.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Matematiikan laitos – Department of Mathematics"

Sort by: Order: Results:

 • Mustonen, Pasi (2013-06-05)
  This thesis investigates how access control can be implemented in applications which utilize Linked Data. From the viewpoint of access control the relevant subject is, instead of Linked Open Data, specifically Linked Closed ...
 • Kaatiala, Jussi (2013-01-09)
  Eräs tärkeimmistä aivojen tutkimusmenetelmistä on aivojen sähköisen toiminnan mittaaminen. Elektroenkefalografia (EEG) on tärkeä mittaväline aivojen valvetilan sekä dynaamisen tilan kuvaamisessa ja menetelmä on laajalti ...
 • Nurminen, Anssi (2013-05-08)
  Tables are an intuitive and universally used way of presenting large sets of experimental results and research findings, and as such, they are the majority source of significant data in scientific publications. As no ...
 • Liuttu, Janne (2012-10-03)
  Internetin räjähdysmäinen kasvu on tehnyt entistä suuremmaksi haasteeksi löytää merkitykselliset ja luotettavat sivustot harmaasta massasta. Tähän tarkoitukseen on kehitetty erilaisia arvostusalgoritmeja, joilla pyritään ...
 • Järvenpää, Marko (2013-03-06)
  The main motivation of this work is to review and extend some recent ideas in Bayesian inverse problems especially in the context of image processing problems. Often these problems are solved using deterministic optimisation ...
 • Minaev, Georgy (2012-12-05)
  The development of computers has enabled the collection and storage of terabytes of data and the creation of large data warehouses. The main problems with such data are their size and structure. The fundamental intellectual ...
 • Ivanov, Pavel (2014-05-05)
  Besides accuracy, consistency and information content are important properties of the estimation. It is crucial that estimator provide realistic information about possible estimation error, especially in fusion algorithms, ...
 • Nurmi, Juha (2013-05-08)
  Mekatronisen koneen suunnittelu vaatii useita teknologioita yhdistävää suunnittelutyötä. Yhteissuunnittelu toisi suunnittelijat yhteen suunnittelemaan kokonaista toimivaa laitetta yksittäisten suunnitteluteknologioiden ...
 • Alonen, Minttu (2014-09-03)
  Tässä diplomityössä tutkittiin Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan ja materiaaliopin opettajien sekä opiskelijoiden kokemuksia englanninkielisistä opintojaksoista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ...
 • Riihimäki, Henri (2012-11-07)
  Avaruus on matematiikan perustavimpia käsitteitä. Yksinkertaisimmillaan avaruus on joukko, jonka alkioilla ei ole muuta ominaisuutta kuin kuuluminen joukkoon. Joukon ja sen alkioiden hedelmällinen tutkiminen vaatii kuitenkin ...
 • Humaloja, Jukka-Pekka (2014-08-13)
  In this work we consider three different methods for solving a certain kind of free boundary problem for harmonic functions. The considered methods are the boundary element method, the alternating-field technique and the ...
 • Sointu, Niilo (2014-10-08)
  Tämän työn ensimmäisessä osassa määritellään geometrinen algebra. Geometrinen algebra on vektoriavaruus, jonka alkioiden välille on määritelty tulo-operaatio. Tämä tulo-operaatio on Cliffordin geometrinen tulo. Erotuksena ...
 • Kosola, Heikki (2012-06-06)
  Tässä työssä GNSS-satelliitin (engl. Global Navigation Satellite System) ennustettu kiertorata parametrisoidaan, eli muutetaan parametrimuotoon, jota GPS-järjestelmä (engl. Global Positioning System) käyttää efemerideissään. ...
 • Martikainen, Simo (2012-08-15)
  Tässä diplomityössä esitetään tilastollisia lähestymistapoja GPS-satelliitin kellopoikkeaman estimoimiseksi ja ennustamiseksi satelliitin lähettämien broadcast-viestien pohjalta. Työ keskittyy esittämään bayesiläisen ...
 • Seppänen, Mari (2010-03-03)
  Tässä työssä ennustetaan GPS-satelliitin rata muodostamalla satelliitille liikeyhtälö ja ratkaisemalla se numeerisesti käyttäen alkuarvoina GPS-satelliittien oikeita paikka- ja nopeustietoja. Liikeyhtälö muodostetaan ...
 • Kalamies, Juha (2013-10-09)
  Hypermediajärjestelmien monimutkaistuessa ja toimitusmallien hajautuessa muutoshallinnan merkitys hypermedia- ja ohjelmistoalalla on kasvanut. Prosessi- ja toimitusmalleista riippumatta muutoshallinnan tarkoitus on varmistaa, ...
 • Paukkeri, Jukka (2014-01-15)
  Tietomassasta on usein hankala löytää merkittäviä asioita ja oivaltaa niiden välisiä yhteyksiä. Tiedon siirtyessä yhä suuremmalta osin sähköiseen muotoon informaation ymmärtämistä voidaan yhä useammin tukea älykkäillä ...
 • Fadjukoff, Toni (2013-02-06)
  Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannuksen ongelmaa ja esitetään siihen eräs ratkaisu käyttäen partikkelisuodatinta. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen käytettyjä menetelmiä, joista erityisesti tarkastellaan ...
 • Sarikka, Hanna (2014-05-07)
  Kielentäminen eli matemaattisen ajattelun ilmaiseminen kielen avulla pääsääntöisesti suullisesti tai kirjallisesti (Joutsenlahti, 2010) on työkalu matematiikan opetukseen ja oppimiseen. Tässä diplomityössä on tutkittu ...
 • Lehvonen, Ville (2013-06-05)
  Dokumenttienhallintajärjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaisten yritysten tiedonhallintaa. Monien yritysten keskeiset toiminnot ja prosessit määritellään dokumenttimuotoisena tietona, jolloin näiden dokumenttien hallinnointi ...