.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Matematiikan laitos – Department of Mathematics"

Sort by: Order: Results:

 • Mustonen, Pasi (2013-06-05)
  This thesis investigates how access control can be implemented in applications which utilize Linked Data. From the viewpoint of access control the relevant subject is, instead of Linked Open Data, specifically Linked Closed ...
 • Kaatiala, Jussi (2013-01-09)
  Eräs tärkeimmistä aivojen tutkimusmenetelmistä on aivojen sähköisen toiminnan mittaaminen. Elektroenkefalografia (EEG) on tärkeä mittaväline aivojen valvetilan sekä dynaamisen tilan kuvaamisessa ja menetelmä on laajalti ...
 • Nurminen, Anssi (2013-05-08)
  Tables are an intuitive and universally used way of presenting large sets of experimental results and research findings, and as such, they are the majority source of significant data in scientific publications. As no ...
 • Kervinen, Oski (2015-02-04)
  This thesis lays out a common architecture for a software system meant for verification of correctness of concurrent state machines. The purpose of the architecture is to enable implementation and combination of different ...
 • Liuttu, Janne (2012-10-03)
  Internetin räjähdysmäinen kasvu on tehnyt entistä suuremmaksi haasteeksi löytää merkitykselliset ja luotettavat sivustot harmaasta massasta. Tähän tarkoitukseen on kehitetty erilaisia arvostusalgoritmeja, joilla pyritään ...
 • Järvenpää, Marko (2013-03-06)
  The main motivation of this work is to review and extend some recent ideas in Bayesian inverse problems especially in the context of image processing problems. Often these problems are solved using deterministic optimisation ...
 • Minaev, Georgy (2012-12-05)
  The development of computers has enabled the collection and storage of terabytes of data and the creation of large data warehouses. The main problems with such data are their size and structure. The fundamental intellectual ...
 • Laulumaa, Joonas (2015-02-04)
  The graph isomorphism problem is the computational problem of determining whether two finite graphs are isomorphic, that is, structurally the same. The complexity of graph isomorphism is an open problem and it is one of the ...
 • Ivanov, Pavel (2014-05-05)
  Besides accuracy, consistency and information content are important properties of the estimation. It is crucial that estimator provide realistic information about possible estimation error, especially in fusion algorithms, ...
 • Nurmi, Juha (2013-05-08)
  Mekatronisen koneen suunnittelu vaatii useita teknologioita yhdistävää suunnittelutyötä. Yhteissuunnittelu toisi suunnittelijat yhteen suunnittelemaan kokonaista toimivaa laitetta yksittäisten suunnitteluteknologioiden ...
 • Alonen, Minttu (2014-09-03)
  Tässä diplomityössä tutkittiin Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan ja materiaaliopin opettajien sekä opiskelijoiden kokemuksia englanninkielisistä opintojaksoista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ...
 • Parkkinen, Tiina (2014-12-03)
  This master of science thesis presents two approaches to estimate soil freezing from passive L-band microwave measurements. The first is the Canny edge detector algorithm which is used to gain estimates on the dates of ...
 • Riihimäki, Henri (2012-11-07)
  Avaruus on matematiikan perustavimpia käsitteitä. Yksinkertaisimmillaan avaruus on joukko, jonka alkioilla ei ole muuta ominaisuutta kuin kuuluminen joukkoon. Joukon ja sen alkioiden hedelmällinen tutkiminen vaatii kuitenkin ...
 • Humaloja, Jukka-Pekka (2014-08-13)
  In this work we consider three different methods for solving a certain kind of free boundary problem for harmonic functions. The considered methods are the boundary element method, the alternating-field technique and the ...
 • Sointu, Niilo (2014-10-08)
  Tämän työn ensimmäisessä osassa määritellään geometrinen algebra. Geometrinen algebra on vektoriavaruus, jonka alkioiden välille on määritelty tulo-operaatio. Tämä tulo-operaatio on Cliffordin geometrinen tulo. Erotuksena ...
 • Kosola, Heikki (2012-06-06)
  Tässä työssä GNSS-satelliitin (engl. Global Navigation Satellite System) ennustettu kiertorata parametrisoidaan, eli muutetaan parametrimuotoon, jota GPS-järjestelmä (engl. Global Positioning System) käyttää efemerideissään. ...
 • Martikainen, Simo (2012-08-15)
  Tässä diplomityössä esitetään tilastollisia lähestymistapoja GPS-satelliitin kellopoikkeaman estimoimiseksi ja ennustamiseksi satelliitin lähettämien broadcast-viestien pohjalta. Työ keskittyy esittämään bayesiläisen ...
 • Seppänen, Mari (2010-03-03)
  Tässä työssä ennustetaan GPS-satelliitin rata muodostamalla satelliitille liikeyhtälö ja ratkaisemalla se numeerisesti käyttäen alkuarvoina GPS-satelliittien oikeita paikka- ja nopeustietoja. Liikeyhtälö muodostetaan ...
 • Kalamies, Juha (2013-10-09)
  Hypermediajärjestelmien monimutkaistuessa ja toimitusmallien hajautuessa muutoshallinnan merkitys hypermedia- ja ohjelmistoalalla on kasvanut. Prosessi- ja toimitusmalleista riippumatta muutoshallinnan tarkoitus on varmistaa, ...
 • Hautamäki, Petri Sakari (2014-12-03)
  The main purpose of this thesis was to research and select the most usable ways of improving web application scalability especially during high traffic peaks. The most concrete meter for the application scalability was ...