.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koskinen, Mauri (1984)
  Tässä työssä on selvitetty erilaisia teräsprofiileja, niiden käyttäytymistä sekä soveltuvuutta kiinnikkeineen vesikaton kevytelementtien yhteyteen. Tutkittavina orsina ovat olleet yleisimmin käytetyt Z-, C- ja hattuprofiilit ...
 • Lehtinen, Heikki (1991)
  Tämä työ käsittelee sähköistä tiedonsiirtoa CAD-järjestelmän (tai vastaavan) ja automaattisen katkaisulaitteen välillä. CNC-laitteen on kyettävä vastaanottamaan tieto sähköisessä muodossa, esimerkiksi PC:n avulla. Työ ...
 • Jalkanen, Jussi (1999-12-08)
  Diplomityön tarkoituksena, on ollut tutkia teräsputken profiloinnin mallintamista laskennallisesti elementtimenetelmällä (finite element method, FEM). Profiloinnissa lähtötilanteen pyöreä teräsputki muuttuu huoneen ...
 • Viljakainen, Jarno (1998-10-14)
  Työssä on selvitetty paalutuksen simulointiohjelman käyttökelpoisuutta teräsputkipaalutuksen suunnittelussa. Paalutuksen simuloinnissa on käytetty GRLWEAP-ohjelmaa. Lyöntikalustojen kokonaistehokkuudet on selvitetty TTKK:n ...
 • Hakanen, Tommi (2008-08-13)
  Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli vertailla dynaamisen ja staattisen koekuormituksen tuloksia. Koekuormitustuloksia verrattiin myös staattisilla kantavuuskaavoilla ja dynaamisilla paalutuskaavoilla laskettuihin ...
 • Punkari, Sami (1992)
  Suurien teräsputkipaalujen käyttö sillan rakennuksessa on lisääntynyt Tielaitoksella laaditun teräsputkipaaluohjeen käyttöön oton jälkeen. Teräsputkipaaluilta vaadittava suuri kantavuus ja paalutuksessa käytettävä ...
 • Majamaa, Jarmo (1985)
  Työssä on tutkittu naulalevyillä liitetyn teräspuulaatan (TP-laatta) taivutusjäykkyyttä ja ominaisvärähtelyä. Tutkittava laatta on vaakarakenne, jossa puupalkit ovat betonilaatan alapuolella. Puupalkit ja betonilaatta ovat ...
 • Toimela, Juha (1989)
  Teräsrakentamisen resurssien kartoittamiseksi ja kehittämiseksi VTT:n rakennustuotantolaboratoriossa on käynnistetty teräsrakennealan toimesta "Teräsrakentamisen resurssit ja niiden kehittämistarve" -tutkimusprojekti, josta ...
 • Hassi, Liisa (2008-09-03)
  Euroopalle yhteiset rakennesuunnittelustandardit, eurokoodit, ovat tulossa käyttöön samalla, kun Suomen Rakentamismääräyskokoelma jätetään pois käytöstä. Väliin mahtuvat vielä esistandardit, jotka ovat olleet eurokoodien ...
 • Tapiola, Anssi (2013-06-05)
  Työssä on paneuduttu 1.7.2013 täysimääräisesti voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen ja 1.7.2014 voimaan tulevan harmonisoidun standardin EN 1090-1 ja toteuttamista koskevan standardin EN 1090-2 uusien vaatimusten käytännön ...
 • Palo, Arto (1982)
  Tämä diplomityö liittyy Tampereen teknillisen korkeakoulun III rakennusvaiheen kuormituslaboratorion koekuormitustelineistön suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännössä. TTKK:n nykyinen aineen koetuslaboratorion ...
 • Suvanto, Juha (1990)
  Teräsrakenteiden käyttö on Suomessa lisääntynyt monikerroksisten liike- ja toimistorakennusten rungoissa 1980-luvulla. Suomen ensimmäinen teräsrakenteinen asuinkerrostalo valmistuu 1990 ja se on ollut tämän seurantatutkimuksen ...
 • Haapanen, Riitta (1994)
  Asunto Oy Lempäälän Teräslempo on asuntohallituksen hyväksymä koerakentamiskohde. Kohde on 4-kerroksinen asuinkerrostalo, jonka kantavan pystyrungon muodostavat teräsrakenteiset seinäelementit. Välipohjarakenteena on ...
 • Loula, Jyrki (1992)
  Kuljetinsiltojen suunnittelussa ja lujuuslaskennassa on paljon samantyyppistä rutiininomaista työtä. Apuna voidaan käyttää pitkälle kehittyneitä CAD- ja FEM-ohjelmistoja, joita nykyisin on jo saatavilla edullisina ...
 • Laine, Ville (2008-05-07)
  Diplomityössä kehitettiin jousimallia teräsrungon liitosten todellisen jouston saamiseksi automaattisesti mukaan laskentamalleihin. Integroidussa suunnittelujärjestelmässä ohjelma muodostaisi geometriatiedoista liitoksen ...
 • Vilen, Antti (1997-01-22)
  Työssä esitetään pysäköintitaloille asetetut palotekniset vaatimukset,suoritetaan rungon mitoitus sekä käsitellään pysäköintitalojentaloutta. Sisältää myös vertailun teräs- ja betonirunkoistenpysäköintitalojen välillä.
 • Leppänen, Timo (1990)
  Mielenkiinto teräksen käyttöä kohtaan on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Terästä pidetään yhtenä runkovaihtoehtona muiden joukossa. Tällä hetkellä noin 20 prosenttia toimisto- ja liikerakennuksista toteutetaan ...
 • Poukka, Tomi (1991)
  Mielenkiinto teräksen käyttöä kohtaan on heräämässä myös asuinkerrostalokohteissa. Suomen ensimmäinen teräsrakenteinen asuinkerrostalo valmistui 1990. Ensimmäiset teräsrunkoiset aravakerrostalot valmistuivat keväällä 1991, ...
 • Varpe, Anssi (1991)
  Tämä diplomityö on osana laajempaa tuotekehitystutkimusta. Koko projektintavoitteena on kehittää SBS-TERÄSRAKENNEJÄRJESTELMÄ, joka oleellisesti vähentää työmaalla tehtävän työn osuutta. Tässä tutkimuksella on selvitetty ...
 • Salo, Martti (1986)
  Tässä tutkimuksessa on käsitelty teräsrunkoiseen toimistorakennukseen liittyvää materiaalia. Tarkoituksena on ollut tuoda esille keskeistä tietoa itse teräksestä, sen ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista runkorakenteisiin. ...