.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tarmila, Jani (2015-06-03)
  Verkossa tapahtuva kaupankäynti lisääntyy jatkuvasti ja myös yritysten välisen sähköisen tiedonsiirron merkitys on korostunut viime vuosina. Sähköinen kaupankäynti helpottaa toimintaa nopeuttamalla tiedonsiirron nopeutta ...
 • Lehtinen, Olli (2013-08-14)
  In the age of information the ability to navigate persons and equipment has become increasingly important. A rising number of applications and services depend on the precise positioning that is provided by global satellite ...
 • Raunio, Janne Petteri (2016-11-09)
  Imines are an important group of compounds for many chemical reactions in organic chemistry, mostly as electrophiles. In nature, imines are important for the transamination reaction. N-B bonds are interesting because they ...
 • Mieraisan, Mieraidihaimu (2013-12-04)
  As tremendous improvement in computer vision technology, various industries start to apply computer vision to analyze huge multimedia content. Sports as one of the biggest resource invested industries also step up to utilize ...
 • Mieskolainen, Mikael (2014-01-15)
  Diffraction is fundamentally a wide scale phenomena, and well understood from macroscopic mechanical waves up to quantum mechanical electron diffraction. However, hadronic diffraction is still missing a rigorous quantum ...
 • Järvenpää, Marko (2013-03-06)
  The main motivation of this work is to review and extend some recent ideas in Bayesian inverse problems especially in the context of image processing problems. Often these problems are solved using deterministic optimisation ...
 • Hautamäki, Sami (2016-10-05)
  Teknologiateollisuuden tuotteiden saavuttaessa tietyn kypsyystason ei voida enää saavuttaa kestävää kilpailuetua pelkästään tuotetta kehittämällä. Monien korkeanteknologian tuotteita myyvien yritysten tärkeä kilpailutekijä ...
 • Leppänen, Lydia (2016-05-04)
  The world is heading towards the IoE (Internet of Everything) where everything will be connected to each other. New flexible, light-weight and low-cost electronic devices are needed to add intelligence everywhere in our ...
 • Huntone, Patthama (2016-12-07)
  Communication is basically the act of transferring information from one place to another. Feedback is a system where the reaction or response of the receiver arrives at the sender after he/she has interpreted the message. ...
 • Gâdescu, Vlad (2012-08-15)
  Efficiency is one of the main focuses of the world, today. As the entire world relies on computers and networks, their efficiency is of utmost importance. Energy, processing power, storage and data access must all be used ...
 • Törhönen, Oskari (2016-05-04)
  This thesis focuses on static reactive power compensators in utility applications. The objectives for the thesis are to disclose the benefits of the Main Reactor based Static VAr compensator (SVC) compared to the conventional ...
 • Katila, Noora (2011-11-09)
  Seitsenrengas esiintyy monessa luonnon- ja lääkeaineessa. Eräs tyypillinen esimerkki seitsenrenkaan sisältävästä lääkeaineryhmästä on bentsodiatsepiinit. Ensimmäiset bentsodiatsepiinit on syntetisoitu jo 1950-luvun ...
 • Virtanen, Roni (2014-12-03)
  Vuonna 2013 heinäkuussa tuli elementtitehtaille pakolliseksi CE-merkin käyttö ja sen mukana tulevat laadunvalvontaprosessit. Muutokset tehtaalla suoritettavassa laadunvalvonnassa eivät olleet kovinkaan suuria vaan isoimmat ...
 • Ahvenainen, Ville Kalervo (2016-12-07)
  Tämä tutkimus tehtiin Tulilattian ilmakiertoisen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän toimivuuden kokeilemiseksi. Järjestelmän kuivattava vaikutus perustuu putkissa virtaavan ilman kykyyn kuljettaa kosteutta laatasta pois. ...
 • Köliö, Arto (2011-03-09)
  Suomessa on rakennettu 1960-luvulta lähtien yhteensä 44 miljoonaa neliömetriä betonielementtijulkisivuja. Aikavälillä 1965 – 1995 on rakennettu 30 000 asuinkerrostaloa, joista valtaosassa on elementtirakenteiset julkisivut ...
 • Tahvanainen, Anu (2010-06-23)
  Kaupunkimme kasvavat ja niissä asuu yhä erilaisempia ihmisiä. Erilaistuvien tarpeiden edessä kaupungit ja etenkin kaupunkiasuminen kohtaavat muuttuvia haasteita. Tulevaisuuden ekologisesti kestävä kaupunki on sekä tiivis ...
 • Repo, Jarno (2016-05-04)
  Käsitteenä ilmatiiviyden hallinta kertoo kompleksisesta kokonaisuudesta, joka määrittelemällä saavutetaan riittävä sisäilman laadun taso terveellisestä ja toiminnallisesta näkökulmasta. Diplomityön taustana on ollut ...
 • Lamminen, Samu (2015-06-03)
  Kosteus- ja homevaurioille on monia eri syitä, tai ne voivat johtua monen eri tekijän summasta. Terveydellisten seikkojen siivittämänä ovat erityisesti rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan puutteet nousseet esille ...
 • Hokkanen, Sami Petteri (2016-12-07)
  Rakenteen kokonaistarkastelun kannalta merkittävimmät kuormat ovat rakenteen oma paino, lumi-, tuuli-, hyöty-, nosturi-, maanpaine-, ja epätarkkuuksien aiheuttamat kuormitukset. Eri kuormitusten samanaikaisuus ja todennäköisesti ...
 • Ormiskangas, Petteri (2009-12-09)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia BSW-elementin kosteusteknistä toimintaa vuoden 2010 lämmöneristysmääräysten mukaisilla eristevahvuuksilla sekä verrata niitä aikaisemmin käytössä olleisiin. Työssä tutkittiin ...