.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Konstruktiotekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Mikkola, Miikka (2008-11-05)
  Diplomityössä käsiteltiin lineaarisen aaltoteorian mukaisten aaltokuormien siirtoa laivan elementtimenetelmämallin (Finite Element Method, FEM) kuormitustapauksiin. Laivan märkäpintaan vaikuttava dynaaminen painejakauma ...
 • Abad Perez, Enrique (2010-09-08)
  Pulp for making paper is produced in grinding machines whose operation principle is based on the compression of logs against a grinding stone. The aim of this Master Thesis is to develop and implement a control and measurement ...
 • Leppänen, Ville (2009-04-08)
  The purpose of this research was to assess the impact of elevator reliability on the customer perceived value. A part of the purpose was also to develop a methodology for translating customer perceptions into the measurable ...
 • Heinonen, Jorma (2010-07-02)
  Linja-auton etupyörän kiinnitys auton runkoon on yksi keskeisimmistä matkustajien turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Levypyörän ja tukivarsien väliset komponentit on tästä syystä suunniteltava huolellisesti. Tässä ...
 • Vesala, Jukka (2010-12-08)
  The goal of this Master’s thesis was to find an integration framework and process between Cargotec Tampere’s main design office and locally situated design offices. The problem had been that there was no defined process ...
 • Arizti, Marcos (2010-06-02)
  This Master of Science thesis studies the energy harvesting in vehicle suspension. The aim of this work is to implement an efficient energy harvesting system without disturbing driver’s comfort. This thesis analyzes the ...
 • Lukkala, Markku (2009-02-04)
  Tämä työ tutkii erään luoksepääsyjärjestelmän avainkomponenttia, sähköistä siirtovaunua, sisältäen myös laitteen mekaanisen rekonstruoinnin. Työn pääpaino on uuden siirtovaunun luomisessa, varsinkin teknisessä laskennassa. ...
 • Laitinen, Jouko (2009-01-14)
  Lentokoneen laitteiden vikaantumis-, huolto- ja käyntiaikojen keräämisen lisäksi tarvitaan analysointiohjelmaa ja työkaluja kerätyn tiedon käsittelyyn. Kehitettävän ohjelman tulee olla helppokäyttöinen, jotta käyttäjä voi ...
 • Sahakari, Tiina (2008-06-04)
  Keskitetyn lämmityksen kustannuksia on haasteellista ennustaa yleiskaavoitusvaiheessa oleville asuinalueille. Diplomityössä selvitettiin, minkälaisella mallilla uusilla kaavoitusalueilla voidaan suorittaa kustannustarkastelua. ...
 • Riihimäki, Perttu (2009-05-06)
  Kitkaväsyminen on vauriomekanismi, joka saattaa aiheuttaa koneenosien liitosten huomattavaa eliniän lyhenemistä. Työn tavoitteena on muodostaa kitkaväsymiskartta nuorrutusteräkselle sekä valuraudalle. Lisäksi tavoitteena ...
 • Hämäläinen, Mikko (2008-09-03)
  Hydraulisen kallioporakoneen rakenne voidaan jakaa toiminnallisiin osakokonaisuuksiin, joissa tärkeimmillä komponenteilla on ratkaiseva merkitys koko kallioporakoneen toimintaan. Diplomityön päätavoitteena oli kehittää ...
 • Isomäki, Ilari (2008-06-04)
  Kunnossapidon organisointi vaatii kykyä ylläpitää laitteiden käyttövarmuus. Monimuotoisten asioiden hallinta vaatii kunnossapito-organisaatiolta ajanmukaista tietojärjestelmää, jonka avulla kunnossapidon ohjaaminen on ...
 • Ojanen, Juha (2008-06-04)
  Diplomityössä luotiin standardin mukainen laskentajärjestelmä RTG-nosturin lujuuslaskentaan. RTG-nosturia käytetään konttien siirtelyyn ja järjestelemiseen konttikentällä. Koneen suomenkielinen nimi on Mobiilipukkinosturi. ...
 • Rintala, Eero (2009-04-08)
  Työn tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen tuoterakenteiden soveltuvuus tuotteen konfiguraattoriin ja miten yrityksen uudessa PDM-järjestelmässä eli tuotetiedonhallintajärjestelmässä olevaa tuotteen konfiguraattoria ...
 • Hiukka, Jussi (2008-10-08)
  Työn tavoitteena oli kehittää turvavalaistusjärjestelmän suunnittelunhallintatyökalu, joka jakautuu suunnittelutyökaluun ja käyttötyökaluun. Työn teoriaosuudessa esiteltiin keskeiset turvavalaistukseen liittyvät normit ja ...
 • Pylsy, Petri (2008-08-13)
  Diplomityön tarkoituksena oli luoda pientaloille matalaenergiatalokonsepteja, jotka sisältävät vaipan lämmöneristyksen, ilmanvaihdon lämmön talteenoton (LTO), tiiviyden sekä lämmitysjärjestelmän. Konsepteille esitettiin ...
 • Leveelahti, Jani (2008-09-03)
  Metsäteollisuuden yritykset ovat viime aikoina parempaa kustannustehokkuutta tavoitellessaan päätyneet ostamaan yhä suuremman osan tarvitsemastaan kunnossapidosta ulkopuolisilta palvelutarjoajilta. Yhä kuitenkin suuri osa ...
 • Uddin, Mohammad Kamal (2008-06-04)
  Assembly line balancing is a growing area of significance to the optimization research of operations management. It has been long since manufacturers introduced mass production as a means of cost savings. The strategic ...
 • Kasvinen, Henri (2009-04-08)
  Tutkimuksessa on keskitytty mobilemurskaimeen, joka on kohdeyrityksen tuote tela-alustaiselle helposti siirrettävälle murskaimelle. Murskaimen syötinyksikön hitsatussa runkorakenteessa on esiintynyt joitakin väsymisvaurioita. ...
 • Rissanen, Noora (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda kohdekonsernille modulointiperiaatteet, joissa otettaisiin huomioon tuotteen elinkaari sekä prosessit. Tarkempi käsittely sekä esimerkit periaatteiden sovelluksista rajattiin paalutuskon ...