.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vähäheikkilä, Marjut (2016-05-04)
  Lipid domains in plasma membranes are typically nanosized regions with a distinct lipid content. They have been suggested to have multiple functions. For example, the lipid environment can affect the activity of membrane ...
 • Lindfors, Jukka (2000-12-13)
  Tässä työssä on etsattu 880 ja 670 nm:n aallonpituuksille suunniteltuja pintaemittoivia virtuaalikaviteettilaser-rakenteita. Käytetty etsausmenetelmä oli reaktiivinen ionietsaus, ja etsauskaasuna oli piitetrakloridi. Työssä ...
 • Jaakkola, Reino (1995-06-07)
  Optinen tehonsiirto sopii sovelluksiin, joissa normaalisähköinen tehonsiirto mitta- tai toimilaitteelle ei ole olosuhteiden vuoksi mahdollinen. Räjähdysvaaran takia tällaiset olosuhteet voivat olla esimerkiksi kaivoksissa ...
 • Laaksonen, Sami (2000-03-15)
  Työssä tutkittiin galliumarsenidin valmistusta germaniumsubstraatille kaasulähteisillä (GSMBE) ja kiinteälähteisellä (SSMBE) molekyylisuihkuepitaksiaalisella kasvatusmenetelmällä ja pohditiin GaAs:n ja Ge:n muodostaman ns. ...
 • Ahtola, Pasi (2002-12-11)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisellä korkeakoululla toimivien Puolijohdefysiikan laboratorion, Optoelektroniikan tutkimuskeskuksen ja Pintatieteen laboratorion yhteistyöhanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti ...
 • Turpeinen, Jani (2000-12-13)
  Tässä työssä on tutkittu uudenlaisen GaInNAs/GaAs-puolijohdemateriaalin ominaisuuksia. Tavoitteena on kehittää 1.3:n ja 1.55:n mikrometrin tietoliikennelasereita, joilla on nykyisiä tietoliikennelasereita paremmat ...
 • Arpiainen, Ville (2004-03-10)
  Optoelektroniikan komponentteja rakennettaessa tarvitaan huippulaatua olevia yhdistepuolijohderakenteita. Tästä syystä puolijohdekiteiden sisäisen rakenteen ja erityisesti rajapintojen tunteminen on tärkeää. X-STM on ...
 • Viitala, Matti (2006-11-08)
  Laadukkaiden yhdistepuolijohdekomponenttien rakentaminen vaatii tarkkaa tietoa niiden rakenteista, rajapinnoista ja elektronirakenteesta. Kidevirheet, joita syntyy väistämättä kasvatetuissa kiteissä, saattavat vaikuttaa ...
 • Laukkanen, Pekka (2000-10-18)
  Työssä tutkittiin galliumnitridipuolijohteen valmistusta molekyylisuihkuepitaksialla (MBE). GaN-kalvot kasvatettiin plasmatyppilähdettä käyttäen safiirialustoille, joiden päällä oli GaN-kerros. Kasvatuksen aikana kalvon ...
 • Tammela, Anu (2002-02-13)
  Nykyisissä piirilevyissä on paljon reikiä, jotka läpikuparoidaan. Monikerroslevyissä reikien merkitys korostuu, kun sähkön ja signaalien syöttöjä on saatava eri kerrosten väliin. Reiät läpikuparoidaan ja laaduntarkastuksessa ...
 • Tan, JiaJing (2012-05-09)
  Game physics has been around since the first game were created around thirty years ago, it was first developed from sparks fireworks, ballistics of bullets to a physical simulation of human skeleton in most recent years. ...
 • Hahtala, Matti (1997-05-14)
  The ongoing digitalisation of television transmissions has created a market for digital video receivers. At least in the beginning these receivers are implemented as separate devices, commonly called Set-top Boxes. In the ...
 • Koskelainen, Jorma (1985)
  Erilaisten prosessinesteiden tiheyden jatkuvatoiminen ja luotettava mittaus käyttäen tavanomaisia mittalaitteita on vaikeaa. Usein otetaan tutkittavasta nesteestä näyte, joka sitten analysoidaan. Käyttäen säteilyn absorptioon ...
 • Mylläri, Fanni (2013-12-04)
  The research topic of this thesis is inorganic gases from combustion that form particles via gas-to-particle conversion. The particles formed in gas-to-particle conversion have an effect on fouling of the super heaters and ...
 • Taatila, Ossi (2012-10-03)
  Wireless sensor networks have grown more and more popular in the past few years. There are sensor networks available from several manufacturers. A wireless sensor network is usually tailored for a certain purpose and because ...
 • Kääriäinen, Risto (2000-12-13)
  Tämä työ analysoi vaihdemoottorimarkkinoita ja vaihdemoottorien käyttökohteita. Työn päätavoitteet ovat löytää yleinen tieto koskien vaihdemoottorimarkkinoita ja löytää asiakkaiden tekniset vaatimukset vaihdemoottoreille ...
 • Eerio, Jussi Aulis (2014-10-08)
  Erilaiset korttipelit ovat jo pitkään olleet suosittuja ympäri maailmaa. Tämän vuoksi ei ole yllättävää, että niistä on vuosien mittaan tehty myös digitaalisia versioita. Lähes jokaisen tietokoneen mukana tulevan pasianssin ...
 • Heikkinen, Jussi (1983)
  Puuta ja turvetta kaasuttamalla saadaan dieselvoimakäyttöön edullista polttoainetta, jonka puhtaudelle joudutaan asettamaan erittäin korkeita vaatimuksia. Tämän työn tarkoituksena on koeajoista saatujen kokemusten perusteella ...
 • Männistö, Esa (1996-03-20)
  A large number of different interactive media services are coming to commercial use. The development of production and delivery systems for these services is forthcoming and new ideas and applications are developed and ...
 • Laaja, Mikko (2012-08-15)
  In Finland, the high voltage distribution networks (HVDNs) include all 110 kV lines which are not part of the transmission network of the Finnish electricity transmission system operator, Fingrid. Currently, the role of ...