.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Matematiikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Niemi, Esa (2010-06-23)
  Scattering is a physical phenomenon which can be modeled with a boundary value problem for a partial differential equation. This boundary value problem gives rise to two kind of problems: direct scattering problem and ...
 • Lätti, Isto (1983)
  Työ kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin "Lämmönsiirtimen dynamiikka ja säätö". Työssä tarkastellaan adaptiivisen monimuuttujasäätäjän suunnittelua lämmönsiirtimelle. Lämmönsiirrinjärjestelmä voidaan ...
 • Yu, Hong (2009-02-04)
  The vehicle is often operated in environments where GPS signal is lost. In such cases, the navigation has to be done alone by an inertial navigation system (INS), called free INS navigation. The positioning errors of INS ...
 • Muller, Juliane (2008-06-04)
  Transportation is crucial for delivery of goods and services. The transportation costs constitute a significant part of the final product costs. Moreover, in many parts of the world transportation is the biggest source of ...
 • Mela, Kristo (2006-06-14)
  Työ on tehty osana Tekesin ja yhteistyökumppaneiden rahoittamaa Monitavoiteoptimointi ja monitieteellinen päätöksenteon tuki -projektia. Projekti kuuluu Tekesin MASI - Mallinnus ja Simulointi -teknologiaohjelmaan. Työn ...
 • Saarinen, Asko (1982)
  Tutkimuksessa alusten aluekohtaisella rakentamistavalla eli aluerakentamisella tarkoitetaan rakentamistapaa, jossa alue jaetaan suunnitteluvaiheessa rakennusalueisiin ja aluksen rakentaminen suoritetaan aluekohtaisesti. ...
 • Perez Tamargo, Claudio (2008-06-04)
  The analysis of the two-dimensional wave equation in a membrane with fixed boundary is a field which was studied by mathematicians for decades. Solving problems such as Mark Kac´s can one hear the shape of a drum? were ...
 • Kirkko-Jaakkola, Martti (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin kahta kirjallisuudesta löytyvää menetelmää, joilla GNSS-vastaanotin voidaan paikantaa tarkasti kantoaaltomittausta käyttäen. Molemmat menetelmät ovat differentiaalisia – toinen ajan suhteen ja ...
 • Hevonkorpi, Jukka (1982)
  Äärettömän laajojen kielten, niin luonnollisten kielten kuin tietokoneen ohjelmointikieltenkin, analysointi tietokoneella on tullut nykyään tärkeäksi. Tietokoneanalysoinnin onnistumisen eräs edellytys on, että kielen ...
 • Marttila, Jarno (2010-12-08)
  Tieteellinen kiinnostus sosiaalisten verkostojen analysointiin on kehittynyt ja kasvanut tietokoneiden ja webin myötä. Verkkopalveluiden suuret käyttäjämäärät ja niiden sisällä tapahtuvat käyttäjien muodostamat sosiaaliset ...
 • Haapaniemi, Matti (2008-09-03)
  Many new applications use direct Peer-to-Peer (P2P) communication instead of centralised solutions. OPAALS is a multidisciplinary research project studying digital ecosystems and information visualizations. During the first ...
 • Lehtinen, Antti (2002-03-13)
  Satelliittipaikannuksella uskotaan tulevaisuudessa olevan satoja miljoonia käyttäjiä. Tärkein paikannusjärjestelmä on nykyään Global Positioning System (GPS). Työ liittyi matematiikan laitoksella satelliittipaikannusta ...
 • Puustelli, Janne (2008-05-07)
  The recent trends in solving differential equations have been towards solvers with more specific properties. For example, the conserving of the total energy of a system or symplecticity. Ordinary differential equation (or ...
 • Lehtonen, Erkko (1998-10-14)
  AB3:Työssä selvitettiin Internet-yhteyksiin soveltuvia tietoturvamenetelmiä, erityisesti ajatellen langattomia tietoliikenneyhteyksiä. TCP/IP-protokollat eivät itsessään sisällä tietoturvamenetelmiä, joten ne on lisättävä ...
 • Heino, Jukka (1992)
  Epälineaaristen järjestelmien analyysi perustuu yleensä linearisointiin tai geometrisiin menetelmiin. Tässä työssä tarkastellaan geometrisia menetelmiä ja pyritään niiden avulla ohjaamaan tavallisten differentiaaliyhtälöiden ...
 • Keski-Suni, Markku (1984)
  Tässä työssä esitellään lyhyesti laskennallisen kompleksisuuden perusteita ja kolmen optimointimenetelmän laskennallinen aikakompleksisuus. Probleemat, joiden ratkaisumenetelmien kompleksisuutta tarkastellaan, ovat: ...
 • Kolehmainen, Thomas (2001-03-21)
  Tämän työn tarkoitus on selvittää mahdollisuuksia akustisen ominaisimpedanssin ja äänilähdejakauman estimointiin BEM-mallista siirtofunktiomittauksin. Lähtökohtana työlle on tilasta tehty BEM- eli reunaelementtimenetelmämalli. ...
 • Jokipii, Martti (1985)
  Tässä diplomityössä on kehitetty interaktiivinen ohjelmisto monikanavaisesti mitattujen signaalien analyysiin. Ohjelmiston käyttöympäristöksi sopivat VAX-11 -sarjan VMS-käyttöjärjestelmän alaisuudessa toimivat tietokoneet. ...
 • Ylitalo, Hannu (2004-05-12)
  Tällä hetkellä opetuksessa eniten käytetty integraali on Riemannin integraali. Syynä suosioon on sen helppo ymmärrettävyys ja sen peruslauseiden suhteellisen yksinkertainen todistettavuus. Monissa yliopistoissa se on myös ...
 • Hörkkö, Tommi (2008-03-05)
  Optioiden hinnoittelun tarkoituksena on määrittää option arvo sen haltijan ja asettajan välille siten, että molempien osapuolien odotusarvo on sama. Diplomityössä selvitettiin aluksi kirjallisuustutkimuksen avulla optioiden ...