.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korpela, Timo (2014-12-03)
  Multiple processor and peripheral systems are common in modern platforms and some are build in exercise works in TUT. One of the common processors is Altera corporation’s Nios. HIBI-DMA is a DMA that has been built to ...
 • Hedberg, Iida (2014-10-08)
  Ihmisten muuttuvat asumis- ja elintavat sekä väestörakenteelliset muutokset edellyttävät asuntorakenteelta joustavuutta. Tämä diplomityö käsittelee joustavaa asumista jaettujen tilojen näkökulmasta. Jaettu tila tarkoittaa ...
 • Sianoja, Anniina (2015-11-04)
  Sähkönkulutuksen mittaaminen on Suomessa mullistunut etäluettavien sähkömittareiden asentamisen jälkeen. Uusilla mittareilla sähkönkulutusta voidaan mitata esimerkiksi tunneittain. Mittaustiedot saadaan siirrettyä etäluennan ...
 • Kenttälä, Atte-Ilari (2016-12-07)
  Elenian tavoitteena on nostaa jakeluverkon maakaapelointiaste 70 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä, jotta päästään työ- ja elinkeinoministeriön asettamiin toimitusvarmuustavoitteisiin. Tulevina vuosina asennettavat maakaapelit ...
 • Alhainen, Juha Tapio (2015-02-04)
  Sähköpalokuolemat ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta sähköpalojen aiheuttamat taloudelliset haitat ja vahingot yhteiskunnalle ovat samaan aikaan kasvaneet voimakkaasti Suomessa. Sähköpalojen välittömien ...
 • Kärpänoja, Pauli Matias (2015-12-09)
  Ohjelmistotuotannossa uuden ohjelmistoversion julkaisu sekä tuotantoasennus on usein työläs ja arvaamaton vaihe, mihin on varattava aikaa ja henkilöresursseja. Tuotantoasennuksia tehdään harvoin ja niistä seuraa usein ...
 • Iltanen, Lasse (2010-05-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia jatkuvan palvelun kehittämistä globaalissa toimintaympäristössä. Työn toimeksiantajana toimii kansainvälisesti toimiva ICT-alan palveluyritys. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ...
 • Kurtto, Jonas (2016-02-03)
  Työssä pyritään parantamaan kuntasektorilla toimivan tietotekniikan palvelukeskuksen Tipakkeen jatkuvuudenhallintaa. Jatkuvuussuunnittelua kehittämällä on mahdollista saavuttaa tietoturvallisempi organisaatio, joka on ...
 • Nieminen, Mikko Sakari Artonpoika (2016-06-08)
  Usean mobiilikäyttöjärjestelmän suosio markkinoilla luo haasteita mobiilisovellusten kehitykseen. Sovelluksesta joudutaan toteuttamaan useampia alustakohtaisia versioita hyödyntäen toisistaan eroavia teknologioita. Tehdyn ...
 • Ranua, Risto (2014-12-03)
  Suomen rakentamismääräyskokoelmassa kaikkia jänteitä pidettiin korroosioherkkinä materiaaleina, mikä asetti tiukennettuja vaatimuksia jännebetonirakenteille. Tiukennettujen vaatimuksien täyttäminen edellytti usein suuria ...
 • Westerberg, Mikael (2015-02-04)
  Suomen kantaverkko on osa Pohjoismaista voimajärjestelmää, joka muodostaa oman synkronialueen. Suomen keskeisimmät siirtoyhteydet synkronialueen sisällä ovat Ruotsiin. Suomen voimajärjestelmään liitetään lähivuosina paljon ...
 • Järvinen, Eerik Johannes (2014-12-03)
  Suuri osa Suomen rataverkosta on sähköistettyä rataa. Työskenneltäessä sähköistetyllä radalla on noudatettava turvaohjeita, jotka koskevat esimerkiksi vähimmäistyöskentelyetäisyyksiä jännitteisistä osista ja maadoituksien ...
 • Manninen, Henna (2013-06-05)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda katsaus suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen ja matkailuelinkeinoon, erityisesti järvimatkailuun, sekä ideoida keinoja järvimatkailun kehittämiseksi. Lisäksi työhön liittyi todellinen ...
 • Thitz, Otto (2013-10-09)
  Jätehuoltopalveluita on tarkasteltu perinteisesti rutiininomaisina liiketoiminnan tukipalveluina. Yrityspalveluiden tutkimus on ollut melko vähissä määrin kiinnostunut tällaisista palveluista, jotka eivät liity suoraan ...
 • Siintoharju, Piia (2016-01-13)
  Tässä diplomityössä tutkittiin Pirkanmaalla tapahtuvia pumppaamoylivuotoja ja puhdistamo-ohituksia sekä arvioitiin niiden aiheuttamia ympäristöriskejä ja hallintamahdollisuuksia. Lisäksi tutkittiin kyseisten jätevesipäästöjen ...
 • Erälaukko, Outi (2015-05-06)
  Työn päätavoite on parantaa jäteauton kuljettajien turvallisuutta kehittäen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n (PJOY) turvallisuusjohtamista ja työkaluja kuljetusurakoitsijoiden riskien hallintaan. Työn teoriaosuus käsittää ...
 • Mönkäre, Tiina (2011-04-06)
  Näytteenotto- ja analysointiprosessin tarkoituksena on selvittää tutkittavan kohteen ominaisuuksia. Prosessi alkaa näytteenotosta, jossa kohteesta otetaan mahdollisimman edustava näyte tutkittavaksi. Näytteenotossa tehtyjä ...
 • Nerweyi, Dino Zerdest (2014-12-03)
  Jet pump -tekniikka on ollut käytössä jo useampia kymmeniä vuosia, ja sitä onkin kehitetty eteenpäin kaiken aikaa. Koska laitteistoja käytetään hyvin vaativissa olosuhteissa, ne altistuvatkin erittäin monipuoliselle ...
 • Tihmala, Jarmo (2012-05-09)
  Tämän työn tavoitteena oli laatia Joensuun kaupungin keskustan liikennesuunnitelma, jossa määritellään liikennejärjestelyjen verkostolliset periaatteet samanaikaisesti laadittavaa keskustan osayleiskaavaa varten. Suunnitelmassa ...
 • Virtanen, Mikko Henrik (2016-12-07)
  Suomalaisissa teknillisissä yliopistoissa differentiaaligeometrian opetus on suhteellisen vähäistä, ellei suorastaan olematonta. Se totuus, että differentiaaligeometrian merkittävimpiä käytännön sovelluksia on yleinen ...