Now showing items 1-20 of 3226

  • Tammerkoskelta Naistenlahteen : Tampereen pursiseuran uudisrakennus 

   Lintula, Kaisa (2007-12-12)
   Diplomityö ”Tammerkoskelta Naistenlahteen - Tampereen Pursiseuran uudisrakennus” on suunnitelma Ranta-Tampellana tunnetun alueen maankäytöstä sekä rakennussuunnitelma Tampereen Pursiseuran uudisrakennukseksi. Diplomityön ...
  • Suvelan asuinalueen kehittäminen täydennysrakentamisen keinoin 

   Otranen, Patrik (2009-04-08)
   Tämä diplomityö keskittyy tarkastelemaan Espoon keskuksessa sijaitsevan Suvelan asuinalueen kehittämistä täydennysrakentamisen keinoin. Työ täydentää osaltaan virallista Suvelan kehittämisprojektia, mikä tähtää alueen ...
  • Monikulttuurinen asuinalue Hagalundiin 

   Maununaho, Katja (2006-11-15)
   Muuttuva ja moninaistuva yhteiskunta aiheuttaa asuntotuotannolle uusia tarpeita, joihin suunnittelun pitää pyrkiä vastaamaan. Monikulttuurisuus on yksi näistä tarpeista. Asumisolot ovat tärkeä tekijä osaavien työntekijöiden ...
  • Tuottavuuden kehittämisen haasteet suomalaisissa organisaatioissa vuonna 2008 

   Käpylä, Jonna (2008-09-03)
   Tämä diplomityö tehtiin osana Työsuojelurahaston rahoittamaa ”Tuottavuuden kehittäminen Suomessa – haasteet ja tutkimustarpeet” -projektia. Työn tarkoituksena on tuoda esiin tuottavuuden kehittämisen kannalta relevantit ...
  • Tulevaisuuden asunto : suunnitelma Tampereen Vuorekseen 

   Helamaa, Anna (2006-11-15)
   Tulevaisuudessa elämme entistä kompleksisemmassa ja nopeampitempoisessa maailmassa. Kaikkea on enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti ja vielä entistä nopeammassa tahdissa. Maailma globalisoituu ja kaupungistuu. ...
  • Kylpylä, kirkko ja museo : Julkisen tilan muutos Diocletianuksen kylpyläalueella antiikista nykypäivään. Museo Nazionale Romanon laajennus 

   Sunela, Hanna (2008-12-18)
   Diplomityöni käsittelee Roomassa sijaitsevaa Diocletianuksen keisarillista kylpyläaluetta. Tarkastelun näkökulmaksi on valittu julkisen tilan muutosten tutkiminen, ja eri aikoina syntyneet tilaratkaisut. Työhön sisältyy ...
  • Sesonginhallinnan päätöksentekijöiden tietotarpeet 

   Vuori, Vilma (2005-05-11)
   Tietoa pidetään entistä tärkeämpänä kilpailutekijänä. Tieto ei kuitenkaan ole itseisarvo: suuri tiedon määrä ei takaa yritykselle kilpailuetua, vaan voi pahimmillaan jopa vaikeuttaa päätöksentekoa ja siten haitata yrityksen ...
  • Osaamisen mittaaminen ja osaamiseen liittyvä riskienhallinta terveydenhuollon organisaatiossa 

   Jääskeläinen, Aki (2006-03-08)
   Competence is a substantial organizational resource today. It has been perceived that traditional performance measures provide limited information of competence resources. However, in order to manage competence resources ...
  • Sairaalaympäristön logistiset virrat 

   Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
   Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
  • Structures and operations of open source value networks 

   Myllärniemi, Jussi (2007-08-22)
   The objective of this thesis is to discover the structure and operations of value networks that are formed in the open source software field. To achieve this objective, the following research questions were used: 1) What ...
  • Päätöksenteon tietotarpeet kriisitilanteissa 

   Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
   The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...
  • Potilasvirrat hoitoverkostossa 

   Väihinpää, Jani (2009-01-14)
   Tämä diplomityö on osa Hatanpään kantasairaalan tilaamaa tutkimusta. Työn päätavoitteena oli selvittää Hatanpään kantasairaalan potilasvirtojen nykytilanne. Tämän lisäksi tutkimuksella oli tavoitteena kartoittaa Hatanpään ...
  • Tietoturvallisuus pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä 

   Ilvonen, Ilona (2006-07-06)
   Tietoturvallisuus on ajankohtainen teema niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin tutkimuksessa ja kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pirkanmaalaisten tietointensiivisten pk-yritysten ...
  • Karelia Rhei! Alueellisen vetovoiman strategia kansainvälisessä ympäristössä – kohdealueena Saimaan kanavaseudun kehityskäytävä 

   Kuisma, Marja (2009-06-03)
   Diplomityön kohdealueena on Etelä-Karjalassa sijaitseva Saimaan kanavaseudun kehityskäytävä. Työn tarkoituksena on luoda strategia paikallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Ympäristöä käsitellään muuttuvana prosessina, jolla ...
  • Uinti- ja melontakeskus Jyväskylän Kivelänrantaan 

   Moisala, Antti (2009-06-03)
   Diplomityön lähtökohta perustuu Jyväskylän Kivelänrannan asuntoalueen kansainväliseen ideakilpailuun, jossa entiselle leirintäalueelle haettiin uutta identiteettiä. Belgialaiset Bart van der Velde ja Petra Sorge voittivat ...
  • Ekotehokas rakentaminen: teräsrakenteiset hallit 

   Timlin, Eevamaria (2009-06-03)
   Työssäni oli tavoitteena luoda selkeästi hahmotettava, ekologisen rakentamisen keinoja ja haasteita esittelevä kokonaisuus avuksi hallirakentamiseen. Ratkaisut ovat käytettävissä kooltaan ja toiminnoiltaan vastaaviin ...
  • Rakennuksen tietomalli rakennushankkeen suunnitteluvälineenä 

   Vakkilainen, Jussi (2009-06-03)
   Diplomityön aiheeksi olen valinnut rakennuksen tietomallintamisen periaatteiden, mahdollisuuksien ja menetelmien kartoittamisen rakennushankkeen suunnittelun ja läpiviennin menetelmänä. Esimerkkitapuksena käytetään ...
  • Nokian siunauskappeli 

   Keskinen, Riikka (2009-06-03)
   Diplomityössäni siunauskappeli sijaitsee Nokian uuden hautausmaan pääportin lähellä osana nykyistä sisääntuloaukiota ja sen ympärysmuuria. Kappelirakennuksen toiminnat on sijoitettu kahteen kerrokseen. Rakennuspaikan ...
  • Sappee: hiihtokeskuksesta ympärivuotiseksi matkailukohteeksi 

   Vallius, Sampo (2009-06-03)
   The traditional ski resort business has come to a turning point. The climate change, changes in consumer habits, the common growth of environmental awareness, as well as the tough competition, are at the moment the biggest ...
  • Hämeenlinnan keskustan etelärannan yleinen kaupunkirakenteellinen ideakilpailu - Symbioosi 

   Rantala, Timo (2009-06-03)
   Thesis is based on an open idea competition of the south coast of the city of Hämeenlinna, which ended in 2007. My original proposal has since encountered some chances, but my main goals for the solution have stayed the ...