.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Juntunen, Maiju (2008-01-16)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen tehtaan valssausemulsion hajotusprosessin nykytila, kehittää sitä, selvittää syntyvän emulsiojätteen laatu ja määrät sekä optimoida nykyistä hajotusprosessia. Tutkimuksessa ...
 • Ilvonen, Toivo (1981)
  Työn lähtökohtana oli selvittää, miten aihioita voitaisiin valmistaa taloudellisemmin samalla henkilökunnalla mahdollisimman pienin investoinnein. Työkenttä sisälsi teräsvaraston, sahauksen ja levyleikkauksen. Ajankäytön ...
 • Saarenhovi, Topi (1993)
  Työn tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen teräsosavalmistusta tehtaan terästuoteverstaalla. Verstaan tuotanto jakautuu levyrakenteisten osien ja putkien valmistukseen. Tässä työssä kehitystyön painopiste oli ...
 • Itävuori, Erkki (1982)
  Tutkimustyön tavoitteena on ollut selvittää syöttökupujen eristävän tai eksotermisen vuorauksen käyttökelpoisuutta ja Körningin syöttökupujen mitoitusmenetelmän soveltuvuutta pienehköjä kappaleita valmistavan teräsvalimon ...
 • Lumiainen, Outi (1993)
  Työssä on tutkittu terien padotuksen vaikutusta virtauksiin Conflo-kartiojauhimissa ja jauhatuksen lopputulokseen eri massoilla. Työssä on tarkasteltu lyhyesti jauhatusprosessia sekä selostettu jauhimen toimintaperiaatetta. ...
 • Herttuainen, Mauri (1981)
  Tässä työssä on tutkittu terminaalitraktorin nostolaitteen kehittämismahdollisuuksia. Erityisesti on pyritty kartoittamaan terminaalitraktorin vetopöydän liikemahdollisuuksia. Varsinkin vetopöydän pituus- ja sivusiirron ...
 • Vaipuro, Petri (1996-12-11)
  The GSM system offers, together with speech transmission, a set of different data and fax transmission services. By utilizing these services, one can create a mobile office or in other ways take advantage of wireless ...
 • Seppälä, Anne (1998-10-14)
  AB3:Pintaliitostekniikalla liitettävien komponenttien etu perinteisiin läpiladottaviin komponentteihin verrattuna on, että ne vievät pienemmän pinta-alan piirilevyltä. Komponenttien kokoon voidaan vaikuttaa liitostavan ...
 • Mustalampi, Jani (2006-09-13)
  AB3:Matkapuhelinten valmistajien haaste on tuottaa suuria määriä laadukkaita puhelimia hyvin lyhyessä ajassa. Tässä työssä esitellään nykyinen tuotantotapa ja siihen liittyvät vaiheet. Matkapuhelimen käyttöjärjestelmä, ...
 • Jokela, Kristiina (2000-05-10)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää typpioksidin muodostuminen liekkisulatusuunissa ja mallintaa mekanismi liekkisulatusuunin moniulotteisessa virtausmallissa. Valmiilla mallilla voidaan arvioida prosessiparametrien ...
 • Kellberg, Tuula (1998-11-11)
  Osa projektia: Uudet termisesti ruiskutettavat polymeeripinnoitteet.Tutkittavana oli joukko erityyppisiä polymeerijauheita. Termisessäruiskutuksessa käytetyt menetelmät olivat liekki-, plasma- jasuurnopeusliekkiruiskutus. ...
 • Rekola, Sanna (1999-12-08)
  Työn tarkoituksena oli tutkia termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden korroosionkestävyyttä. Koemateriaaleiksi valittiin yleisesti käytettyjä nikkelipohjaisia tartunta- ja korroosionsuojapinnoitteita. Tälläisiä ...
 • Hakala, Arto (1985)
  Diplomityö liittyy kohdeyrityksen tuotekehitysosastolla tehtävään projektiin, jonka päämäärä on uusi termoluminesenssilukija. Termoluminesenssiin perustuvien, absorboituneen annoksen mittaamiseen käytettävien säteilymittarien, ...
 • Tervatori 
  Paukio, Ari (1983)
  Tervatorin asuntoalue: Tervatorin alue sijaitsee Turussa Aurajoen rannalla lähellä Tuomiokirkkoa. Alue muodostuu viidestä tontista, jotka ovat teollisuuskäytössä. Diplomityössä esitetään alueen muuttamista pääosiltaan ...
 • Kuosku, Arto (2015-04-08)
  Ihmiset viettävät nykyaikana 90 % ajastaan sisätiloissa. Ei ole samantekevää millaiset olosuhteet sisäilmastossamme vallitsevat, sillä niillä on suuri merkitys yleisen hyvinvointimme ja viihtyvyytemme kannalta. Uusissakin ...
 • Lähteenmäki, Juha (2002-02-13)
  Työssä kuvattiin arkkitehtuurisuunnittelua ja selainkäyttöisten järjestelmien teknologioita sovitettuna Suomen terveydenhuollon tarpeisiin. Pääpaino on olemassa olevien ja uusien kehittyvien tietojärjestelmätekniikoiden ...
 • Farahat, Ahmed (2014-02-05)
  The term Internet of Things (IoT) is immerging lately in many researches and publications with the purpose of standardizing the concept. The IoT tends to connect the physical world virtually through the internet by creating ...
 • Rajaniemi, Katja (1996-06-12)
  This Master of Science Thesis deals with the test application for ventilator development. The application was created especially to meet the requirements of testing the ventilator of AS/3TM Anaesthesia Delivery Unit (ADU) ...
 • Kanninen, Jyri Tapani (2015-02-04)
  Automation system manufacturers have been developing automation application software for decades. Recently, the amount of test automation integrated in the application research and development has been on the rise due to ...
 • Siik, Tapio (1987)
  Tehokas dynaaminen testaus edellyttää huolellista ja systemaattista testiaineiston valintaa, koska ohjelmistoa ei testata kaikilla mahdollisilla testiarvoilla. Tästä johtuen dynaamisella testauksella ei yksistään voida ...