.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Rantala, Timo (2009-06-03)
  Thesis is based on an open idea competition of the south coast of the city of Hämeenlinna, which ended in 2007. My original proposal has since encountered some chances, but my main goals for the solution have stayed the ...
 • Liukkonen, Hanna (1992)
  Thesis Subject bases on an international student competition arranged by the AIA/ACSA Counsil On Architectural Research, and the Otis Elevator Company. The challenge of the competition was to design a theme pavilion for ...
 • Eerola, Anni-Mari (2008-04-09)
  Diplomityössä oli tavoitteena selvittää ajoneuvovalaisimien tiiveysvaatimukset ja kehittää käytettävien tiiveystestausparametrien määrittelemiseksi olevia menetelmiä sarjatuotannossa. Kohdeyritys valmistaa laadukkaita ...
 • Ahonen, Juha (1991)
  Tekniikan kehitys on johtanut siihen, että ennen filmille analogisessa muodossa talletetut lääketieteelliset kuvat voidaan nykyään tallettaa digitaalisessa muodossa tietokoneen levylle. Digitaalisella kuvalla on analogiseen ...
 • Oikarinen, Pekka (1998-04-15)
  Diplomityön ensisijainen tavoite oli kehittää uusi toimintamalli parantamaan puutaloelementtitehtaan kilpailuetua. Läpäisyajan tutkinnalla oli pääpaino, koska ajan merkitys kasvoi kilpailuetuna tämän vuosikymmenen alussa. ...
 • Pekkinen, Mika (1985)
  Sähkölämmityksen lisääntyminen aiheuttaa sähkölaitokselle kustannuksia, jotka voidaan jakaa sähkön hankinnassa syntyviin lisäkustannuksiin ja sähkön jakeluverkon investointi- ja lisähäviökustannuksiin. Tässä työssä on ...
 • Kivimäki, Mika (2001-04-11)
  Työssä kehitettiin toimintamalli suoritusmittaristoineen kohdeyrityksen uudelle tuotantoyksikölle. Uusiin toimitiloihin suunniteltiin kehitettyä toimintamallia tukeva tuotantolinjamuotoinen layout. /Kir10
 • Kauppinen, Heikki (1999-01-13)
  Työssä verrattiin erilaisia jäysteenpoistomenetelmiä. Tässä yhteydessä tehtiin volyymi- ja menetelmäkartoitus. Kartoitusten perusteella valittiin joitakin kappaleita ja selvitettiin eri menetelmien soveltuvuutta kuhunkin ...
 • Lähde, Mika (1997-05-14)
  Työssä selvitetään ruiskuvalutuotteiden ja prototyyppikappaleidenyhtäläisyyksiä. Tutkittavina tuotteina ovat matkapuhelimen kansi ja kuorisekä vipuhana.
 • Leppäniemi, Petri (2001-08-22)
  Työ on osa neljän eri kohdeyrityksen projektia, jonka tarkoituksena oli tutkia ja kehittää puettaviin tietokoneisiin liittyviä sovelluksia, paikannustekniikoita sekä syöttö- ja näyttölaitteita. Työ käsittelee yleisellä ...
 • Tuominen, Juha (1991)
  Ohjelmistojen koon kasvaessa ja monimutkaisuuden lisääntyessä ohjelmointiprosessin hallittavuus on vaikeutunut. Tästä ovat olleet merkkeinä mm. ohjelmistojen laatu- ja ylläpito-ongelmat. Laadun parantamiseksi ohjelmistoon ...
 • Pulkka, Hannu (1984)
  Tässä diplomityössä on esitelty markkinoilla olevia laitteistoja ja annettu ohjeita järkevän valinnan, hankinnan ja käyttöönoton suorittamiseksi. Tiedot on hankittu kirjallisuudesta ja tekemällä yritysvierailuja tehdaslaitoksiin ...
 • Huuhtanen, Juha (1990)
  Diplomityö perustuu Naantalin kaupungin järjestämän yleisen suunnittelukilpailun asiakirjoihin uuden kaupungintalon suunnitelmien aikaansaamiseksi. Kilpailuaika päättyi 20.3.1990. Diplomityö jakautuu kahteen osaan: osanotto ...
 • Romppanen, Janne (2002-02-13)
  This thesis describes the development of a distributed tool, which enables the handling of the sales of multiple products. One goal for the system was that the resellers may adopt it, too. Important objectives for the ...
 • Ylätalo, Ilmo (1983)
  Metallilasien kehittely on ollut hyvin voimakasta viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Metallilasien mekaaniset, sähköiset ja magneettiset ominaisuudet ovat kehittyneet hyvin korkeatasoisiksi voimakkaan tutkimus- ja ...
 • Vähä-Peltomäki, Kerttu (2008-05-07)
  Synteettisten, biohajoavien, kierrettyjen lankojen valmistus on rajoittunut tutkimuskäyttöön. Vaikka tutkimusalueelta on olemassa useita patentteja, kaupallisia tuotteita ei vielä ole. Lanseerausta ovat rajoittaneet sekä ...
 • Sairiala, Harri (2000-09-13)
  Työssä testataan yhtä prosessiteollisuuden proportionaaliventtiiliä, yhtä vesihydraulista proportionaaliventtiiliä sekä yhtä pneumaattista on-off-venttiiliä matalapainevesihydrauliikan proportionaaliventtileinä. ...
 • Tikkanen, Tuulikki (1987)
  Kaupunginteatteri toimi vuoden 1986 loppuun saakka arkkitehti A W Stenforsin 1900-luvun alussa Vaasan Työväenyhdistyksen käyttöön suunnittelemassa jugend- tyylisessä rakennuksessa, jonka salitila on 1960-luvun alussa ...
 • Ikonen, Jukka (1981)
  Työn tarkoituksena on tarkastella yleisessä osassa tekijöitä, jotka vaikuttavat valu- ja levyrakenteen vertailutilanteeseen. Yleinen tarkastelu käsittää materiaalien, rakenteiden ja valmistuksen vertailut. Sovellutusosassa ...