.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mikkola, Teemu (2010-06-23)
  Suurteollisuus on hiljalleen poistumassa Porin Karjarannan teollisuusalueelta Kokemäenjoen rannalla. Karjaranta sijaitsee keskustan lähellä ja on yksi harvoja alueita, jonne keskustan kerrostaloalueella vielä on tilaa ...
 • Joachimiak, Malgorzata (2010-06-23)
  URBAN ACUPUNCTURE Acupuncture cures major health problems by intervention on some specific points that interact with the complex system. Analogically, ‘point’ interventions can have an urban effect at the territorial ...
 • Viitala, Sara (1997-05-14)
  ACSA/Otis International Student Design Competition 1997.Työ käsittää kilpailuehdotuksen tuhannen asukkaan korttelista HelsinginRuoholahden kaupunginosaan Saukonpaaden alueelle.
 • Kangasvieri, Janne (1999-06-02)
  Ehdotus arkkitehtikilpailuun sekä kolme suunnitelmaa tukevaa esseetä, Urbaani asuminen, Asunto ja koti sekä Puheenvuoro tamperelaiseen keskusteluun vanhojen tehdasalueiden tulevaisuudesta.
 • Hellman, Tytti (1997-05-14)
  Kohteena oleva suunnittelualue sijaitsee Tampereella keskustan ja muutoksiakokevan teollisuusalueen välissä. Suunnitelmassa yhdeksän asuinrakennustaeroavat toinen toisistaan jakautuen neljän ja viiden ryhmään. Ryhmienväliin ...
 • Hautamaa, Kimmo (1995-05-30)
  Työ on ehdotus Otis Elevator:in ja Association of Collegiate Schools of Architecture:n järjestelmään kansainväliseen opiskelijakilpailuun v. 1994-95. Kilpailu on luonteeltaan realistisia ratkaisumalleja etsivä rakennussu ...
 • Heino, Juha (1996-05-22)
  Tarkoituksena on suunnitella rakennettuun ympäristöön asuinrakennuksia750-1000 asukkaalle. Suunniteltava tontti on Turun ratapiha, joka sijaitseeTurun ydinkeskustan vieressä.
 • Härkönen, Marko (2000-05-30)
  Diplomityö perustuu vuoden 1999-2000 Urban Housing Plus-kilpailuun. Kilpailu on kansainvälinen opiskelijakilpailu, jossa tehtävänä on suunnitella asuntoja tuhannelle asukkaale kilpailijan valitsemaan kotimaan kaupunkiymp ...
 • Näppi, Jarmo (1983)
  Työssä on selvitetty kaukolämpökanavien eristysmateriaalina käytetyn polyuretaanisolumuovin lämmöneristyskyvyn säilymistä kanavan käyttöolo-suhteissa. Lämmönjohtavuuden muutosnopeutta on tarkasteltu prof. F. Nortonin ...
 • Heinonen, Eeva-Liisa (2000-02-09)
  This thesis examines an important issue related to smart phones, the usability requirements and development of a particular smart phone. The scope of the thesis is to define the end user and usability requirements related ...
 • Hämäläinen, Ville, Petteri (2014-03-05)
  The aim of this thesis is to develop methodology for usability testing of proactive HMIs. Usability is an important aspect of functionality of any Human-Machine Interface (HMI) since users directly interact with interfaces. ...
 • Ruoho, Jarkko (2010-05-05)
  Price is an important criterion when new medical measurement instruments are purchased. Because of price competition manufacturers wish to use commercial off-the-self (COTS) products as much as possible. Regular office ...
 • Suoranta, Risto (1984)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin VAX 11 -tietokoneelle tarkoitettu usean muuttujan autoregressiiviseen malliin perustuva signaalianalyysiohjelmisto. Ohjelmiston perustana oleva analyysimenetelmä on peräisin Norjan ...
 • Suoranta, Risto (1984)
  Tässä työssä esitellään usean muuttujan autoregressiiviseen malliin (MAR-malli) perustuvan analyysimenetelmän teoriaa sekä luodaan käsitteet ja menetelmät, joiden avulla usean muuttujan autoregressiivista mallia voidaan ...
 • Väätäjä, Heli (1993)
  Diplomityö liittyy Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimusohjelmaan "Digitaalisen signaalinkäsittelyn tekniikat", johon kuuluvassa projektikokonaisuudessa "Modernin spektrianalyysin menetelmät mittaussignaalien ...
 • Jokinen, Heikki (1985)
  Työssä tutkittiin TTKK:ssa kehiteltyjen usean muuttujan signaalianalyysimenetelmien käyttökelpoisuutta kohdeyrityksen Loviisan ydinvoimalaitoksen primääripiirin valvonnassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli hankkia lisää ...
 • Knuuttila, Jonna (2002-02-13)
  Lääkeaineiden käyttö ja esiintyminen ympäristössä: Lääkeaineita pääsee ympäristöön ihmis- ja eläinlääkkeiden käytöstä. Ne poistuvat kehosta virtsan ja ulosteiden mukana joko alkuperäisinä yhdisteinä tai erialaisina ...
 • Kuusisto, Vesa (2000-02-09)
  AB3:Diplomityön tarkoituksena oli selvittää miten voidaan käyttää ulkoista tiedonantolaitetta Nokian älyverkkopalveluissa ja verrata miten se tulee eroamaan nykyisestä toteutuksesta, jossa tiedonantolaite on integroitu ...
 • Ylämäki, Tomi (2000-05-10)
  Integrated circuit development time decrease has set need for faster automated measurement system for analysing engineering samples. A test system was made using Gage's 12 bit ADC PCI board, which was controlled using Mtlab ...
 • Palou de Comasema Sureda, Ramon (1998-03-11)
  Oceans receive, store and dissipate energy through various physical processes. This energy exists, for instance, in the form of tides, waves, marine currents, temperature differences and marine biomass.This work examines ...