.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Luoma, Juha (1991)
  Campo Marzio / Via di Ripetta / Rooma: Campo Marzio oli pohjoisin Rooman imperiumin pääkaupungin kaupunginosista 1. rioneista. Nimi Campo Marzio juontuu keisarikunnan varhaisilta ajoilta. Se oli Mars-jumalalle omistettu ...
 • Keskinen, Sanna (2014-03-05)
  This study focuses on the Finnish campus universities and the analysis of the spatial structure of campuses. Campuses are observed smart cities of the future with blended functions and novel learning environments. The main ...
 • Perez Tamargo, Claudio (2008-06-04)
  The analysis of the two-dimensional wave equation in a membrane with fixed boundary is a field which was studied by mathematicians for decades. Solving problems such as Mark Kac´s can one hear the shape of a drum? were ...
 • Virta, Mikael (2014-06-04)
  The Ultimaker 3D printer utilizes the extrusion-based technique called fused deposition modeling (FDM), which is one of the additive manufacturing (AM) technologies. The printer is capable of translating a computer-aided ...
 • Aarikka, Liisa (2001-12-12)
  Työ kuuluu Tekesin teknologia ja ilmaston muutos ohjelman (Climtech) projektiin "Hiilidioksidin erotusteknologioiden kartoitus ja potentiaali". Climtech - ohjelman tavoitteena on edistää ilmaston muutoksen hallintaa ja ...
 • Ziadeh, Samer (2015-10-07)
  The growing concern about the climate change is the driving force for several industries to increase their environmental awareness especially for the automotive industry. Carbon footprint (CF) is a method that could be ...
 • Sethi, Jatin (2015-02-04)
  Carbon nanotubes (CNT) filled nanocomposites have gained much attention due to their excellent electrical and mechanical properties. The excitement related to such materials seems to be ever increasing as they have already ...
 • Dingels, Christoph (2000-11-08)
  The aim of this work is to find out, how the carbonation properties are generated. The main objective was to investigate the relationship between the rate of carbonation and the permeability as well as the amount of polymers ...
 • Keski-Valkama, Tero (2008-07)
  Wireless mobile technologies have triggered a rapid development of secondary network technologies. One such prominent field of technology is interoperability for consumer devices. This field is mostly based on XML and Web ...
 • Kirkko-Jaakkola, Martti (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin kahta kirjallisuudesta löytyvää menetelmää, joilla GNSS-vastaanotin voidaan paikantaa tarkasti kantoaaltomittausta käyttäen. Molemmat menetelmät ovat differentiaalisia – toinen ajan suhteen ja ...
 • Väisänen, Kari (1995)
  Synkronointi on yksi vastaanottimen tärkeimmistä toiminnoista digitaalisessa siirtojärjestelnässä. Synkronoinnin tehtävänä on etsiä oikea näytteenottohetki vastaanotetusta signaalista ja korjata kanavassa ja paikallisosk ...
 • Sandelin, Sirpa (1985)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty Riihimäen jätevedenpuhdistamon toimivuutta ja käyttökustannuksia sekä toimenpiteitä ja ohjaustapoja, joilla näihin voidaan vaikuttaa. Puhdistamon todettiin tarkkailutulosten perusteella ...
 • Kekäläinen, Teemu (2007-03-14)
  ITER on kansainvälinen taloudellisesti kannattavaan fuusioenergiaa käyttävään voimalaitokseen tähtäävä projekti. ITER-reaktori koostuu erilaisista osista, joista reaktorin tyhjiöaltaassa suurin yksittäinen moduuli on ...
 • Prajapati, Sumitra (2014-06-04)
  The pollution of surface and ground waters by nitrogen (N) is a common problem. Anthropological sources of N in water are from animal farms, untreated municipal, industrial, and agricultural wastewater, which has elevated ...
 • Virtanen, Aimo (1985)
  Työssä on tutkittu prosessimittauksin CBA -lauhdepumppuyksikön vaikutusta erään aaltopahvikoneen lämpötalouteen. Ennen pumppuyksikön hankintaa oli ap - koneelta tuleva lauhde jäähdytettävä 110 astetta C lämpötilaan, jotta ...
 • Ruola, Ville (2003-06-04)
  Työn tavoitteena oli optimoida hiertämöuusinnan yhteydessä käyttöönotetun primäärijauhimen ajettavuus ja laatu. Kirjallisessa osassa on ensin muodostettu SC- ja LWC-paperien tuoteanalyysit, jonka jälkeen on perehdytty ...
 • Himanen, Henri (2013-12-04)
  Kesällä 2014 loppuu siirtymäaika rakennustuoteasetuksen mukaisen CE- merkinnän kiinnittämiseen kantaviin teräs- ja alumiinirakenteisiin. Työn tarkoituksena oli kehittää laadunvalvontajärjestelmä täyttämään EN-standardien ...
 • Mäkilä, Sanni Anna Kristiina (2015-01-14)
  Työn tarkoituksena on laatia tekniset asiakirjat hygienia-, pelastus- ja painehaava- eli antidecubituspatjoille. Tekniset asiakirjat liittyvät CE-merkinnän tuomiin vaatimuksiin. Patjat ovat lääkinnällisiä laitteita, ...
 • Vainionpää, Anne-Maria (2000-11-18)
  Tässä työssä tutkittiin kahdesta eri raaka-aineesta valmistetun cerium-zirkonium - sekaoksidin vaikutusta rodiumin kemialliseen tilaan ja sen muuttumiseen katalyytin ikäytyessä. Tutkitut näytteet olivat gamma-alumiinioks ...
 • Tikkanen, Tuomas Tapani (2014-12-03)
  In this master's thesis, cell detection from bright-field microscope images is studied using Histogram of Oriented Gradients (HOG) features with Support Vector Machine supervised learning classifier. The proposed method ...