.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hautamäki, Jouko (1990)
  Tässä työssä on tehty toimiva CIM-toteutus TTKK:n Tuotantotekniikan laitokselle. Työn pääpaino on ollut tietovirta-analyysissä läpi koko yrityksen aina tarjouspyynnöstä ja tilauksesta valmistukseen, laadunvalvontaan ja ...
 • Suominen, Jarmo (1990)
  Nuorisotoimitalo, city house, ei perustu olemassa oleviin malleihin, vaan sen lähtökohdat määriteltiin, kun päämäärätön nuorisojoukko valtasi tyhjillään olevan vanhan yömajan vuonna 1979, silloin vielä teollisuus- ja ...
 • Arian, Peyman (2001-10-10)
  This thesis studies the optimisation of a class of linear-phase FIR filters. The structures under consideration are one-stage two-filter and multiple branch filter structures used for sampling rate conversion are one-stage ...
 • Koskinen, Ilkka (1994)
  Cleanroom-ohjelmistotuotantomenetelmä sisältää joukon metodeja, joita voidaan soveltaa tuotekehitysprosessin erivaiheissa joko yhdessä tai erikseen. Cleanroom-menetelmän päätarkoituksena on ennaltaehkäistä ohjelmistovirheiden ...
 • Mäntylä, Mari (1997-06-04)
  AB3:Haurasmurtuman ydintymistä bainiittisessa teräksessä tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopin avulla tutkimalla Charpy ja CT näytteitä, jotka oli murrettu transitionlämpötila-alueella. Tarkoituksena oli saada selville, ...
 • Bista, Sanjeev (2011-09-07)
  Caldicellulosiruptor bescii DSM 6725 is a gram positive and asporogenic bacterium that utilizes various polysaccharides and grows efficiently on untreated plant biomass at an optimum temperature of ≈ 80 °C. In this study, ...
 • Ojala, Niina (1993)
  Euroopan hiukkastutkimuksen CERNiin suunnitellaan uutta Large Hardon Collider (LHC) kiihdytinrengasta. Helsingin Yliopiston suurenergiafysiikan tutkimuslaitos on koordinoinut nk. CMS-ilmaisimen (The Compact Muon Solenoid) ...
 • Karlund, Jarmo (1990)
  Tutkimus käsittelee CNS-sorvien ja koneistuskeskuksien turvallisuutta. Ohjausjärjestelmien ominaisuuksien tutkiminen on ollut työn keskeisin osa. Työn alussa on esitetty koneiden ominaisuuksia ja käyttöä. Tutkimuksen ...
 • Kemppi, Kari (1985)
  Ohjelmoitavien levyntyöstökoneiden ohjelmointiin on tarjolla varsin vähän työvälineitä, joilla päästäisiin eroon CNC-koodin käsittelystä. Kuitenkin mikrotietokoneet ovat sekä hinnaltaan että suorituskyvyltään sopivia ...
 • Aaltonen, Sakari (1983)
  Työssä on kartoitettu CNC-ohjauksen luotettavuuteen ja käyttövarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelu on jaettu neljään osaan, jotka ovat kovonsuunnittelu ja toteutus, ohjelmistotyö, testaus sekä huolto. Kovon ...
 • Islam, A. K. M. Najmul (2008-04-09)
  In recent studies, accurate positioning of terminals has received much attention in wireless communications research. One reason is that of the requirement for emergency call positioning imposed by the authorities. The ...
 • Aaltonen, Janne (1994)
  Tässä työssä on tutkittu Pt{111}-erilliskiteen sekä teollisen Pt/(gamma)-Al2O3- ja Pd/(gamma)-AlO3-katalyytin pintaprosessien kinetiikkaa käyttämällä molekyylisuihkupintasirontatekniikkaa (MBSS) sekä lämpötilaohjattua ...
 • Kivimäki, Perttu (2000-03-15)
  Internet Engineering Task Force (IETF) has developed two architectures, Integrated Services (IntServ) and Differentiated Services (DiffServ), which do enable the usage of real-time applications, such as video conference, ...
 • Vattulainen, Ilpo (1993)
  Kaksiulotteisissa pintasysteemeissä on monien käytännön sovellusten kannalta olennaisen tärkeää tuntea kasvukinetiikan vaikutus pintaprosesseihin. Lukuisista esimerkeistä mainittakoon katalyysireaktiot ja ohutkalvojen ...
 • Uotila, Turkka (2013-06-05)
  This thesis was carried out as part of the Measurement, Monitoring and Environmental Assessment (MMEA) program, which is one of the research programs managed by the CLEEN Ltd. The Program concentrates on developing ...
 • Pokkinen, Timo (2010-05-05)
  Ohjelmistojen siirrettävyys on erityisen tärkeää pitkän elinkaaren omaavien ohjelmistojen toteutuksessa. Siirrettävyys varmistaa ohjelmiston käyttökelpoisuuden laitteiden, käyttöjärjestelmien, varusohjelmistojen ja ...
 • Haaramo, Aki (2008-06-04)
  Globalisaatio ja jatkuvasti muuttuvat markkinat ovat johtaneet siihen, että yritykset ovat joutuneet etsimään kilpailuetua eri alueilta kuin aikaisemmin. Tämän takia inhimillisen pääoman kasvattaminen ja kehittäminen ovat ...
 • Eerola, Jari (2013-05-08)
  Ohjelmistoalalla tehdään säännöllisesti toistuvia työtehtäviä erilaisia sovelluksia käyttäen. Työtehtävät saattavat sisältää manuaalisia työvaiheita, jotka mahdollisesti voisi automatisoida. Automatisoinnin avulla yritys ...
 • Virekunnas, Laura (2012-10-03)
  Lateral flow assay is an antibody-based, fast, easy to use, affordable and accurate measurement method for the detection of small quantities of substances. The analytes are detected with antibody-label complex and the label ...