.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Porin yksikkö – Tampere University of Technology, Pori"

Sort by: Order: Results:

 • Pönkä, Arttu (2012-12-05)
  Työn tarkoituksena oli selvittää faasimuutosmateriaalien toiminnan pääperiaatteet, oleellisimpien faasimuutosmateriaalien ominaisuudet, faasimuutosmateriaaliteollisuuden nykytilaa ja suurimmat yritykset sekä tärkeimmät ...
 • Hautamäki, Sami (2011-06-08)
  The main aim of the thesis was to develop a free software application for processing surveillance videos. Methods discussed in this thesis are mainly incorporated in the developed application. The open source Avisynth ...
 • Linna, Petri (2009-03-04)
  Tutkimus perustui Tekesin turvallisuusteknologiaohjelmaan ja sen alla toteutettuun SSMC/DDKM-projektiin. Tutkimuksen tavoitteena oli olla tukena suuronnettomuuksien mallintamisessa ja tutkia mallintamista, BPMN-prosessinotaatiota ...
 • Saine, Pasi (2012-03-22)
  Innovaatio on ohjelmistoliiketoiminnan yksi tärkeimpiä elinehtoja yrityksen kilpailukyvyn sekä tuottavuuden kasvun kannalta katsottuna. Työn tavoitteena on selvittää, miten innovaatiojohtamisen strategiset tavoitteet ...
 • Kumpumäki, Teemu (2011-05-04)
  Diplomityössä toteutettiin automaattinen usean kameran kamerajärjestelmä pitkän aikavälin seurantaan. Lisäksi työssä kehitettiin kerätylle kuva-aineistolle käsittelymenetelmät lopputuloksen muodostamiseksi. Kerätty ...
 • Harjamäki, Janne; Kostin-Harjamäki, Eija (2011-08-17)
  Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä on nykyään ohjelmistosuunnittelijoille jokapäiväinen haaste. Ohjelmistokehitystyötä tehdään yhä useammin globaaleissa yrityksissä. Saman ohjelmistokehitysprojektin jäsenet voivat ...
 • Kalevo, Noora (2012-06-06)
  Mechanical and magnetic properties of materials are closely coupled, because both properties arise from the structure of the material. Magnetoelasticity describes the inter-action between the elastic and magnetic properties ...
 • Statkaityte, Rasa (2011-06-08)
  Globalisaatio, laajemmat markkinat, halvempi työvoima, asiakasläheisyys ja lisääntyvä ICT-asiantuntijoiden tarve ohjaavat ohjelmistosektorin yrityksiä ulkoistamaan ohjelmistotuotteidensa kehitystä. Sen tuloksena tiimit ...
 • Laine, Mika (2011-11-09)
  Suprajohtimien tärkein kaupallinen sovelluskohde on magneettikuvauslaitteistojen suprajohdinmagneetit. Ylivoimaisesti suurin osa magneettien johtimista valmistetaan niobititaanista. Valmistusmäärien kasvaessa tuotantotehokkuus ...
 • Vastamaa, Ilkka (2012-08-15)
  Pelastustoimen uudistuksessa vuonna 2004 perustettiin Suomeen 22 pelastuslaitosta. Sen myötä joutui toimiala uudenlaisen haasteen kohteeksi. Hajallaan olevien toimipisteiden johtamiseksi oli luotava viestintäverkko. ...
 • Suominen, Mika (2011-12-07)
  Perinteisessä teollisessa tuotannossa prosessien vakioinnilla on ollut merkittävä rooli laadun ja ennustettavuuden parantamisessa. Työssä selvitettiin, tarjoaako prosessien vakiointi vastaavaa hyötyä myös tutkimuksen ...
 • Okkeri, Petri (2012-03-07)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tuottavuutta voidaan mitata palveluissa ja erityisesti kohdeyrityksen harjoittamassa teollisuuspalveluliiketoiminnassa. Tämän perusteella tarkoituksena oli kehittää ...
 • Vainio, Tuomo (2012-03-07)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia web-portaalien hyötyjä yritysten liiketoiminnassa, selventää siihen kuuluvia teknisiä elementtejä ja web-portaalien tarkoitusta. Tarkoituksena on myös avata web-portaalin määritelmää ...