.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Energia- ja prosessitekniikan laitos – Department of Energy and Process Engineering"

Sort by: Order: Results:

 • Knuuttila, Olli (2012-06-06)
  Työn tarkoituksena oli kartoittaa 4D-mallinnuksen mahdollisuuksia Metso Power Oy:n ja erityisesti asennussuunniteluosaston näkökulmasta. 4D-mallinnusta tarkasteltiin paitsi asennussuunnittelua helpottavana työkaluna, myös ...
 • Saari, Valtteri (2010-05-05)
  Properties of wood samples in the mechanical pulping process can be studied using high strain rate loading tests. The mechanical properties are usually measured as a stress-strain relation. However, wood has an inhomogeneous ...
 • Vesterinen, Ville (2012-10-03)
  Euroopan unionissa hyväksytty rakennusten energiatehokkuutta parantava direktiivi on johtanut Suomen rakentamismääräysten tiukentumiseen. Tiukentuneiden rakentamismääräysten myötä merkitys rakennusten sisäilman ...
 • Alpua, Jussi (2011-12-07)
  Päästörajoituksien kiristyessä on etsittävä uusia keinoja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla biopolttoaineilla. Yksi vaihtoehto on alentaa biopolttoaineiden kosteuspitoisuutta termisellä kuivauksella, ...
 • Hakala, Toni (2012-06-06)
  The aim of this Master of Science Thesis was to develop an MS Excel-based calculation tool for cooling and heating capacities in Halton Group´s new product, the Fan Coil Unit. The Fan Coil Unit is commonly used in passenger ...
 • González Sosa, Jarold A. (2012-05-09)
  Through research and technological advances, modern society has developed a variety of implantable devices that helps to optimize human’s life quality. One of these devices is the implantable cardioverter defibrillator ...
 • Pirhonen, Leena (2011-09-07)
  Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikoita kehitetään vastaamaan kasvavaan tarpeeseen vähentää kasvihuonepäästöjä. Tässä työssä hiilidioksidin talteenottotekniikoita tutkittiin uuden lämpöä ja sähköä tuottavan ...
 • Mäkitalo, Eerik (2012-01-11)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Työn päätavoitteina on tutkia, mitä mittauksia vaaditaan, että ...
 • Merikoski, Riku (2012-05-09)
  Carbon dioxide (CO2) has been proven to have an adverse effect on world climate and its atmospheric levels are increasing at an accelerating pace. Because carbon dioxide is the most important greenhouse gas, its emission ...
 • Holm, Anna (2012-12-05)
  This thesis is made to UPM Energy for FUSEC (Future Fuels for Sustainable Energy Conversion) project of Tekes and the aim of this thesis is to increase knowledge and gather information about the properties of critical solid ...
 • Kontula, Mikko (2012-05-09)
  In this work designing and pricing of the recovery boiler were studied. The main goal was to find out how furnace screen heat transfer surface affects the recovery boiler price and performance. Two different boiler sizes ...
 • Kallio, Sonja (2012-09-05)
  Due to rising global demands for energy and growing concerns about the accelerating greenhouse effect, efficient and clean energy generation is increasingly under a spotlight. At the moment and in the future the weather ...
 • Tuominen, Lasse Matias (2011-05-04)
  Suurin osa maailman primäärienergiasta tuotetaan erilaisilla polttoprosesseilla. Matemaattisen mallinnuksen avulla voidaan nopeuttaa kehitysprosesseja sekä saada tietoa, jota ei ole kokeellisesti saatavissa. Suuren pyörteiden ...
 • Somerkallio, Manu (2012-03-07)
  Spray application can bring various benefits when applying chemicals on wet and dry paper or board such as precise adjustability of dosage and good coverage. Special advantage of spray application is in creating a uniform ...
 • Fager-Pintilä, Markus (2012-03-07)
  Huoli kasvavasta hiilidioksidikonsentraatiosta ilmakehässä ja sen mahdollisista haittavaikutuksista maapallolle on pakottanut valtiot tarttumaan toimiin. Lukemattomia uusia tekniikoita tutkitaan tavoitteena löytää ...
 • Rinne, Erkka (2011-03-09)
  Säännösteltävän vesivoiman optimaaliseen käyttöön liittyy kysymys tuotannon ajoittamisesta taloudellisesti edullisimpaan hetkeen. Vesiarvo kuvaa säännösteltävän vesialtaan marginaaliarvoa, ja sähköjärjestelmässä, jossa on ...
 • Toivonen, Antti (2012-09-05)
  Diplomityö on tehty yhteistyössä Metso Automaation ja Pohjolan Voiman kanssa. Työn tavoitteena on ollut kehittää helppokäyttöinen energiatehokkuuden valvontasovellus voimalaitosten käyttöhenkilökunnalle ja johdolle. ...