.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ylikauppila, Hanna (2006-04-12)
  AB3:Viime vuosina kiinnostus luonnonpolymeerien käyttöön lääketieteen sovelluksissa on kasvanut. Yksi tutkituista luonnonpolymeereistä on tärkkelys, jota voidaan seostaa synteettisten biohajoavien polymeerien kanssa. ...
 • Pohjonen, Jani; Pohjonen, Marko (2005-05-11)
  CGF (Charging Gateway Functionality) on 3GPP-standardin (3rd Generation Partnership Project) määrittelemä toiminnallisuus. CGF kuvaa mekanismin, jonka avulla laskutustietoja voidaan kerätä pakettikytkentäisistä GPRS-runkoverkoista ...
 • Nyberg, Tarja (2001)
  Current IN service calls can be established at most between two parties. E.g. IN controlled three party conference calls cannot be established with current IN functions. New recommendations and standards for IN enable ...
 • Nurminen, Pekka (2002-04-10)
  Tekstipohjainen keskustelusovellus: Älypuhelimet ovat langattomia laitteita, jotka käyttävät GSM-verkon palveluja Internet-verkkoon pääsyyn. IRC, Internet Relay Chat, tarjoaa tekstipohjaista tosiaikaista keskustelua ...
 • Suikkanen, Petra (2009-01-14)
  Työn tarkoituksena on tutkia silaanipohjaisia putken esikäsittelyliuoksia, joilla voitaisiin korvata nykyään esikäsittelyyn käytetty karsinogeeninen kromiliuos, ehkä myös jopa putken pinnassa oleva epoksikerros. Putket ...
 • Teymouri, Shokoufeh (2013-04-09)
  Different natural and synthetic polymers have been studied as an insulator and carrier for retinal prosthesis or as a scaffold for cell transplantation. The use of synthetic polymers outmatches natural polymers in some ...
 • Nieminen, Sara (2012-04-04)
  The thesis studies Chinese superblock housing areas, which are exceptionally large and enclosed high-density residential areas. The superblock typology has been the main method for planning and constructing urban housing ...
 • Pohjoisvirta, Lassi (2013-11-08)
  The purpose of this study was to investigate testing management activities of the case organization, find the most important features and criteria for the evaluation of different test management tool alternatives, and ...
 • Hahne, Lauri (2013-12-04)
  Modern measurement technologies in sciences such as biology produce huge amounts of measurement data. A major problem with this is that the data need to be classified so that it becomes possible to tell, for example, ...
 • Ahtiainen, Petri (2008-08-13)
  Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla päästään huomattaviin primäärienergian säästöihin niiden erillistuotantoon verrattuna. Tämä yhteistuotannosta syntyvä hyöty tulisi jakaa sähkön ja lämmön kesken oikeudenmukaisesti siten, ...
 • Hautamäki, Jouko (1990)
  Tässä työssä on tehty toimiva CIM-toteutus TTKK:n Tuotantotekniikan laitokselle. Työn pääpaino on ollut tietovirta-analyysissä läpi koko yrityksen aina tarjouspyynnöstä ja tilauksesta valmistukseen, laadunvalvontaan ja ...
 • Suominen, Jarmo (1990)
  Nuorisotoimitalo, city house, ei perustu olemassa oleviin malleihin, vaan sen lähtökohdat määriteltiin, kun päämäärätön nuorisojoukko valtasi tyhjillään olevan vanhan yömajan vuonna 1979, silloin vielä teollisuus- ja ...
 • Arian, Peyman (2001-10-10)
  This thesis studies the optimisation of a class of linear-phase FIR filters. The structures under consideration are one-stage two-filter and multiple branch filter structures used for sampling rate conversion are one-stage ...
 • Koskinen, Ilkka (1994)
  Cleanroom-ohjelmistotuotantomenetelmä sisältää joukon metodeja, joita voidaan soveltaa tuotekehitysprosessin erivaiheissa joko yhdessä tai erikseen. Cleanroom-menetelmän päätarkoituksena on ennaltaehkäistä ohjelmistovirheiden ...
 • Mäntylä, Mari (1997-06-04)
  AB3:Haurasmurtuman ydintymistä bainiittisessa teräksessä tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopin avulla tutkimalla Charpy ja CT näytteitä, jotka oli murrettu transitionlämpötila-alueella. Tarkoituksena oli saada selville, ...
 • Bista, Sanjeev (2011-09-07)
  Caldicellulosiruptor bescii DSM 6725 is a gram positive and asporogenic bacterium that utilizes various polysaccharides and grows efficiently on untreated plant biomass at an optimum temperature of ≈ 80 °C. In this study, ...
 • Ahmadi Ghohandizi, Farshad (2015-02-04)
  Cloud computing provides on demand network access to a shared pool of computing resources that can be provisioned with minimal effort. These resources could be categorised in 3 different levels including software, platform, ...
 • Ojala, Niina (1993)
  Euroopan hiukkastutkimuksen CERNiin suunnitellaan uutta Large Hardon Collider (LHC) kiihdytinrengasta. Helsingin Yliopiston suurenergiafysiikan tutkimuslaitos on koordinoinut nk. CMS-ilmaisimen (The Compact Muon Solenoid) ...
 • Karlund, Jarmo (1990)
  Tutkimus käsittelee CNS-sorvien ja koneistuskeskuksien turvallisuutta. Ohjausjärjestelmien ominaisuuksien tutkiminen on ollut työn keskeisin osa. Työn alussa on esitetty koneiden ominaisuuksia ja käyttöä. Tutkimuksen ...
 • Kemppi, Kari (1985)
  Ohjelmoitavien levyntyöstökoneiden ohjelmointiin on tarjolla varsin vähän työvälineitä, joilla päästäisiin eroon CNC-koodin käsittelystä. Kuitenkin mikrotietokoneet ovat sekä hinnaltaan että suorituskyvyltään sopivia ...