.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hackspik, Markus (2007-10-17)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia, onko biohajoavien polymeerien laserhitsaaminen toisiinsa mahdollista sekä tehdä kirjallisuusselvitys biomateriaalien laserliittämisestä. Tutkittavaksi valitut materiaaliparit valittiin ...
 • Huttunen, Assi (2006-10-11)
  Työssä tutkitaan kahden prototyyppiasteella olevan pikosekuntipulssilaserin soveltuvuutta biomateriaalien lasermikrotyöstöön. Lisäksi työhön sisältyy kirjallisuusselvitys työssä käytettyjen biomateriaalien lasertyöstöis ...
 • Pohja, Valpuri (2012-08-15)
  Dry eye syndrome (DES) is disease of the eye surface, where tear film is ruptured and lubrication or moistness of the corneal and conjunctival epithelia do not work properly. DES is most common in older people, but also ...
 • Ahoranta, Sarita (2013-03-06)
  Ferrous iron oxidation and sulphur oxidation are two of the main metabolic functions in acidophilic microorganisms present in bioleaching environments. Metals recovery from sulphide ores is based on oxidation of an insoluble ...
 • Alpua, Jussi (2011-12-07)
  Päästörajoituksien kiristyessä on etsittävä uusia keinoja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla biopolttoaineilla. Yksi vaihtoehto on alentaa biopolttoaineiden kosteuspitoisuutta termisellä kuivauksella, ...
 • Roppo, Juha (1999-12-08)
  Sekoittuminen on fysikaalisena ilmiönä leijukerroksen sisällä vaikeasti mitattava. Mittauksia varten kehitettiin uudentyyppiset optiset sondit.Työssä on verrattu suoraan kuumassa reaktorissa mitattujen kuplien kokoja ja ...
 • Wahlman, Janne (2006-10-11)
  Työ tehtiin osana Tekesin hanketta: "Leijukerroksen kuplien ilmiöiden ja olosuhteiden kokeellinen ja laskennallinen tutkiminen". Turpeen luokittelu uusituvaksi polttoaineeksi tai hitaasti uusiutuvaksi polttoaineeksi ei ole ...
 • Hassan, Syeda Sakira (2013-10-09)
  In bioprocess development, the need for optimization is to achieve improvements in the productivity as well as in the quality of the product. This involves acquiring an overview of dataset associated with different process ...
 • Huttunen, Mikko (2002-11-13)
  The aim of this study was to develop a bioactive and resorbable composite material that can be used in spinal surgery. The focus here is on the development of medical implants called fusion cages, which serve in situ as ...
 • Nummila, Erja (1992)
  Tutkimuksessa on selvitetty bioroottorin ominaisuuksia ja toimintaa perehtymällä kirjallisuuteen. Lisäksi on tarkasteltu kemiallisen saostuksen teoriaa ja saostuksen toteuttamisvaihtoehtoja bioroottorilaitoksilla. Erityisesti ...
 • Karinsalo, Ritva (2006-02-08)
  Nykypäivän hammaslääketieteessä lujitemuovit ovat korvaamassa ja ovat osin jo korvanneetkin perinteisimmät ratkaisut. Lujitemuovit pystyvät kilpailemaan esteettisellä ulkonäöllään ja riittävillä lujuusominaisuuksillaan ...
 • Friis, Soren (2002)
  Video compression will be an integrated part of future mobile devices, such as cellular phones. This thesis presents the foundation theory of today's existing bitrate control algorithms for constant bitrate video encoding. ...
 • Saarinen, Kimmo (1990)
  Tämä työ liittyy VTT:n sairaalatekniikan laboratoriossa vuosina 1986-1989 käynnissä olleeseen "Lääketieteelliset asiantuntijajärjestelmät" - projektiin. Projektin aikana kliinisen kemian alueella kehitettiin kilpirauhas ...
 • Halkola, Hanna-Mari (2003-08-20)
  Bitumikatejätettä syntyy kattojen saneerauksessa ja asennuksessa sekä bitumikatteiden valmistusprosessin yhteydessä. Tuotannossa syntyvän bitumikatejätteen määrä on tosin marginaalinen purkukatteisiin nähden. Tällä hetkellä ...
 • Mäenpää, Mikko Petteri (2016-06-08)
  Nowadays wireless cellular networks can be seen as ubiquitous systems used by a majority of the world's population and their usage continues to grow in the future. Continuously higher data rates and shorter latencies are ...
 • Saarelainen, Teemu (1999-06-09)
  Työ tutkii menetelmiä, joilla tuntemattoman järjestelmän sisäänmenojen ja ulostulojen väliset siirtofuntiot saadaan selville pelkän ulostulon perusteella akustisten signaalien maailmassa. Erityisesti kartoitetaan menetelmiä, ...
 • Nurmi, Toni (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli kartoittaa, mitkä kartongin ominaisuudet tai prosessimuuttujat kartongin valmistuksessa sekä blisteröintiprosessissa vaikuttavat blisteröitävyyteen. Diplomityön kokeellisessa osassa pyrittiin ...
 • Liuksiala, Thomas Edward (2015-06-03)
  Cancer, one of the most common killers of modern human, is caused by malfunctioning hereditary material manifesting as uncontrolled, life-threatening growth of a tumor. A change in the hereditary material within a cell may ...
 • Lähteenmäki, Markku (2000-02-09)
 • Siltanen, Ville (2001-06-06)
  Software architectures have emerged as an important research and practical developmentarea in software engineering during the last decade. In brief, software architectures areabout defining the highest level structure of ...