.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Siltanen, Ville (2001-06-06)
  Software architectures have emerged as an important research and practical developmentarea in software engineering during the last decade. In brief, software architectures areabout defining the highest level structure of ...
 • Seppälä, Martta (2003-02-12)
  Tietotekniikan ja laajakaistaisten Internet-liittymien yleistyessä kotiympäristö on muuttunut yhä enemmän pientoimiston kaltaiseksi. Kotona johtojen paljous ei ole kuitenkaan esteettisesti niin hyväksyttävää kuin ...
 • Juntunen, Jukka (2003-03-12)
  The thesis described the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile use cases for multimedia phones and from the PAN profile´s point of view evaluates both the limitations of the Bluetooth technology and the needs ...
 • Tervo, Tero (2001-04-11)
 • Andersson, Klaus (2002-02-13)
  The aim of the work described in this document is to evaluate the possibility to create such a system by designing and implementing a reference application. Security issues are out of the scope of this work. The application ...
 • Luoto, Juha (2001-06-06)
  This thesis investigates the special challenges that are run across when high-volumeBluetooth products are tested in manufacturing environment. Usability of different high-volume manufacturing testing technologies is ...
 • Tanskanen, Jarmo (1992)
  Neuraaliverkkoja voidaan soveltaa moniin suurta laskentatehoa vaativiin tiedonkäsittelytehtäviin. Neuraaliverkkoja on käytetty menestyksekkäästi esim. hahmontunnistustehtäviin ja erilaisiin luokittelutehtäviin. Näiltä ...
 • Ojha, Nirajan (2016-08-17)
  Bioactive glasses are capable of reacting with physiological fluids to form a hydroxy-apatite (HA) layers. This layer, with similar composition than the mineral part of the bone, leads to firm bond between the glass and ...
 • Majuri, Lasse (1996-10-16)
  Börringekloster kartanolinna sijaitsee Lounais-Skånessa. Päärakennus onrakennettu 1760-luvulla. Työssä tutkija käsitteleeBörringeklosteria resauroinnin näkökulmasta. Suurin ongelma on, etteinyky-yhteiskunnassa ole ...
 • Ääritalo, Virpi (2001-02-14)
  The braids studied in this thesis were manufactured from biodegradable lactic acid stereocopolymer P(L/D)LA 96/4. Two sizes of monofilament fibres were used, 0.16 and 0.25 mm in diameter, and a 8-multifilament yarn, each ...
 • Salomaa, Riina (2014-08-13)
  Ympäristötietoisuuden kasvun myötä on laajasti ympäri maailmaa otettu käyttöön erilaisia ympäristöluokitusjärjestelmiä. Suomessa BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmää on käytetty vain toimitila- ja liikerakennusten luokitteluun, ...
 • Minor, Johannes (2012-03-07)
  Two web-service based specifications, OPC Unified Architecture (OPC UA) and Devices Profile for Web Services (DPWS), have been proposed by various researchers and organizations as possible enabling technologies for an ...
 • Hoppenot, Yves (1997-09-10)
  Two broadcasting systems are explained and tested. The first one isimplemented as general as possible for every kind of tracking system. Thesecond one is more specific to the racing track, where the path is known inadvance.
 • Kyrölä, Petri (2006-08-16)
  Matkapuhelinverkon toiminnasta kerätään laskuridataa. Kerättävä data on tärkeää sekä verkon tehokkaassa suunnittelussa että uusien toiminnallisuuksien toiminnallisuuden varmistamisessa. Kerättävä data auttaa myös suunnittelemaan ...
 • Meriläinen, Esa (1990)
  Käytettävän transistorimallin valintaan ja malliparametrien optimointiin on kiinnitettävä riittävästi huomiota, jotta piirisimulaattorin antamat tulokset integroitujen piirien suunnittelussa olisivat luotettavia. Yleisimmin ...
 • Silvennoinen, Riikka (1999-12-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen Budapestissa suunnittelualueella, joka muodostuu raitiovaunulinjan 1 ympärille. Raitiovaunulinjan 1 tärkeys johtuu siitä, että sen reitti kulkee tärkeällä ...
 • Helminen, Juha-Pekka (1997-12-10)
  Kohdeyrityksen toimiala on hissien valmistus, modernisointi, huolto jaylläpito. Yrityksen sisäinen toimitusketju perustuu tilausohjautuvaantoimintamalliin. Työssä tutkitaan valmistusyksikön budjetointia sekäkehitetään ...
 • Rinta-Hiiro, Ville (2016-02-03)
  Final disposal of spent nuclear fuel is planned to start at 2020s in Olkiluoto, Finland. The reference disposal concept in Finland is KBS-3V in which copper-iron canisters containing the spent fuel are placed into vertical ...
 • Haapaniemi, Tomi (2003-02-12)
  The research focused on the domain where customer focused process management and the Balanced Scorecard are combined. The research problem was to clarify how customer focused process management ant the Balanced Scorecard ...
 • Haapakorpi, Juha (2007-06-06)
  The development of Linux software platform for embedded mobile devices has been advancing fast as companies, that design and produce these products, have increased their interest in Linux. This thesis presents the fundamentals ...