.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koivusalo, Eero Sakari (2016-06-08)
  Semiconductor nanowires (NWs) offer versatile possibilities among future electronic and photonic devices. This thesis contains a review of several NW growth methods and the properties of the NWs. The purpose of the practical ...
 • Teikari, Juha (2016-04-06)
  The purpose of this thesis is to develop an erection concept for bag house filters (BHF) for Valmet. Valmet used to deliver bag house filters in co-operation with the subcontractor, but during the last few years Valmet has ...
 • Turta, Timo (2012-05-09)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia asennusergonomian nykytilaa Sandvik Mining Oy:n Turun tehtaalla sekä muodostaa ohjeistus asennusergonomian huomioimiseksi tuotekehityksessä. Työssä tarkasteltiin kahden Turun tehtaan ...
 • Salonen, Juuso (2013-11-08)
  Tarve tälle työlle ilmeni, kun Rakennusteollisuus RT tilasi VTT:ltä kuormituskokeen, jossa kuormitettiin eristettyjä muottiharkkoseiniä epäkeskeiselle puristukselle ja puristuksen ja taivutuksen yhdistelmälle. Kokeissa ...
 • Viitamäki, Joosua (2016-06-08)
  Tämä työ kuvaa ERP- ja BI- järjestelmäimplementoinneissa sekä ERP ja BI –järjestelmien hyötyjen saavuttamisessa case organisaatiossa. Tarkastelussa käytetään pohjana DeLonen ja McLeanin mallia tietojärjestelmien hyötyjen ...
 • Nummi, Tuomas Antti (2014-11-05)
  Diplomityön tavoitteena on ollut kehittää riskinhallintamenetelmä, jonka Agenteq Solutions Oy -niminen yritys voi ottaa osaksi tuotantoprosessejaan. Tavoitteena oli löytää käyttöönottokynnykseltään matala menetelmä ...
 • Malassu, Elina (2016-10-05)
  Kuormituskestävyydellä tarkoitetaan tämän työn yhteydessä ratarakenteen kykyä vastustaa liikenne- ja ympäristökuormitusten yhteisvaikutuksesta johtuvia pysyviä ratageometrian muutoksia. Kuormituskestävyysmitoituksen ...
 • Kotovuori, Tuomas (2010-06-23)
  Tässä diplomityössä on tutkittu esityksiä varten rakennettavan väliaikaisen pienjänniteverkon rakennetta ja siihen kytkettyjen laitteiden aiheuttamien kuormituksien sähköisiä ominaisuuksia. Työn tavoitteena oli tuottaa ...
 • Häikiö, Juho (2009-11-04)
  Keväällä 2008 järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu Espoon keskuksen kehittämisestä. Kilpailu oli luonteeltaan aluesuunnittelukilpailu, jossa visioitiin Espoon kehitystä sekä 15- että 30-vuoden aikavälillä. Ideakilpailussa ...
 • Tuomola, Kalle (2016-04-06)
  Esteettömyysmääräykset ovat olleet viime vuosina jatkuvasti pinnalla yleisessä keskustelussa. Esteettömyysmääräysten on väitetty olevan syynä kasvaneisiin pinta-aloihin erityisesti wc- ja pesutiloissa. Nykyinen, pääministeri ...
 • Kaimukilwa, Mutasingwa (2013-08-14)
  During the last decade, there has been remarkable growth in mobile penetration in most of developing countries. However, most of the Tanzanian population cannot access real time services and accurate market information due ...
 • Parkkinen, Tiina (2014-12-03)
  This master of science thesis presents two approaches to estimate soil freezing from passive L-band microwave measurements. The first is the Canny edge detector algorithm which is used to gain estimates on the dates of ...
 • Kashentsev, Boris (2015-06-03)
  Several real-life applications require a system that would reliably locate and track a single speaker. This can be achieved by using visual or audio data. Processing of an incoming signal to obtain the location of a source ...
 • Hirvonen, Juha (2010-02-03)
  Capillary pressure microinjection (CPM) is a tool for transporting small sample volumes into living cells utilizing a sharp glass pipette and pressure pulses. The automation level of the current state-of-the-art microinjection ...
 • Pradhapan, Paruthi (2013-12-04)
  Prolonged work hours, shortened and irregular sleep patterns often leads to inadequate recovery in shift workers resulting in increased sleepiness or fatigue during the day. Heart rate and heart rate variability (HRV) have ...
 • Korkee, Markus Mikael (2013-06-05)
  Etähallinta on tärkeä osa useita nykyaikaisia automaatiojärjestelmiä. Sen avulla mahdollistetaan järjestelmien tarkkailu ja ohjaus keskitetysti, vaikka järjestelmät sijaitsisivat maantieteellisesti kaukana toisistaan. ...
 • Jäntti, Aku-Ville Johannes (2014-12-03)
  Valtateiden risteysalueiden maankäyttö ei ole usein sosiaalisesti tai ekologisesti kestävää. Tyypillisenä ongelmana tällaisissa ympäristöissä on julkisen kaupunkitilan monotonisuus sekä alueen hiljeneminen siellä toimivien ...
 • Heinonen, Jorma (2010-07-02)
  Linja-auton etupyörän kiinnitys auton runkoon on yksi keskeisimmistä matkustajien turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Levypyörän ja tukivarsien väliset komponentit on tästä syystä suunniteltava huolellisesti. Tässä ...
 • Riihimäki, Henri (2012-11-07)
  Avaruus on matematiikan perustavimpia käsitteitä. Yksinkertaisimmillaan avaruus on joukko, jonka alkioilla ei ole muuta ominaisuutta kuin kuuluminen joukkoon. Joukon ja sen alkioiden hedelmällinen tutkiminen vaatii kuitenkin ...
 • Knuuti, Mika (2015-10-07)
  Suomessa tukiseinien mitoittaminen toteutetaan Eurokoodin SFS- EN 1997-1 mukaisella mitoitusmenetelmällä DA2. Mitoitusmenetelmässä DA2 osavarmuudet kohdennetaan kuormiin tai niiden vaikutuksiin sekä maan kestävyyteen. ...