.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Tikkanen, Tuulikki (1987)
  Kaupunginteatteri toimi vuoden 1986 loppuun saakka arkkitehti A W Stenforsin 1900-luvun alussa Vaasan Työväenyhdistyksen käyttöön suunnittelemassa jugend- tyylisessä rakennuksessa, jonka salitila on 1960-luvun alussa ...
 • Ikonen, Jukka (1981)
  Työn tarkoituksena on tarkastella yleisessä osassa tekijöitä, jotka vaikuttavat valu- ja levyrakenteen vertailutilanteeseen. Yleinen tarkastelu käsittää materiaalien, rakenteiden ja valmistuksen vertailut. Sovellutusosassa ...
 • Koskinen, Jukka (1992)
  Selluloosateollisuus kehittyy kohti integroituja paperin- ja kartongintuotantoyksiköitä. Soodakattilan keskeinen asema selluloosatehtaan kemikaalihuollossa ja koko tehtaan prosessihöyryn ja sähköenergian tuottajana asettaa ...
 • Viinikkala, Mika (2002-06-05)
  The objective of this thesis is to evaluate XML technologies in integration of automation design information management during an automation project. This is accomplished by specifying, designing, and implementing a software ...
 • Ahvenjärvi, Sauli (1982)
  Työ liittyy läheisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella meneillään olevaan tutkimusprojektiin, jossa pyritään uusilla säätömenetelmillä parantamaan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien ...
 • Pitkänen, Olli (1986)
  Diplomityön aiheena on kuvataiteilijan työtila yhdistettynä asuntoon. Ateljeeasunnot on tuotu Helsingin kantakaupunkiin kerrostalomaisena kokonaisuutena valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Ateljeetalossa on painotettu ...
 • Hirvonen, Heidi (1996-12-11)
  Työssä esitetään raidegeometrian laskennan yleiset matemaattiset perusteetja luodaan katsaus ulkomaisiin raidegeometriaohjelmistoihin. Työssäkonstruoitiin käyttöliittymä suomalaiseen raidegeometriasuunnitteluunsovellettavaksi.
 • Ristimäki, Jussi (2003-03-12)
  In the last ten years there has been increasing interest towards pharmaceutical end personal care product (PPCP) traces in the environment. PPCP residue concentrations, which have been found, are usually in the ng/l range, ...
 • Suhonen, Anssi (2004-05-12)
  Tavoitteena oli kehittää uudentyyppinen offsetpainokoneen värikaukalo ja selvittää olisiko sen säätäminen toteutettavissa MSM-toimilaitteella.Kirjallisuuden avulla esitellään nykyiset painokonetekniikat, mukana on myös ...
 • Antola, Satu (1998-02-11)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kalkkikivisuodatusta nopeamman ja tehokkaamman kalkkikivipohjaisen alkalointimenetelmän kehittäminen. Tutkimuksen pilot-kokeet tehtiin Ahveniston pohjavedenottamolla Ylöjärvellä.
 • Sinkko, Raimo (1987)
  34 Mbit/s videokoodekin tehtävänä on koodata videosignaalijakelulaatuisena digitaaliseen 34 Mbit/s siirtokanavaan. Koodaus perustuu videosignaalin redundanssiin. Se lisää signaalin herkkyyttä siirtovirheille, joten signaalin ...
 • Sunila, Arto (1990)
  Yrityksessä oli kartoitettu tuotannonohjausta sekä sen ongelma-alueita. Tuotannonohjauksen karkean tason suunnittelun katsottiin olevan hyvässä kunnossa, mutta hienosuunnittelun todettiin olevan huonoimmassa hoidossa. Tämän ...
 • Konttinen, Mauri (2003-06-04)
  Diplomityö tehtiin kohdeyrityksen sähkösuunnitteluosastolla. Työssä perehdyttiin teollisuuden erilaisten projektien sähköistysdokumentoinnin tarpeeseen, tekemiseen ja käyttöön. Työn aikana havaittiin, että sähköistysten ...
 • Letonsaari, Ari (1998)
  Current formal design and specification tools are capable of automatically generating executable code for target platforms, which enables system development from high-level description to a working implementation. In this ...
 • Kärki, Antti (1991)
  Työ on tehty osaselvitykseksi Suomen Rakennusinsinöörien Liitossa tehtävään kadun geometrian ja katutilan suunnittelu -ohjeeseen. Työssä pyrittiin selvittämään normaalityyppisen sekä piha- ja hidaskatutyyppisen kadun ...
 • Keränen, Jaana (1996-09-18)
  Työn tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen ympäristönäkökohtia, suorittaaesivalmistelevat toimet ja laatia suunnitelmat ympäristöasiainhallintajärjestelmän käyttöönotolle.Henkilöhaastattelut sekä yrityksen ympäristönsuojeluun ...
 • Paavolainen, Esa (1994-10-19)
  Määritetty kuuden tarralaminaatin mittausmenetelmän mittausepävarmuudet koekappale-, mittauslaite-, mittaaja- ja olosuhdekomponenttien avulla. Tutkittu laajentamalla riittävästi kunkin osatekijän arvoa normaalin käyttöalueen ...
 • Raneda, Albert (1998-02-11)
  This work is a part of TUT/IHA's ITER project (International Thermonuclear Experimental Reactor) in the area of the divertor cassette refurbishment tools. The scope of the refurbishment prjoect is to demonstrate that the ...
 • Uuttu, Tero (1987)
  Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kotimaisten polttoaineiden laboratorion projektiin "Energian käytön tehostaminen tulitorvi- tuliputkikattiloiden lämpöteknistä laskentaa kehittämällä" liittyen oli työn tarkoituksena ...
 • Korjonen, Lassi (1996)
  AXE 10 ohjelmistosuunnittelussa ollaan siirtymässä Application Modularity (AM) arkkitehtuuriin, jossa tiettyyn sovellukseen kuuluvat lohkot on koottu samaan moduliin. - Tässä työssä on kuvattu yleisesti ohjelmistoarkitehtuurin ...