.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rinne, Vesa (2008-04-09)
  Kannattavan liiketoiminnan perusedellytyksenä ovat tehokkaasti toteutetut toiminnot. Jotta yrityksen eri toiminnot voidaan toteuttaa tehokkaasti ja kannattavasti, on panostettava toimitusketjun hallintaan. Diplomityössä ...
 • Koskinen, Jani (2004-05-12)
  TAVOITE: Etsitään keinoja murskaimien runko-osien toimituskyvyn kustannustehokkaaseen hallintaan, ratkaistaan varastoinnin pulmia sekä selvitetään osavalmistuksen kehityskohteita.MENETELMÄT: Esitellään Koneistusyksikön ...
 • Sutelainen, Juha (1996-06-05)
  Työssä on luotu malli tilausohjautuvan toimitusprosessinkokonaisvaltaiselle kehittämiselle selvittämällä siihen liittyväongelmakenttä.
 • Sillman, Jari (2008-08-13)
  Toimitusvalvonnan merkitys on korostunut viime aikoina, kun tilausten viivästymiset ja monet muut toimitusongelmat ovat yleistyneet vaativissa teollisuuden hankinnoissa huomattavasti. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ...
 • Kyykkä, Ari-Pekka (2013-06-05)
  Toimitusvarmuus on tärkeä osa sähkönjakelua. Sen merkitys on kasvanut viime vuosien poikkeustilanteiden vuoksi, mitkä ovat aiheuttaneet alueellisesti pitkiä sähkönjakelunkeskeytyksiä asiakkaille. Nyt myös lainsäädännössä ...
 • Paalijärvi, Harri (2006-02-08)
  Diplomityön tavoitteena oli kohdeyrityksen toimitusvarmuuteen vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen sekä toimitusvarmuuteen liittyvien ongelmakohtien selvittäminen. Yrityksen tuotannosta suurin osa on asiakkaiden toivomusten ...
 • Kuikka, Tommi (2006-11-15)
  Tekijän ehdotus ”Hilat” voitti vuonna 2004 arkkitehtiopiskelijoille suunnatun kilpailun, jossa oli tarkoituksena löytää Hämeenlinnan torille uusi toimintamalli ja ilme uusimalla torin kalusteet. Ehdotus ei saanut kaupungin ...
 • Eskola, Rami (2003-01-15)
 • Ahomäki, Petri (2012-05-09)
  Tämä diplomityö on tehty Rolls-Royce Oy Ab:n Rauman tehtaan osavalmistukselle. Työn tavoitteena oli arvioida Rolls-Royce Oy Ab:n potkurilaitteiden ylä- ja alarunkojen sekä akseleiden mitta- ja geometriatoleranssien ...
 • Hannula, Heli (1997-10-15)
  AB3:Työssä tutkitaan tolueenilla saastuneen pohjaveden biologisen puhdistuksenedellytyksiä hapellisissa olosuhteissa. Tolueeni on yleinen pohjavesiensaastuttajakemikaali. Tyypillinen tolueenilähde ympäristönsaastumistapauksissa ...
 • Aaltonen, Rami (2003-01-15)
  Custom-made products and miniaturization are current issues. This have given rise to demands for developing new methods and concepts for factory assembly production. The minifactory concept was developed to meet these ...
 • Frimodig, Saara (2014-10-08)
  Uusia asuinalueita suunniteltaessa pohjarakentamisen kustannukset tulee huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin pienenevät suunnittelun tarkentuessa. Kaavoitettavat alueet ...
 • Sarapää, Niko (2014-08-13)
  Tutkimuksen päätavoite on kehittää Tampereen kaupungin tontinluovutuskilpailuiden kilpailuohjelmassa olleita energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen liittyviä sanallisia sekä laskennallisia kriteereitä. Lähtökohta ...
 • Söderholm, Kaj (1997-12-10)
  Modern paper manufacturing places an enormous challenge on both the economical and ecological aspects of the industry. The challenge is presented in the form of a need for reducing energy consumption and waste production ...
 • Hossain, Md Munir (2011-06-08)
  Traditionally manufacturing systems are controlled using Programmable Logic Controllers, which often require human intervention for system reprogramming on the arrival of a new product. In order to reduce all related costs ...
 • Ubis Lopez, Fernando (2006-08-16)
  Reconfigurable Manufacturing Systems (RMS) emerge as a solution to meet continuously changing market demands of manufacturing systems. Although RMS are already reconfigurable at the mechanical level, due to the modular ...
 • Suontausta, Ilpo Valtteri (2011-09-07)
  Diplomityön aihe on Helsingin Taka-Töölössä sijaitsevan Topeliuksenkatu 16 peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos. Rakennus on Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) entinen koulurakennus. Päärakennus on ...
 • Jokela, Jani (2006-10-11)
  Vektorihilat, toiselta nimeltään Riesz-avaruudet, ovat erikoistapauksia järjestetyistä vektoriavaruuksista. Vektorihilat ovat tärkeitä monilla matematiikan alueilla, kuten mittateoriassa, positiivisten operaattoreiden ...
 • Rahman, A. F. M. Muzahidur (2014-09-03)
  In the present day, mobile based data services have become increasingly popular among end users and businesses and thus considered as one of the important issues in the telecommunication network, because of its high demand. ...
 • Savikko, Riitta (2010-06-23)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia torjunta-aineiden esiintymistä pohjavedessä kauppapuutarhoilla ja metsätaimitarhoilla Hämeen ympäristökeskuksen alueella. Työssä kartoitettiin alueella olevat kauppapuutarha- ja ...