.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Konepajatekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Pynninen, Jyrki (1984)
  Tämä tutkimus on konepajatekniikan opinnäytetyödiplomi-insinöörin tutkintoa varten. Työssä selvitetään ryhmäteknologian hyväksikäyttöä kohdeyrityksen konepajalla. Työn tärkeimpänä lähdeaineistona ovat olleet lukuisat ...
 • Toikka, Jari (1986)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää BTA -syvän reiän porauslaitteiston asetustekniikkaa siten, että useita tunteja kestävät asetusajat saataisiin poistetuksi. Työn yleisenä tavoitteena oli tuottavuuden parantaminen ...
 • Ollila, Kari (1984)
  Työssä tutkitaan sekatuotantokonepajan avarrustyökaluja ja niiden standardisointimahdollisuuksia huomioiden mahdollisesti hankittava koneistuskeskus. Työkalutoimintoja kehitetään luomalla työkalujärjestelmä avarruskoneille. ...
 • Partanen, Arto (1985)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu automaattinen työkalun vaihtaja ja työkalumakasiini, jotka soveltuvat liitettäviksi vaakakaraiseen CNC-ohjattuun SKODA WI-130 avarruskoneeseen. Työstökone on pöytätyyppinen ja sijaitsee ...
 • Kärki, Kari (1985)
  Tässä työssä on selvitetty CAD/CAM:n käyttömahdollisuuksia ohutlevyosien valmistuksessa ja suunnittelussa sekä on sovitettu CALMA CAD/CAM-järjestelmän sijoitteluohjelmisto ja taivutetun ohutlevyn levitysohjelmat kohdeyrityksen ...
 • Lind, Jukka (1985)
  Elektroniikan ja tietokonetekniikan kehitys on tuonut numeerisesti ohjatut työstökoneet pieniinkin konepajoihin. Viime vuosina on kasvavasti kiinnitetty huomiota numeeristen työstökoneiden tehokkaaseen ja joustavaan ...
 • Bärlund, Kari (1984)
  Työssä on tarkasteltu tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen sovellusmahdollisuuksia erään muovimuotteja valmistavan työkalutehtaan tuotannossa. Työn tarkoituksena on kirjallisuustutkimuksen avulla perehtyä, ennen ...
 • Hussi, Tapio (1983)
  Tämä diplomityö on kehitystutkimus, jossa parannetaan keskiraskaan, funktionaalisesti järjestetyn sekatuotantoa harjoittavan suomalaisen konepajan tuotantojärjestelmä sellaiseksi, että se kykenee täyttämään tuotantolaitokselle ...
 • Torvinen, Seppo (1986)
  Tämä diplomityö on osa TEKESin "Kappaletavara-automaatio" -hankkeen konepajateknistä osuutta. Osahankkeen tarkoituksena on rakentaa Tampereen teknillisen korkeakoulun konepajatekniikan laboratorioon pilot-FMS (joustavatu ...
 • Impilä, Jorma (1983)
  Diplomityössä on tutkittu mahdollisuutta eri ammattiryhmistä koottujen tuotantoryhmien käyttämiselle kohdeyrityksen telakantuotannossa. Lähtökohtana on ollut varustelutyön tuottavuuden kasvattaminen, läpimenoajan lyhentäminen, ...
 • Kauko, Olli (1982)
  Tutkimuksessa selvitetään eräiden kiinteiden, geometrisesti tietynmuotoisella terällä lastuavien metallin työstökoneryhmien, nimittäin pora-, avarrus-, jyrsin-, höylä- ja sahakoneiden, turvallistamiskeinoja. Tavoitteena ...
 • Mäkitalo, Asko (1987)
  Tämä diplomityö on tehty EXAPT NC-ohjelmointijärjestelmän käyttöönotosta VAX-tietokoneeseen. Painopistealueena on teknologisten piirteiden toteutus ja niihin liittyvien tietojen hankinta. Kone-, materiaali- ja työkalutiedot ...
 • Lyytikäinen, Kari (1984)
  Tämä työ liittyy kohdeyrityksen tehtaan osavalmistuksen kehittämisprojektiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin kohdeyrityksen tehtaan hammaspyörävalmistusta. Tavoitteena oli pienentää eräkokoja ja pudottaa nykyinen n. 12 viikon ...
 • Savolainen, Antti (1986)
  Tämän diplomityön kirjallisuustutkimus häiriöiden esiintyvyydestä ja syistä automaattisessa koneistuksessa on pohjana sekä työn toisessa osassa esitettävälle teknisten häiriöiden tutkimukselle että myöhemmin suoritettaville ...
 • Andersson , Paul (1980)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää hienotyöstömenetelmien työstökustannukset suhteellisina kustannuksina siten, että menetelmien edullisuusvertailujen suorittaminen on mahdollista. Lisäksi tuli selvittää eri ...
 • Aalto, Pekka (1982)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää työparametrien vaikutukset hiontaprosessin tulokseen sekä luoda lukijalle selvä kuva hiontaprosessista ja mahdollisuuksista parantaa hiontatulosta. Lisäksi työssä haluttiin tutkia ...
 • Pullinen, Pekka (1987)
  Japanilaisten saavuttamat hyvät tulokset konepajateollisuuden tuottavuuden parantamisessa ovat saaneet runsaasti huomiota sekä Amerikassa että Euroopassa. Myös Suomessa on suurella mielenkiinnolla tutkittu keinoja, joilla ...
 • Juuti, Jouni (1985)
  Diplomityö on tehty osana keskisuuren konepajan tuotannon kehittämistoimintaa. Diplomityö on käytännön toteutus hitsausrobottiaseman käyttöönotosta. Sovellutus käsittää putkirakenteisen kappaleen kokoonpanohitsauksen ...
 • Kaski, Kari (1985)
  Tässä työssä on etsitty ensin kirjallisuudesta ohjeita hitsauksen automatisoinnin kohteiden valintaan ja sitten järjestelmiä ja laitteita, joilla voi joustavasti automatisoida kaarihitsausta. Automatisoinnin vaikutuksia ...
 • Nieminen, Tapio (1989)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia mahdollisia hitsausautomaattiratkaisuja alumiinirunkoisen aluksen valmistuksessa, koska ammattitaitoisten alumiinihitsaajien vähyys on muodostamassa ongelmaa tuotannossa. Työssä ...