.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laitinen, Vili (2016-05-04)
  Business and information technology (IT) alignment is a constant concern and challenge for organizations. It is a holistic activity of aligning both the operational and strategical levels of the business and IT entities ...
 • Martikainen, Riku (2013-08-14)
  In rapidly changing business environment companies must be able to steer quickly their sales department in to wanted direction. This situation can be achieved with business intelligence and performance management, which ...
 • Tyrväinen, Tuuli (2013-08-14)
  Business intelligence (BI) is an important management tool for companies in order to make right decisions at the right time. BI, in its different forms, has been studied globally for several decades and in Finland a unique ...
 • Hulkkonen, Mikko (1999-08-18)
  Työssä etsitään parannuksia hienopaperitehtaan logistiikkaan. Kyseessä on case-tutkimus, jossa selvitetään hienopaperitehtaan ja paperitukkurin välistä liiketoimintaa. Esimerkkitapauksena on Papierfabrik Biberist AG. /Kir10
 • Koski, Harri (2015-02-04)
  Tämä diplomityö tehtiin RealPark -yrityspuistolle, mihin tullaan rakentamaan noin 50 000 m2 toimitilaa Lempäälän Ideaparkin viereen. Alueelle on alustavasti suunniteltu erilaisia liiketoimintoja, kuten konekauppaa, rakennus- ...
 • Thür, Christoph (2013-06-05)
  Ovelin is a Finnish start-up company founded in 2010 by the author of this thesis and another student of Tampere University of Technology. The mission of the company was and is to revolutionize music education, and to make ...
 • Marjomaa, Satu (2015-12-09)
  Use of mobile technologies has potential to provide efficient healthcare while empowering patients for better self-management. However, in many cases mHealth innovations fail to continue beyond successful pilot phase often ...
 • Vaittinen, Eija (2014-02-05)
  Transformation from product oriented to more service oriented business models has been observed to create various advantages for companies especially in current competitive situation, where competition with price ...
 • Kuparinen, Pasi (2012-03-07)
  This thesis examines business model renewal and its networking aspects. Business models are an emerging tool that practitioners, managers and researchers use to describe and illustrate how a company does business. Through ...
 • Nurmi, Anssi Tapani (2012-04-04)
  The terms microfactory and desktop factory originates from Japan in the 1990’s. Small machines were developed to produce small parts and save resources. In the late 1990’s, the research spread around the world, and multiple ...
 • Ocaña Flores, Moramay (2015-09-09)
  Manufacturing industry has evolved towards the delivery of complex systems, involving equipment, services and software components. Traditional industrial services are connected to the physical equipment, limiting the ...
 • Kosunen, Tero (2001-08-16)
  Työn päätavoitteena oli kehittää valmiita ansaintalogiikkamalleja, joita voidaan hyödyntää liiketoimintaverkoissa toimittaessa. Lisäksi näistä malleista oli tarkoitus valita yksi, joka palvelee parhaiten työn taustalla ...
 • Ponomarjovs, Antons (2013-08-14)
  Management of big organizations cannot be imagined without enterprise applications, such as ERP, SCM, and CRM. Nowadays, almost every company owns various software solutions provided either by internal IT departments or ...
 • Lukkarinen, Pia (1997-11-12)
  AB3:Kyseessä on teollisen tuotteen ostoprosessi, joka kohdistuu sairaalanhankintoihin. Haastattelututkimukset on suoritettu suomalaisissa,hollantilaisissa ja englantilaisissa sairaaloissa.
 • Vahala, Mika (1989)
  Sovellusten kustannukset ovat siirtyneet lähes kokonaan laitepainotteisesta ohjelmistopainotteiseksi. Uusien sovellusten tarve ei ole tasapainossa ohjelmistotuotannon kanssa. Ainoina mahdollisuuksina nähdään sovellustuotannon ...
 • Aalto, Juha-Markus (1989)
  Ohjelmistotyön tuottavuutta ja ohjelmistotuotteiden laatua voidaan parantaa kehittämällä henkilöstöä, työmenetelmiä ja työvälineitä. Tässä diplomityössä keskitytään tietokoneohjelmiston kehittävään prosessiin, joka menetelmiä ...
 • Väisänen, Henri (2011-12-07)
  The formation of an adherent layer of inorganic deposition on the surfaces of process equipment is called scaling. Scaling is a major problem in many industries using large quantities of water. One of these industries is ...
 • Kallio, Juha (1985)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli etsiä keinoja, jolla KE:n CAD-järjestelmää voitaisiin käyttää laitos- ja laitesuunnittelussa. Lisäksi pyrittiin selvittämään parhaiten CAD:lle soveltuvat kohteet. Työssä luodaan katsaus ...
 • Hiltunen, Seppo (1984)
  Työssä on tutkittu tietokoneavusteisen suunnittelujärjestelmän soveltamista lujuusopin elementtimenetelmän esi- ja jälkikäsittelytarkoituksiin. Suunnittelujärjestelmänä on ollut Tampereen teknillisen korkeakoulun ...
 • Mustonen, Martti (1984)
  Tämä työ on osa kohdeyrityksen Strömberg Projektit-tulosyksikön CAD-järjestelmän hankinta- ja toteutusprojektia. Työn tavoitteena on tutustua sähköistyssuunnitteluun ja hankittavaan CAD-järjestelmään. Tavoitteeseen pyritään ...