Now showing items 21-40 of 3226

  • Volume visualization of calculated bioelectric fields 

   Joutsen, Atte (2002-06-05)
   Visualisointi on hyvin käytännöllinen työkalu nykyisessä informaationtäyteisessä yhteiskunnassa. Sitä voidaan soveltaa monilla aloilla valottamaan hankalasti ymmärrettäviä tietomääriä. Tässä diplomityössä tarkastellaan ja ...
  • Factory 1008-2 : Kehityssuunnitelma Santalahden vanhan kattohuopatehtaan ympärille 

   Pulkkinen, Tanja (2009-09-09)
   Santalahti on asemakaavoituksen alla oleva, ajankohtainen ja keskustelua herättävä alue. Pispalan harjun pohjoisrinteellä Santalahti on osa arvokasta harjumuodostelmaa sekä Näsijärven rantamaisemaa, sivuten Pispalan asumisen ...
  • Toimistorakentamista Jyväskylän Tourulaan : Suunnitelma Kivääritehtaan yrityspuiston laajennukseksi ja tutkielma 

   Kyllönen, Martta (2009-09-09)
   Tämä diplomityö pohjautuu Jyväskylässä syksyllä 2008 järjestettyyn kilpailuun Kivääritehtaan yrityspuiston laajennuksen suunnittelusta. Työ jakautuu kahteen osaan, kirjallisuustutkielmaan ja suunnitelmaosuuteen. ...
  • Lähijunaliikenteen asemanseutu : Hankkion alueen kehittämisprosessi 

   Kirjavainen, Mari (2009-06-03)
   Tampereen kaupunki on teettänyt yhteistyössä naapurikuntiensa kanssa joukkoliikenteen parantamisesta selvityksen ja vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman (TASE 2025). Raideliikenteen kehittämisen osalta suunnitelmassa ...
  • Kodin puheohjausjärjestelmän käyttäjäkeskeinen suunnittelu 

   Hansen, Mervi (2009-04-08)
   Kaksivuotinen TÄPLÄ-tutkimushanke on toteutettu TTY:n ihmiskeskeisen teknologian yksikön ja signaalinkäsittelyn laitoksen sekä TaY:n TAUCHI-yksikön yhteistyönä vuosina 2007–2009. Hankkeessa on tutkittu muun muassa moniaististen ...
  • HF-taajuisen antennin integrointi mobiiliin RFID-lukijaan 

   Nummela, Jussi (2006-11-13)
   Radio frequency identification (RFID) is becoming more and more common and its application range is widening continuously. The benefits of RFID are obvious compared to former identification systems, like the barcode. For ...
  • Elektronien vuorovaikutusten mallintaminen tiheysfunktionaaliteoriassa 

   Ojanen, Jussi Pekka (2005-05-11)
   Tiheysfunktionaaliteoria (DFT) on menetelmäkvanttimekaanisen systeemin tilan eli ominaisuuksien määrittämiseksi. Se on toistaiseksi ainoa keino tehdä suurien elektronisysteemien ab initio -mallinnusta. Teorian haudattu ...
  • Open Source Architecture Johannesburg, South Africa 

   Alatalo, Elina (2009-10-07)
   Open source architecture is an emerging phenomenon, at the moment still looking for its exact definition and practices. In this master’s thesis open source refers to the bazaar organization model of innovation and operation, ...
  • Application of New Automation Software Design and Integration Technologies in Teaching 

   Alho, Pekka (2009-10-07)
   Automation software is produced by Finnish companies from various sectors of industry, including processing, electronics and forest machinery industries. This thesis is part of the Research and development environment for ...
  • Dynamics in a Circulating Fluidized Bed: Experimental and Numerical Study 

   Peltola, Juho (2009-10-07)
   Leijupetikattila on erityisesti biopolttoaineiden polttoon kehitetty lämpövoimaloiden kattilatyyppi. Leijupetikattilan palotilassa on kiinteitä partikkeleja, joita leijutetaan alapuolelta pumpatulla polttoilmalla. Reaktorissa ...
  • Megapasila – Asuintornitalosuunnitelma Keski-Pasilaan 

   Murto, Meri (2009-10-07)
   This master’s thesis examines the development of dense city structure by means of housing design. The topic is a conceptual housing tower research and a concrete project design in Keski-Pasila, which will be even more ...
  • Metallinkylän hybridikeskus 

   Arponen, Otto (2009-10-07)
   The aim of this master’s thesis is to design a comprehensive hybridcentre for an area in Metallinkylä. Work is done under chair code of Urban Planning and Desing. The size of the designed site is 30 hectares and it is ...
  • Synchronization Performance in DVB-T2 system 

   Morshed, Md. Sarwar (2009-10-07)
   The Digital Video Broadcasting (DVB) project has developed digital broadcasting system specifications which have been adapted worldwide. The family of DVB standards includes DVB-S for satellite, DVB-C for cable and DVB-T ...
  • A Gigahertz-range High-Q VCO 

   Östman, Kim (2005-12-07)
   This thesis presents the theory, design, and measurements of two fully monolithic voltage-tunable above-IC-FBAR oscillators for 2.1 GHz in 0.25-μm SiGe BiCMOS technology. The narrow-band FBAR devices were built above the ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmien ja käyttöönottoprojektien onnistumisen arviointi käyttäjien näkökulmasta 

   Kaataja, Mikko (2008-05-07)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ERP-järjestelmää käyttävien toimintaprosessien ja tietohallinnon edustajien näkemyksiä. Tarkastelun kohteena oli ERP-järjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektin onnistuminen ja ...
  • Galliumarsenidipintojen pistevirheiden tunnelointimikroskooppikuvien mallintaminen 

   Viitala, Matti (2006-11-08)
   Laadukkaiden yhdistepuolijohdekomponenttien rakentaminen vaatii tarkkaa tietoa niiden rakenteista, rajapinnoista ja elektronirakenteesta. Kidevirheet, joita syntyy väistämättä kasvatetuissa kiteissä, saattavat vaikuttaa ...
  • Management of Partnership Networks in Electricity Distribution Business 

   Salomäki, Harri (2009-11-04)
   Käytännössä on lähes mahdotonta löytää yritystä, joka hoitaa koko liiketoimintansa ilman minkäänlaisia kumppaneita. Kumppanuudet ja kumppaniverkostot sekä niiden hallinta on siis olennainen osa nykypäivän liiketoimintaa. ...
  • Water network management in Keetmanshoop, Namibia 

   Seppänen, Risto (2008-12-03)
   Namibia on eteläisen Afrikan kuivin valtio, joka kärsii äärimmäisestä veden niukkuudesta. Maan vesijohtoverkostojen vuodot ja vesihäviöt ovatkin suuri ongelma kunnille sekä taloudellisesti että yleisten vesivarojen vähyyden ...
  • Espoon kaupungintalo 

   Häikiö, Juho (2009-11-04)
   Keväällä 2008 järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu Espoon keskuksen kehittämisestä. Kilpailu oli luonteeltaan aluesuunnittelukilpailu, jossa visioitiin Espoon kehitystä sekä 15- että 30-vuoden aikavälillä. Ideakilpailussa ...