi ja kulutusta kestäväksi ...
 • Huvio, Petteri (1997-01-22)
  Teräsmoduleja käytetään esimerkiksi rakennusten ja laivojen väliseininä.Niiden akustisina ominaisuuksina voidaan pitää ilmaäänen eristävyyttä sekäabsorptiota. Työ sisältää teräsmoduulien akustisten ominaisuuksienmittaamista ...
 • Hussa, Esa (1997-09-10)
  Condebelt-kuivatus on paperin ja kartongin kuivatusmenetelmä, jonkasoveltuvuutta eri kartonkilaaduille halutaan parantaa. Tavoitteena onlöytää menetelmiä teräsnauhan esilämmityksen toteuttamiseksiCondebelt-kuivaimessa.
 • Hakala, Irina (1999-04-14)
  Työn tavoitteena oli selvittää jätevesilaitosten suorituskyky ja kehittämistoimenpiteitä. Suorituskykyä arvioitiin kirjallisuusselvityksen, tehtaiden tarkkailutulosten sekä kokeellisten lisäanalyysien avulla. Kehittämisessä ...
 • Kokkonen, Jari (2007-01-17)
  Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen on voimakkaasti sidoksissa muodonmuutosnopeuteen. Ylensä materiaalien lujuus kasvaa muodonmuutosnopeutta kasvatettaessa. Teräs- ja autoteollisuus tarvitsevat tietoa terästen mekaanisesta ...
 • Ravi, Urpo (1983)
  Teräsohutlevyrakenteisiin kohdistuu staattisia ja väsyttäviä kuormia, jotka liitoksien on kyettävä välittämään. Ohutlevyliitoksien toiminnalliset pääsyvaatimukset voidaan jakaa rakenteellisiin, taloudellisiin ja ...
 • Leppänen, Minna (1992)
  Korroosioon liittyvät asenteet ja epäilykset ovat rajoittaneet teräspaalujen käyttöä. Teräksen korroosio maassa, vedessä ja ilmassa on sähkökemiallinen prosessi, jonka vähentäminen edellyttää prosessin tuntemista. Korroosion ...
 • Raiskila, Markku (1986)
  Tässä työssä tarkastellaan teräspilarin ja betonianturan liitosta. Työssä esitellään tällä hetkellä käytettyjä mitoitusmenetelmiä, joilla määritetään liitoksessa syntyvät rasitukset ja niistä edelleen liitoksen muoto ja ...
 • Paloniemi, Tuula (1990)
  Tässä työssä tutkitaan teräspilarin liitosten kolmiuloitteisen käyttäytymisen ja jäykkyyden vaikutusta pilarin stabiiliuteen ja mitoitukseen.T avoitteena työssä oli selvittää reunaehdot liitosten kolmiulotteiselle tuennalle ...