.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kiirikki, Janne (2011-02-09)
  Ubiquitous manufacturing rather straightforwardly means the usage and utility of ubiquitous computing concepts and technologies in manufacturing. Simply put this means embedding more intelligence into objects of the ...
 • Dev, Rupesh (2011-06-08)
  Software testing is one of the most cost-intensive tasks in the modern software production process. Software testing needs to be effective not only at finding the defects, but also in performing the tests as quickly and ...
 • Penttilä, Erkko (2012-09-05)
  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta astui Suomessa voimaan vuonna 2008. Asetus vaati, että kaikille niin kutsutuille EU-uimarannoille on laadittava ...
 • Moisala, Antti (2009-06-03)
  Diplomityön lähtökohta perustuu Jyväskylän Kivelänrannan asuntoalueen kansainväliseen ideakilpailuun, jossa entiselle leirintäalueelle haettiin uutta identiteettiä. Belgialaiset Bart van der Velde ja Petra Sorge voittivat ...
 • Mero, Minja-Riina (2010-09-08)
  Diplomityöni tarkoituksena on esitellä vaihtoehtoinen jälkikäyttösuunnitelma toimintansa lopettaneelle Hilan luonnonkivilouhimolle. Kirkkonummella Upinniemessä sijaitseva avolouhimo on pinta-alaltaan 1,6 hehtaaria ja ...
 • Similä, Arttu (2016-06-08)
  Etelä-Suomessa sijaitsevan rakennustarvikevaraston toimintamallin kuvaus ja sen nykytilan analyysi vuonna 2015. Varastolle tehtiin tapaustutkimus (case study), jonka tavoitteena oli mallintaa varaston toiminta ja selvittää ...
 • Lappalainen, Ville-Pekka (2015-06-03)
  Seinäjoki–Oulu-ratahanke lukeutuu Suomen suurimpiin käynnissä oleviin infrahankkeisiin. Hanke toteutetaan vuosina 2007–2017 ja sen kustannusarvio on 880 M€. Yhteysväli on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä yksiraiteisista ...
 • Luoto, Antti (2013-03-04)
  There are multiple issues in utilizing third party open source components in component-based development. These issues include, for example, the legality of using open source components in different domains, or the legality ...
 • Rauhamäki, Jari (2009-11-04)
  Automaatiosuunnittelu kohtaa jatkuvasti kasvavia haasteita kuten kiristyvän kilpailun ja tiukentuneet suunnitteluaikataulut. Suunnittelu on entistä enemmän ohjelmistopainotteista, koska ohjelmistojen osuus automaatiojärjestelmässä ...
 • Eskola, Tuomo Antero (2016-05-04)
  Radioverkkojärjestelmien suunnittelu, käyttöönotto ja ylläpito ovat tekniikan nopean kehittymisen ansiosta kokoajan muuttuvassa tilassa pyrkien varmistamaan yhteensopivuuden vanhempien standardien kanssa. UMTS-järjestelmän ...
 • Valkonen, Tommi Juha Johannes (2016-11-09)
  Since the 1960’s, companies have searched for competitive advantage from offshoring their manufacturing processes to countries of lower labour cost, or countries that are located closer to interesting markets. However, ...
 • Karim, Sk Md Shahedul (2015-06-03)
  Nanotechnology is aiming to design nanocomponents where unique phenomena empower novel applications at nanoscale level. By integrating these nanocomponents into a single entity will enable the development of nano-machines. ...
 • Ihanajärvi, Miika (2016-06-08)
  This thesis introduces Nokia Co-processor (COP) and universal verification method (UVM) based verification environment for it. COP scales from a very small one threaded 32-bit processors up to a 128-bit and 16 threaded ...
 • Paukio, Maria (2010-06-09)
  Diplomityöni tarkastelun kohteena on kokemuksellinen, kokeileva ja väliaikainen arkkitehtuuri kaupunkitilassa. Työni käsittelee tämänkaltaisen arkkitehtuurin puutetta tunteen, nykykulttuurin, tradition ja konseptin ...
 • Shokrollahi Yancheshmeh, Fatemeh (2014-01-15)
  With the advent of computer vision, various applications become interested to apply it to interpret the 3D and 2D scenes. The main core of computer vision is visual object detection which deals with detecting and representing ...
 • Kicanaoglu, Berkay (2015-08-12)
  Anomaly detection has attracted the attention of researchers from a variety of backgrounds as it finds numerous applications in the industry. As a subfield, fault detection plays a crucial role in growing telecommunications ...
 • Peltoharju, Teija (2014-04-09)
  Diplomityö pohjautuu syksyllä 2013 järjestettyyn kansainväliseen Fentress Global Challenge -opiskelijakilpailuun, jonka aiheena oli Upcycled Architecture. Kilpailun tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja ...
 • Vats, Shameek (2015-08-12)
  The commercial textile circulation in Finland works that a company is responsible for supplying and maintenance of the textiles. The major customers include hospitals and restaurants chains. When the textiles are degraded ...
 • Rämö, Henri (2016-08-17)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli luoda kohdeyritykselle asiakkuudenhallinnan prosessimalli rakennusalan urakkaliiketoiminnan viitekehyksessä. Tutkimus rajattiin koskemaan ainoastaan yritys- eli B2B-asiakkaita. Tutkimuksen ...
 • Korja, Maija (2012-09-05)
  Urakoiden osittelu ja ketjuuntuminen sekä monikulttuurisuus ovat lisääntyneet teollisuuden investointi- ja vuosihuoltotyömailla. Osittelu ja ketjuuntuminen sekä monikulttuurisuus aiheuttavat työterveydelle ja -turvallisuudelle ...