.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Koskela, Hanna (2001-02-14)
  Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia mobiilia dataa kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa eli UMTS-verkoissa. Näiden verkkojen radiorajapinta perustuu WCDMA-tekniikkaan. Keskeinen aihe tässä työssä on dataliikenne ...
 • Ilmanen, Antto (2002-06-05)
 • Vesanto, Johanna (1997-04-16)
  Tarkoituksena oli kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen.Työssä tehtiin määritys järjestelmähankinnan pohjaksi ja samalla analysoidaja parantaa tuotantoprosessia.
 • Kovanen, Tuomo (1996-06-05)
  Työssä on tarkasteltu betonirakenteiden kunnon tutkimista,korjausmenetelmiä ja laastipaikkauksen toteutusta. Työssä on ohessa myöskehitetty tuotteita ja laadittu niille käyttöselostekokeet.
 • Kaasinen, Eija (1981)
  Työssä on suunniteltu ja konstruoitu mikrotietokonejärjestelmän testauslaite. Laitteen avulla pystytään automaattisesti testaamaan mikrotietokonejärjestelmän RAM- ja ROM-muistiyksiköt sekä prosessiliitäntäyksiköt. Testauslaite ...
 • Shakinyau, Marco (1991)
  In this study hydraulic aquifer parameters, i.e. transmissivity and toragecoefficient, for Makutupora basin in Dodoma were determined. Assessment of the adequacy of the basin yield in relation to the water demand in Dodoma ...
 • Peltoniemi, Milla (2001-10-10)
  Työssä tarkasteltiin jätelajien keräystä ja kuljetusta systeeminä. Tavoitteena oli tunnistaa keräykseen ja kuljetukseen liittyvät informaatiovirrat. Telematiikan teknistä ja ohjelmistollista tarjontaa, telematiikan tutkimus- ...
 • Reinikainen, Juha (1991)
  Lahdessa on jo muutaman vuoden ajan keskusteltu koko kaupunginhallintoa kattavan informaatiojärjestelmän toteuttamisesta. Vuoden 1988 Atk-toimintojen rationalisointi- ja kehityssuunnitelmaan se kirjattiin johdon ...
 • Vattulainen, Mika (2001-11-14)
  Jätteiden energiakäyttö ja savukaasupuhdistus EU-maissa: Työn tavoitteena oli selvittää EU:n uuden jätteenpolttodirektiivin aiheuttamat vaatimukset eri jätteenpolttotekniikoille. Työ on osa EU:n jäsenmaiden jätteenpolton ...
 • Pekkanen, Jukka (1984)
  Nykyisen suunnitelmakäytännön mukaisten rakennushankkeen toteutussuunnitelmien laatutaso ei useinkaan tyydytä hankkeen toteutuksesta vastaavia osapuolia. Toteutussuunnitelmissa olevat puutteet ja virheet aiheuttavat runsaasti ...
 • Heinonen, Aarne (2002-09-18)
  In this project, the original purpose was to implement a process technology migration to a certain chip, with small design effort. The migration goal was to achieve greater operational speed and smaller power consumption ...
 • Lappalainen, Heikki (2008-05-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia liekki- ja koronakäsittelyjen vaikutuksia PE-LD:llä, PE-HD:llä ja PP:llä ekstruusiopäällystetyn paperin pintaenergiaan, vesihöyrynläpäisyyn ja saumautuvuuteen. Teoriaosa keskittyi sekä ...
 • Lönnblad, Riina (2008-01-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja mallintaa liuosjäähdytysyksikkö, jolla voidaan jäähdyttää liuosta, kun ympäristön lämpötila on korkea ja liuoksen jäähdytystarve vaihtelee nopeasti. Suunnittelun lähtökohtana ...
 • Manjate, Juvencio (2008-04-09)
  The development of the Internet has been characterized by emergence of applications with high requirements for quality. These applications create real-time traffic aggregates with time varying statistical characteristics. ...
 • Poussu, Jukka (2007-05-09)
  Nykypäivänä yksi merkittävimmistä ongelmista tiedonkäsittelyssä ja -tuottamisessa on tarvittavan tiedon hajanaisuus. Jos tarvitaan tietoa, joka sijaitsee useassa eri paikassa, sen etsiminen ja hyödyntäminen on hankalaa. ...
 • Perttula, Pia (2000-02-09)
  Työn tavoitteena on analysoida nykyistä rakennusalan koulututusta sekä laskea työntekijäryhmittäin, minkäläisia koulutustavoitteita on mielikästä asettaa.
 • Hartikainen, Vesa (1993)
  Nykyisin matkapuhelinjärjestelmissä sovelletaan uutta digitaalitekniikkaa. Uuden tekniikan käyttöönottoon ovat vaikuttaneet monet tekijät, kuten tilaajien lukumäärän nopea kasvu ja uusien palvelujen tarve. Digitaalitekniikka ...
 • Saikkonen, Jouko (1984)
  Lämpöenergiamittauksen epätarkkuus muodostuu pääasiassa virtaus- ja lämpötilamittausten virheistä. Tässä työssä on keskitytty kaukolämpökäyttöön sopivien suurten ultraääni- ja magneettisten virtausmittareiden ominaisuuksien ...
 • Kolehmainen, Tero (2008-03-05)
  Nowadays, the mobile communication technologies are developing with accelerating pace and are already providing various kinds of multimedia services for subscribers. The UMTS system using 2100 MHz operating band (UMTS2100) ...
 • Jokipii, Tuomas (2003-05-07)
  Liikenneverkon arvon sekä käyttöarvon seuraamisessa on nykyisin käytössä ollut ensisijaisesti kirjanpitoarvo. Kuitenkin mm. poliittisessa keskustelussa on tullut esille, että käyttöarvon seurantaan olisi tärkeää saada ...