.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Faculty "Konetekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Mattlar, Tuula (1983)
  Työssä analysoidaan 1x1-interlock -rakenteen silmukkaa muodostettaessa esiintyviä voimia ja tarkastellaan eräiden koneasetusten vaikutusta näihin voimiin ja silmukkapituuteen. Neulontakokeet suoritettiin 36-syöttöisellä ...
 • Hartman, Hannu (1999-12-08)
  Työssä lähdetään liikkeelle simuloinnin teorioista ja yleisistä simulointiprojektien toteutustavoista, jonka jälkeen kuvataan simuloivan järjestelmän toimintaa ja siihen kuuluvia laitteita. Mallinnuksesta ja simulointiajojen ...
 • Salmenperä, Pekka (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin ilmaäänestä tehtävien mittausten soveltuvuutta rasvavoideltujen vierintälaakerien kunnonvalvontaan sekä voitelurasvojen aiheuttamaa ääntä. Todettiin että ilmaäänimittauksia voidaan soveltaa kunnonvalvontaan, ...
 • Kivi, Jouni (1996-05-15)
  Työssä suunniteltiin voimalakäyttöön tulevan dieselmoottorin jageneraattorin yhteinen alusta.
 • Huhtala, Mika (2002-06-05)
  Tavoitteena on kehittää akselimaisia kappaleita valmistavan tuotantosolun materiaalinkäsittelyä ja poistaa siihen liittyvät virhetilanteet.
 • Pynninen, Jyrki (1984)
  Tämä tutkimus on konepajatekniikan opinnäytetyödiplomi-insinöörin tutkintoa varten. Työssä selvitetään ryhmäteknologian hyväksikäyttöä kohdeyrityksen konepajalla. Työn tärkeimpänä lähdeaineistona ovat olleet lukuisat ...
 • Hyrynen, Johannes (1995-06-07)
  Työssä on tarkasteltu asiaalipuhaltimiin liittyvää teoriaa ja erityisesti niiden hyötyssuhteeseen vaikuttavia tekijöitä. Teoriaa on tutkittu pääasiassa alan kirjallisuuden ja julkaisujen pohjalta. Jonkin verran on perehdytty ...
 • Syrjälä, Kai (1982)
  Työn lähtökohtana oli aktiivisesti vaimennettu työkoneistuin, jonka toimintaa on tutkittu laboratorio-olosuhteissa. Vaimennuksen toteutustapa on sähköhydraulinen servojärjestelmä, jota ohjaa alustan siirtymä. Pystyliikkeen ...
 • Jurvanen, Mikael (1991)
  Tässä diplomityössä oli tavoitteena kehittää alihankintatoimintaa siirtokoneita valmistavassa tehtaassa. Tarkoituksena oli luoda malli pitkäjänteisen alihankintatoiminnan perustaksi. Kehitystyö aloitettiin nykytilanteen ...
 • Blom, Martti (1995-06-07)
  Työn tavoitteena on tehdä pienen alihankintakonepajan perustamisen suunnittelu. Työ toteutetaan käsittelemällä kutakin aihealuetta ensin yleisellä tasolla ja sitten soveltaen sitä suunniteltavaan yritykseen. Yritykselle ...
 • Ahonen, Kari (1994)
  Työn tarkoituksena oli laatia käyttökelpoinen laatujärjestelmä kohdeyritykseen, joka ei kokonsa puolesta kuulu aiemmin laatujärjestelmiä rakentaneiden yritysten kanssa samaan suuruusluokkaan ja jonka laatujärjestelmälle ...
 • Jokimäki-Tähkänen, Mariia (2006-05-10)
  Työn tavoitteena oli luoda liiketoimintasuunnitelma aloittavalle maaseutuyritykselle. Tavoitteena oli kartoittaa matkailualan markkinoita ja kilpailijoita sekä asiakkaiden tarpeita. Työn teoreettinen viitekehys koostuu ...
 • Kivimäki, Jukka (1997-11-12)
  Työssä selvitetään hylkyrenkaita polttoaineena käyttävän 0,5 MW:naluelämpökeskuksen sähköntuotantomahdollisuuksia. Sopivia menetelmiä ovatkaasu-, höyry- ja ORC-turbiinit sekä höyrykone. Luotettavuuden jamahdollisen sähkön ...
 • Kolari, Mika (1992)
  Tämä diplomityö on osa suurempaa KERAAMISET MEMBRAANIT projektia, jonka tavoitteena on oksidipohjaisten keraamisten membraanien valmistaminen ja membraanirakenteiden kehittäminen. Työn teoriaosassa tarkastellaan ...
 • Mäkelä, Ari (1984)
  Työssä on pyritty selvittämään kylmä- ja pakkasvarastoissa käytettyjen ammoniakkijäähdytyskoneistojen suunnittelua ja mitoitusta. Tarkoituksena on ollut luoda edellytyksiä kohdeyrityksen omalle osaamiselle ko. koneistojen ...
 • Moilanen, Seppo (1992)
  Diplomityössä tarkastellaan tykillä ammuttavan, pitkänkantaman ammuskuoren elementtimenetelmään perustuvia lujuusteknisiä laskentamenetelmiä, joita sovelletaan kahteen sirpalekranaattiin. Työn tavoitteeksi asetettiin ...
 • Melkas, Juhana (1995-05-10)
  Diplomityössä on tutkittu keneistettujen pintojen analysointia diffraktiomenetelmän avulla. Työhön liittyvä tutkimus on tehty Genovan Yliopistossa Italiassa, Instituto di Technologie e Impiati Meccanici:ssa, jossa ...
 • Poggioli, Giorgia (2005-01-19)
  The purpose of this thesis is to identify and eliminate the root causes of quality problems on a basic product part. Experiments were designed of some basilar hypothesis and data, which the research was based on, was ...
 • Lanz, Minna (2005-01-19)
  Effective and proficient collaboration between design teams is crucial to maintain product quality and organizational competency. Although the collaboration is acknowledged among the companies, the problem of the ...
 • Lindström, Ismo (1986)
  Työn tarkoituksena oli verrata projektivaiheessa olevan arktisen tankkilaivan eräiden yleisjärjestelyratkaisuvaihtoehtojen tankkialueen pitkittäislujuutta käyttäen laskennassa elementtimenetelmää. Ainoastaan tarkasteltavien ...