.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Heikkilä, Anna (2015-06-03)
  This master’s thesis has been done through participation in the Global Schindler award 2015 that takes place in the Shenzhen suburb of Qingshuihe. The competition set the aims and goals for the project that has been deemed ...
 • Jaakola, Heli (2015-08-12)
  Hulevesien hallinnan ohjeistusta sekä vastuita on uudistettu Suomessa viimevuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain päivitys astui voimaan elokuussa 2014, jolloin hulevesien hallinta siirrettiin kuntien vastuulle osaksi ...
 • Inha, Laura (2010-06-09)
  Työn tavoitteena on arvioida kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden sekä haastatteluiden avulla hulevesien eri hallintamenetelmiä ja niiden toimivuutta rakennetussa ympäristössä. Hallintamenetelmien soveltuvuudessa ...
 • Raukola, Pekka, Juhani (2012-11-07)
  Lokakuussa 2007 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2007/60/EY) tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta. Suomessa direktiivi pantiin täytäntöön vuonna 2010 voimaan tulleella tulvariskien hallintaa ...
 • Alam, Shahed (2013-08-14)
  Wireless sensors require radio frequency (RF) circuits to operate at close proximity to the human body. For successful design of body worn applications of electronics the study of the effect of human body on RF interconnects ...
 • Junnila, Anni (2016-06-08)
  Cardiac tissue engineering aims to create functional tissue constructs in order to reestablish the function and structure of a damaged heart muscle using cells together with biomaterial scaffolds. One of the challenges is ...
 • Pääkkönen, Teemu Juhani (2016-04-06)
  The concept of Information Retrieval deals with the obtaining of information from information sources, such as libraries, archives, databases, or the internet. It is a widely studied subject. Interactive Information Retrieval ...
 • Haque, Md. Asadul (2016-01-13)
  Image quality assessment has been done previously manually by human jury assessment as reference. Due to lack of rationality in human jury voting and its high costs it is desirable to replace it with instrumental measurements ...
 • Kallio, Jouko (2016-04-06)
  Opinnäytetyö on tehty osana TEKESin (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoittamaa hoitorobotti-tutkimushanketta, jossa oli tavoitteena selvittää ja pilotoida robotin hyödyntämistä vanhustenhuollossa ...
 • Valla, Annaleena (2012-12-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia huokoisen komposiitin biohajoavuuden alkuvaiheita materiaalin pinnalla. Materiaalista kehitetään huokoisia, biohajoavia kudostukirakenteita lääketieteellisiin sovelluksiin. ...
 • Saarinen, Timo (2016-05-04)
  Hybrid organic–inorganic photovoltaics (HOPVs) are emerging as an attractive solution to achieve cost-effectiveness and an acceptable performance. HOPVs offer several advantages over the traditional organic photovoltaics, ...
 • Männistö, Ville Matti Samuel (2016-05-04)
  The binlifts of refuse collectors have a problem with binlift oscillations when the binlift is lowered slowly. The problem escalates with hot oil that has lower viscosity. Most problematic the oscillations are with an ...
 • Faisal, Mehmood (2013-05-08)
  Rolking leg is the phenomena which represent those legs which has the capability of rolling as well as walking. The importance of this kind of leg is that it removes the drawbacks which are present in both rolling and ...
 • Kukkonen, Ville (2015-12-09)
  Maanalainen poralaite on asiakasräätälöity tuote, jolla on laaja tuotevalikoima. DD422i poralaite on suunniteltu konfiguroituvaksi tuotteeksi, jolloin sillä on mahdollista vastata tarkasti asiakkaan vaatimuksiin. ...
 • Hallikainen, Joonas (2015-11-04)
  Lävistäminen on yksi metalliteollisuudessa käytetyistä tavoista leikata materiaalia. Se on nopea ja paljon käytetty menetelmä reikien tekoon tai materiaaliaihioiden erottamiseen levy- ja nauhamateriaalista. Lävistäminen ...
 • Huhturi, Juuso (2015-12-09)
  Hydraulijärjestelmän puhtaustasoa on ennen tutkittu seuraamalla vain hydrauliöljyn puhtautta standardin ISO 4406 mukaan. Tämä mittaustapa ei ota huomioon komponentin valmistusprosessin aikana syntyviä epäpuhtauksia, jotka ...
 • Backas, Joni (2010-02-03)
  Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvassa Älykkäät koneet -projektissa tutkitaan muun muassa liikkuvien työkoneiden energiatehokkuutta. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja, joiden avulla pystytään optimoimaan polttoaineen ...
 • Haikka, Mikko (2014-06-04)
  Tämän työn tarkoituksena on tutkia hydraulisylinterien vikaantumismekanismeja. Niiden pohjalta on tavoitteena luoda yksiselitteinen vikaantumissanasto sekä sylinterin vikaantumismalli, jonka avulla olisi mahdollista ennustaa ...
 • Niemi, Essi (2016-06-08)
  The cornea is a transparent tissue protecting the most anterior part of the eye and if it is damaged, it may result in a partial or complete loss of vision. Millions of patients are in need of donor cornea, but there is a ...
 • Nikkari, Jussi (2014-04-09)
  Tela-ajoneuvon ohjausjärjestelmä on monimutkainen akseleista, vaihteistoista, jarruista ja märkäkytkimistä koostuva laite. Ohjausjärjestelmän ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti ajoneuvon käytettävyyteen, polttoaineen ...