.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Floman, Matti (2015-09-09)
  The thesis is written as a consulting assignment to Helsinki Memory Technologies Oy. The motivation for this assignment was to learn more about mass memories as a part of Internet of Things ecosystem. Additionally, the ...
 • Yliannala, Henriikka (2016-06-08)
  Purpose of this thesis was to study the dissolution of enzyme-treated cellulose in aqueous alkaline solution. The first objective was to study the effect of zinc oxide on the solubility of the cellulose to aqueous NaOH ...
 • Tenhonen, Arto (1985)
  Solupolystyreeniytiminen sandwich-rakenne muodostuu eri materiaaleista ja samalla se toimii lämmöneristeenä, joten pintojen lämpötilaeron seurauksena syntyy rakenteeseen jännitystiloja ja muodonmuutoksia. Tutkimuksessa ...
 • Kulmala, Jukka (1993)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisessä korkeakoulussa liittyen projektiin solupolystyreenilevyjen käytöstä yläpohjien lämmöneristeenä. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää solupolystyreenilevyjen soveltuvuutta ...
 • Salonen, Auli (1984)
  Tässä diplomityössä on pyritty selvittämään EPS-ytimisen elementin käyttäytymistä pitkillä jänneväleillä. Ensin on tutkittu teoreettisesti niitä eri mahdollisuuksia, miten elementin lujuutta ja jäykkyyttä voitaisiin parantaa. ...
 • Vaajasaari, Olli (1982)
  Tutkimuksessa tarkastellaan solupolyuretaanilla eristetyn pientalon kantavaa seinärakennetta, jossa lämmöneriste toimii rungon ainoana sivuttaisjäykistyksenä. Tutkimus jakaantuu kolmeen pääosaan, laskelmiin, kokeisiin ja ...
 • Salonen, Jukka (1996-04-24)
  This thesis aims to determine a good solution technique for linear systems of equations whose coefficient matrices are large, nonsymmetric and dense. The research area focuses on iterative methods and preconditioning. -The ...
 • Fräki, Samuel (1995-04-05)
  Diplomityön tavoitteena on suunnitella soluihin perustuva tuotantojärjestelmä ja sen käyttöönottoon liittyvä laajennusinvestointi lastauvaan työstöön keskittyneelle osatoimittajakonepajalle.Tulosten perusteella voidaan ...
 • Myllymäki, Sampo (2008-05-07)
  Diplomityön avulla haluttiin löytää ratkaisu päivittäisessä tuotantotyössä tarvittavan informaation aiempaa tehokkaampaan hallintaan. Lähtötilanteessa eri tiedot olivat saatavissa sangen hajanaisesti tallennuspaikoista ja ...
 • Oinonen, Jaana (1996-06-05)
  AB3:Työssä selvitetään teollisuusprosessien kaasupäästöjen kartoituksenongelmia. Kohdeyritys on Irlannissa sijaitseva lääketehdas. Työn tavoitteena on tarkentaa kolmelle liuottimelle laskettua massatasetta sekä koota ...
 • Ponki, Rami (2006-08-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli luoda Sonet eCommerce -hankintajärjestelmä perustuen olemassa olevaan kohdeyrityksen eCommerce G2 -verkkokauppaohjelmistoon. Syntyvän Sonet eCommerce -järjestelmän oli pystyttävä integroitumaan ...
 • Vänttinen, Jaana (2008-01-16)
  Hyvin toimivalla ilmajärjestelmällä on merkittävä vaikutus soodakattilan toimintaan. Oikein suunniteltu ilmajärjestelmä ylläpitää soodakattilan tulipesän reaktioihin tarvittavaa korkeaa lämpötilaa, vähentää lämpöpintojen ...
 • Koskinen, Jukka (1992)
  Selluloosateollisuus kehittyy kohti integroituja paperin- ja kartongintuotantoyksiköitä. Soodakattilan keskeinen asema selluloosatehtaan kemikaalihuollossa ja koko tehtaan prosessihöyryn ja sähköenergian tuottajana asettaa ...
 • Litmanen, Anssi (2008-09-03)
  Tutkimuksessa kerättiin aineistoa teollisuuden palveluntuottajan turvallisuusjohtamisen toimintatapaa varten. Tavoitteena oli luoda katsaus lainsäädäntöön ja palveluntuottajan vakuutuksiin sekä luoda tarkistuslista sopimuksen ...
 • Uitti, Hannu (2006-11-08)
  Työssä selvitetään pintakäsittelylaitoksen suihkupuhdistusprosessin automatisointia ja tarkastellaan koko maalausprosessin toimintaa ja sen tehokkuutta. Maalaamo on otettu käyttöön vuonna 1999, joten se on monilta osin ...
 • Juntunen, Anssi (2013-10-09)
  Sopimustenhallinta on olennainen osa yritysten liiketoimintaa. Yritykset menettävät kuitenkin keskimäärin 9,2 % vuotuisesta mahdollisesta liikevaihdostaan huonosti hoidetun ja tehottoman sopimustenhallintaprosessin takia. ...
 • Kulmala, Valle (2011-05-04)
  Hankintatoimen merkityksen huomioiminen on lisääntynyt suuresti niin tieteellisissä tutkimuksissa kuin yrityksissä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten sopimusvalmistusta ostava eli käyttävä yritys voi kehittää ...
 • Jämsä, Heikki (1982)
  Soratiet muodostavat noin puolet maamme tieverkon pituudesta. Koska sorateitä on arvioitu olevan vielä vuonna 1990 n. 40 % yleisten teiden pituudesta, tulee sorateiden kunnossapidolla ja rakenteen parantamisella olemaan ...
 • Haavikko, Heikki (2000-02-09)
  Työn tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtojen rakentamiskustannuksia ja kustannuksia rakenteen koko elinkaaren ajalta sekä niihin suoraan vaikuttavia tekijöitä.
 • Airola, Jyrki (1990)
  Joustavissa valmistusjärjestelmissä (FMS, flexible manufacturing system) hyvin usein käytetty avainkone koneistuskeskuksen ohella on sorvi. Tampereen teknillisen korkeakoulun tuotantotekniikanlaitoksella on FM-järjestelmä, ...