.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Terho, Mikko (1984)
  Objektiorientoitunut suunnittelu on ohjelmistojen tieto- ja tehtäväohjauksen yhdistävä suunnittelumenetelmä. Suunnittelun tuloksena syntyy ohjelmisto, joka on koottu objektityyppikäsittelijöistä. Objektityyppikäsittelijät ...
 • Lehtola, Juha (2009-02-04)
  In this thesis work different technologies for enabling object detection is surveyed. The target for this work is to find a suitable method to be integrated into the existing navigation system. The work is basically divided ...
 • Hartikka, Katariina (2008-08-13)
  At the moments, occupational safety and health is seen to be linked to corporate social responsibility mainly through the social aspect of corporate social responsibility, despite the fact that there are other aspects to ...
 • Mcharo, Allan J (1986)
  The main problem of the quality of water in Arusha and Arumeruareas is the high fluoride concentration both in surface and groundwaters. Water samples collected earlier and during this study indicated fluoride values ...
 • Kolisoja, Pauli (1986)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää Tampereen teknillisen korkeakoulun pohjarakennuslaboratoriossa rakennettua automatisoitua ödometrikoelaitteistoa varten kolmen ödometrikoetyypin ohjaus- ja tulostenkäsittelyohjelmat. ...
 • Vanhala, Kari (1998-12-09)
  AB3:Työssä esitellään ja verrataan vain erilaisia karkean ajastuksen ja hienon taajuusvirheen estimointimenetelmiä. Luonnolliseksi valinnaksi tässä tutkielmassa kuvatun uuden OFDM siirtojärjestelmän synkronointiin osoittautuu ...
 • Jokela, Johanna (2000-08-23)
  Työn tavoitteena oli selvittää, onko offset-painatuksen tulosta mahdollista ennakoida tutkimalla pigmenttipäällystetyn kartongin absorptio-ominaisuuksia. Lisäksi haluttiin tutustua muutamaan uutta tekniikkaa edustavaan ...
 • Suhonen, Anssi (2004-05-12)
  Tavoitteena oli kehittää uudentyyppinen offsetpainokoneen värikaukalo ja selvittää olisiko sen säätäminen toteutettavissa MSM-toimilaitteella.Kirjallisuuden avulla esitellään nykyiset painokonetekniikat, mukana on myös ...
 • Nummelin, Tero (1992)
  Työn tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen materiaali-ja tuotannonohjausjärjestelmän nykytila. Järjestelmästä on laadittu kuvaus ja analysoitu osajärjestelmien toimintaa. Uuden järjestelmän kehittämisen perusteeksi on ...
 • Herlevi, Olli (2008-08-13)
  Trigger for the study in the Company was the growing market need for the power and propulsion systems in offshore vessel business, particularly in Asia. The Company acquisition of Norwegian ship power and automation company ...
 • Benito Ortega, Fernando (2000-08-23)
  The aim of this Master of Science thesis is to study the global status of Wind Energy, and in particular wind farms installed on the sea. On climate change, an emerging international consensus states that the world must ...
 • Helin, Jukka (1983)
  Teknismatemaattista laskentaa varten on suunniteltu erityyppisiä tietokoneita. Oheisprosessorit ovat laitteita, jotka vaativat liitännän mini- tai keskisuureen tietokoneeseen (isäntäkoneeseen). Isäntäkone toimii järjestelmän ...
 • Mäkinen, Tapio (2006-01-18)
  Teollisuudessa uuden tuotantolaitoksen tai vain uuden tuotantolinjan käynnistäminen vaatii monien eri näkökulmien huomioon ottamista, jotta tuotannosta tulee tehokasta ja sujuvaa. Tehokkaan tuotannon kannalta keskeisiä ...
 • Jalli, Matti (1981)
  Tässä työssä tutkitaan ohjattavan Aquamaster-potkurilaitteen sähköhydraulisen ohjauksen dynamiikkaa. Tutkittu sähköhydraulinen ohjaus on Aquamaster-potkurilaitteissa 1250 ja 1600 oleva pumppuohjattu suljettu hydraulijärjestelmä. ...
 • Ekholm, Pekka (1998-04-15)
  Tutkimuksen yleinen tavoite on alkavan yrityksen liiketaloudellisten karikkojen tunnustaminen. Lisätavoitteena on Lounais-Hämeen yrityshautomon toiminnanjohtajan antaman neuvontapalvelun ja yrityshautomon tätä tehtävää ...
 • Vainio, Antti-Matti (2006-01-18)
  Kodin laitteisiin on tekniikan kehityksen myötä tullut mahdolliseksi liittää älykkäitä toimintoja. Ongelmana tähän asti on ollut se, että eri valmistajien laitteet eivät osaa välittää tietoa toistensa välillä. Ongelmaan ...
 • Suomela, Juha-Pekka (2011-12-07)
  Työssä on tutkittu, miten yleiskäyttöisen graafisen Systems Modeling Language (SysML) -mallinnuskielen käytöllä on mahdollista parantaa ohjausjärjestelmien ohjelmistokehitysprosessia. Työssä lähdetään siitä, että SysML-mallinnus ...
 • Vähäpesola, Jani Kristian (2012-10-03)
  Konevalmistajien on noudatettava Euroopan sisämarkkinoille tuotavien koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa konedirektiiviä 2006/42/EY. Tämän diplomityön tarkoituksena oli osaltaan täyttää direktiivin asettamia vaatimuksia ...
 • Raninen, Sami (2003-06-04)
  Työn tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat kappaletavara-automaatiossa ohjausjärjestelmän valintaan. Tekijöiden vaikutuksia todellisen ohjausjärjestelmän valintaan selvitetään tutkimalla erään liimapalkkipu ...
 • Hautamäki, Antto (2006-03-08)
  Työn tarkoitus on laatia kääntäjä, jolla generoidaan ohjelmaesimerkkejä kolmelle erilaiselle ohjelmointikielelle. Kielet ovat Ada, Java ja C++. Ohjelman tarkoituksena on helpottaa ohjelmaesimerkkien kirjoittajan työtä. ...