.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Faculty "Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta"

Sort by: Order: Results:

 • Jokinen, Anni Raisa (2010-12-08)
  3D-lyhennyksellä viitataan useimmiten tietokonegrafiikkaan, jossa pyritään realistiseen kolmiulotteiseen perspektiiviin ja joka on toteutettu tähän tarkoitukseen tehdyillä erityisohjelmistoilla. Kankaat ovat pehmeitä ja ...
 • Auvinen, Janne (2010-07-02)
  Komponenttiperusteinen 3D-simulointiohjelmisto on hyvä työkalu monimutkaisten ja rakentamattomien järjestelmien toimintojen esittelemiseen sekä niiden käyttäytymisen tutkimiseen. Tässä työssä toteutetaan 3D Create-simulo ...
 • Arola, Jussi (2008-10-08)
  Työn tavoitteena oli kirjallisuustutkimuksen avulla parantaa kosteudenkestoon vaikuttavien parametrien ymmärtämystä sekä selvittää, miten tasapainokosteus sekä suhteellisen kosteuden vaihtelut vaikuttavat aallotuskartongin ...
 • Mikkola, Miikka (2008-11-05)
  Diplomityössä käsiteltiin lineaarisen aaltoteorian mukaisten aaltokuormien siirtoa laivan elementtimenetelmämallin (Finite Element Method, FEM) kuormitustapauksiin. Laivan märkäpintaan vaikuttava dynaaminen painejakauma ...
 • Kiilunen, Matti (2009-03-04)
  Työn tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva asiakkaille räätälöityjen kuluttajapakkausten piensarjatuotannosta ja tehostaa sen toimintaa. Teoriaa tarkastelemalla luotiin pohja piensarjojen kannattavan valmistuksen ...
 • Eerola, Anni-Mari (2008-04-09)
  Diplomityössä oli tavoitteena selvittää ajoneuvovalaisimien tiiveysvaatimukset ja kehittää käytettävien tiiveystestausparametrien määrittelemiseksi olevia menetelmiä sarjatuotannossa. Kohdeyritys valmistaa laadukkaita ...
 • Laakso, Janne (2010-07-02)
  Ajosimulaattori on monitieteinen sovellus, jonka useat alijärjestelmät muodostavat monimutkaisen kokonaisjärjestelmän. Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on useita vuosia tehty ...
 • Yu, Hong (2009-02-04)
  The vehicle is often operated in environments where GPS signal is lost. In such cases, the navigation has to be done alone by an inertial navigation system (INS), called free INS navigation. The positioning errors of INS ...
 • Uitto, Anssi (2008-03-05)
  Diplomityön tavoitteena oli tarkastella alueellisen innovaatioympäristön merkitystä teknologiayritysten sijoittumispäätöksissä yritysten kilpailuedun näkökulmasta ja pyrkiä selvittämään, voidaanko alueellisia innovaatioympäristöjä ...
 • Metsäjoki, Jarkko (2008-04-09)
  Diplomityö suoritettiin Tampereen teknillisen yliopiston materiaaliopin laitoksella Suomen Akatemian rahoittaman "Corrosion of New Alloys and Coatings under Simulated Biomass and Waste Combustion Conditions" -hankkeen ...
 • Hänninen, Tero (2009-01-14)
  Polttoaineiden hinnannousu ja kiristyvät ympäristömääräykset edellyttävät nykyisiltä kuljetuskoneistoilta pienempiä päästöjä ja parempaa energiataloutta. Alusten kuljetuskoneistojen tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä ...
 • Mäenpää, Mikko (2008-06-04)
  Goal of the thesis was to inspect how sensitive common rail injector is for different component and tolerance changes. Different parts inside the injector were changed to investigate how much these changes affect to the ...
 • Tuomivaara, Saku (2008-05-07)
  Koelentokeskuksen keskeinen toiminta-ajatus on hankkia informaatiota lentokaluston suoritusarvoista, lento-ominaisuuksista ja järjestelmistä. Määritelty koelentomittausjärjestelmä on yhteen harjoituskoneeseen asennettu ...
 • Cabrera, Rigoberto (2010-09-08)
  The implementation of a master-slave teleoperation system as a technique to perform complex tasks in hazardous environments has been in use for several decades. The results of previous systems developed in the nuclear ...
 • Alho, Pekka (2009-10-07)
  Automation software is produced by Finnish companies from various sectors of industry, including processing, electronics and forest machinery industries. This thesis is part of the Research and development environment for ...
 • Rautamies, Antti (2011-02-09)
  Aumansekoittaja on laite, jota käytetään yleisimmin kompostiaumojen sekoittamiseen materiaalin ilmastamiseksi, joka on välttämätöntä tehokkaan ja tavoitellun maatumisprosessin ylläpitämisen takia. Tässä diplomityössä ...
 • Mäki, Jouni (2008-08-13)
  Automaatiotoimittajan rooli tietoturvan hallinnassa on erittäin merkittävä. Viime vuosina teollisuuden automaatiojärjestelmät ovat yhä enenevissä määrin tukeutuneet yleisesti käytössä oleviin, niin sanottuihin kaupallisiin ...
 • Viitanen, Mikko-Matti (2010-06-02)
  Elintarvikealalla on tiettyjä eroavaisuuksia vaatimuksissa laitteiston ja tuotantotilojen suhteen verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Tämän luonteeltaan kirjallisuusselvitystyyppisen diplomityön tavoitteena on näiden ...
 • Lehtonen, Kalle (2008-10-08)
  Työssä kehiteltiin menetelmiä, joiden avulla älykkäiden kenttälaitteiden tuottamia tietoja voitaisiin käyttää tehokkaammin hyödyksi prosessin monitoroinnissa. Työssä tutkittiin, miten käytön aikana tapahtuvat muutokset ...
 • Vähä-Peltomäki, Kerttu (2008-05-07)
  Synteettisten, biohajoavien, kierrettyjen lankojen valmistus on rajoittunut tutkimuskäyttöön. Vaikka tutkimusalueelta on olemassa useita patentteja, kaupallisia tuotteita ei vielä ole. Lanseerausta ovat rajoittaneet sekä ...