.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aarikka, Liisa (2001-12-12)
  Työ kuuluu Tekesin teknologia ja ilmaston muutos ohjelman (Climtech) projektiin "Hiilidioksidin erotusteknologioiden kartoitus ja potentiaali". Climtech - ohjelman tavoitteena on edistää ilmaston muutoksen hallintaa ja ...
 • Sethi, Jatin (2015-02-04)
  Carbon nanotubes (CNT) filled nanocomposites have gained much attention due to their excellent electrical and mechanical properties. The excitement related to such materials seems to be ever increasing as they have already ...
 • Pörhönen, Juho (2013-09-04)
  The work presented in this thesis was as a part of a TEKES funded research project. The underlying motivation behind the work was in developing a fully printed sensor concept for applications specified by industrial partners. ...
 • Dingels, Christoph (2000-11-08)
  The aim of this work is to find out, how the carbonation properties are generated. The main objective was to investigate the relationship between the rate of carbonation and the permeability as well as the amount of polymers ...
 • Keski-Valkama, Tero (2008-07)
  Wireless mobile technologies have triggered a rapid development of secondary network technologies. One such prominent field of technology is interoperability for consumer devices. This field is mostly based on XML and Web ...
 • Kirkko-Jaakkola, Martti (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin kahta kirjallisuudesta löytyvää menetelmää, joilla GNSS-vastaanotin voidaan paikantaa tarkasti kantoaaltomittausta käyttäen. Molemmat menetelmät ovat differentiaalisia – toinen ajan suhteen ja ...
 • Väisänen, Kari (1995)
  Synkronointi on yksi vastaanottimen tärkeimmistä toiminnoista digitaalisessa siirtojärjestelnässä. Synkronoinnin tehtävänä on etsiä oikea näytteenottohetki vastaanotetusta signaalista ja korjata kanavassa ja paikallisosk ...
 • Sandelin, Sirpa (1985)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty Riihimäen jätevedenpuhdistamon toimivuutta ja käyttökustannuksia sekä toimenpiteitä ja ohjaustapoja, joilla näihin voidaan vaikuttaa. Puhdistamon todettiin tarkkailutulosten perusteella ...
 • Kekäläinen, Teemu (2007-03-14)
  ITER on kansainvälinen taloudellisesti kannattavaan fuusioenergiaa käyttävään voimalaitokseen tähtäävä projekti. ITER-reaktori koostuu erilaisista osista, joista reaktorin tyhjiöaltaassa suurin yksittäinen moduuli on ...
 • Prajapati, Sumitra (2014-06-04)
  The pollution of surface and ground waters by nitrogen (N) is a common problem. Anthropological sources of N in water are from animal farms, untreated municipal, industrial, and agricultural wastewater, which has elevated ...
 • Virtanen, Aimo (1985)
  Työssä on tutkittu prosessimittauksin CBA -lauhdepumppuyksikön vaikutusta erään aaltopahvikoneen lämpötalouteen. Ennen pumppuyksikön hankintaa oli ap - koneelta tuleva lauhde jäähdytettävä 110 astetta C lämpötilaan, jotta ...
 • Ruola, Ville (2003-06-04)
  Työn tavoitteena oli optimoida hiertämöuusinnan yhteydessä käyttöönotetun primäärijauhimen ajettavuus ja laatu. Kirjallisessa osassa on ensin muodostettu SC- ja LWC-paperien tuoteanalyysit, jonka jälkeen on perehdytty ...
 • Himanen, Henri (2013-12-04)
  Kesällä 2014 loppuu siirtymäaika rakennustuoteasetuksen mukaisen CE- merkinnän kiinnittämiseen kantaviin teräs- ja alumiinirakenteisiin. Työn tarkoituksena oli kehittää laadunvalvontajärjestelmä täyttämään EN-standardien ...
 • Mäkilä, Sanni Anna Kristiina (2015-01-14)
  Työn tarkoituksena on laatia tekniset asiakirjat hygienia-, pelastus- ja painehaava- eli antidecubituspatjoille. Tekniset asiakirjat liittyvät CE-merkinnän tuomiin vaatimuksiin. Patjat ovat lääkinnällisiä laitteita, ...
 • Vainionpää, Anne-Maria (2000-11-18)
  Tässä työssä tutkittiin kahdesta eri raaka-aineesta valmistetun cerium-zirkonium - sekaoksidin vaikutusta rodiumin kemialliseen tilaan ja sen muuttumiseen katalyytin ikäytyessä. Tutkitut näytteet olivat gamma-alumiinioks ...
 • Tikkanen, Tuomas Tapani (2014-12-03)
  In this master's thesis, cell detection from bright-field microscope images is studied using Histogram of Oriented Gradients (HOG) features with Support Vector Machine supervised learning classifier. The proposed method ...
 • Hänninen, Aleksi (2015-05-20)
  Kudosteknologia pyrkii korjaamaan tai luomaan uusia kudoksia ja elimiä vaurioituneiden tilalle. Se hyödyntää biohajoavia tukirakenteita (skaffoldeja), soluja ja kasvutekijöitä yksinään tai yhdessä. Eräs lupaava kudosteknologian ...
 • Michal Jakubiak (2015-02-04)
  Drones and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are being given more and more attention. Drone research focuses on autonomous capabilities, flight dynamics and gathering data with specific sensors. However, there is very little ...
 • Piispanen, Antero (1992)
  Tämä tutkimus sai alkunsa työsuojeluhallituksen tarpeesta selvittää Eurooppalaisen Standardisointikomitean CENin Teknisen komitean 122 tekemän standardisointityön tämän hetkinen tilanne. Selvitystä tarvitaan, koska ergonomia ...
 • Suutarla, Marko (1995-05-30)
  Diplomityö pohjautuu ACSA:n järjestämään kansainväliseen opiskelijakilpailuun keväällä 1995 tehtyyn ehdotukseen. Kilpailualue sijaitsee Japanissa Miyajima-saarella lähellä Hiroshimaa. Tämä kilpailun aiheena oleva hypoteettinen ...