.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kujala, Pasi (1993)
  Tässä työssä on selvitetty synkrotronivalolähteen rakenne, synkrotronisäteilyn fysikaalinen tausta ja ominaisuudet sekä erityisesti synkrotronisäteilyn lääketieteellisiä sovellusia. Monet erikoisalojen fyysikot, biologit ...
 • Väätäinen, Jonna (2008-06-04)
  Työn tarkoituksena oli tutkia synteettisten lujiteverkkojen toimintaa kevyen liikenteen väylien vaurioiden korjaamisessa. Lujiteverkkoja käytetään, kun päällystevauriot halutaan korjata ilman kallista ja työlästä massanvaihtoa. ...
 • Mäkelä, Meri Heini (2014-09-03)
  The growing demand on the renewable energy sources has increased the interest on utilizing solar power. Inorganic silicon based solar cells are already well known and have extensively been used. Recently, new types have ...
 • Leino, Juha (1997-06-04)
  AB3:Asiakaskohtaisten piirien monimutkaistuessa ja digitaalisten järjestelmien suunnitteluajan lyhentyessä korostuu tehokkaiden suunnittelumenetelmien merkitys. Laitteistonkuvauskielet ja logiikkatason synteesiohjelmistot ...
 • Sariola, Essi (2009-04-08)
  The literature review of this work describes different syntheses of phthalocyanines. Mainly two modern methods to prepare phthalocyanines are reported. The approaches to prepare A3B type of phthalocyanines are also introduced ...
 • Chervyachkova, Elizaveta (2014-11-05)
  The behavior of cells cultured in two-dimensions (2D) greatly differs from that in three-dimensions (3D), and often does not reflect the actual in vivo situation. Consequently, 3D model systems are becoming more widely ...
 • Ruuskanen, Jaakko (1999-11-10)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää syötteen vaikutus murskaimen tuotteeseen ja toimintaan yrityksen vanhojen täysmittakaavaisten murskaustestien perusteella. Lisäksi työssä suunniteltiin koeohjelma muuttujien suuruuden ...
 • Rantanen, Jaana (1999-08-18)
  Teknologian kehittyminen on mahdollistanut tietokoneratkaisut, jotka voidaan pukea ylle ja kuljettaa mukana. On syntynyt uusi tietotekniikan ala, asuste-elektroniikka. Diplomityössä esitellään yleisesti asuste-elektroniikkaa ...
 • Fränti, Kaisu (2013-05-06)
  Diplomityön lähtökohtana on Sysmän kunnalle vuonna 2011 tekemäni projektityö ”Idealuonnoksia Sysmän keskustan satama-alueen ja sen ympäristön kehittämiseksi”. Työ on osa Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma ...
 • Vihavainen, Kari (1996-06-05)
  Products ranging from mobile phone to car employ custom, application specific software executing on a custom hardware platform built from combinations of standard and custom components. The design of these embedded computing ...
 • Goe, Chitao (2006-02-08)
  Most of the currently used commercial transmitters for GSM/EDGE/WCDMA are implemented using two separate architectures. GSM uses offset PLL (translation loop) and EDGE/WCDMA uses zero-IF (homodyne) architecture. This ...
 • Hammouda, Imed (2000-03-15)
  The meeting is usually held during a few days but its overall preparation and management may last for years requiring a large amount work. The author describes the different aspects of conference organization, the architecture ...
 • Palaniappan, Kanthi (2013-04-09)
  Satellite navigation, in the last three decades, has seen an evolution bringing up entirely new systems (Galileo) and modernization of existing systems (Global Positioning System). These systems have now changed the ...
 • Pyattaev, Alexander (2011-12-07)
  Growing demand for bandwidth dictates the use of smaller wireless cells, which results in increased inter-cell interference. In most contemporary cellular systems, the clients at the cell edge typically have the worst ...
 • Simonen, Mikko (1999-12-08)
  Selvitettiin testipenkin rakenne ja tarkoitus sekä asiaan liittyviä peruskäsitteitä. Kehitettiin VHDL-suunnittelun varmennusjärjestelmä, joka koostuu tekstipenkistä, simulaattorista ja simulaattorin vieraskielisestä ...
 • Väisänen, Petri (2000-12-13)
  AB3:Tässä diplomityössä esitellään yleisimpiä ja uusimpia piille integroitujen piirien testattavuussuunnittelussa käytettäviä menetelmiä ja strategioita. Yleisesti käytössä olevia digitaalisten ASIC-piirien testauksessa ...
 • Haakana, Tommi (1997-09-10)
  AB3:Viime vuosien aikana tietoliikennetuotteiden elinkaari on lyhentynyt huomattavasti. Samalla tietoliikennejärjestelmien monimutkaisuus ja kehitysaika on kasvanut. Nämä seikat ovat luoneet tarpeen parantaa järjestelmien ...
 • Knuutila, Jarno (1996-12-11)
  AB3:UMTS on kolmannen sukupolven, liikkuvaan ja henkilökohtaiseen kommunikointiin tarkoitettu tiedonsiirtojärjestelmä. Työn ensimmäinen osa on DECT-standardeihin perustuva systeemitutkimus DECT:n datapalvelujen toteuttamiseen ...
 • Raeesi, Orod (2013-10-09)
  Internet of Things (IoT) is a concept which will have major effects on our future lives. It will introduce a novel dimension to the world of information and communication technology where connectivity will be available ...
 • Hämäläinen, Kari Olavi (2010-06-02)
  Cellular networks have evolved very rapidly in recent decades, and network capacity has increased significantly. In the future cellular networks are expected to continue to develop rapidly and at the same time user ...